cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 21 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Ghidfalău, com. Ghidfalău Covasna Ghidfalău, jud. Trei Scaune Hallstatt; La Tene; La Tene sau epoca medievală timpurie   Map it  
+ Harale, com. Ghelinţa Covasna Harale, com. Ghelinţa, jud. Trei Scaune epoca bronzului timpuriu   Map it  
+ Hătuica, com. Catalina Covasna Hătuica, com. Catalina, jud. Trei Scaune epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Herculian, com. Băţani Covasna Herculian, jud. Odorhei epoca fierului; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Hilib, com. Ojdula Covasna Hilib, com. Ojdula, jud. Trei Scaune neolitic   Map it  
+ Icafalău, com. Cernat Covasna Icafalău, com. Cernat, jud. Trei Scaune epoca romană; Hallstatt   Map it  
+ Ilieni, com. Ilieni Covasna Ilieni, jud. Trei Scaune eneolitic; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic   Map it  
+ Imeni, com. Catalina Covasna Imeni, com. Catalina, jud. Trei Scaune epoca romană   Map it  
+ Întorsura Buzăului, com. Întorsura Buzăului Covasna Întorsura Buzăului, jud. Trei Scaune nedeterminată; neolitic; neolitic sau bronz timpuriu   Map it  
+ Lemnia, com. Lemnia Covasna Lemnia, jud. Trei Scaune La Tene; perioada prefeudală   Map it  
+ Lisnău, com. Ozun Covasna Lisnău, jud. Trei Scaune bronz timpuriu; epoca medievală; epoca romană; nedeterminată; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Lunga, com. Târgu Secuiesc Covasna Lunga, jud. Trei Scaune neolitic   Map it  
+ Malnaş, com. Malnaş Covasna Malnaş, jud. Trei Scaune neolitic   Map it  
+ Malnaş, com. Malnaş Covasna Malnaş Băi, jud. Trei Scaune bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; La Tene; neolitic   Map it  
+ Măgheruş, com. Ozun Covasna Măgheruş, jud. Trei Scaune eneolitic; epoca medievală; epoca romană; La Tene; nedeterminată; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Mărcuşa, com. Catalina Covasna Mărcuşa, com. Catalina, jud. Trei Scaune epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Mărtănuş, com. Breţcu Covasna Mărtănuş, com. Breţcu, jud. Trei Scaune epoca bronzului; epoca migraţiilor; neolitic; preistorie   Map it  
+ Mărtineni, com. Catalina Covasna Mărtineni, jud. Trei Scaune epoca bronzului; La Tene; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Micloşoara, com. Baraolt Covasna Micloşoara, com. Baraolt, jud. Trei Scaune epoca medievală; neprecizată   Map it  
+ Moacşa, com. Moacşa Covasna Moacşa, jud. Trei Scaune epoca romană; nedeterminată; neolitic; neprecizată   Map it  
+ neprecizat Covasna Buzău (pasul), jud. Trei Scaune epoca medievală    
+ Neprecizată Covasna Chepeţ, jud. Trei Scaune epoca bronzului; epoca romană; La Tene; neprecizată    
< - > Olteni, com. Bodoc Covasna Olteni, com. Bodoc, jud. Trei Scaune bronz timpuriu; epoca medievală timpuriu; epoca migraţiilor; epoca romană; La Tene; neolitic   Map it  

 Olteni, com./oraş Bodoc (denumire repertoriu: Olteni sau Oltemir, Oltszem, com. Bodoc, jud. Trei Scaune)

 Punct 1. Pe malul stâng al Oltului, pe o ridicătură numită "Cetatea Fetei" (Leánykavár), la cota 597
Tip sit: aşezare - Mărginită la vest de Olt, la sud de pârâul lui Sütö, iar la est de o vale adâncă. Numai la nord se leagă cu muntele vecin printr-o şa îngustă şi uşor adâncită.
 Descoperiri:
 1.1aşezare - Stratul arheologic gros de peste 2,50 m prezintă o pătură de vălătuci, între cele două nivele conţinând cenuşă şi diferite resturi neolitice Ariuşd, ceramică bicromă şi tricromă.; datare repertoriu: neolitic; cultura: Ariuşd; autor sptur: László, F., J. Teutsch, 1910
 1.1.0.1ceramică - Fragmente ceramice găsite în stratul de humus de la suprafaţă; datare repertoriu: bronz timpuriu; Muzeu Sf. Gheorghe, Muzeu Braşov
 1.1.0.2ceramică - Fragmente ceramice; datare repertoriu: La Tene; Muzeu Sf. Gheorghe, Muzeu Braşov
 1.1.0.3neprecizat - obiecte din fier; datare repertoriu: La Tene; Muzeu Sf. Gheorghe, Muzeu Braşov
 1.1.0.4neprecizat - Obiecte diverse între care şi un fragment de terra sigillata; datare repertoriu: epoca romană; Muzeu Sf. Gheorghe, Muzeu Braşov
 1.1.0.5ceramică - Vase şi fragmente de vase; datare repertoriu: neolitic; cultura: Ariuşd; Muzeu Sf. Gheorghe, Muzeu Braşov
 1.1.0.6figurine - Figurine zoomorfe şi antropomorfe; datare repertoriu: neolitic; cultura: Ariuşd; Muzeu Sf. Gheorghe, Muzeu Braşov
 1.1.0.7topor - Topoare plate de piatră; datare repertoriu: neolitic; cultura: Ariuşd; Muzeu Sf. Gheorghe, Muzeu Braşov
 1.1.0.8râşniţă - Râşniţe de piatră; datare repertoriu: neolitic; cultura: Ariuşd; Muzeu Sf. Gheorghe, Muzeu Braşov
 1.1.0.9unealtă - Unelte din corn de cerb: topoare şi împungători; datare repertoriu: neolitic; cultura: Ariuşd; Muzeu Sf. Gheorghe, Muzeu Braşov
 Bibliografie:
1. Teutsch, J., Burzenland, p.3
2. Teutsch, J., Karpathen, III, 83
3. Roska, M., Kézikönyv, II, p.147-148, 199, 230, 273, 403, da
4. Roska, M., Emlékkönyv SzNM, p.267-268, 762, da
5. Roska, M., AÉ, XLVI, 1936, p.79
6. Roska, M., Rep., p.212, nr. 38
7. Roska, M., Közl., III, IV, 1943, 1944, p.73, 66-67
8. , SzNM, 1908-1909, p.42-44
9. László, F., Dolg, II, 1911, p.177-259, da
10. László, F., AÉ, XXXII, 1912, p.57-66, da
11. László, F., Dacia, I, 1924, p.3-4, 9, 27
12. , SzNM, 1914, p.15
13. Pârvan, V., Getica, p.582-583, 586, 590-591, da
14. Franckfort, H., Studies, II, Pl.I,3
15. Childe, G.V., Danube, p.103
16. Schroller, H., Emlékkönyv SzNM, p.334
17. Schroller, H., St. u. Kz., p.55, 58, 78
18. Nestor, I., Stand, p.38
19. Szilágy, I., Téglabélyegek, p.18

 Punct 2. În apropierea marginii de nord a satului, pe locul numit "Dosul Cetăţii" (Vármezye), lângă castelul Mikó, pe o mică umplutură de teren eliptică, înaltă de 2 m
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 2.1aşezare - Aşezarea era apărată spre est de apa Oltului, iar în celelalte trei printr-un şanţ artificial, circular, lung de 6-8 m. Partea superioară a stratului arheologic a fost răvăşită de lucrări agricole. În partea de la fund, rămasă intactă, s-a constat un strat cu urme de locuinţe, vălătuci arşi, vetre, etc şi un strat de cenuşă şi alte urme de cultură.; datare repertoriu: neolitic; cultura: Ariuşd; autor sptur: Lázló, F., 1908
 2.1.0.1ceramică - Ceramică precucuteniană, bicromă, monocromă şi tricromă; datare repertoriu: neolitic; cultura: Ariuşd; Muzeu Sf. Gheorghe
 2.1.0.2lamă - Lame de silex şi obsidian; datare repertoriu: neolitic; cultura: Ariuşd; Muzeu Sf. Gheorghe
 2.1.0.3pintanderă - Pintandere de lut; datare repertoriu: neolitic; cultura: Ariuşd; Muzeu Sf. Gheorghe
 2.1.0.4figurină - Figurine antropomorfe şi zoomorfe; datare repertoriu: neolitic; cultura: Ariuşd; Muzeu Sf. Gheorghe
 2.1.0.5unealtă - Unelte de piatră : securi şi topoare, unelte de corn: împungătoare de corn de cerb; datare repertoriu: neolitic; cultura: Ariuşd; Muzeu Sf. Gheorghe
 2.1.0.6lingură - Linguri de lut; datare repertoriu: neolitic; cultura: Ariuşd; Muzeu Sf. Gheorghe
 Bibliografie:
1. László, F., Dacia, I, 1924, p.3-4, 9, 27
2. Teutsch, J., Karpathen, III, 83
3. Roska, M., Kézikönyv, II, p.147-148, 199, 230, 273, 403, da
4. Roska, M., Emlékkönyv SzNM, p.267-268, 762, da
5. Roska, M., AÉ, XLVI, 1936, p.79
6. Roska, M., Rep., p.212, nr. 38
7. Roska, M., Közl., III, IV, 1943, 1944, p.73, 66-67
8. , SzNM, 1908-1909, p.42-44
9. Teutsch, J., Burzenland, p.3
10. László, F., AÉ, XXXII, 1912, p.57-66, da
11. Szilágy, I., Téglabélyegek, p.18
12. , SzNM, 1914, p.15
13. Franckfort, H., Studies, II, Pl.I,3
14. Childe, G.V., Danube, p.103
15. Schroller, H., Emlékkönyv SzNM, p.334
16. Schroller, H., St. u. Kz., p.55, 58, 78
17. Nestor, I., Stand, p.38
18. László, F., Dolg, II, 1911, p.177-259, da

 Punct 3. La marginea de nord a satului, la cca. 2 km de staţiunea precedentă, pe o măgură de 60 m lăţime, tot pe malul drept al Oltului, pe locul lui Gy. Sántho
Tip sit: aşezare - Izolată în trei părţi şi unită cu terasa Oltului printr-o şa urmată de un şanţ artificial
 Descoperiri:
 3.1aşezare - Recunoaştere F. László. Materiale la Muzeul Sf. Gheorghe; datare repertoriu: neolitic; cultura: Ariuşd
 Bibliografie:
1. László, F., Dacia, I, 1924, p.3-4, 9, 27
2. Teutsch, J., Karpathen, III, 83
3. Roska, M., Kézikönyv, II, p.147-148, 199, 230, 273, 403, da
4. Roska, M., Emlékkönyv SzNM, p.267-268, 762, da
5. Roska, M., AÉ, XLVI, 1936, p.79
6. Roska, M., Rep., p.212, nr. 38
7. Roska, M., Közl., III, IV, 1943, 1944, p.73, 66-67
8. , SzNM, 1908-1909, p.42-44
9. Teutsch, J., Burzenland, p.3
10. László, F., AÉ, XXXII, 1912, p.57-66, da
11. Szilágy, I., Téglabélyegek, p.18
12. , SzNM, 1914, p.15
13. Franckfort, H., Studies, II, Pl.I,3
14. Childe, G.V., Danube, p.103
15. Schroller, H., Emlékkönyv SzNM, p.334
16. Schroller, H., St. u. Kz., p.55, 58, 78
17. Nestor, I., Stand, p.38
18. László, F., Dolg, II, 1911, p.177-259, da

 Punct 4. Lângă locul numit "Drumul cu gropi" (Gödrösút)
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 4.1aşezare - Fragmente ceramice la muzeul Sf. Gheorghe; datare repertoriu: La Tene
 Bibliografie:
1. , Informaţie Z. Székely

 Punct 5. La capătul de nord al satului, pe malul drept al Oltului, pe locul castelului construit la începutul sec. XIX
Tip sit: castru
 Descoperiri:
 5.1castru - Castru roman de piatră a cărui existenţă a fost semnalată încă din a doua jumătate a sec. XVIII. Formă patrulateră, dar dimensiunile nu sunt bine precizate (140 x 100m sau 100 x 80 m). În grădina castelului s-a găsit zidul de incintă şi bastionul semilunar din colţul de nord-vest. Se pare că la folosirea cetăţii Hereţ s-a folosit material din castru, printre care G. Schein amintea la 1833 inscripţii romane ilizibile, astăzi dispărute. Nu se cunoaşte unitatea care staţiona aici.; datare repertoriu: epoca romană
 5.1.0.1ceramică - Fragmente de vase; datare repertoriu: epoca romană
 5.1.0.2cărămidă - număr neprecizat de cărămizi; datare repertoriu: epoca romană
 5.1.0.3ţiglă - număr neprecizat de ţigle; datare repertoriu: epoca romană
 5.1.0.4sticlă - Un fragment din gura uni vas de sticlă; datare repertoriu: epoca romană
 5.1.0.5monedă - Mai multe monede imperiale printre care monede de la Antoninus, Maximinis, denar de la Julia Domna, o monedă mică de bronz de la Constantin II şi altele nedeterminate; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Benkö, J., Transilvania, I, p.548
2. Schein, G., Székler, p.117
3. Neigebauer,J.F., Dacien, p.279
4. Ackner M.J., JCC, 1856, p.32
5. Ipoly, A., II, 1861, p.250
6. Vass J., Erdély, p.118
7. Kövári, L.., Erd. ép., p.54
8. Orbán, B., Székelyföld, III, p.58
9. Gooss, C., Chronik, p.97
10. , Ma.Mü, II, p.363
11. Marţian, I., Rep., p.480
12. , p.480
13. Christescu, V., Ist.mil., p.121
14. Daicoviciu, C., Dacia, VII-VIII, 1937-1940, p.32+-321
15. Daicoviciu, C., SCIV, I,1, 1950, p.118
16. Ferenczi, Al., Székelyföld, IX, 1939, p.71-72
17. Paulovics, I., Dacia, p.62-63
18. Székely, Z., Jegyzetek, p.29

 Punct 6. Pe malul stâng al pârâului Gyerö
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 6.0.0.1ţiglă; datare repertoriu: epoca romană
 6.0.0.2ceramică - Fragmente de vase; datare repertoriu: epoca romană
 6.0.0.3antefix - Antefix de lut; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. , JSzNM, 1908-1909, p.47
2. Paulovics, I., Dacia, 65

 Punct 7. Pe malul drept al Oltului, pe "Vârful Cetăţii" (Vártetö), la nord de sat, la cota 706
Tip sit: cetate
 Descoperiri:
 7.1cetate - Se pare că a fost construită pe ruinele unei cetăţi dacice; datare repertoriu: epoca medievală timpuriu
 Bibliografie:
1. Orbán, B., Székelyföld, III, p.56, da
2. Marţian, I., Urme, p.50
3. Marţian, I., Rep., p.480
4. , SCIV, II, 1952, p.303

 Punct 8. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 8.0.0.1ceramică; datare repertoriu: epoca migraţiilor; Muzeu Sf. Gheorghe
 Bibliografie:
1. Roska, M., Rep., p.212.38

+ Ozun, com. Ozun Covasna Ozun, jud. Trei Scaune bronz timpuriu; epoca romană; Hallstatt; La Tene; nedeterminată; neolitic   Map it  
+ Pădureni, com. Moacşa Covasna Beşeneu, com. Moacşa, jud. Trei Scaune bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; La Tene; nedeterminată; neolitic; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Reci, com. Reci Covasna Reci, jud. Trei Scaune bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; La Tene; nedeterminată; neolitic   Map it  
+ Reci, com. Reci Covasna Comolău, com. Reci, jud. Trei Scaune bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; La Tene; neolitic   Map it  
+ Saciova, com. Reci Covasna Saciova, com. Reci, jud. Trei Scaune bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca medievală; neprecizată   Map it  
+ Sâncraiu, com. Ilieni Covasna Sîncraiu, com. Ilieni, jud. Trei Scaune neolitic   Map it  
+ Sântionlunca, com. Ozun Covasna Sîntionlunca, jud. Trei Scaune epoca bronzului; Hallstatt; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Sânzieni, com. Sânzieni Covasna Sînzieni, jud. Trei Scaune bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; La Tene; nedeterminată; neolitic   Map it  
+ Secuime Covasna Secuime, jud. Trei Scaune eneolitic; epoca bronzului sau Hallstat; Hallstatt; Halstatt timpuriu; Halsttatt timpuriu; neolitic; neprecizată    
+ Sita Buzăului, com. Sita Buzăului Covasna Sita Buzăului, jud. Trei Scaune paleolitic   Map it  
+ Surcea, com. Zăbala Covasna Surcea, com. Zăbala, jud. Trei Scaune epoca bronzului; epoca dacică; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Tălişoara, com. Brăduţ Covasna Tălişoara, jud. Odorhei bronz final; eneolitic   Map it  
+ Târgu Săcuiesc, com. Târgu Săcuiesc Covasna Tîrgu Săcuiesc, jud. Trei Scaune bronz final; epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Ţufalău, com. Boroşneu Mare Covasna Ţufalău, jud. Trei Scaune epoca bronzului; Hallstatt; La Tene; neolitic   Map it  
+ Valea Crişului, com. Valea Crişului Covasna Valea Crişului, jud. Trei Scaune bronz timpuriu; epoca medievală; epoca romană; La Tene; neolitic   Map it  
+ Valea Mare, com. Valea mare Covasna Valea Mare, jud. Trei Scaune nedeterminată   Map it  
+ Vârghiş, com. Vârghiş Covasna Vîrghiş, jud. Odorhei neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Zagon, com. Zagon Covasna Zagon, jud. Trei Scaune bronz final; epoca migraţiilor; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Zăbala, com. Zăbala Covasna Zăbala, jud. Trei Scaune epoca bronzului; epoca medievală; Hallstatt; nedeterminată; neprecizată   Map it  
+ Zălan, com. Bodoc Covasna Zălan, com. Bodoc, jud. Trei Scaune epoca romană; Hallstatt; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Zoltan, com. Ghidfalău Covasna Zoltan, com. Ghidfalău, jud. Trei Scaune bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Balinteşti, com. Bereşti-Meria Galaţi Balinteşti, com. Bereşti-Meria, jud. Covurlui epoca bronzului; epoca romană târzie   Map it  
+ Băleni, com. Băleni Galaţi Băleni, com. Băleni, jud. Covurlui epoca bronzului; epoca fierului; nedeterminată   Map it  
+ Băneasa, com. Băneasa Galaţi Băneasa, com. Băneasa, jud. Covurlui preistorie   Map it  
+ Bereşti, com. Bereşti Galaţi Bereşti, com. Bereşti, jud. Covurlui epoca bronzului; epoca fierului; epoca migraţiilor; Hallstatt; La Tene; neolitic   Map it  
+ Blânzi, com. Corod Galaţi Blânzi, com. Corod, jud. Tecuci     Map it  
+ Braniştea, com. Nicoreşti Galaţi Braniştea, com. Nicoreşti, jud. Covurlui antichitate   Map it  

Previous pages  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next pages


'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014