cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 21 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Ghidfalău, com. Ghidfalău Covasna Ghidfalău, jud. Trei Scaune Hallstatt; La Tene; La Tene sau epoca medievală timpurie   Map it  
+ Harale, com. Ghelinţa Covasna Harale, com. Ghelinţa, jud. Trei Scaune epoca bronzului timpuriu   Map it  
+ Hătuica, com. Catalina Covasna Hătuica, com. Catalina, jud. Trei Scaune epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Herculian, com. Băţani Covasna Herculian, jud. Odorhei epoca fierului; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Hilib, com. Ojdula Covasna Hilib, com. Ojdula, jud. Trei Scaune neolitic   Map it  
+ Icafalău, com. Cernat Covasna Icafalău, com. Cernat, jud. Trei Scaune epoca romană; Hallstatt   Map it  
+ Ilieni, com. Ilieni Covasna Ilieni, jud. Trei Scaune eneolitic; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic   Map it  
+ Imeni, com. Catalina Covasna Imeni, com. Catalina, jud. Trei Scaune epoca romană   Map it  
+ Întorsura Buzăului, com. Întorsura Buzăului Covasna Întorsura Buzăului, jud. Trei Scaune nedeterminată; neolitic; neolitic sau bronz timpuriu   Map it  
+ Lemnia, com. Lemnia Covasna Lemnia, jud. Trei Scaune La Tene; perioada prefeudală   Map it  
< - > Lisnău, com. Ozun Covasna Lisnău, jud. Trei Scaune bronz timpuriu; epoca medievală; epoca romană; nedeterminată; neolitic; neprecizată   Map it  

 Lisnău, com./oraş Ozun (denumire repertoriu: Lisnău sau Lisneu, Liznău, Lisznyó, jud. Trei Scaune)

 Punct 1. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 1.0.0.1râşniţă - Piatră de râşniţă; datare repertoriu: neolitic; Muzeu Sf. Gheorghe, nr inventar: 674
 Bibliografie:
1. Informaţie Z. Székely

 Punct 2. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 2.0.0.1topor - Topor de trahit perforat; datare repertoriu: neolitic; Muzeu Sf. Gheorghe, nr inventar: 1879/90
 Bibliografie:
1. Nagy, G., AÉ, II, 1882, p.29
2. Nagy, G., SzNMÉ, I, 1890, p.42-43
3. Téglás, G., OTTÉ, XIII, 1888, p.67, 2
4. Roska, M., Rep., p.147, nr. 31

 Punct 3. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 3.0.0.1neprecizat - Diverse unelte de piatră neprecizate; datare repertoriu: neolitic
 Bibliografie:
1. Nagy, G., SzNMÉ, I, 1890, p.44

 Punct 4. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 4.0.0.1vârf de lance - Vârf de lance de fier; datare repertoriu: neprecizată
 Bibliografie:
1. , JSzNM, 1910-1911, p.68

 Punct 5. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 5.0.0.1monedă - Trei denari republicani de argint; S-au aflat ma muzeu până în 1944; datare repertoriu: epoca romană; Muzeu Sf. Gheorghe
 Bibliografie:
1. Informaţie Z. Székely

 Punct 6. Pe Dealul Jejenek (Jejenkhegy)
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 6.1aşezare; datare repertoriu: neolitic; cultura: Ariuşd; autor sptur: László, F., 1911
 6.1.0.1ceramică; datare repertoriu: neolitic; cultura: Ariuşd; MAC, nr inventar: 2965-3898
 6.1.0.2idol - Idoli antropomorfi de lut ars; datare repertoriu: neolitic; cultura: Ariuşd; MAC, nr inventar: 2965-3898
 6.1.0.3ac - Ac de os; datare repertoriu: neolitic; cultura: Ariuşd; MAC, nr inventar: 2965-3898
 6.1.0.4lamă - Lame de silex; datare repertoriu: neolitic; cultura: Ariuşd; MAC, nr inventar: 2965-3898
 6.1.0.5daltă - Fragment de daltă în formă de calapod; datare repertoriu: neolitic; cultura: Ariuşd; MAC, nr inventar: 2965-3898
 6.1.0.6prâsnel - Prâsnel de lut ars; datare repertoriu: neolitic; cultura: Ariuşd; MAC, nr inventar: 2965-3898
 6.2val - Deasupra aşezării se văd valuri şi şanţuri dintr-o epocă nedeterminată; datare repertoriu: nedeterminată
 6.2.0.1ceramică; datare repertoriu: neolitic; cultura: Ariuşd; MAC, nr inventar: 2965-3898
 6.2.0.2idol - Idoli antropomorfi de lut ars; datare repertoriu: neolitic; cultura: Ariuşd; MAC, nr inventar: 2965-3898
 6.2.0.3ac - Ac de os; datare repertoriu: neolitic; cultura: Ariuşd; MAC, nr inventar: 2965-3898
 6.2.0.4lamă - Lame de silex; datare repertoriu: neolitic; cultura: Ariuşd; MAC, nr inventar: 2965-3898
 6.2.0.5daltă - Fragment de daltă în formă de calapod; datare repertoriu: neolitic; cultura: Ariuşd; MAC, nr inventar: 2965-3898
 6.2.0.6prâsnel - Prâsnel de lut ars; datare repertoriu: neolitic; cultura: Ariuşd; MAC, nr inventar: 2965-3898
 Bibliografie:
1. László, F., Dolg., II, 1911, p.182, 232
2. László, F., Dacia, I, 1924, p.9
3. , JSzNM, 1912, p.62
4. Schroller, H., Emlékkönyv SzNM, p.334
5. Schroller, H., St. u. Kz., p.78
6. Roska, M., Rep., p.147, nr. 31
7. Roska, M., Közl., III, 1943, p.69, nr. 29

 Punct 7. Pe "Câmpia lui Barabás" (Barabásokmezeje)
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 7.0.0.1ceramică - Trei fragmente dintr-un vas; datare repertoriu: neolitic; cultura: Ariuşd; Muzeu Sf. Gheorghe
 Bibliografie:
1. Informaţie Z. Székely

 Punct 8. Lângă pârâul Lisnău
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 8.0.0.1daltă - Daltă de piatră; datare repertoriu: neolitic; Muzeu Sf. Gheorghe
 Bibliografie:
1. Roska, M., Rep., p.147, nr. 31

 Punct 9. Pe "Dealul Melcilor" (Csigahegy)
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 9.1aşezare; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni
 9.1.0.1ceramică - Un fragment de vas are ornamente imprimate cu sfoară; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni
 Bibliografie:
1. Roska, M., Közl.Debr., 1939, p.6
2. Roska, M., Rep., p.147, nr. 31

 Punct 10. Pe "Coasta lui Ciulac" (Csulakkaréj)
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 10.1aşezare; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Schneckenberg
 10.1.0.1ceramică - Ceramică atribuită discutabil culturii Schneckenberg; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Schneckenberg; Muzeul Sfântul Gheorghe
 Bibliografie:
1. Schroller, H., St. u. Kz., p.78
2. Prox, A., Schneckenberg., p.10-11
3. Roska, M., Rep., p.147, nr. 31
4. Popescu, D., Bronzezeit, p.39

 Punct 11. Pe dealul Várbérc, între pârâul Berzoş (Borzospatak) şi "Şanţul Cetăţii" (Várárka)
Tip sit: cetate
 Descoperiri:
 11.1cetate - Ziduri de piatră cu mortar. S-au găsit şi fragmente ceramice; datare repertoriu: epoca medievală
 Bibliografie:
1. László, F., Dolg., II, 1911, p.82
2. Roska, M., Rep., p.147, nr. 31
3. Roska, M,, Közl., III, 1943, p.69, nr.29

 Punct 12. Lângă pârâul Heveder
Tip sit: circumvalaţie de pământ
 Descoperiri:
 12.1Circumvalaţie de pământ - Circumvalaţie de pământ numită "Cetatea lui Barabas"; datare repertoriu: nedeterminată
 Bibliografie:
1. Orbán, B., Székelyföld, III, p.204
2. Könyöki, J.,G. Nagy, Középkori várak, p.284
3. Marţian, I., Rep., p.395
4. Székely, Z., Jegyzetek, p.26

 Punct 13. În apropierea localităţii
Tip sit: val
 Descoperiri:
 13.1val - Aici se află extremitatea de sud-vest a valului de pământ de epocă nedeterminată numit Homrka, care vine dinspre Măgheruş şi Bita. Vezi Măgheruş; datare repertoriu: nedeterminată; autor sptur: olectivul Academiei RPR, 1949
 Bibliografie:
1. Daicoviciu, C., SCIV, I, 1, 1950, p.118

 Punct 14. Pe "Dealul lui Ciuclan" (Csuklyánhegy)
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 14.1aşezare; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni
 14.1.0.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; Muzeul Sfântul Gheorghe
 14.1.0.2silex; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; Muzeul Sfântul Gheorghe
 Bibliografie:
1. László, F., Dolg, II, 1912, p.182
2. Roska M., Rep, p.147, nr. 31
3. Roska M., Közl, III, 1943, p.69, nr. 29

+ Lunga, com. Târgu Secuiesc Covasna Lunga, jud. Trei Scaune neolitic   Map it  
+ Malnaş, com. Malnaş Covasna Malnaş, jud. Trei Scaune neolitic   Map it  
+ Malnaş, com. Malnaş Covasna Malnaş Băi, jud. Trei Scaune bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; La Tene; neolitic   Map it  
+ Măgheruş, com. Ozun Covasna Măgheruş, jud. Trei Scaune eneolitic; epoca medievală; epoca romană; La Tene; nedeterminată; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Mărcuşa, com. Catalina Covasna Mărcuşa, com. Catalina, jud. Trei Scaune epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Mărtănuş, com. Breţcu Covasna Mărtănuş, com. Breţcu, jud. Trei Scaune epoca bronzului; epoca migraţiilor; neolitic; preistorie   Map it  
+ Mărtineni, com. Catalina Covasna Mărtineni, jud. Trei Scaune epoca bronzului; La Tene; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Micloşoara, com. Baraolt Covasna Micloşoara, com. Baraolt, jud. Trei Scaune epoca medievală; neprecizată   Map it  
+ Moacşa, com. Moacşa Covasna Moacşa, jud. Trei Scaune epoca romană; nedeterminată; neolitic; neprecizată   Map it  
+ neprecizat Covasna Buzău (pasul), jud. Trei Scaune epoca medievală    
+ Neprecizată Covasna Chepeţ, jud. Trei Scaune epoca bronzului; epoca romană; La Tene; neprecizată    
+ Olteni, com. Bodoc Covasna Olteni, com. Bodoc, jud. Trei Scaune bronz timpuriu; epoca medievală timpuriu; epoca migraţiilor; epoca romană; La Tene; neolitic   Map it  
+ Ozun, com. Ozun Covasna Ozun, jud. Trei Scaune bronz timpuriu; epoca romană; Hallstatt; La Tene; nedeterminată; neolitic   Map it  
+ Pădureni, com. Moacşa Covasna Beşeneu, com. Moacşa, jud. Trei Scaune bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; La Tene; nedeterminată; neolitic; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Reci, com. Reci Covasna Reci, jud. Trei Scaune bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; La Tene; nedeterminată; neolitic   Map it  
+ Reci, com. Reci Covasna Comolău, com. Reci, jud. Trei Scaune bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; La Tene; neolitic   Map it  
+ Saciova, com. Reci Covasna Saciova, com. Reci, jud. Trei Scaune bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca medievală; neprecizată   Map it  
+ Sâncraiu, com. Ilieni Covasna Sîncraiu, com. Ilieni, jud. Trei Scaune neolitic   Map it  
+ Sântionlunca, com. Ozun Covasna Sîntionlunca, jud. Trei Scaune epoca bronzului; Hallstatt; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Sânzieni, com. Sânzieni Covasna Sînzieni, jud. Trei Scaune bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; La Tene; nedeterminată; neolitic   Map it  
+ Secuime Covasna Secuime, jud. Trei Scaune eneolitic; epoca bronzului sau Hallstat; Hallstatt; Halstatt timpuriu; Halsttatt timpuriu; neolitic; neprecizată    
+ Sita Buzăului, com. Sita Buzăului Covasna Sita Buzăului, jud. Trei Scaune paleolitic   Map it  
+ Surcea, com. Zăbala Covasna Surcea, com. Zăbala, jud. Trei Scaune epoca bronzului; epoca dacică; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Tălişoara, com. Brăduţ Covasna Tălişoara, jud. Odorhei bronz final; eneolitic   Map it  
+ Târgu Săcuiesc, com. Târgu Săcuiesc Covasna Tîrgu Săcuiesc, jud. Trei Scaune bronz final; epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Ţufalău, com. Boroşneu Mare Covasna Ţufalău, jud. Trei Scaune epoca bronzului; Hallstatt; La Tene; neolitic   Map it  
+ Valea Crişului, com. Valea Crişului Covasna Valea Crişului, jud. Trei Scaune bronz timpuriu; epoca medievală; epoca romană; La Tene; neolitic   Map it  
+ Valea Mare, com. Valea mare Covasna Valea Mare, jud. Trei Scaune nedeterminată   Map it  
+ Vârghiş, com. Vârghiş Covasna Vîrghiş, jud. Odorhei neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Zagon, com. Zagon Covasna Zagon, jud. Trei Scaune bronz final; epoca migraţiilor; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Zăbala, com. Zăbala Covasna Zăbala, jud. Trei Scaune epoca bronzului; epoca medievală; Hallstatt; nedeterminată; neprecizată   Map it  
+ Zălan, com. Bodoc Covasna Zălan, com. Bodoc, jud. Trei Scaune epoca romană; Hallstatt; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Zoltan, com. Ghidfalău Covasna Zoltan, com. Ghidfalău, jud. Trei Scaune bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Balinteşti, com. Bereşti-Meria Galaţi Balinteşti, com. Bereşti-Meria, jud. Covurlui epoca bronzului; epoca romană târzie   Map it  
+ Băleni, com. Băleni Galaţi Băleni, com. Băleni, jud. Covurlui epoca bronzului; epoca fierului; nedeterminată   Map it  
+ Băneasa, com. Băneasa Galaţi Băneasa, com. Băneasa, jud. Covurlui preistorie   Map it  
+ Bereşti, com. Bereşti Galaţi Bereşti, com. Bereşti, jud. Covurlui epoca bronzului; epoca fierului; epoca migraţiilor; Hallstatt; La Tene; neolitic   Map it  
+ Blânzi, com. Corod Galaţi Blânzi, com. Corod, jud. Tecuci     Map it  
+ Braniştea, com. Nicoreşti Galaţi Braniştea, com. Nicoreşti, jud. Covurlui antichitate   Map it  

Previous pages  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next pages


'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014