cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 21 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Ghidfalău, com. Ghidfalău Covasna Ghidfalău, jud. Trei Scaune Hallstatt; La Tene; La Tene sau epoca medievală timpurie   Map it  
+ Harale, com. Ghelinţa Covasna Harale, com. Ghelinţa, jud. Trei Scaune epoca bronzului timpuriu   Map it  
+ Hătuica, com. Catalina Covasna Hătuica, com. Catalina, jud. Trei Scaune epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Herculian, com. Băţani Covasna Herculian, jud. Odorhei epoca fierului; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Hilib, com. Ojdula Covasna Hilib, com. Ojdula, jud. Trei Scaune neolitic   Map it  
+ Icafalău, com. Cernat Covasna Icafalău, com. Cernat, jud. Trei Scaune epoca romană; Hallstatt   Map it  
+ Ilieni, com. Ilieni Covasna Ilieni, jud. Trei Scaune eneolitic; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic   Map it  
+ Imeni, com. Catalina Covasna Imeni, com. Catalina, jud. Trei Scaune epoca romană   Map it  
+ Întorsura Buzăului, com. Întorsura Buzăului Covasna Întorsura Buzăului, jud. Trei Scaune nedeterminată; neolitic; neolitic sau bronz timpuriu   Map it  
+ Lemnia, com. Lemnia Covasna Lemnia, jud. Trei Scaune La Tene; perioada prefeudală   Map it  
+ Lisnău, com. Ozun Covasna Lisnău, jud. Trei Scaune bronz timpuriu; epoca medievală; epoca romană; nedeterminată; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Lunga, com. Târgu Secuiesc Covasna Lunga, jud. Trei Scaune neolitic   Map it  
+ Malnaş, com. Malnaş Covasna Malnaş, jud. Trei Scaune neolitic   Map it  
+ Malnaş, com. Malnaş Covasna Malnaş Băi, jud. Trei Scaune bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; La Tene; neolitic   Map it  
+ Măgheruş, com. Ozun Covasna Măgheruş, jud. Trei Scaune eneolitic; epoca medievală; epoca romană; La Tene; nedeterminată; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Mărcuşa, com. Catalina Covasna Mărcuşa, com. Catalina, jud. Trei Scaune epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Mărtănuş, com. Breţcu Covasna Mărtănuş, com. Breţcu, jud. Trei Scaune epoca bronzului; epoca migraţiilor; neolitic; preistorie   Map it  
+ Mărtineni, com. Catalina Covasna Mărtineni, jud. Trei Scaune epoca bronzului; La Tene; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Micloşoara, com. Baraolt Covasna Micloşoara, com. Baraolt, jud. Trei Scaune epoca medievală; neprecizată   Map it  
+ Moacşa, com. Moacşa Covasna Moacşa, jud. Trei Scaune epoca romană; nedeterminată; neolitic; neprecizată   Map it  
+ neprecizat Covasna Buzău (pasul), jud. Trei Scaune epoca medievală    
+ Neprecizată Covasna Chepeţ, jud. Trei Scaune epoca bronzului; epoca romană; La Tene; neprecizată    
+ Olteni, com. Bodoc Covasna Olteni, com. Bodoc, jud. Trei Scaune bronz timpuriu; epoca medievală timpuriu; epoca migraţiilor; epoca romană; La Tene; neolitic   Map it  
+ Ozun, com. Ozun Covasna Ozun, jud. Trei Scaune bronz timpuriu; epoca romană; Hallstatt; La Tene; nedeterminată; neolitic   Map it  
< - > Pădureni, com. Moacşa Covasna Beşeneu, com. Moacşa, jud. Trei Scaune bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; La Tene; nedeterminată; neolitic; neprecizată; preistorie   Map it  

 Pădureni, com./oraş Moacşa (denumire repertoriu: Beşeneu sau Beşineu, Beşenău, Sepsibesenyö, Beseenyö, com. Moacşa, jud. Trei Scaune)

 Punct 1. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 1.0.0.1vârf săgeată - Două vârfuri de săgeţi din silex; datare repertoriu: neolitic, 1891; Muzeu Sf. Gheorghe
 1.0.0.2aşchii - obsidiană; datare repertoriu: neolitic, 1891; Muzeu Sf. Gheorghe
 1.0.0.3ceramică - Fragmente ceramice; datare repertoriu: neolitic, 1891; Muzeu Sf. Gheorghe
 Bibliografie:
1. Informaţie S. Székely

 Punct 2. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 2.0.0.1aşchii - obsidiană; datare repertoriu: neolitic
 Bibliografie:
1. Téglás, G., OTTÉ, XII, 1887, p.183
2. Andrieşescu, I., Contribuţie, p.55

 Punct 3. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 3.0.0.1unealtă - Unelte de piatră întregi şi fragmentare; datare repertoriu: neolitic; Muzeu Sf. Gheorghe, MAC, Muzeu Debreţin, Ungaria
 3.0.0.2topor - Fragment de tăiş de topor de piatră, în formă de calapod; datare repertoriu: neolitic; cultura: Tisa, Turdaş; MAC
 Bibliografie:
1. Nagy, G., Sz.NMÉ, I, 1890, p.44
2. Marţian, I., Rep., p.59
3. Roska, M., AÉ, XLIX, 1936, p.79
4. Roska, M., Rep., p.245, nr. 47

 Punct 4. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 4.0.0.1daltă - Două dălţi de tuf vulcanic; datare repertoriu: neolitic; Muzeu Sf. Gheorghe
 Bibliografie:
1. Téglás, G., OTTÉ, XIII, 1888, p.69

 Punct 5. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 5.0.0.1ceramică - Strachină de lut cu ornamente înţepate; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; Muzeu Sf. Gheorghe
 Bibliografie:
1. Schroller, H., St.u.Kz, p.32, da
2. Roska, M., Közl., I, 1941, p.93, da

 Punct 6. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 6.0.0.1ceramică; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Wietenberg
 Bibliografie:
1. Schroller, H., St.u.Kz, p.77

 Punct 7. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 7.0.0.1ghioagă - 'Ghioagă' de cupru; datare repertoriu: neprecizată; Muzeu Sf. Gheorghe
 Bibliografie:
1. Roska, M., Emlékkönyv. SzNM, p.27, da

 Punct 8. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 8.0.0.1secure - Secure de bronz; A fost greşit considerată de unii ca provenind de la Turia; datare repertoriu: neprecizată; Muzeu Sf. Gheorghe
 Bibliografie:
1. Téglás, G., OTTÉ, XIII, 1888, p.69
2. Téglás, G., AÉ, XXV, 1905, p.94
3. Pulszky, F., Magy.Arch., I, LVI, nr.4
4. Roska, M., Közl., II, 1942, p.26
5. Roska, M., Rep., p.21, nr.79

 Punct 9. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 9.0.0.1celt - Celt de bronz; datare repertoriu: bronz timpuriu; MAC
 Bibliografie:
1. Roska, M., ESA, XII, 1938, p.158

 Punct 10. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 10.0.0.1lance - Lance de fier de tip celtic; datare repertoriu: La Tene; Muzeu Sf. Gheorghe
 10.0.0.2mărgele - Mărgele colorate din sticlă; datare repertoriu: La Tene
 Bibliografie:
1. Pârvan, V., Getica, p.297, n.1
2. Roska, M., Emlékkönyv. SzNM, p.314, da
3. Roska, M., A tört.Erd., p.118
4. Roska, M., Közl., IV, 1944, p.68, nr. 113
5. Roska, M., Rep., p.245, nr.47
6. Nestor, I., Stand, p.154
7. Endes, M., Csik, p.15

 Punct 11. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 11.0.0.1mărgea - Mărgea neagră din pastă de sticlă; datare repertoriu: neprecizată
 11.0.0.2ceramică; datare repertoriu: neprecizată
 11.0.0.3disc - Disc de lut; datare repertoriu: neprecizată
 Bibliografie:
1. Nagy, G., Sz.NMÉ, I, 1890, p.52, 54

 Punct 12. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 12.0.0.1neprecizat - obiecte; datare repertoriu: preistorie; Muzeul Debreţin, Ungaria
 Bibliografie:
1. Zoltai, L., AÉ, XXXV, 1915, p.124

 Punct 13. La locul Bobâlna (Bábolna)
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 13.1aşezare; datare repertoriu: neolitic; cultura: Ariuşd; autor sptur: F. László, V.Csutak, 1910-1911
 13.1.0.1ceramică - Fragmente ceramice între care şi un ciob negru cu pictură, o ceaşcă, un vas cu picior; datare repertoriu: neolitic; cultura: Ariuşd; descoperitor: László, F., Csutak, V., 1910-1911; Muzeu Sf. Gheorghe
 13.1.0.2silex - Fragmente de silexuri; datare repertoriu: neolitic; cultura: Ariuşd; descoperitor: László, F., Csutak, V., 1910-1911; Muzeu Sf. Gheorghe
 13.1.0.3râşniţă - Râşniţă primitivă; datare repertoriu: neolitic; cultura: Ariuşd; descoperitor: László, F., Csutak, V., 1910-1911; Muzeu Sf. Gheorghe
 Bibliografie:
1. Roska, M., Rep., p.245, nr. 47
2. Informaţie K. Székely

 Punct 14. În apropiere de Bobâlna, spre locul ""Spre Teleacul Mic" (Kistelekdülö)
Tip sit: depozit
 Descoperiri:
 14.0.1depozit - Depozit conţinând peste 20 de securi de piatră; datare repertoriu: neolitic; Muzeu Sf. Gheorghe
 Bibliografie:
1. , Háromszék Emlékkönyv, p.254-255

 Punct 15. La est de sat, spre Angheluş, pe "Teleacul Mic" (Kistekelek)
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 15.1aşezare; datare repertoriu: neolitic; autor sptur: László, F., 1910
 15.1.1atelier - Resturile unui atelier siderurgic; datare repertoriu: La Tene; autor sptur: Lászlo, F., 1910
 15.1.1.1ceramică - Fragmente ceramice; datare repertoriu: neolitic; autor sptur: Lászlo, F., 1910; Muzeu Sf. Gheorghe
 15.1.1.2aşchii - obsidiană; datare repertoriu: neolitic; autor sptur: Lászlo, F., 1910; Muzeu Sf. Gheorghe
 15.1.1.3secure - Fragmente de securi de piatră; datare repertoriu: neolitic; autor sptur: Lászlo, F., 1910; Muzeu Sf. Gheorghe
 15.1.1.4râşniţă - Fragmente de râşniţe primitive; datare repertoriu: neolitic; autor sptur: Lászlo, F., 1910; Muzeu Sf. Gheorghe
 15.1.1.5lame - Lame de silex; datare repertoriu: neolitic; autor sptur: Lászlo, F., 1910; Muzeu Sf. Gheorghe
 15.1.1.6greutate - Greutate de lut; datare repertoriu: neolitic; autor sptur: Lászlo, F., 1910; Muzeu Sf. Gheorghe
 15.1.1.7vârf de săgeată - Vârf de săgeată de os; datare repertoriu: neolitic; autor sptur: Lászlo, F., 1910; Muzeu Sf. Gheorghe
 15.1.1.8pumnal - Pumnal din corn de cerb; datare repertoriu: neolitic; autor sptur: Lászlo, F., 1910; Muzeu Sf. Gheorghe
 15.1.1.9sticlă - Un fragment de vas de sticlă; datare repertoriu: La Tene, 1910; Muzeu Sf. Gheorghe
 15.1.1.10ceramică - Fragmente ceramice de calitate superioară; datare repertoriu: La Tene, 1910; Muzeu Sf. Gheorghe
 15.1.1.11fusaiolă - Fusaiole de lut; datare repertoriu: La Tene, 1910; Muzeu Sf. Gheorghe
 15.1.1.12mărgea - Mărgea neagră de sticlă; datare repertoriu: La Tene, 1910; Muzeu Sf. Gheorghe
 15.2aşezare; datare repertoriu: La Tene
 15.2.1atelier - Resturile unui atelier siderurgic; datare repertoriu: La Tene; autor sptur: Lászlo, F., 1910
 15.2.1.1ceramică - Fragmente ceramice; datare repertoriu: neolitic; autor sptur: Lászlo, F., 1910; Muzeu Sf. Gheorghe
 15.2.1.2aşchii - obsidiană; datare repertoriu: neolitic; autor sptur: Lászlo, F., 1910; Muzeu Sf. Gheorghe
 15.2.1.3secure - Fragmente de securi de piatră; datare repertoriu: neolitic; autor sptur: Lászlo, F., 1910; Muzeu Sf. Gheorghe
 15.2.1.4râşniţă - Fragmente de râşniţe primitive; datare repertoriu: neolitic; autor sptur: Lászlo, F., 1910; Muzeu Sf. Gheorghe
 15.2.1.5lame - Lame de silex; datare repertoriu: neolitic; autor sptur: Lászlo, F., 1910; Muzeu Sf. Gheorghe
 15.2.1.6greutate - Greutate de lut; datare repertoriu: neolitic; autor sptur: Lászlo, F., 1910; Muzeu Sf. Gheorghe
 15.2.1.7vârf de săgeată - Vârf de săgeată de os; datare repertoriu: neolitic; autor sptur: Lászlo, F., 1910; Muzeu Sf. Gheorghe
 15.2.1.8pumnal - Pumnal din corn de cerb; datare repertoriu: neolitic; autor sptur: Lászlo, F., 1910; Muzeu Sf. Gheorghe
 15.2.1.9sticlă - Un fragment de vas de sticlă; datare repertoriu: La Tene, 1910; Muzeu Sf. Gheorghe
 15.2.1.10ceramică - Fragmente ceramice de calitate superioară; datare repertoriu: La Tene, 1910; Muzeu Sf. Gheorghe
 15.2.1.11fusaiolă - Fusaiole de lut; datare repertoriu: La Tene, 1910; Muzeu Sf. Gheorghe
 15.2.1.12mărgea - Mărgea neagră de sticlă; datare repertoriu: La Tene, 1910; Muzeu Sf. Gheorghe
 Bibliografie:
1. Téglás, G., AÉ, VII, 1887, p.153-157
2. Marţian, I., Rep., p.50
3. Nestor, I., Stand, p.154

 Punct 16. În apropierea de punctul precedent, pe înălţimea "Teleacul Mare" (Nagytelek)
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 16.0.0.1ceramică - cioburi; datare repertoriu: neolitic
 16.0.0.2silex - mai multe silexuri neolitice; datare repertoriu: neolitic
 Bibliografie:
1. Téglás, G, AÉ, VII, 1887, p.153-157
2. Marţian I., Rep, p.50
3. Nestor I., Stand, p.154

 Punct 17. În sat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 17.0.0.1daltă - din piatră; datare repertoriu: neolitic; Muzeul Sfântul Gheorghe
 Bibliografie:
1. Nagy, G., Sz.NME, I, 1890, p.49

 Punct 18. Pe înălţimea numită "Vârful înalt" (Hegyestetö) sau "Dealul înalt" (Hegyeshegy) sau "Locul înalt" (Hegyesoldal)
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 18.0.0.1aşchie - aşchii de silex; datare repertoriu: neolitic
 18.0.0.2inel - un exemplar semilunar, din argint, gros la mijloc şi subţire la capete şi unul spiral; datare repertoriu: La Tene; Muzeul sfântul Gheorghe, până la 1944
 18.0.0.3brăţară - din sârmă de argint; datare repertoriu: La Tene; Muzeul sfântul Gheorghe, până la 1944
 18.0.0.4monedă - piesă din bronz de la Traian; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Téglás, G, OTTE, XII, 1887, p.183
2. Téglás, G, Erd.Múz., IV, 1887, p.138
3. Téglás, G, BKL, XLUV, 1, 1911, p.533
4. Nagy, G., Sz.NME, I, 1890, p.52
5. Nagy, G., Sz.NME, II, 1891, p.49, 52
6. , Háromszék Emlékönyv, p.254-255
7. Marţian I., Rep, p.59
8. Mitrea B., Dacia, VII-VIII, 1937-1940, p.147-155
9. Roska M., Rep, p.244, nr. 47

 Punct 19. Neprecizat
Tip sit: depozit
 Descoperiri:
 19.0.1depozit - Depozit de 28 de securi de cupru, cu gaură transversală, de tipuri diferite; datare repertoriu: eneolitic, 1874; Muzeul Sfântul Gheorghe, Aiud, MAC şi colecţii private
 Bibliografie:
1. Nagy, G., AÉ, II, 1882, p.29-30
2. Nagy, G., Sz.NME, I, 1891, p.49
3. Téglás, G, Sz.NME, II, 1891, p.14
4. Téglás, G, AÉ, XXXIII, 1913, p.313
5. Marţian I., Rep, p.59
6. Roska M., Emlekkonyv SzNM, p.270, 301
7. Roska M., Közl, II, 1942, p.26
8. Roska M., Rep, p.244-245, nr. 47
9. Roska M., Apulum, III, 1, 1946-1948, p.72
10. Nestor I., Stand, p.77, 131
11. Berciu,D., Apulum, I, 1939-1942, p.55
12. Berciu,D., R.Arhivelor, V, 1, 1942, p.28
13. Popescu D., Bronzezeit, p.30, 35
14. Informaţie Z. Székely

 Punct 20. Pe înălţimea numită "Faţa" (Dellö)
Tip sit: atelier
 Descoperiri:
 20.1atelier metalurgic; datare repertoriu: epoca bronzului
 20.1.0.1inel - din aur, de 4,4 gr; datare repertoriu: epoca bronzului; Muzeul Sfântul Gheorghe, până în 1944
 20.1.0.2verigă - de lanţ, din aur cu capetele neîmpreunate; datare repertoriu: epoca bronzului; Muzeul Sfântul Gheorghe, până în 1944
 Bibliografie:
1. Téglás, G, Erd.Muz., IV, 1887, p.134
2. Téglás, G, Századok, XXIII, 1889, p.389
3. Téglás, G, Földr. Közl., XX, 1892, p.73
4. Téglás, G, AÉ, XII, 1892, p.73
5. Téglás, G, AÉ, XII, 1892, p.409
6. Téglás, G, BKL, XLIV, 1, 1911, p.533
7. Nagy, G., Sz.NME, I, 1890, p.52
8. Mitrea B., Dacia, VII-VIII, 1937-1940, p.147-155
9. informaţie Z. Székely

 Punct 21. Pe locul numit "Gura Merezului" (Dellöszád)
Tip sit: circumvalaţie de pământ
 Descoperiri:
 21.1circumvalaţie de pământ; datare repertoriu: nedeterminată, 1911; autor sptur: F. László şi V. Csutak
 21.1.0.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: nedeterminată
 Bibliografie:
1. Informaţie Z. Székely

 Punct 22. Pe locul numit "Fundu Văii" (Elövölgalja
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 22.0.0.1ceramică - fragmente cu ornamente incizate; datare repertoriu: nedeterminată
 Bibliografie:
1. Informaţie Z. Székely

 Punct 23. La "Valea dracului" ( Ördöngösvöly)
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 23.0.0.1ceramică - fragment; datare repertoriu: nedeterminată
 Bibliografie:
1. Informţie Z. Székely

 Punct 24. Pe înălţimea "Şanţul cetăţii" (Várhányás)
Tip sit: necropolă
 Descoperiri:
 24.1necropolă tumulară - Val de pământ care conţine morminte tumulare; datare repertoriu: nedeterminată
 Bibliografie:
1. Orbán, B, Székelyföld, III, p.184
2. Marţian I., Rep, I, p.59
3. Roska M., Rep, p.245, nr. 47

 Punct 25. Pe locul numit "Pârâul Bobâlnii" (Bábolnaárka)
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 25.0.0.1ceramică - fragmente de tehnică superioară; datare repertoriu: La Tene
 Bibliografie:
1. Bagy, G., Sz.NME, I, 1891, p.52

 Punct 26. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 26.0.0.1monedă - piesă de la împărăteasa Faustina şi una de bronz ce nu a putut fi determinată; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Sfântul Gheorghe
 Bibliografie:
1. Téglás, G, Erd.Múz., XIX, 1902, p.150
2. Király, P., Dacia, I, p.423

 Punct 27. Pe dealul "vârful lui Cente"
Tip sit: construcţie
 Descoperiri:
 27.1construcţie - Construcţie militară din epoca romană; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Téglás, G, Erd.Múz., XIX, 1902, p.150
2. Király, P., Dacia, I, p.423

 Punct 28. Lângă biserică
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 28.0.0.1cataramă - din bronz; datare repertoriu: epoca migraţiilor; Muzeul Sfântul Gheorghe
 Bibliografie:
1. Nagy, G., Sz.NME, I, 1890, p.54, 55, 57

+ Reci, com. Reci Covasna Reci, jud. Trei Scaune bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; La Tene; nedeterminată; neolitic   Map it  
+ Reci, com. Reci Covasna Comolău, com. Reci, jud. Trei Scaune bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; La Tene; neolitic   Map it  
+ Saciova, com. Reci Covasna Saciova, com. Reci, jud. Trei Scaune bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca medievală; neprecizată   Map it  
+ Sâncraiu, com. Ilieni Covasna Sîncraiu, com. Ilieni, jud. Trei Scaune neolitic   Map it  
+ Sântionlunca, com. Ozun Covasna Sîntionlunca, jud. Trei Scaune epoca bronzului; Hallstatt; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Sânzieni, com. Sânzieni Covasna Sînzieni, jud. Trei Scaune bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; La Tene; nedeterminată; neolitic   Map it  
+ Secuime Covasna Secuime, jud. Trei Scaune eneolitic; epoca bronzului sau Hallstat; Hallstatt; Halstatt timpuriu; Halsttatt timpuriu; neolitic; neprecizată    
+ Sita Buzăului, com. Sita Buzăului Covasna Sita Buzăului, jud. Trei Scaune paleolitic   Map it  
+ Surcea, com. Zăbala Covasna Surcea, com. Zăbala, jud. Trei Scaune epoca bronzului; epoca dacică; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Tălişoara, com. Brăduţ Covasna Tălişoara, jud. Odorhei bronz final; eneolitic   Map it  
+ Târgu Săcuiesc, com. Târgu Săcuiesc Covasna Tîrgu Săcuiesc, jud. Trei Scaune bronz final; epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Ţufalău, com. Boroşneu Mare Covasna Ţufalău, jud. Trei Scaune epoca bronzului; Hallstatt; La Tene; neolitic   Map it  
+ Valea Crişului, com. Valea Crişului Covasna Valea Crişului, jud. Trei Scaune bronz timpuriu; epoca medievală; epoca romană; La Tene; neolitic   Map it  
+ Valea Mare, com. Valea mare Covasna Valea Mare, jud. Trei Scaune nedeterminată   Map it  
+ Vârghiş, com. Vârghiş Covasna Vîrghiş, jud. Odorhei neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Zagon, com. Zagon Covasna Zagon, jud. Trei Scaune bronz final; epoca migraţiilor; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Zăbala, com. Zăbala Covasna Zăbala, jud. Trei Scaune epoca bronzului; epoca medievală; Hallstatt; nedeterminată; neprecizată   Map it  
+ Zălan, com. Bodoc Covasna Zălan, com. Bodoc, jud. Trei Scaune epoca romană; Hallstatt; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Zoltan, com. Ghidfalău Covasna Zoltan, com. Ghidfalău, jud. Trei Scaune bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Balinteşti, com. Bereşti-Meria Galaţi Balinteşti, com. Bereşti-Meria, jud. Covurlui epoca bronzului; epoca romană târzie   Map it  
+ Băleni, com. Băleni Galaţi Băleni, com. Băleni, jud. Covurlui epoca bronzului; epoca fierului; nedeterminată   Map it  
+ Băneasa, com. Băneasa Galaţi Băneasa, com. Băneasa, jud. Covurlui preistorie   Map it  
+ Bereşti, com. Bereşti Galaţi Bereşti, com. Bereşti, jud. Covurlui epoca bronzului; epoca fierului; epoca migraţiilor; Hallstatt; La Tene; neolitic   Map it  
+ Blânzi, com. Corod Galaţi Blânzi, com. Corod, jud. Tecuci     Map it  
+ Braniştea, com. Nicoreşti Galaţi Braniştea, com. Nicoreşti, jud. Covurlui antichitate   Map it  

Previous pages  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next pages


'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014