cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 20 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Tuzla, com. Tuzla Constanţa Tuzla, com. Tuzla, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Urluia, com. Adamclisi Constanţa Urluia, com. Adamclisi, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Vadu, com. Corbu Constanţa Vadul, com. Corbu, jud. Constanţa epoca elenistică; epoca elenistică/romană; epoca greacă arhaică/elenistică; epoca romană   Map it  
+ Valea Dacilor, com. Medgidia Constanţa Valea Dacilor, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Valea Mare, com. Cochirleni Constanţa Valea Mare, com. Cochirleni, jud. Constanţa epoca romană    
+ Valu lui Traian, com. Valu lui Traian Constanţa Valea Seacă, jud. Constanţa epoca romană; perioada prefeudală   Map it  
+ Valu lui Traian, com. Valu lui Traian Constanţa Valul lui Traian, com. Valu lui Traian, jud. Constanţa epoca romană; nedeterminată; neprecizată   Map it  
+ Vama Veche, com. Limanu Constanţa Vama Veche, com. Limanu, jud. Constanţa epoca romană; nedeterminată   Map it  
+ Văleni, com. Dobromir Constanţa Valea Rea, com. Dobromir, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Vâlcelele, com. Negru-Vodă Constanţa Vâlcelele, com. Negru-Vodă, jud. Constanţa Diferite epoci   Map it  
+ Vânători, com. Pecineaga Constanţa Haidarchioi, com. Pecineaga, jud. Constanţa epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Vânători, com. Pecineaga Constanţa Vânători, com. Pecineaga, jud. Constanţa epoca elenistică; epoca elenistică/romană; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Viile, com. Ion Corvin Constanţa Beilic, com. Ion Corvin, jud. Constanţa epoca bronzului; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Viişoara, com. Cobadin Constanţa Viişoara, com. Cobadin, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Viroaga, com. Cerchezu Constanţa Viroaga, com. Cerchezu, jud. Constanţa neprecizată   Map it  
+ Vlahii, com. Aliman Constanţa Vlahii, com. Aliman, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Zorile, com. Adamclisi Constanţa Zorile, com. Adamclisi, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Aita Seacă, com. Băţani Covasna Aita Seacă, jud. Trei Scaune neprecizată   Map it  
+ Alungeni, com. Turia Covasna Alungeni, jud. Trei Scaune bronz final; epoca fierului; Hallstatt; La Tene; nedeterminată; neolitic; neolitic final; neprecizată   Map it  
+ Aninoasa, com. Reci Covasna Aninoasa, jud. Trei Scaune bronz final; bronz timpuriu; neolitic; neolitic sau epoca bronzului; neprecizată   Map it  
+ Araci, com. Vâlcele Covasna Araci, jud. Trei Scaune bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; La Tene; neolitic   Map it  
+ Arcuş, com. Arcuş Covasna Arcuş, com. Arcuş, jud. Trei Scaune eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; La Tene; nedeterminată; neolitic; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Ariuşd, com. Vâlcele Covasna Ariuşd, com. Vâlcele, jud. Trei Scaune bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; neolitic; preistorie   Map it  
+ Baraolt, com. Baraolt Covasna Baraolt, jud. Trei Scaune bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Băţanii Mici, com. Băţani Covasna Băţanii Mici, com. Băţani, jud. Odorhei neolitic; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Belin, com. Belin Covasna Belin, jud. Trei Scaune bronz final   Map it  
+ Biborţeni, com. Baraolt Covasna Biborţeni, jud. Odorhei epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; La Tene; paleolitic   Map it  
+ Bicfalău, com. Ozun Covasna Bicfalău, com. Ozun, jud. Trei Scaune epoca dacică sau romană; epoca medievală; neprecizată   Map it  
+ Bita, com. Reci Covasna Bita, com. Reci, jud. Trei Scaune Hallstatt; neprecizată   Map it  
+ Bixad, com. Bixad Covasna Bicsad, jud. Trei Scaune bronz final; bronz timpuriu; epoca medievală; epoca romană; La Tene; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Bodoc, com. Bodoc Covasna Bodoc, jud. Trei Scaune bronz final; eneolitic; La Tene; neolitic   Map it  
+ Boroşneu Mare, com. Boroşneu Mare Covasna Boroşneu Mare, jud. Trei Scaune epoca romană; Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Boroşneu Mic, com. Boroșneu Mare Covasna Boroşneu Mic, jud. Trei Scaune bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca fierului; epoca medievală; La Tene; nedeterminată; neolitic   Map it  
+ Brateş, com. Brateş Covasna Brateş, jud. Trei Scaune epoca romană; La Tene   Map it  
+ Brăduţ, com. Brăduţ Covasna Brăduţ, jud. Odorhei epoca bronzului; neolitic; neprecizată; paleolitic; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
< - > Breţcu, com. Breţcu Covasna Breţcu, jud. Trei Scaune bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca romană; nedeterminată; neprecizată   Map it  

 Breţcu, com./oraş Breţcu (denumire repertoriu: Breţcu sau Bereck, jud. Trei Scaune)

 Punct 1. În albia pârâului Breţcu
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 1.0.0.1topor - Topor de piatră; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni
 Bibliografie:
1. Roska, M., Közl., I, 1941, p.51
2. Informaţii Z. Székely

 Punct 2. Pe teritoriul satului, în pasul Oituz
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 2.0.0.1vârf de lance - Vârf de lance din bronz; datare repertoriu: neprecizată
 Bibliografie:
1. Roska, M., Emlékkönnyv, p.285

 Punct 3. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 3.0.0.1vârf de lance - Vârfuri de lance de bronz; datare repertoriu: epoca bronzului; MAC
 Bibliografie:
1. Gooss, C., Chronik, p.13
2. Téglás, G., OTTÉ, XII, 1887, p.182
3. Roska, M., Emlékkönnyv SzNM, p.288
4. Prox, A., Schneckenberg, p.10+11
5. Popescu, D., Bronzezeit, p.39
6. Roska, M., Rep., p.37, nr.78

 Punct 4. Neprecizat
Tip sit: neprecizat

Observatii: Prezenţa culturii Scheneckenberg pe teritoriul acestui sat nu este certă
 Descoperiri:
 4.0.0.1topor - Un topor de bronz cu toc (celt), un topor de piatră având forma ciocanelor de aramă; datare repertoriu: epoca bronzului; MAC, Muzeu Sf. Gheorghe
 Bibliografie:
1. Roska, M., Rep., p.37, nr.78
2. Popescu, D., Bronzezeit, p.39
3. Prox, A., Schneckenberg, p.10+11
4. Roska, M., Emlékkönnyv SzNM, p.288
5. Téglás, G., OTTÉ, XII, 1887, p.182
6. Gooss, C., Chronik, p.13

 Punct 5. La nord-est de sat, în faţa pasului Oituz, pe partea dreaptă a văii Breţcului, la locul "Cetatea doamnei Venetur" (Veneturné vara) sau numai "Cetate" (Vár)
Tip sit: castru - Val de pământ care închide un patrulater. Dimensiuni : 178 x 141m, suprafaţă 2 ha şi jumătate
 Descoperiri:
 5.1castru - Castrul era de piatră cu un zid de incintă gros de 1-1,20m. În spatele lui se ridica un val de pământ lat de 4-6 susţinut înspre interior de un al doilea zid de piatră. Porţile pe cele patru laturi erau flancate de turnuri patrulatere. La colţuri erau turnuri rotunde cu diametrul de 5m. În faţa zidului de incintă se afla mai întâi berna şi apoi un şanţ , lat de cca. 5 m şi adânc de cca. 2 m. Aceste elemente lipseau pe latura de sud pe care se afla porta praetoria. În praetoriu, în interior nu au mai rămas decât slabe urme, zidurile fiind scoase din temelii. În 1877 prin faţa pretoriului a fost constată existenţa unui drum pavat (via principalis).; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: Em. Panaitescu, colectiv condus de M. Macrea, 1911, 1925-1926, 1950
 5.1.0.1ceramică - o mare parte din ceramică este de autentică factură dacică.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: dacică
 5.2terme - 100 m vest de castru; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: …; Em. Panaitescu şi un M. Macrea, 1911; 1925-1926
 5.2.0.1ceramică - o mare parte din ceramică este de autentică factură dacică.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: dacică
 5.3canabae - Pe terasa numită Cetatea Lupului, vest de castru - Pe cca. 2-3 ha s-au observat fragmente de cărămizi, ţigle, ceramică. În 1547 a fost găsită o diplomă militară de bronz din 14 iunie anul 92 e.n., aparţinând unui roman din flota romană de pe Dunăre (Classis Flavia Moesica - CIL, III, 37). Ştampilele de pe cărămizi aflate în castru şi terme aparţin unităţilor militare COH(ors)HIS(panorum) (CIL, III,8074, 17) şi COH)ors) I BRAC(araugustanorum) (CIL, III, 8074,9), nu şi altor trupe. Descoperirile întâmplătoare au scos la iveală un bogat inventar arheologic mărunt, în cea mai mare parte la MAC şi Muzeul Sf. Gheorghe. Numele antic al castrului este probabil Angustia.; datare repertoriu: epoca romană
 5.3.0.1ceramică - o mare parte din ceramică este de autentică factură dacică.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: dacică
 Bibliografie:
1. Marsigli, A., Danubius, p.59
2. Scheint, G., Szekler, p.116
3. Ackner, M.J., JCC, 1856, p.33
4. Vass, I., Erdély, p.118
5. Kövári, L.., Erd. ép., p.49
6. Orbán, B., Székélyföld, III, p.125
7. Gooss, C., Programm Schässburg, 1873-1874, 1877-1878, p.50, 81
8. Gooss, C., Chronik, p.66
9. Gooss, C., AÉM, I, 1877, p.33, 113
10. Gooss, C., TRÉT, III, 1877, p.195
11. Nagy, G., SzNMÉ, I, 1980, p.58
12. Téglás, G., HTRTÉ, VI, XIII, XIX, 1889-1890, 1896, 1902, p.110, 417, 149
13. Téglás, G., ÉTTK, XIX, 1904, p.7
14. Téglás, G., Klio, XI, 1911, p.499
15. Király, P., Dacia, I, II, p.399, 422, 15, 30
16. Király, P., Apulum, p.223, 239
17. Jung, J., MIOeG, Ergbd., IV, 1892, p.4 n.7, 5,n.3,10 extras
18. Király. P., Fasten, p.139
19. Bielz, E., JSKV, XVIII, 1898, p.86
20. Bielz, E., EMKE Kalauz, p.281
21. , Ma Mü, II, p.358
22. Caliani, A., Urmele, p.32
23. Budaz, A., Dolg., VII, 1916, p.13/16
24. Marţian, I., Rep., p.102
25. Marţian, I., Urme, p.46
26. Panaitescu, Em., BSH, XV, 1929, p.76-77
27. Panaitescu, Em., Trans.Banat, p.18
28. Panaitescu, Em., Castra Daciae, p.2-3
29. Daicoviciu, C., ACMIT, II, 1929, p.315
30. Daicoviciu, C., AISC, III, 1936-1940, p.231
31. Daicoviciu, C., RT, VI, 1940, p.33
32. Christescu, V., Ist.mil., p.35,48,51, 60-61,109,131, 183, 188
33. Christescu, V., Viaţa ec., p.101, 103, 106
34. Wagner, W., Dislokation, p.97-100, 150, 155
35. Macrea, M., AISC, IV, 1941-1943, p.250
36. Macrea, M., Sbornik Kazarov, p.66
37. Paulovics, I., Dacia, p.75-81
38. Vulpe, R., Omagiu Giurescu, p.551-559
39. Szilágyi, I., Téglabélyegek, p.18-19
40. Macrea, M., SCIV, II, 1951, p.287-296

 Punct 6. În faţa castrului, la est de sat, pe locul numit "Cetatea fetii" (Leányvár)
Tip sit: fortificaţie
 Descoperiri:
 6.1fortificaţie - Dealul este la sud-est apărat de un val de pământ. Nu pare să fie mai veche de sec. XVII. Nu s-a găsit material arheologic.; datare repertoriu: nedeterminată
 Bibliografie:
1. Orbán, B., Székélyföld, III, p.125
2. Kövári, L.., Erd. ép., p.49
3. Hankó, V., Székélyföld, p.180
4. Bielz, E., JSKV, XVIII, 1898, p.86
5. Bielz, E., Háromszékvm Eml., p.256, 258
6. Marţian, I., Rep., p.102
7. Roska, M., Rep., p.37, nr.78
8. Macrea, M., II,1, SCIV, 1951, p.298

+ Catalina, com. Catalina Covasna Cătălina, jud. Trei Scaune epoca bronzului; epoca romană; La Tene; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Cernat, com. Cernat Covasna Cernatu de Sus, com. Cernat, jud. Trei Scaune bronz final; eneolitic; epoca medievală; neolitic; neolitic final, bronz timpuriu   Map it  
+ Cernat, com. Cernat Covasna Cernatu de Jos, com. Cernat, jud. Trei Scaune bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca fierului; epoca migraţiilor; epoca romană; La Tene; neolitic   Map it  
+ Chichiş, com. Chichiş Covasna Chichiş, jud. Trei Scaune epoca bronzului; epoca romană; preistorie   Map it  
+ Chilieni, com. Sfântu Gheorghe Covasna Chilieni, jud. Trei Scaune epoca romană; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Coşeni, com. Sfântu Gheorghe Covasna Coşeni, com. Sfântu Gheorghe, jud. Trei Scaune Hallstatt   Map it  
+ Covasna, com. Covasna Covasna Covasna, jud. Trei Scaune bronz final; epoca bronzului; epoca medievală timpurie; epoca romană; La Tene; nedeterminată; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Crasna, com. Sita Buzăului Covasna Crasna, com. Sita Buzăului, jud. Trei Scaune epoca migraţiilor   Map it  
+ Dalnic, com. Dalnic Covasna Dalnic, jud. Trei Scaune bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic   Map it  
+ Dobolii de Jos, com. Ilieni Covasna Dobolii de Jos, com. Ilieni, jud. Trei Scaune bronz final; eneolitic; epoca fierului; epoca romană; Hallstatt; La Tene   Map it  
+ Dobolii de Sus, com. Boroşneu Mare Covasna Dobolii de Sus, com. Boroşneu Mare, jud. Trei Scaune neprecizată   Map it  
+ Doboşeni, com. Brăduţ Covasna Doboşeni, jud. Odorhei Hallstatt; neolitic; perioada de tranziţie la epoca bronzului, bronz   Map it  
+ Filia, com. Brăduţ Covasna Filia, com. Brăduţ, jud. Odorhei neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Fotoş, com. Ghidfalău Covasna Fotoş, com. Ghidfalău, jud. Trei Scaune epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; La Tene; neolitic; neprecizată   Map it  

Previous pages 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next pages


'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014