cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 20 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Tuzla, com. Tuzla Constanţa Tuzla, com. Tuzla, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Urluia, com. Adamclisi Constanţa Urluia, com. Adamclisi, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Vadu, com. Corbu Constanţa Vadul, com. Corbu, jud. Constanţa epoca elenistică; epoca elenistică/romană; epoca greacă arhaică/elenistică; epoca romană   Map it  
+ Valea Dacilor, com. Medgidia Constanţa Valea Dacilor, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Valea Mare, com. Cochirleni Constanţa Valea Mare, com. Cochirleni, jud. Constanţa epoca romană    
+ Valu lui Traian, com. Valu lui Traian Constanţa Valea Seacă, jud. Constanţa epoca romană; perioada prefeudală   Map it  
< - > Valu lui Traian, com. Valu lui Traian Constanţa Valul lui Traian, com. Valu lui Traian, jud. Constanţa epoca romană; nedeterminată; neprecizată   Map it  

 Valu lui Traian, com./oraş Valu lui Traian (denumire repertoriu: Valul lui Traian sau Hasancea, com. Valu lui Traian, jud. Constanţa)

 Punct 1. La 1 km nord de sat.
Tip sit: Val de pământ - Are şanţul spre N şi din loc în loc castre şi castele de piatră de formă dreptunghiulară şi de dimensiuni diferite, toate dispuse în partea de S a valului. Imediat la N de sat, pe latura de SV a valului se află castrul 20 (după Tocilescu) sau 10 (după Schuchardt). Urmează spre SE, pe direcţia Constanţa, castrele 21-26 (Tocilescu) sau 9-4 (Schuchardt). Intre castrele 23-26 (7-4), se află câte două castele, notate de Schuchardt cu g-b. La N de castrul 20 (10), pe latura de S a valului se află castrul 19 (11) ce are imediat la S, castelul I. Castrul 22 (8), este situat mai departe de valul cel mare de pământ. In dreptul acestui castru s-au găsit numeroase cărămizi, ceea ce l-a determinat pe Tocilescu să presupună că pe această porţiune din val a fost ridicat un zid şi că în castru se aflau clădiri.
 Descoperiri:
 1.1Val de pământ; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 1.1.0.1Cărămizi - Cărămizi de construcţie; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 Bibliografie:
1. Allard, C., Le Dobroudja, 1859, Paris, p.41-47
2. Allard, C., La Bulgarie orientale, 1864, Paris, p.88-100
3. Dosar Tocilescu, Gr., Manuscris, 5138, p.f.23, 58-60, 72-76, 118, 167, 169-171, 328
4. Tocilescu, Gr., AEM, IX, 1885, p.98
5. Tocilescu, Gr., AEM, XI, 1887, p.62
6. Tocilescu, Gr., AEM, XIV, 1891, p.37
7. Tocilescu, Gr., AEM, XVII, 1894, p.97
8. , MDG, III, 1900, p.692
9. Ionescu-Dobrogeanu, BSGR, XXXI/II, 1910, p.85
10. Schuchardt,, Trajanswalle, p.16, 24, 31, 34-36, 46-47
11. Schuchardt,, Alteuropa, p.307
12. Schuchardt,, Bilder aus der Dobrudscha, 1916-1918, p.112, 115
13. Polonic, P., Natura, XXIV, 1935, p.22-24
14. Vulpe, R., Histoire, p.370

 Punct 2. La 1/2 km sud-vest de sat, trece pe direcţia nord-vest-sud-est printre satele Valul lui Traian şi Valea Seacă. Este tăiat de şoseaua şi calea ferată Constanţa-Cernavodă
Tip sit: Val de piatră - Urmele valului de piatră.
 Descoperiri:
 2.1Val de piatră; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 2.1.0.1Cărămizi - Cărămizi; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 2.1.0.2Ceramică - Cioburi romane; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 2.2Castru - Pe latura de SV a valului - Castrul 21 (Tocilescu) 6 (Schuchardt); datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 2.2.0.1Cărămizi - Cărămizi; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 2.2.0.2Ceramică - Cioburi romane; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 2.3Castru - La S de Valul lui Traian, pe latura E. - Castrul 22 (Tocilescu), 4 (Schuchardt). Cu dimensiuni de 510x260m. Este înconjurat de valuri triple. In spatele castrului Tocilescu presupune existenţa unei aşezări romane.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 2.3.0.1Cărămizi - Cărămizi; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 2.3.0.2Ceramică - Cioburi romane; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 2.4Castru - La E de castru 22.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 2.4.0.1Cărămizi - Cărămizi; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 2.4.0.2Ceramică - Cioburi romane; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 Bibliografie:
1. Dosar Tocilescu, Gr., Manuscris, 5138, p.f.23, 58-60, 72-76, 118, 167, 169-171, 328
2. Vulpe, R., Histoire, p.370
3. Polonic, P., Natura, XXIV, 1935, p.22-24
4. Schuchardt,, Bilder aus der Dobrudscha, 1916-1918, p.112, 115
5. Schuchardt,, Alteuropa, p.307
6. Schuchardt,, Trajanswalle, p.16, 24, 31, 34-36, 46-47
7. Ionescu-Dobrogeanu, BSGR, XXXI/II, 1910, p.85
8. , MDG, III, 1900, p.692
9. Tocilescu, Gr., AEM, XVII, 1894, p.97
10. Tocilescu, Gr., AEM, XIV, 1891, p.37
11. Tocilescu, Gr., AEM, XI, 1887, p.62
12. Tocilescu, Gr., AEM, IX, 1885, p.98
13. Allard, C., La Bulgarie orientale, 1864, Paris, p.88-100
14. Allard, C., La Dobroutscha, 1859, Paris, p.41-47

 Punct 3. La cca. 2 km sud de sat
Tip sit: Val de pământ - Valul mic de pământ, orientat E-V, şanţul în partea de S.
 Descoperiri:
 3.1Val de pământ; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 3.1.0.1Ceramică - Ceramică "extrem de înrudită cu ceramica slavă din Germania"; Ceramica a fost descoperită pe cele trei valuri.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată; descoperitor: Schuchardt, C., 1917
 Bibliografie:
1. Dosar Tocilescu, Gr., Manuscris, 5138, p.f.23, 58-60, 72-76, 118, 167, 169-171, 328
2. Allard, C., La Dobroutscha, 1859, Paris, p.41-47
3. Allard, C., La Bulgarie orientale, 1864, Paris, p.88-100
4. Tocilescu, Gr., AEM, IX, 1885, p.98
5. Tocilescu, Gr., AEM, XI, 1887, p.62
6. Tocilescu, Gr., AEM, XIV, 1891, p.37
7. Tocilescu, Gr., AEM, XVII, 1894, p.97
8. , MDG, III, 1900, p.692
9. Ionescu-Dobrogeanu, BSGR, XXXI/II, 1910, p.85
10. Schuchardt, C., Trajanswalle, p.16, 24, 31, 34-36, 46-47
11. Schuchardt, Alteuropa, p.307
12. Schuchardt, Bilder aus der Dobrudscha, 1916-1918, p.112, 115
13. Polonic, P., Natura, XXIV, 1935, p.22-24
14. Vulpe, R., Histoire, p.370

 Punct 4. La 3 km sud-est de sat, lângă movilele Cara-Iuc-Tepe şi Mohametcea-Iol-Tepe
Tip sit: Lagăr - Ruinele unui "lagăr" din epoca romană.
 Descoperiri:
 4.1Lagăr; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 Bibliografie:
1. Dosar Tocilescu, Gr., Manuscris, 5138, p.f.23, 58-60, 72-76, 118, 167, 169-171, 328
2. Vulpe, R., Histoire, p.370
3. Polonic, P., Natura, XXIV, 1935, p.22-24
4. Schuchardt, Bilder aus der Dobrudscha, 1916-1918, p.112, 115
5. Schuchardt, Alteuropa, p.307
6. Ionescu-Dobrogeanu, BSGR, XXXI/II, 1910, p.85
7. , MDG, III, 1900, p.692
8. Tocilescu, Gr., AEM, XVII, 1894, p.97
9. Tocilescu, Gr., AEM, XIV, 1891, p.37
10. Tocilescu, Gr., AEM, XI, 1887, p.62
11. Tocilescu, Gr., AEM, IX, 1885, p.98
12. Allard, C., La Bulgarie orientale, 1864, Paris, p.88-100
13. Allard, C., La Dobroutscha, 1859, Paris, p.41-47

 Punct 5. La mijlocul drumului ce duce spre satul Straja (Mohametcea), pe fosta moşie Cristu Sangopol
Tip sit: Tezaur - Oală de lut cu monede de aur.
 Descoperiri:
 5.1Tezaur; datare repertoriu: nedeterminată; cultura: Neprecizată
 5.1.1Tezaur - Oală de lut cu monede de aur; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată; Neprecizat
 5.1.1.1Ceramică - Oală de lut; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 5.1.1.2Monede - Monede de aur; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 Bibliografie:
1. , Universul, 19. III, 1938
2. , Universul, 15. IV, 1938

+ Vama Veche, com. Limanu Constanţa Vama Veche, com. Limanu, jud. Constanţa epoca romană; nedeterminată   Map it  
+ Văleni, com. Dobromir Constanţa Valea Rea, com. Dobromir, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Vâlcelele, com. Negru-Vodă Constanţa Vâlcelele, com. Negru-Vodă, jud. Constanţa Diferite epoci   Map it  
+ Vânători, com. Pecineaga Constanţa Haidarchioi, com. Pecineaga, jud. Constanţa epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Vânători, com. Pecineaga Constanţa Vânători, com. Pecineaga, jud. Constanţa epoca elenistică; epoca elenistică/romană; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Viile, com. Ion Corvin Constanţa Beilic, com. Ion Corvin, jud. Constanţa epoca bronzului; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Viişoara, com. Cobadin Constanţa Viişoara, com. Cobadin, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Viroaga, com. Cerchezu Constanţa Viroaga, com. Cerchezu, jud. Constanţa neprecizată   Map it  
+ Vlahii, com. Aliman Constanţa Vlahii, com. Aliman, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Zorile, com. Adamclisi Constanţa Zorile, com. Adamclisi, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Aita Seacă, com. Băţani Covasna Aita Seacă, jud. Trei Scaune neprecizată   Map it  
+ Alungeni, com. Turia Covasna Alungeni, jud. Trei Scaune bronz final; epoca fierului; Hallstatt; La Tene; nedeterminată; neolitic; neolitic final; neprecizată   Map it  
+ Aninoasa, com. Reci Covasna Aninoasa, jud. Trei Scaune bronz final; bronz timpuriu; neolitic; neolitic sau epoca bronzului; neprecizată   Map it  
+ Araci, com. Vâlcele Covasna Araci, jud. Trei Scaune bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; La Tene; neolitic   Map it  
+ Arcuş, com. Arcuş Covasna Arcuş, com. Arcuş, jud. Trei Scaune eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; La Tene; nedeterminată; neolitic; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Ariuşd, com. Vâlcele Covasna Ariuşd, com. Vâlcele, jud. Trei Scaune bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; neolitic; preistorie   Map it  
+ Baraolt, com. Baraolt Covasna Baraolt, jud. Trei Scaune bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Băţanii Mici, com. Băţani Covasna Băţanii Mici, com. Băţani, jud. Odorhei neolitic; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Belin, com. Belin Covasna Belin, jud. Trei Scaune bronz final   Map it  
+ Biborţeni, com. Baraolt Covasna Biborţeni, jud. Odorhei epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; La Tene; paleolitic   Map it  
+ Bicfalău, com. Ozun Covasna Bicfalău, com. Ozun, jud. Trei Scaune epoca dacică sau romană; epoca medievală; neprecizată   Map it  
+ Bita, com. Reci Covasna Bita, com. Reci, jud. Trei Scaune Hallstatt; neprecizată   Map it  
+ Bixad, com. Bixad Covasna Bicsad, jud. Trei Scaune bronz final; bronz timpuriu; epoca medievală; epoca romană; La Tene; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Bodoc, com. Bodoc Covasna Bodoc, jud. Trei Scaune bronz final; eneolitic; La Tene; neolitic   Map it  
+ Boroşneu Mare, com. Boroşneu Mare Covasna Boroşneu Mare, jud. Trei Scaune epoca romană; Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Boroşneu Mic, com. Boroșneu Mare Covasna Boroşneu Mic, jud. Trei Scaune bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca fierului; epoca medievală; La Tene; nedeterminată; neolitic   Map it  
+ Brateş, com. Brateş Covasna Brateş, jud. Trei Scaune epoca romană; La Tene   Map it  
+ Brăduţ, com. Brăduţ Covasna Brăduţ, jud. Odorhei epoca bronzului; neolitic; neprecizată; paleolitic; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Breţcu, com. Breţcu Covasna Breţcu, jud. Trei Scaune bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca romană; nedeterminată; neprecizată   Map it  
+ Catalina, com. Catalina Covasna Cătălina, jud. Trei Scaune epoca bronzului; epoca romană; La Tene; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Cernat, com. Cernat Covasna Cernatu de Sus, com. Cernat, jud. Trei Scaune bronz final; eneolitic; epoca medievală; neolitic; neolitic final, bronz timpuriu   Map it  
+ Cernat, com. Cernat Covasna Cernatu de Jos, com. Cernat, jud. Trei Scaune bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca fierului; epoca migraţiilor; epoca romană; La Tene; neolitic   Map it  
+ Chichiş, com. Chichiş Covasna Chichiş, jud. Trei Scaune epoca bronzului; epoca romană; preistorie   Map it  
+ Chilieni, com. Sfântu Gheorghe Covasna Chilieni, jud. Trei Scaune epoca romană; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Coşeni, com. Sfântu Gheorghe Covasna Coşeni, com. Sfântu Gheorghe, jud. Trei Scaune Hallstatt   Map it  
+ Covasna, com. Covasna Covasna Covasna, jud. Trei Scaune bronz final; epoca bronzului; epoca medievală timpurie; epoca romană; La Tene; nedeterminată; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Crasna, com. Sita Buzăului Covasna Crasna, com. Sita Buzăului, jud. Trei Scaune epoca migraţiilor   Map it  
+ Dalnic, com. Dalnic Covasna Dalnic, jud. Trei Scaune bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic   Map it  
+ Dobolii de Jos, com. Ilieni Covasna Dobolii de Jos, com. Ilieni, jud. Trei Scaune bronz final; eneolitic; epoca fierului; epoca romană; Hallstatt; La Tene   Map it  
+ Dobolii de Sus, com. Boroşneu Mare Covasna Dobolii de Sus, com. Boroşneu Mare, jud. Trei Scaune neprecizată   Map it  
+ Doboşeni, com. Brăduţ Covasna Doboşeni, jud. Odorhei Hallstatt; neolitic; perioada de tranziţie la epoca bronzului, bronz   Map it  
+ Filia, com. Brăduţ Covasna Filia, com. Brăduţ, jud. Odorhei neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Fotoş, com. Ghidfalău Covasna Fotoş, com. Ghidfalău, jud. Trei Scaune epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; La Tene; neolitic; neprecizată   Map it  

Previous pages 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next pages


'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2020
Last update December 12nd, 2014