cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 17 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Tiocu de Sus, com. Corneşti Cluj Tiocu de Sus, com. Corneşti, jud. Someş bronz final   Map it  
+ Tioltiur, com. Corneşti Cluj Tioltiur, com. Corneşti, jud. Someş neprecizată; preistorie   Map it  
+ Transilvania Cluj Transilvania, jud. Cluj bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca medievală; epoca medievală timpurie; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic    
+ Tritenii de Jos, com. Tritenii de Jos Cluj Tritenii de Jos, com. Tritenii de Jos, jud. Turda epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt   Map it  
< - > Turda, com. Turda Cluj Poiana, jud. Turda epoca medievală; epoca romană; La Tene; neprecizată   Map it  

 Turda, com./oraş Turda (denumire repertoriu: Poiana sau Poiana de Arieş, Aranyospolyán, jud. Turda)

 Punct 1. La vărsarea pârâului Neagra în Arieş.
Tip sit: instalaţii de spălare a aurului - romane
 Descoperiri:
 Bibliografie:
1. Ackner, M. J., JCC, 1856, p.28
2. Ackner, M. J., JCC, II, 1857, p.86
3. Gooss, C., Chronik, 1876, p.96
4. Cserni, B., AFM, II/1, p.549
5. Christescu, V., Viaţa ec., 1929, p.13

 Punct 2. Pe o înălţime de pe teritoriul satului
Tip sit: cetate - Cetate de formă eliptică cu şanţ dublu
 Descoperiri:
 2.1cetate - Cetate eliptică de pământ cu şanţ dublu de apărare.; datare repertoriu: neprecizată
 Bibliografie:
1. Majlath, B., AK, IX, 1873, p.43
2. Rómer, F., Resultats, p.14
3. Milleker,B., Delm., I, p.77, da
4. Borovszky, S., Temesvm., p.225
5. Ortvay, T., Temesvm.Tort., p.195
6. Marki, S., Ar.Mon., II/1, p.31
7. Konyoki-Nagy,, Kozepkori varak, p.292
8. Roska, M., Rep., p.171, nr.151

 Punct 3. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 3.0.1depozit; datare repertoriu: La Tene, sec. I d. Hr.; cultura: dacică
 3.0.1.1brăţară - piese spiralice şi cu extremităţile în formă de capete de şerpi; datare repertoriu: La Tene, sec. I d.Hr.; cultura: dacică, 1859
 3.0.1.2colier - piese din sârmă învârtită; datare repertoriu: La Tene, sec. I d.Hr.; cultura: dacică, 1859
 Bibliografie:
1. Moisil, C., ZSC, XXVIII, 1924, p.nr. 47, 752

 Punct 4. La 3 km sud-vest de sat, lângă fântâna şi pârâul "Lişca" (Liskakut), pe un loc arabil mai ridicat (unde ar fi existat, după tradiţie, un sat dispărut, Élecsfalva).
Tip sit: aşezare - rurală romană
 Descoperiri:
 4.1aşezare - Vestigiile aşezării se compun din: substrucţii de ziduri, pietre, cărămizi, ţigle, olane, ceramică, unelte etc.; datare repertoriu: epoca romană
 4.1.0.1ceramică - roşie şi gălbuie fragmentară; datare repertoriu: epoca romană
 4.1.0.2unealtă - piese din fier; datare repertoriu: epoca romană
 4.1.0.3monedă - piese uzate din perioada imperială, între care, una din argint de la Vespasian, una din bronz de la Antoninus şi alta de la Filip Arabul "Provincia Dacia"; datare repertoriu: epoca romană
 4.1.0.4relief - fragmentar din piatră nisipoasă, lucrare simplă, înfăţişând un om lângă un altar şi un animal; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Téglás, G., AÉ, XXXIII, 1913, p.57 - 60

 Punct 5. Pe înălţimea "Măierişte" (Majordomb).
Tip sit: morminte - cu arme
 Descoperiri:
 5.1grup de morminte - Morminte cu arme. Lipsesc precizările.; datare repertoriu: epoca medievală
 5.1.0.1armă; datare repertoriu: epoca medievală
 Bibliografie:
1. Orbán, B., Székelyföld, V, 1871, p.151
2. Roska, M., Rep., 1942, p.28, nr. 111

+ Turea, com. Gârbău Cluj Turea, jud. Cluj epoca bronzului; epoca romană; paleolitic; paleolitic sau eneolitic   Map it  
+ Ţaga, com. Ţaga Cluj Ghiolţ, com. Ţaga, jud. Someş bronz / Hallstatt; neprecizată   Map it  
+ Ţaga, com. Ţaga Cluj Ţaga, jud. Someş epoca bronzului; epoca romană; neolitic; neolitic, începutul epocii bronzului; neolitic, tranziţie bronz   Map it  
+ Unguraş, com. Unguraş Cluj Unguraş, jud. Someş bronz final; eneolitic   Map it  
+ Urca, com. Viişoara Cluj Urca, com. Viişoara, jud. Turda bronz final   Map it  
+ Urişor, com. Căşeiu Cluj Urişor, com. Căşeiu, jud. Someş epoca romană   Map it  
+ Vad, com. Vad Cluj Vad, jud. Someş epoca medievală; epoca romană; neolitic; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Valea Florilor, com. Ploscoş Cluj Valea Florilor, com. Ploscoş, jud. Turda neolitic   Map it  
+ Valea Unguraşului, com. Unguraş Cluj Valea Unguraşului, com. Unguraş, jud. Someş perioada de tranziţie la epoca bronzului, bronz   Map it  
+ Văleni, com. Călăţele Cluj Văleni, com. Călăţele, jud. Cluj bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca romană   Map it  
+ Vâlcele, com. Feleacu Cluj Vâlcele, jud. Turda epoca bronzului timpuriu   Map it  
+ Vânători, com. Ciucea Cluj Vânători, com. Ciucea, jud. Cluj epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Viişoara, com. Viişoara Cluj Viişoara, jud. Turda epoca bronzului; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Vişea, com. Jucu Cluj Vişea, com. Jucu, jud. Cluj bronz final; epoca bronzului; epoca romană   Map it  
+ Viştea, com. Gârbău Cluj Viştea, jud. Cluj bronz final; bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic; neprecizată   Map it  
+ 23 August, com. 23 August Constanţa 23 August, com. 23 August, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Abrud, com. Adamclisi Constanţa Abrud, com. Adamclisi, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Adamclisi, com. Adamclisi Constanţa Adamclisi, com. Adamclisi, jud. Constanţa epoca creştină; epoca migraţiilor; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Agigea, com. Agigea Constanţa Agigea, com. Agigea, jud. Constanţa epoca romană; preistorie   Map it  
+ Albeşti, com. Albeşti Constanţa Albeşti, com. Albeşti, jud. Constanţa epoca bizantină; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Amzacea, com. Amzacea Constanţa Amzacea, com. Amzacea, jud. Constanţa epoca elenistică   Map it  
+ Arsa, com. Albeşti Constanţa Arsa, com. Albeşti, jud. Constanţa epoca migraţiilor; epoca romană   Map it  
+ Băltăgeşti, com. Crucea Constanţa Băltăgeşti, com. Crucea, jud. Constanţa epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Băneasa, com. Băneasa Constanţa Băneasa, com. Băneasa, jud. Constanţa neprecizată   Map it  
+ Băneasa, com. Băneasa Constanţa Cărpiniş, com. Băneasa, jud. Constanţa neprecizată   Map it  
+ Bărăganu, com. Bărăganu Constanţa Bărăgan, com. Bărăganu, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Biruinţa, com. Topraisar Constanţa Biruinţa, com. Topraisar, jud. Constanţa epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Canlia, com. Lipniţa Constanţa Canlia, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Capidava, com. Topalu Constanţa Capidava, com. Topalu, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Carvăn, com. Lipniţa Constanţa Carvănul Mare sau Carvănul Mic, com. Lipniţa, jud. Constanţa neprecizată   Map it  
+ Casian, com. Grădina Constanţa Casian, com. Grădina, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Castelu, com. Castelu Constanţa Castelu, com. Castelu, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Căscioarele, com. Cerchezu Constanţa Căscioarele, com. Cerchezu, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Cernavodă, com. Cernavodă Constanţa Cernavodă, jud. Constanţa antichitate; epoca bizantină; epoca elenistică; epoca elenistică/romană; epoca romană; nedeterminată; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Cetatea, com. Dobromir Constanţa Cetatea, com. Dobromir, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Cheia, com. Grădina Constanţa Cheia, com. Grădina, jud. Constanţa neprecizată   Map it  
+ Ciobanu, com. Ciobanu Constanţa Ciobanul, com. Ciobanu, jud. Constanţa epoca greco-romană; epoca migraţiilor; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Ciocârlia de Sus, com. Ciocârlia Constanţa Ciocârlia de Sus, com. Ciocârlia, jud. Constanţa neprecizată   Map it  
+ Cobadin, com. Cobadin Constanţa Cobadin, com. Cobadin, jud. Constanţa epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Cochirleni, com. Rasova Constanţa Cochirleni, com. Rasova, jud. Constanţa eneolitic; epoca migraţiilor; epoca romană   Map it  
+ Cogealac, com. Cogealak Constanţa Cogealak, com. Cogealak, jud. Constanţa epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Comana, com. Comana Constanţa Orzari, com. Comana, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Comana, com. Comana Constanţa Comana, com. Comana, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Conacu, com. Cobadin Constanţa Conacul, com. Cobadin, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Constanța, com. Constanța Constanţa Palas, jud. Constanţa epoca romană   Map it  

Previous pages 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next pages


'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014