cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 24 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Crăciunel, com. Ocland Harghita Crăciunel, com. Ocland, jud. Odorhei epoca bronzului; epoca romană; preistorie   Map it  
+ Cristuru Secuiesc, com. Cristuru Secuiesc Harghita Cristuru Săcuiesc, jud. Odorhei eneolitic; epoca romană; La Tene; neolitic; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Crişeni, com. Atid Harghita Crişeni, jud. Odorhei neprecizată; preistorie   Map it  
+ Cuşmed, com. Atid Harghita Cuşmed, com. Atid, jud. Odorhei bronz final   Map it  
+ Dârjiu, com. Dârjiu Harghita Dîrjiu, jud. Odorhei bronz final sau Hallstatt; epoca regatului maghiar; epoca romană   Map it  
+ Dealu, com. Dealu Harghita Dealu, jud. Odorhei epoca romană; neolitic   Map it  
+ Ditrău, com. Ditrău Harghita Ditrău, jud. Ciuc epoca medievală; neprecizată   Map it  
+ Eliseni, com. Secuieni Harghita Elişeni, com. Secuieni, jud. Odorhei epoca bronzului; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Feliceni, com. Feliceni Harghita Feliceni, jud. Odorhei eneolitic   Map it  
+ Firtănuş, com. Avrămeşti Harghita Firtănuş, jud. Odorhei epoca bizantină; epoca romană   Map it  
< - > Firtuşu, com. Lupeni Harghita Firtuşu, com. Lupeni, jud. Odorhei epoca bronzului; epoca fierului; epoca medievală; epoca romană, bizantină; Hallstatt; neolitic; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  

 Firtuşu, com./oraş Lupeni (denumire repertoriu: Firtuşu sau Firtuşeni, Firtosvaralya, com. Păuleni, jud. Odorhei)

 Punct 1. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 1.0.0.1topor - din piatră; datare repertoriu: perioada de tranziţie la epoca bronzului; cultura: Coţofeni; Muz. Tg. Mureş
 Bibliografie:
1. Roska, M., Közl., I, 1941, p.58
2. Roska, M., Rep., 1942, p.93 - 94, nr. 99

 Punct 2. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 2.0.0.1celt - din bronz; Număr neprecizat de exemplare; datare repertoriu: epoca bronzului; Muz. Odorhei
 Bibliografie:
1. Neigebaur, J. F., Dacien, 1851, p.257
2. Müller, F., AVSL, III, 1858, p.336 - 337
3. Gooss, C., Chronik, 1876, p.20
4. Tocilescu, Gr., Dacia, 1880, p.804
5. Roska, M., Rep., 1942, p.93 - 94, nr. 99
6. Informaţie I. Ferenczi

 Punct 3. Neprecizat
Tip sit: morminte
 Descoperiri:
 3.0.1urne - Fragmente de urne bitronconice.; datare repertoriu: Hallstatt
 Bibliografie:
1. Neigebaur, J. F., Dacien, 1851, p.257
2. Müller, F., AVSL, III, 1858, p.336 - 337
3. Gooss, C., Chronik, 1876, p.20
4. Tocilescu, Gr., Dacia, 1880, p.804
5. Roska, M., Rep., 1942, p.93 - 94, nr. 99
6. Informaţie F. Ferenczi

 Punct 4. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 4.0.0.1zăbală - din aur; datare repertoriu: Hallstatt
 4.0.0.2verigă - 6 piese din aur; datare repertoriu: Hallstatt
 Bibliografie:
1. Neigebaur, J. F., Dacien, 1851, p.257
2. Müller, F., MCC, III, 1858, p.259
3. Ackner, M. J., MCC, V, 1860, p.25
4. Gooss, C., Chronik, 1876, p.20
5. Téglás, G., Erd. Múz., IV, 1887, p.134
6. Téglás, G., OTTÉ, XII, 1887, p.192
7. Téglás, G., Századok, XXIII, 1889, p.389
8. Marţian, I., Rep., 1920, p.19, nr. 263

 Punct 5. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 5.0.0.1monedă - dacice de tip Filip II; Monedele nu reprezintă un tezaur, aşa cu se afirmă de obicei.; datare repertoriu: epoca fierului; cultura: dacică
 Bibliografie:
1. Müller, F., MCC, III, 1858, p.259
2. Gooss, C., Chronik, 1876, p.20
3. Téglás, G., OTTÉ, XII, 1887, p.192
4. Marţian, I., Rep., 1920, p.19, nr. 263
5. Pink, K., Münzprägung, 1939, p.35, 136, nr. 78
6. Roska, M., Rep., 1942, p.93 - 94, nr. 99

 Punct 6. Platoul dealului "Firtoş" (Firtoshegy).
Tip sit: mănăstire fortificată
 Descoperiri:
 6.1mănăstire - Construcţiile de pe platou, considerate în parte dacice, datează exclusiv din epocă medievală şi aparţin unei mănăstiri fortificate din sec. XIII, construită din piatră şi cărămizi de la construcţiile romane din apropiere, probabil de la Inlăceni.; datare repertoriu: epoca medievală, sec. XIII
 6.1.1neprecizat - Materialul arheologic provine de pe terenul din jurul mănăstirii.; datare repertoriu: neprecizată
 6.1.1.1mărgea - din argilă; Provine din jurul mănăstirii.; datare repertoriu: neolitic; MAC, nr inventar: IV, 2559
 6.1.1.2cute - din gresie; Provine din jurul mănăstirii.; datare repertoriu: epoca fierului; MAC, nr inventar: IV, 2384
 6.1.1.3ceramică; datare repertoriu: neprecizată
 6.1.1.4râşniţă; datare repertoriu: neprecizată
 6.1.1.5unealtă - din fier; datare repertoriu: neprecizată
 Bibliografie:
1. Neigebaur, J. F., Dacien, 1851, p.257
2. Müller, F., MCC, III, 1858, p.258 - 259
3. Orbán, B., Székelyföld, I, 1869, p.127
4. Gooss, C., Chronik, 1876, p.20
5. Téglás, G., Ak. Ért., VI, 1895, p.414
6. Roska, M., Rep., 1942, p.93 - 94, nr. 99

 Punct 7. Pe platoul Firtuşului (sau pe panta lui sudică).
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 7.0.1tezaur monetar - Tezaur de monede din aur, care după unele relatări, cuprindea circa 5000 de piese. El cuprinde monede de la Aurelian până la Heraclius Constantinus.; datare repertoriu: epoca romană, bizantină, 1831
 Bibliografie:
1. Neigebaur, J. F., Dacien, 1851, p.257
2. Vass, J., Erdély, 1863, p.52 - 53
3. Gooss, C., Chronik, 1876, p.132 - 133
4. Ferenczi, A., Sieb. Vjschr., LXII, 1939, p.59 - 78

+ Frumoasa, com. Frumoasa Harghita Frumoasa, jud. Ciuc epoca medievală; neprecizată   Map it  
+ Gheorgheni, com. Gheorgheni Harghita Gheorgheni, jud. Ciuc eneolitic; epoca medievală   Map it  
+ Ghipeş, com. Mărtiniş Harghita Ghipeş, jud. Odorhei bronz final   Map it  
+ Goagiu, com. Avrămeşti Harghita Goagiu, com. Avrămeşti, jud. Odorhei neolitic; neprecizată   Map it  
+ Harghita Harghita Ciuc (fostul judeţ), jud. Ciuc bronz timpuriu; epoca bronzului; La Tene    
+ Iacobeni, com. Plăieşii de Jos Harghita Iacobeni, com. Plăieşii de Jos, jud. Ciuc     Map it  
+ Imper, com. Plăieşii de Jos Harghita Imper, com. Plăieşii de Jos, jud. Ciuc epoca medievală; neprecizată   Map it  
+ Inlăceni, com. Atid Harghita Inlăceni, com. Atid, jud. Odorhei epoca bronzului mijlociu; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Jigodin-Băi, com. Miercurea Ciuc Harghita Jigodinu, jud. Ciuc epoca bronzului; epoca medievală; Hallstatt; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Joseni, com. Joseni Harghita Joseni, com. Joseni, jud. Ciuc bronz final; epoca medievală   Map it  
+ Lăzarea, com. Lăzarea Harghita Lăzarea, jud. Ciuc bronz timpuriu; epoca medievală; neprecizată   Map it  
+ Lăzăreşti, com. Cozmeni Harghita Lăzăreşti, com. Cozmeni, jud. Ciuc epoca medievală   Map it  
+ Lueta, com. Lueta Harghita Lueta, jud. Odorhei neolitic   Map it  
+ Lupeni, com. Lupeni Harghita Lupeni, jud. Odorhei epoca medievală; neolitic   Map it  
+ Lutiţa, com. Mugeni Harghita Lutiţa, jud. Odorhei epoca greacă   Map it  
+ Mădăraş, com. Mădăraş Harghita Mădăraş, jud. Ciuc epoca bronzului; neprecizată   Map it  
+ Mărtiniş, com. Mărtiniş Harghita Mărtiniş, jud. Odorhei epoca bronzului; epoca greacă; epoca romană; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului; preistorie   Map it  
+ Medişoru Mare, com. Şimoneşti Harghita Medişer Mare, com. Şimoneşti, jud. Odorhei epoca bronzului; Hallstatt; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Mereşti, com. Mereşti Harghita Mereşti, jud. Odorhei bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca bronzului mijlociu; epoca bronzului timpuriu; epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; neprecizată; paleolitic; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Miercurea Ciuc, com. Miercurea Ciuc Harghita Topliţa-Ciuc, jud. Ciuc bronz timpuriu   Map it  
+ Miercurea Ciuc, com. Miercurea Ciuc Harghita Şumuleu, jud. Ciuc bronz final; epoca medievală; neprecizată   Map it  
+ Miercurea Ciuc, com. Miercurea Ciuc Harghita Miercurea Ciuc, jud. Ciuc bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; Hallstatt; La Tene; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Mihăileni, com. Mihăileni Harghita Mihăileni, com. Mihăileni, jud. Odorhei     Map it  
+ Misentea, com. Leliceni Harghita Misentea, jud. Ciuc neolitic   Map it  
+ Mugeni, com. Mugeni Harghita Mugeni, jud. Odorhei neolitic   Map it  
+ Mujna, com. Dârjiu Harghita Mujna, com. Dârjiu, jud. Odorhei epoca bronzului; epoca migraţiilor   Map it  
+ neprecizată Harghita Nyiko, jud. Odorhei perioada de tranziţie la epoca bronzului    
+ Nicoleşti, com. Ulieş Harghita Nicoleşti, jud. Ciuc neprecizată   Map it  
+ Ocland, com. Ocland Harghita Ocland, jud. Odorhei epoca bronzului   Map it  
+ Ocna de Jos, com. Praid Harghita Ocna de Jos, com. Praid, jud. Odorhei epoca bronzului   Map it  
+ Ocna de Sus, com. Praid Harghita Ocna de Sus, com. Praid, jud. Odorhei epoca bronzului; epoca romană   Map it  
+ Odorheiu Secuiesc, com. Odorheiu Secuiesc Harghita Odorhei, jud. Odorhei bronz final; epoca bronzului; epoca fierului; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; epoca romană şi dacică; Hallstatt; La Tene; neolitic; perioada de tranziţie la epoca bronzului, bronz   Map it  
+ Odorheiu Secuiesc, com. Odorheiu Secuiesc Harghita Cădişeni, jud. Odorhei epoca romană   Map it  
+ Orăşeni, com. Mărtiniş Harghita Orăşeni, com. Mărtiniş, jud. Odorhei epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Oţeni, com. Feliceni Harghita Oţeni, com. Feliceni, jud. Odorhei preistorie   Map it  
+ Păuleni, com. Lupeni Harghita Păuleni, jud. Ciuc La Tene   Map it  
+ Petreni, com. Mărtiniş Harghita Petreni, com. Mărtiniş, jud. Odorhei epoca bronzului   Map it  
+ Plăeşii de Jos, com. Plăieşii de Jos Harghita Plăeşi de Jos, com. Plăieşii de Jos, jud. Ciuc neprecizată   Map it  
+ Plăeşii de Sus, com. Plăieşii de Jos Harghita Plăeşii de Sus, jud. Ciuc nedeterminată   Map it  

Previous pages 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next pages


'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014