cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 20 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Tuzla, com. Tuzla Constanţa Tuzla, com. Tuzla, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Urluia, com. Adamclisi Constanţa Urluia, com. Adamclisi, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
< - > Vadu, com. Corbu Constanţa Vadul, com. Corbu, jud. Constanţa epoca elenistică; epoca elenistică/romană; epoca greacă arhaică/elenistică; epoca romană   Map it  

 Vadu, com./oraş Corbu (denumire repertoriu: Vadul sau Cara-Harman, com. Săcele, jud. Constanţa)

 Punct 1. Neprecizat
Tip sit: Aşezare - Aşezare cu mai multe nivele de locuire, începând din epoca elenistica pana in epoca romana.

Observatii: Există mai multe puncte cu descoperiri. Obiectele arheologice provin din puncte diferite, neprecizate.
 Descoperiri:
 1.1Aşezare - Pe baza inscripţiilor, Lecca localizează aici oraşul grec Halypedon, alţi autori plasează aici Vicus Celeris. Până la începutul sec. XX se credea că aici ar fi Histria.; datare repertoriu: epoca elenistică/romană; cultura: Neprecizată
 1.1.0.1Ceramică - Ceramică attică şi elenistică cu firnis negru, ceramică sec. VI-V a. Chr.; datare repertoriu: epoca greacă arhaică/elenistică, sec. VI-V a. Chr.; cultura: Greacă
 1.1.0.2Inel - Inel din aur cu numele regelui scit S (Sigma) KYLEP şi legenda KELEONEAPGOTANGAP (?)??; Descoperit în jurul satului.; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Scitică
 1.1.0.3Reliefuri - Reliefuri de marmură greceşti.; Din epoca preromană.; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă
 1.1.0.4Inscripţii - Inscripţii greceşti: decretul dat de Histria în cinstea lui Aristagoras, fiul lui Apaturios (MNA); datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Greacă
 1.1.0.5Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 1.1.0.6Cărămizi - Cărămizi; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 1.1.0.7Inscripţii - Inscripţii romane, referitoare la sărbătoarea Rosaliilor şi o alta cu numele vicus-ului Celeris (Cereris) şi alte inscripţii funerare descoperite în zona.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 1.1.0.8Monede - Monede.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 1.1.0.9Vase de sticlă - Vase de sticlă.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 Bibliografie:
1. Desjardins, a.d. inst., 1868, p.94, 102
2. Allard C., Le Doubrudscha, p.376
3. Tocilescu, Gr., AEM, VI, 1882, p.36
4. Tocilescu, Gr., AEM, VIII, 1884, p.24, 32
5. Tocilescu, Gr., AEM, XIV, 1891, p.20
6. Tocilescu, Gr., BCMI, IV, 1911, p.6
7. Tocilescu, Gr., BCMI, V, 1912, p.120
8. Dosar Tocilescu, Gr., Acad. RPR, 5131, p.1
9. Dosar Tocilescu, Gr., Acad. RPR, 5132, p.140
10. Dosar, MNA, 1905, p.147
11. Dosar, MNA, 1914, p.182
12. Lecca, p.116, 248
13. Lagnat R., MNA, XXXVIII, 1901, p.334
14. Supka, G., AE, 1915, p.353
15. Pârvan, V., AA, 1915, p.248-249
16. Pârvan, V., Histria, IV, p.683-684
17. Pârvan, V., Histria, VII, p.79-81
18. Pârvan, V., Ulmetum, I, p.532
19. , CIL, III, p.7527, 7526, 12488
20. Canarache, V., SCIV, I, 1950, p.216-217
21. Informaţie Canarache, V.

 Punct 2. La capătul de sud al viilor satului, pe malul lacului Sinoe
Tip sit: Cetate - Cetate de formă pătrată din piatră fasonată.
 Descoperiri:
 2.1Cetate; datare repertoriu: epoca elenistică/romană; cultura: Neprecizată
 Bibliografie:
1. Informaţie Canarache, V.
2. Dosar, MNA, 1914, p.182
3. Dosar Tocilescu, Gr., Acad. RPR, 5131, p.1
4. Dosar Tocilescu, Gr., Acad. RPR, 5132, p.140
5. Dosar, MNA, 1905, p.147
6. , CIL, III, p.7527, 7526, 12488
7. Allard, C., Le Doubrudscha, p.376
8. Tocilescu, Gr., AEM, VI, 1882, p.36
9. Tocilescu, Gr., AEM, VIII, 1884, p.24, 32
10. Tocilescu, Gr., AEM, XIV, 1891, p.20
11. Tocilescu, Gr., BCMI, IV, 1911, p.6
12. Lecca, p.116, 248
13. Canarache, V., SCIV, I, 1950, p.216-217
14. Pârvan, V., Histria, IV, p.683-684
15. Desjardins, a.d. inst., 1868, p.94, 102
16. Pârvan, V., Ulmetum, I, p.532
17. Pârvan, V., Histria, VII, p.79-81
18. Lagnat, R., MNA, XXXVIII, 1901, p.334
19. Supka, G., AE, 1915, p.353
20. Pârvan, V., AA, 1915, p.248-249
21. Tocilescu, Gr., BCMI, V, 1912, p.120

 Punct 3. In partea de nord-est a satului, la 100 m est de geamie (?) pe malul lacului
Tip sit: Cetate

Observatii: Cetate astupată de nisip.
 Descoperiri:
 3.1Cetate - Altă cetate!; datare repertoriu: epoca elenistică/romană; cultura: Neprecizată
 Bibliografie:
1. Canarache, V., SCIV, I, 1950, p.216-217
2. Dosar, MNA, 1914, p.182
3. Dosar Tocilescu, Gr., Acad. RPR, 5131, p.1
4. Dosar Tocilescu, Gr., Acad. RPR, 5132, p.140
5. Dosar, MNA, 1905, p.147
6. Lecca, p.116, 248
7. , CIL, III, p.7527, 7526, 12488
8. Allard, C., Le Dobroudja, p.376
9. Tocilescu, Gr., AEM, VI, 1882, p.36
10. Tocilescu, Gr., AEM, VIII, 1884, p.24, 32
11. Tocilescu, Gr., BCMI, IV, 1911, p.6
12. Tocilescu, Gr., BCMI, V, 1912, p.120
13. Pârvan, V., Histria, IV, p.683-684
14. Desjardins, a.d. inst., 1868, p.94, 102
15. Pârvan, V., Ulmetum, I, p.532
16. Pârvan, V., Histria, VII, p.79-81
17. Lagnat R., MNA, XXXVIII, 1901, p.334
18. Supka, G., AE, 1915, p.353
19. Pârvan, V., AA, 1915, p.248-249
20. Tocilescu, Gr., AEM, XIV, 1891, p.20

 Punct 4. La 2-3 km S, în direcţia Capului Midia
Tip sit: Aşezare
 Descoperiri:
 4.1Aşezare - Urmele unei mari aşezări civile.; datare repertoriu: epoca elenistică/romană; cultura: Neprecizată
 Bibliografie:
1. Dosar, MNA, 1914, p.182
2. Dosar Tocilescu, Gr., Acad. RPR, 5131, p.1
3. Dosar Tocilescu, Gr., Acad. RPR, 5132, p.140
4. Dosar, MNA, 1905, p.147
5. Tocilescu, Gr., BCMI, V, 1912, p.120
6. Lecca, p.116, 248
7. , CIL, III, p.7527, 7526, 12488
8. Allard, C., Le Dobroudja, p.376
9. Tocilescu, Gr., AEM, VI, 1882, p.36
10. Canarache, V., SCIV, I, 1950, p.216-217
11. Tocilescu, Gr., BCMI, IV, 1911, p.6
12. Tocilescu, Gr., AEM, XIV, 1891, p.20
13. Pârvan, V., Histria, IV, p.683-684
14. Desjardins, a.d. inst., 1868, p.94, 102
15. Pârvan, V., Ulmetum, I, p.532
16. Pârvan, V., Histria, VII, p.79-81
17. Lagnat, R., MNA, XXXVIII, 1901, p.334
18. Supka, G., AE, 1915, p.353
19. Pârvan, V., AA, 1915, p.248-249
20. Tocilescu, Gr., AEM, VIII, 1884, p.24, 32

 Punct 5. Pe dealul de vest al satului
Tip sit: Movile - Câteva zeci de movile funerare aşezate în semicerc.
 Descoperiri:
 5.1Movile; datare repertoriu: epoca elenistică/romană; cultura: Neprecizată
 Bibliografie:
1. Dosar, MNA, 1914, p.182
2. Dosar Tocilescu, Gr., Acad. RPR, 5131, p.1
3. Dosar Tocilescu, Gr., Acad. RPR, 5132, p.140
4. Dosar, MNA, 1905, p.147
5. Tocilescu, Gr., BCMI, V, 1912, p.120
6. Lecca, p.116, 248
7. , CIL, III, p.7527, 7526, 12488
8. Allard, C., Le Dobroudja, p.376
9. Tocilescu, Gr., AEM, VI, 1882, p.36
10. Canarache, V., SCIV, I, 1950, p.216-217
11. Tocilescu, Gr., BCMI, IV, 1911, p.6
12. Tocilescu, Gr., AEM, XIV, 1891, p.20
13. Pârvan, V., Histria, IV, p.683-684
14. Desjardins, a.d. inst., 1868, p.94, 102
15. Pârvan, V., Ulmetum, I, p.532
16. Pârvan, V., Histria, VII, p.79-81
17. Lagnat, R., MNA, XXXVIII, 1901, p.334
18. Supka, G., AE, 1915, p.353
19. Pârvan, V., AA, 1915, p.248-249
20. Tocilescu, Gr., AEM, VIII, 1884, p.24, 32

+ Valea Dacilor, com. Medgidia Constanţa Valea Dacilor, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Valea Mare, com. Cochirleni Constanţa Valea Mare, com. Cochirleni, jud. Constanţa epoca romană    
+ Valu lui Traian, com. Valu lui Traian Constanţa Valea Seacă, jud. Constanţa epoca romană; perioada prefeudală   Map it  
+ Valu lui Traian, com. Valu lui Traian Constanţa Valul lui Traian, com. Valu lui Traian, jud. Constanţa epoca romană; nedeterminată; neprecizată   Map it  
+ Vama Veche, com. Limanu Constanţa Vama Veche, com. Limanu, jud. Constanţa epoca romană; nedeterminată   Map it  
+ Văleni, com. Dobromir Constanţa Valea Rea, com. Dobromir, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Vâlcelele, com. Negru-Vodă Constanţa Vâlcelele, com. Negru-Vodă, jud. Constanţa Diferite epoci   Map it  
+ Vânători, com. Pecineaga Constanţa Haidarchioi, com. Pecineaga, jud. Constanţa epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Vânători, com. Pecineaga Constanţa Vânători, com. Pecineaga, jud. Constanţa epoca elenistică; epoca elenistică/romană; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Viile, com. Ion Corvin Constanţa Beilic, com. Ion Corvin, jud. Constanţa epoca bronzului; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Viişoara, com. Cobadin Constanţa Viişoara, com. Cobadin, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Viroaga, com. Cerchezu Constanţa Viroaga, com. Cerchezu, jud. Constanţa neprecizată   Map it  
+ Vlahii, com. Aliman Constanţa Vlahii, com. Aliman, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Zorile, com. Adamclisi Constanţa Zorile, com. Adamclisi, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Aita Seacă, com. Băţani Covasna Aita Seacă, jud. Trei Scaune neprecizată   Map it  
+ Alungeni, com. Turia Covasna Alungeni, jud. Trei Scaune bronz final; epoca fierului; Hallstatt; La Tene; nedeterminată; neolitic; neolitic final; neprecizată   Map it  
+ Aninoasa, com. Reci Covasna Aninoasa, jud. Trei Scaune bronz final; bronz timpuriu; neolitic; neolitic sau epoca bronzului; neprecizată   Map it  
+ Araci, com. Vâlcele Covasna Araci, jud. Trei Scaune bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; La Tene; neolitic   Map it  
+ Arcuş, com. Arcuş Covasna Arcuş, com. Arcuş, jud. Trei Scaune eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; La Tene; nedeterminată; neolitic; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Ariuşd, com. Vâlcele Covasna Ariuşd, com. Vâlcele, jud. Trei Scaune bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; neolitic; preistorie   Map it  
+ Baraolt, com. Baraolt Covasna Baraolt, jud. Trei Scaune bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Băţanii Mici, com. Băţani Covasna Băţanii Mici, com. Băţani, jud. Odorhei neolitic; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Belin, com. Belin Covasna Belin, jud. Trei Scaune bronz final   Map it  
+ Biborţeni, com. Baraolt Covasna Biborţeni, jud. Odorhei epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; La Tene; paleolitic   Map it  
+ Bicfalău, com. Ozun Covasna Bicfalău, com. Ozun, jud. Trei Scaune epoca dacică sau romană; epoca medievală; neprecizată   Map it  
+ Bita, com. Reci Covasna Bita, com. Reci, jud. Trei Scaune Hallstatt; neprecizată   Map it  
+ Bixad, com. Bixad Covasna Bicsad, jud. Trei Scaune bronz final; bronz timpuriu; epoca medievală; epoca romană; La Tene; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Bodoc, com. Bodoc Covasna Bodoc, jud. Trei Scaune bronz final; eneolitic; La Tene; neolitic   Map it  
+ Boroşneu Mare, com. Boroşneu Mare Covasna Boroşneu Mare, jud. Trei Scaune epoca romană; Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Boroşneu Mic, com. Boroșneu Mare Covasna Boroşneu Mic, jud. Trei Scaune bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca fierului; epoca medievală; La Tene; nedeterminată; neolitic   Map it  
+ Brateş, com. Brateş Covasna Brateş, jud. Trei Scaune epoca romană; La Tene   Map it  
+ Brăduţ, com. Brăduţ Covasna Brăduţ, jud. Odorhei epoca bronzului; neolitic; neprecizată; paleolitic; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Breţcu, com. Breţcu Covasna Breţcu, jud. Trei Scaune bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca romană; nedeterminată; neprecizată   Map it  
+ Catalina, com. Catalina Covasna Cătălina, jud. Trei Scaune epoca bronzului; epoca romană; La Tene; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Cernat, com. Cernat Covasna Cernatu de Sus, com. Cernat, jud. Trei Scaune bronz final; eneolitic; epoca medievală; neolitic; neolitic final, bronz timpuriu   Map it  
+ Cernat, com. Cernat Covasna Cernatu de Jos, com. Cernat, jud. Trei Scaune bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca fierului; epoca migraţiilor; epoca romană; La Tene; neolitic   Map it  
+ Chichiş, com. Chichiş Covasna Chichiş, jud. Trei Scaune epoca bronzului; epoca romană; preistorie   Map it  
+ Chilieni, com. Sfântu Gheorghe Covasna Chilieni, jud. Trei Scaune epoca romană; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Coşeni, com. Sfântu Gheorghe Covasna Coşeni, com. Sfântu Gheorghe, jud. Trei Scaune Hallstatt   Map it  
+ Covasna, com. Covasna Covasna Covasna, jud. Trei Scaune bronz final; epoca bronzului; epoca medievală timpurie; epoca romană; La Tene; nedeterminată; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Crasna, com. Sita Buzăului Covasna Crasna, com. Sita Buzăului, jud. Trei Scaune epoca migraţiilor   Map it  
+ Dalnic, com. Dalnic Covasna Dalnic, jud. Trei Scaune bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic   Map it  
+ Dobolii de Jos, com. Ilieni Covasna Dobolii de Jos, com. Ilieni, jud. Trei Scaune bronz final; eneolitic; epoca fierului; epoca romană; Hallstatt; La Tene   Map it  
+ Dobolii de Sus, com. Boroşneu Mare Covasna Dobolii de Sus, com. Boroşneu Mare, jud. Trei Scaune neprecizată   Map it  
+ Doboşeni, com. Brăduţ Covasna Doboşeni, jud. Odorhei Hallstatt; neolitic; perioada de tranziţie la epoca bronzului, bronz   Map it  
+ Filia, com. Brăduţ Covasna Filia, com. Brăduţ, jud. Odorhei neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Fotoş, com. Ghidfalău Covasna Fotoş, com. Ghidfalău, jud. Trei Scaune epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; La Tene; neolitic; neprecizată   Map it  

Previous pages 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next pages


'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014