cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 17 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Tiocu de Sus, com. Corneşti Cluj Tiocu de Sus, com. Corneşti, jud. Someş bronz final   Map it  
+ Tioltiur, com. Corneşti Cluj Tioltiur, com. Corneşti, jud. Someş neprecizată; preistorie   Map it  
+ Transilvania Cluj Transilvania, jud. Cluj bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca medievală; epoca medievală timpurie; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic    
+ Tritenii de Jos, com. Tritenii de Jos Cluj Tritenii de Jos, com. Tritenii de Jos, jud. Turda epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt   Map it  
+ Turda, com. Turda Cluj Poiana, jud. Turda epoca medievală; epoca romană; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Turea, com. Gârbău Cluj Turea, jud. Cluj epoca bronzului; epoca romană; paleolitic; paleolitic sau eneolitic   Map it  
+ Ţaga, com. Ţaga Cluj Ghiolţ, com. Ţaga, jud. Someş bronz / Hallstatt; neprecizată   Map it  
+ Ţaga, com. Ţaga Cluj Ţaga, jud. Someş epoca bronzului; epoca romană; neolitic; neolitic, începutul epocii bronzului; neolitic, tranziţie bronz   Map it  
+ Unguraş, com. Unguraş Cluj Unguraş, jud. Someş bronz final; eneolitic   Map it  
+ Urca, com. Viişoara Cluj Urca, com. Viişoara, jud. Turda bronz final   Map it  
+ Urişor, com. Căşeiu Cluj Urişor, com. Căşeiu, jud. Someş epoca romană   Map it  
+ Vad, com. Vad Cluj Vad, jud. Someş epoca medievală; epoca romană; neolitic; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Valea Florilor, com. Ploscoş Cluj Valea Florilor, com. Ploscoş, jud. Turda neolitic   Map it  
+ Valea Unguraşului, com. Unguraş Cluj Valea Unguraşului, com. Unguraş, jud. Someş perioada de tranziţie la epoca bronzului, bronz   Map it  
+ Văleni, com. Călăţele Cluj Văleni, com. Călăţele, jud. Cluj bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca romană   Map it  
+ Vâlcele, com. Feleacu Cluj Vâlcele, jud. Turda epoca bronzului timpuriu   Map it  
+ Vânători, com. Ciucea Cluj Vânători, com. Ciucea, jud. Cluj epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Viişoara, com. Viişoara Cluj Viişoara, jud. Turda epoca bronzului; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Vişea, com. Jucu Cluj Vişea, com. Jucu, jud. Cluj bronz final; epoca bronzului; epoca romană   Map it  
+ Viştea, com. Gârbău Cluj Viştea, jud. Cluj bronz final; bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic; neprecizată   Map it  
+ 23 August, com. 23 August Constanţa 23 August, com. 23 August, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Abrud, com. Adamclisi Constanţa Abrud, com. Adamclisi, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Adamclisi, com. Adamclisi Constanţa Adamclisi, com. Adamclisi, jud. Constanţa epoca creştină; epoca migraţiilor; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Agigea, com. Agigea Constanţa Agigea, com. Agigea, jud. Constanţa epoca romană; preistorie   Map it  
+ Albeşti, com. Albeşti Constanţa Albeşti, com. Albeşti, jud. Constanţa epoca bizantină; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Amzacea, com. Amzacea Constanţa Amzacea, com. Amzacea, jud. Constanţa epoca elenistică   Map it  
+ Arsa, com. Albeşti Constanţa Arsa, com. Albeşti, jud. Constanţa epoca migraţiilor; epoca romană   Map it  
+ Băltăgeşti, com. Crucea Constanţa Băltăgeşti, com. Crucea, jud. Constanţa epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Băneasa, com. Băneasa Constanţa Băneasa, com. Băneasa, jud. Constanţa neprecizată   Map it  
+ Băneasa, com. Băneasa Constanţa Cărpiniş, com. Băneasa, jud. Constanţa neprecizată   Map it  
+ Bărăganu, com. Bărăganu Constanţa Bărăgan, com. Bărăganu, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Biruinţa, com. Topraisar Constanţa Biruinţa, com. Topraisar, jud. Constanţa epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Canlia, com. Lipniţa Constanţa Canlia, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
< - > Capidava, com. Topalu Constanţa Capidava, com. Topalu, jud. Constanţa epoca romană   Map it  

 Capidava, com./oraş Topalu (denumire repertoriu: Capidava, com. Topalu, jud. Constanţa)

 Punct 1. Pe un mamelon stâncos din marginea Dunării.
Tip sit: Castru
 Descoperiri:
 1.1Castru - Castru orientat SE-NV, cu laturile de 130x98 m. A fost fondat în timpul lui Traian, urme de zid din această perioadă au fost găsite sub turnul porţii. După 248 a fost refăcut după un sistem defensiv nou, cu ziduri groase de 2,60 m şi turnuri puternice ieşite în afară, la colţuri semicirculare. Pe latura de NV se afla un turn mare, dreptunghiular la mijlocul ei, pe latura de SE un singur turn flanca poarta; pe mijlocul laturii de NE se afla un turn dreptunghiular iar între el şi colţuri câte unul mai mic cu front circular. După o nouă distrugere, cetatea a fost refăcută în timpul lui Constantin în aceeaşi formă, turnurile intermediare de pe latura NE au fost părăsite. Ultima refacere se limitează la colţul de SE pe la începutul sec VI p. Chr. In locul rămas liber se aşează populaţia civilă care îşi face şi ea o incintă din piatră cu pământ care urmăreşte aproape exact traseul vechiului zid acoperit de dărâmături. La sfârşitul sec VI p. Chr urmează o nouă distrugere după care cetatea este părăsită de armată, dar continuă să fie locuită de populaţia civilă. Corpurile de trupă cunoscute până acum în garnizoana de la Capidava sunt: un detaşament din leg. XI Cl., cohors I Germanorum în sec II p. Chr., un detaşament din leg. I Ital. pe la începutul sec III; Vexillatio Capidavensium la înc. sec IV şi cuneus equitum solensium în perioada mai târzie.; datare repertoriu: epoca romană, sec. II-VI p. Chr.; cultura: Romană
 1.1.1Bordeie - Bordeie cu pereţii căptuşiţi cu zid de piatră cu pământ şi acoperite cu paie şi pământ bătut. Bordeiele au fost descoperite în ultimul strat de dărâmături.; datare repertoriu: epoca romană, sec. VI-XI p. Chr.; cultura: Bizantină
 1.1.1.1Ceramică - Ceramică locală cu influenţe slave.; datare repertoriu: epoca romană, sec. VI-XI p. Chr.; cultura: Neprecizată
 1.1.1.2Cuţit - Cuţite de fier; datare repertoriu: epoca romană, sec. VI-XI p. Chr.; cultura: Neprecizată
 1.1.1.3Fier de plug - Fiare de plug; datare repertoriu: epoca romană, sec. VI-XI p. Chr.; cultura: Neprecizată
 1.1.1.4Grâu - Grâu; datare repertoriu: epoca romană, sec. VI-XI p. Chr.; cultura: Neprecizată
 1.1.1.5Greutăţi de plasă - Greutăţi de plasă; datare repertoriu: epoca romană, sec. VI-XI p. Chr.; cultura: Neprecizată
 1.1.1.6Hârleţ - Hârleţ; datare repertoriu: epoca romană, sec. VI-XI p. Chr.; cultura: Neprecizată
 1.1.1.7Mei - Mei carbonizat; datare repertoriu: epoca romană, sec. VI-XI p. Chr.; cultura: Neprecizată
 1.1.1.8Obiect - Obiecte din os.; datare repertoriu: epoca romană, sec. VI-XI p. Chr.; cultura: Neprecizată
 1.1.1.9monedă - Monede din sec. XI p. Chr.; datare repertoriu: epoca romană, sec. XI p. Chr.; cultura: Neprecizată
 Bibliografie:
1. Dosar Tocilescu, Gr., Manuscris, 5131, p.1, 58-59
2. Dosar Tocilescu, Gr., Manuscris, 5132, p.119-120
3. Pârvan, V., Descoperiri, p.467-473
4. Patsch, C., RE, III, p.1510
5. Weiss, J., Dobrudscha, p.46-47
6. Florescu, Gr., Dacia, V-VI, p.351
7. Florescu, Gr., Dacia, VII-VIII, p.345
8. Florescu, Gr., Dacia, XI-XII, p.209

 Punct 2. Sub satul Capidava, depăşeşte limitele actualului sat.
Tip sit: Aşezare civilă
 Descoperiri:
 2.1Aşezare civilă - Sunt vizibile urme de ziduri, pietre fasonate şi alte obiecte arheologice. Nu s-a făcut cercetări. Din inscripţiile cunoscute, rezultă că aşezarea avea o formă de organizare intermediară între vicus şi municipium, era un locus, un târguşor cu elemente sociale diferenţiate-negustori, meseriaşi, funcţionari, mari proprietari de pământ. Era capitala teritoriului Capidavens, condusă de un princeps loci, care la fiecare cinci ani avea şi putere censorială cu titlul de quinquennalii. Populaţia se compunea din veterani care aveau proprietăţi în teritoriul capidavens şi localnici cu nume dace. O inscripţie pomeneşte un sat nou cu nume trac, vicus Scenopesis, care era probabil aproape de Capidava.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Daco-romană
 2.1.0.1Ceramică - Ceramică; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Daco-romană
 2.1.0.2monedă - Monede romane; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Daco-romană
 2.1.0.3inscripţie - Pietre scrise; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 Bibliografie:
1. Florescu, Gr., In amintirea lui C. Giurascu, 1944, p.249
2. Florescu, Gr., SCIV, II, 1950, p.126-138

+ Carvăn, com. Lipniţa Constanţa Carvănul Mare sau Carvănul Mic, com. Lipniţa, jud. Constanţa neprecizată   Map it  
+ Casian, com. Grădina Constanţa Casian, com. Grădina, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Castelu, com. Castelu Constanţa Castelu, com. Castelu, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Căscioarele, com. Cerchezu Constanţa Căscioarele, com. Cerchezu, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Cernavodă, com. Cernavodă Constanţa Cernavodă, jud. Constanţa antichitate; epoca bizantină; epoca elenistică; epoca elenistică/romană; epoca romană; nedeterminată; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Cetatea, com. Dobromir Constanţa Cetatea, com. Dobromir, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Cheia, com. Grădina Constanţa Cheia, com. Grădina, jud. Constanţa neprecizată   Map it  
+ Ciobanu, com. Ciobanu Constanţa Ciobanul, com. Ciobanu, jud. Constanţa epoca greco-romană; epoca migraţiilor; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Ciocârlia de Sus, com. Ciocârlia Constanţa Ciocârlia de Sus, com. Ciocârlia, jud. Constanţa neprecizată   Map it  
+ Cobadin, com. Cobadin Constanţa Cobadin, com. Cobadin, jud. Constanţa epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Cochirleni, com. Rasova Constanţa Cochirleni, com. Rasova, jud. Constanţa eneolitic; epoca migraţiilor; epoca romană   Map it  
+ Cogealac, com. Cogealak Constanţa Cogealak, com. Cogealak, jud. Constanţa epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Comana, com. Comana Constanţa Orzari, com. Comana, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Comana, com. Comana Constanţa Comana, com. Comana, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Conacu, com. Cobadin Constanţa Conacul, com. Cobadin, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Constanța, com. Constanța Constanţa Palas, jud. Constanţa epoca romană   Map it  

Previous pages 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next pages


'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014