cIMeC Home Page Înapoi la SELECŢIE    Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
- pagina 17 -

Lista completă de localităţi (2107 localităţi)

Localitate Judeţ Localizare repertoriu Epoca Fişe de
repertoriu
Afişare hartă
+ Tiocu de Sus, com. Corneşti Cluj Tiocu de Sus, com. Corneşti, jud. Someş bronz final   Afişează  
+ Tioltiur, com. Corneşti Cluj Tioltiur, com. Corneşti, jud. Someş neprecizată; preistorie   Afişează  
+ Transilvania Cluj Transilvania, jud. Cluj bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca medievală; epoca medievală timpurie; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic    
+ Tritenii de Jos, com. Tritenii de Jos Cluj Tritenii de Jos, com. Tritenii de Jos, jud. Turda epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt   Afişează  
+ Turda, com. Turda Cluj Poiana, jud. Turda epoca medievală; epoca romană; La Tene; neprecizată   Afişează  
+ Turea, com. Gârbău Cluj Turea, jud. Cluj epoca bronzului; epoca romană; paleolitic; paleolitic sau eneolitic   Afişează  
+ Ţaga, com. Ţaga Cluj Ghiolţ, com. Ţaga, jud. Someş bronz / Hallstatt; neprecizată   Afişează  
+ Ţaga, com. Ţaga Cluj Ţaga, jud. Someş epoca bronzului; epoca romană; neolitic; neolitic, începutul epocii bronzului; neolitic, tranziţie bronz   Afişează  
+ Unguraş, com. Unguraş Cluj Unguraş, jud. Someş bronz final; eneolitic   Afişează  
+ Urca, com. Viişoara Cluj Urca, com. Viişoara, jud. Turda bronz final   Afişează  
+ Urişor, com. Căşeiu Cluj Urişor, com. Căşeiu, jud. Someş epoca romană   Afişează  
+ Vad, com. Vad Cluj Vad, jud. Someş epoca medievală; epoca romană; neolitic; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Afişează  
+ Valea Florilor, com. Ploscoş Cluj Valea Florilor, com. Ploscoş, jud. Turda neolitic   Afişează  
+ Valea Unguraşului, com. Unguraş Cluj Valea Unguraşului, com. Unguraş, jud. Someş perioada de tranziţie la epoca bronzului, bronz   Afişează  
+ Văleni, com. Călăţele Cluj Văleni, com. Călăţele, jud. Cluj bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca romană   Afişează  
+ Vâlcele, com. Feleacu Cluj Vâlcele, jud. Turda epoca bronzului timpuriu   Afişează  
+ Vânători, com. Ciucea Cluj Vânători, com. Ciucea, jud. Cluj epoca romană; neprecizată   Afişează  
+ Viişoara, com. Viişoara Cluj Viişoara, jud. Turda epoca bronzului; epoca romană; neprecizată   Afişează  
+ Vişea, com. Jucu Cluj Vişea, com. Jucu, jud. Cluj bronz final; epoca bronzului; epoca romană   Afişează  
+ Viştea, com. Gârbău Cluj Viştea, jud. Cluj bronz final; bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic; neprecizată   Afişează  
+ 23 August, com. 23 August Constanţa 23 August, com. 23 August, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Abrud, com. Adamclisi Constanţa Abrud, com. Adamclisi, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Adamclisi, com. Adamclisi Constanţa Adamclisi, com. Adamclisi, jud. Constanţa epoca creştină; epoca migraţiilor; epoca romană; neprecizată   Afişează  
+ Agigea, com. Agigea Constanţa Agigea, com. Agigea, jud. Constanţa epoca romană; preistorie   Afişează  
+ Albeşti, com. Albeşti Constanţa Albeşti, com. Albeşti, jud. Constanţa epoca bizantină; epoca romană; La Tene   Afişează  
+ Amzacea, com. Amzacea Constanţa Amzacea, com. Amzacea, jud. Constanţa epoca elenistică   Afişează  
+ Arsa, com. Albeşti Constanţa Arsa, com. Albeşti, jud. Constanţa epoca migraţiilor; epoca romană   Afişează  
+ Băltăgeşti, com. Crucea Constanţa Băltăgeşti, com. Crucea, jud. Constanţa epoca romană; neprecizată   Afişează  
+ Băneasa, com. Băneasa Constanţa Băneasa, com. Băneasa, jud. Constanţa neprecizată   Afişează  
+ Băneasa, com. Băneasa Constanţa Cărpiniş, com. Băneasa, jud. Constanţa neprecizată   Afişează  
+ Bărăganu, com. Bărăganu Constanţa Bărăgan, com. Bărăganu, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Biruinţa, com. Topraisar Constanţa Biruinţa, com. Topraisar, jud. Constanţa epoca romană; neprecizată   Afişează  
+ Canlia, com. Lipniţa Constanţa Canlia, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
< - > Capidava, com. Topalu Constanţa Capidava, com. Topalu, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  

 Capidava, com./oraş Topalu (denumire repertoriu: Capidava, com. Topalu, jud. Constanţa)

 Punct 1. Pe un mamelon stâncos din marginea Dunării.
Tip sit: Castru
 Descoperiri:
 1.1Castru - Castru orientat SE-NV, cu laturile de 130x98 m. A fost fondat în timpul lui Traian, urme de zid din această perioadă au fost găsite sub turnul porţii. După 248 a fost refăcut după un sistem defensiv nou, cu ziduri groase de 2,60 m şi turnuri puternice ieşite în afară, la colţuri semicirculare. Pe latura de NV se afla un turn mare, dreptunghiular la mijlocul ei, pe latura de SE un singur turn flanca poarta; pe mijlocul laturii de NE se afla un turn dreptunghiular iar între el şi colţuri câte unul mai mic cu front circular. După o nouă distrugere, cetatea a fost refăcută în timpul lui Constantin în aceeaşi formă, turnurile intermediare de pe latura NE au fost părăsite. Ultima refacere se limitează la colţul de SE pe la începutul sec VI p. Chr. In locul rămas liber se aşează populaţia civilă care îşi face şi ea o incintă din piatră cu pământ care urmăreşte aproape exact traseul vechiului zid acoperit de dărâmături. La sfârşitul sec VI p. Chr urmează o nouă distrugere după care cetatea este părăsită de armată, dar continuă să fie locuită de populaţia civilă. Corpurile de trupă cunoscute până acum în garnizoana de la Capidava sunt: un detaşament din leg. XI Cl., cohors I Germanorum în sec II p. Chr., un detaşament din leg. I Ital. pe la începutul sec III; Vexillatio Capidavensium la înc. sec IV şi cuneus equitum solensium în perioada mai târzie.; datare repertoriu: epoca romană, sec. II-VI p. Chr.; cultura: Romană
 1.1.1Bordeie - Bordeie cu pereţii căptuşiţi cu zid de piatră cu pământ şi acoperite cu paie şi pământ bătut. Bordeiele au fost descoperite în ultimul strat de dărâmături.; datare repertoriu: epoca romană, sec. VI-XI p. Chr.; cultura: Bizantină
 1.1.1.1Ceramică - Ceramică locală cu influenţe slave.; datare repertoriu: epoca romană, sec. VI-XI p. Chr.; cultura: Neprecizată
 1.1.1.2Cuţit - Cuţite de fier; datare repertoriu: epoca romană, sec. VI-XI p. Chr.; cultura: Neprecizată
 1.1.1.3Fier de plug - Fiare de plug; datare repertoriu: epoca romană, sec. VI-XI p. Chr.; cultura: Neprecizată
 1.1.1.4Grâu - Grâu; datare repertoriu: epoca romană, sec. VI-XI p. Chr.; cultura: Neprecizată
 1.1.1.5Greutăţi de plasă - Greutăţi de plasă; datare repertoriu: epoca romană, sec. VI-XI p. Chr.; cultura: Neprecizată
 1.1.1.6Hârleţ - Hârleţ; datare repertoriu: epoca romană, sec. VI-XI p. Chr.; cultura: Neprecizată
 1.1.1.7Mei - Mei carbonizat; datare repertoriu: epoca romană, sec. VI-XI p. Chr.; cultura: Neprecizată
 1.1.1.8Obiect - Obiecte din os.; datare repertoriu: epoca romană, sec. VI-XI p. Chr.; cultura: Neprecizată
 1.1.1.9monedă - Monede din sec. XI p. Chr.; datare repertoriu: epoca romană, sec. XI p. Chr.; cultura: Neprecizată
 Bibliografie:
1. Dosar Tocilescu, Gr., Manuscris, 5131, p.1, 58-59
2. Dosar Tocilescu, Gr., Manuscris, 5132, p.119-120
3. Pârvan, V., Descoperiri, p.467-473
4. Patsch, C., RE, III, p.1510
5. Weiss, J., Dobrudscha, p.46-47
6. Florescu, Gr., Dacia, V-VI, p.351
7. Florescu, Gr., Dacia, VII-VIII, p.345
8. Florescu, Gr., Dacia, XI-XII, p.209

 Punct 2. Sub satul Capidava, depăşeşte limitele actualului sat.
Tip sit: Aşezare civilă
 Descoperiri:
 2.1Aşezare civilă - Sunt vizibile urme de ziduri, pietre fasonate şi alte obiecte arheologice. Nu s-a făcut cercetări. Din inscripţiile cunoscute, rezultă că aşezarea avea o formă de organizare intermediară între vicus şi municipium, era un locus, un târguşor cu elemente sociale diferenţiate-negustori, meseriaşi, funcţionari, mari proprietari de pământ. Era capitala teritoriului Capidavens, condusă de un princeps loci, care la fiecare cinci ani avea şi putere censorială cu titlul de quinquennalii. Populaţia se compunea din veterani care aveau proprietăţi în teritoriul capidavens şi localnici cu nume dace. O inscripţie pomeneşte un sat nou cu nume trac, vicus Scenopesis, care era probabil aproape de Capidava.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Daco-romană
 2.1.0.1Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Daco-romană
 2.1.0.2monedă - Monede romane; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Daco-romană
 2.1.0.3inscripţie - Pietre scrise; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 Bibliografie:
1. Florescu, Gr., In amintirea lui C. Giurascu, 1944, p.249
2. Florescu, Gr., SCIV, II, 1950, p.126-138

+ Carvăn, com. Lipniţa Constanţa Carvănul Mare sau Carvănul Mic, com. Lipniţa, jud. Constanţa neprecizată   Afişează  
+ Casian, com. Grădina Constanţa Casian, com. Grădina, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Castelu, com. Castelu Constanţa Castelu, com. Castelu, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Căscioarele, com. Cerchezu Constanţa Căscioarele, com. Cerchezu, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Cernavodă, com. Cernavodă Constanţa Cernavodă, jud. Constanţa antichitate; epoca bizantină; epoca elenistică; epoca elenistică/romană; epoca romană; nedeterminată; neprecizată; preistorie   Afişează  
+ Cetatea, com. Dobromir Constanţa Cetatea, com. Dobromir, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Cheia, com. Grădina Constanţa Cheia, com. Grădina, jud. Constanţa neprecizată   Afişează  
+ Ciobanu, com. Ciobanu Constanţa Ciobanul, com. Ciobanu, jud. Constanţa epoca greco-romană; epoca migraţiilor; epoca romană; neprecizată   Afişează  
+ Ciocârlia de Sus, com. Ciocârlia Constanţa Ciocârlia de Sus, com. Ciocârlia, jud. Constanţa neprecizată   Afişează  
+ Cobadin, com. Cobadin Constanţa Cobadin, com. Cobadin, jud. Constanţa epoca romană; neolitic; neprecizată   Afişează  
+ Cochirleni, com. Rasova Constanţa Cochirleni, com. Rasova, jud. Constanţa eneolitic; epoca migraţiilor; epoca romană   Afişează  
+ Cogealac, com. Cogealak Constanţa Cogealak, com. Cogealak, jud. Constanţa epoca romană; neprecizată   Afişează  
+ Comana, com. Comana Constanţa Orzari, com. Comana, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Comana, com. Comana Constanţa Comana, com. Comana, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Conacu, com. Cobadin Constanţa Conacul, com. Cobadin, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Constanța, com. Constanța Constanţa Palas, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  

Precedentele pagini 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Următoarele pagini


Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
Responsabil de proiect: Şandric Bogdan. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu
Data publicării: 2003. Copyright: cIMeC - Institutul de Memorie Culturală, 2021
Ultima actualizare 12 Decembrie 2014