cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 16 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Pata, com. Apahida Cluj Pata, com. Apahida, jud. Cluj epoca romană   Map it  
+ Pădureni, com. Tritenii de Jos Cluj Ţigăreni, com. Tritenii de Jos, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Pălatca, com. Pălatca Cluj Pălatca, jud. Cluj epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; La Tene; neolitic   Map it  
+ Peştera, com. Dej Cluj Peştera, com. Dej, jud. Someş epoca romană   Map it  
+ Petreştii de Jos, com. Petreştii de Jos Cluj Petreştii de Jos, com. Petreştii de Jos, jud. Turda epoca bronzului; epoca romană   Map it  
+ Petreştii de Mijloc, com. Petreştii de Jos Cluj Petreştii de Mijloc, com. Petreştii de Jos, jud. Turda eneolitic; epoca romană   Map it  
+ Petreştii de Sus, com. Petreştii de Jos Cluj Petreştii de Sus, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Pietroasa, com. Moldoveneşti Cluj Pietroasa, com. Moldoveneşti, jud. Turda bronz final; epoca bronzului   Map it  
+ Pintic, com. Dej Cluj Pintic, com. Dej, jud. Someş epoca romană; neolitic   Map it  
+ Plăieşti, com. Moldoveneşti Cluj Plăieşti, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Podeni, com. Moldoveneşti Cluj Podeni, jud. Turda epoca bronzului   Map it  
+ Poieni, com. Poieni Cluj Poieni, jud. Cluj epoca romană   Map it  
+ Popeşti, com. Baciu Cluj Popeşti, com. Baciu, jud. Cluj bronz final; epoca romană   Map it  
+ Pruneni, com. Aluniş Cluj Pruneni, com. Aluniş, jud. Someş bronz final   Map it  
+ Pruni, com. Bobâlna Cluj Pruni, com. Bobâlna, jud. Someş neolitic   Map it  
+ Puini, com. Geaca Cluj Puini, com. Geaca, jud. Someş neolitic   Map it  
+ Răscruci, com. Bonţida Cluj Răscruci, com. Bonţida, jud. Cluj epoca bronzului; epoca bronzului şi Hallstatt; Hallstatt   Map it  
+ Recea-Cristur, com. Recea-Cristur Cluj Recea-Cristur, jud. Someş epoca romană; neolitic   Map it  
+ Rediu, com. Aiton Cluj Rediu, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Satu-Lung, com. Chinteni Cluj Satu-Lung, com. Chinteni, jud. Cluj epoca romană   Map it  
+ Sava, com. Pălatca Cluj Sava, jud. Cluj neolitic   Map it  
+ Săcălaia, com. Fizeşu Gherlii Cluj Săcălaia, com. Fizeşu Gherlii, jud. Someş epoca bronzului; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Sălicea, com. Ciurila Cluj Sălicea, com. Ciurila, jud. Cluj bronz timpuriu; eneolitic; epoca romană; preistorie   Map it  
+ Sălişte, com. Ciurila Cluj Sălişte, com. Ciurila, jud. Turda neprecizată; preistorie   Map it  
+ Sărata, com. Panticeu Cluj Sărata, com. Panticeu, jud. Cluj neprecizată   Map it  
+ Săvădisla, com. Săvădisla Cluj Săvădisla, jud. Cluj neolitic   Map it  
+ Sâmboieni, com. Sânmărtin Cluj Sâmboeni, com. Sânmărtin, jud. Someş bronz final   Map it  
+ Sâncraiu, com. Sâncraiu Cluj Zam, com. Sâncraiu, jud. Cluj neprecizată   Map it  
+ Sânmărtin, com. Sânmărtin Cluj Sânmărtin, com. Sânmărtin, jud. Someş neolitic   Map it  
+ Sânnicoară, com. Apahida Cluj Sînnicoară, jud. Someş epoca bronzului; epoca romană; neolitic; sfârşit de La Tene, epoca romană   Map it  
+ Sânnicoară, com. Apahida Cluj Sânnicoară, com. Apahida, jud. Cluj epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Sântejude, com. Ţaga Cluj Sântejude, com. Ţaga, jud. Someş bronz final; epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Sântioana, com. Ţaga Cluj Sântioana, jud. Someş epoca bronzului; La Tene; La Tene C   Map it  
< - > Sic, com. Sic Cluj Sic, jud. Someş bronz final; eneolitic; epoca de tranziţie spre bronz; epoca fierului; epoca romană; Hallstatt; neolitic; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  

 Sic, com./oraş Sic (denumire repertoriu: Sic sau Szék, jud. Someş)

 Punct 1. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 1.0.0.1piesă litică - nucleu din obsidian; datare repertoriu: neolitic; coelcţia Liceului Gherla
 Bibliografie:
1. Mártonfi, L., OTTÉ, XVI, 1891, p.153 - 155, 186
2. Roska, M., AÉ, 1934, p.155

 Punct 2. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 2.0.0.1secure - numeroase piese din piatră, unele plate, altele în formă de calapod, altele perforate; datare repertoriu: neolitic; MAC, Muz. Gherla
 Bibliografie:
1. Russu, V., BSG, X, 1889, p.361
2. Mártonfi, L., OTTÉ, XVI, 1891, p.153 - 155, 186
3. Pósta, B., Útmutató, 1903, p.12
4. , n., Szoln. dob. Mo, I, 1900, p.97 - 98
5. Roska, M., AÉ, 1936, p.79

 Punct 3. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 3.0.0.1celt - din bronz; datare repertoriu: bronz final; colecţia E. Orosz (Cluj)
 Bibliografie:
1. Orosz, E., SzDÉ, I, 1900, p.40

 Punct 4. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 4.0.0.1cuţit - din fier, lung de 0,28 m; datare repertoriu: epoca fierului; MAC
 Bibliografie:
1. Roska, M., Közl., IV, 1944, p.70, nr. 126

 Punct 5. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 5.0.0.1monedă - piese dacice din argint, imitaţii după tetradrahmele macedonene ale lui Filip II; datare repertoriu: epoca fierului; cultura: dacică
 Bibliografie:
1. Orosz, E., SzDÉ, I, 1900, p.40
2. , Szoln. dob. Mon., I, 1900, p.153
3. Roska, M., Rep., 1942, p.267, nr. 168

 Punct 6. În valea Bistriţei (Besztercevölgy), pe "Dealul Caput" (Kaputhegy).
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 6.0.0.1piesă litică - nucleu din obsidian, lung de 10,5 cm; datare repertoriu: neolitic; colecţia Orosz
 Bibliografie:
1. Orosz, E., AÉ, XXXI, 1911, p.277
2. Roska, M., AÉ, 1934, p.155

 Punct 7. Pe uliţa Csipkeszeg din sat.
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 7.0.0.1topor - din aramă, rupt în două; datare repertoriu: eneolitic; Muz. Sf. Gheorghe
 Bibliografie:
1. Informaţie Z. Székely

 Punct 8. La nord-est de sat, pe dreapta drumului, cam la 600 m de locul "Pasul cu cărămizi" (Tégláshángó), pe dealul "Csipkehegy", în punctele "Fânaţ" (Szénaság), "Csipkeszeg", "Csipantetö".
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 8.1aşezare - Se vorbeşte de aşezări de tip Coţofeni, iar inventarul este dat global pe cele două sau trei situri.; datare repertoriu: perioada de tranziţie la epoca bronzului; cultura: Coţofeni
 8.1.1urne - Urne de lut descoperite pe acelaşi deal.; datare repertoriu: Hallstatt
 8.1.1.1topor - piese din piatră; datare repertoriu: perioada de tranziţie la epoca bronzului; cultura: Coţofeni; MAC, col. mineralogică, col. Orosz, col. Lic. Gherla
 8.1.1.2râşniţă - mai multe piese; datare repertoriu: perioada de tranziţie la epoca bronzului; cultura: Coţofeni; MAC, col. mineralogică, col. Orosz, col. Lic. Gherla
 8.1.1.3piese litice - lame din silex; datare repertoriu: perioada de tranziţie la epoca bronzului; cultura: Coţofeni; MAC, col. mineralogică, col. Orosz, col. Lic. Gherla
 8.1.1.4ceramică - fragmente; datare repertoriu: perioada de tranziţie la epoca bronzului; cultura: Coţofeni; MAC, col. mineralogică, col. Orosz, col. Lic. Gherla
 8.1.1.5chirpici; datare repertoriu: perioada de tranziţie la epoca bronzului; cultura: Coţofeni; MAC, col. mineralogică, col. Orosz, col. Lic. Gherla
 Bibliografie:
1. Orosz, E., AÉ, XVIII, 1898, p.29 - 34
2. Orosz, E., OTTÉ, XXVI, 1901, p.19 - 20
3. Roska, M., Közl., I, 1941, p.79
4. Roska, M., Rep., 1942, p.267, nr. 168
5. Mártonfi, L., OTTÉ, XVI, 1891, p.153 - 155
6. Pósta, B., Útmutató, 1903, p.12

 Punct 9. Pe o terasă a pârâului Bistriţa, la locul numit "Fântâna Viţei" (Vicekút).
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 9.1aşezare; datare repertoriu: perioada de tranziţie la epoca bronzului; cultura: Coţofeni
 9.1.1locuinţe - Locuinţe de chirpic.; datare repertoriu: epoca de tranziţie spre bronz; cultura: Coţofeni
 9.1.1.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: perioada de tranziţie la epoca bronzului; cultura: Coţofeni; col. Orosz
 9.1.1.2piese litice - gratoare, nuclee, aşchii de obsidian; datare repertoriu: perioada de tranziţie la epoca bronzului; cultura: Coţofeni; col. Orosz
 9.1.1.3faună - oase de animale; datare repertoriu: perioada de tranziţie la epoca bronzului; cultura: Coţofeni; col. Orosz
 Bibliografie:
1. Orosz, E., OTTÉ, XXVI, 1901, p.19 - 20
2. , Szoln. dob. Mon., I, 1900, p.100
3. Banner, J., AÉ, 1943, p.2, 16

 Punct 10. Lângă lacul "Cerbul" (Szarvas).
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 10.0.0.1fibulă - fragmentară, din bronz, de un tip neprecizat; datare repertoriu: Hallstatt; colecţia Orosz
 Bibliografie:
1. Roska, M., Közl., IV, 1944, p.70, nr. 126
2. Roska, M., Rep., 1942, p.267, nr. 168

 Punct 11. La "Valea sărată" (Sóspatak).
Tip sit: altar
 Descoperiri:
 11.0.1altar - Altar din piatră închinat lui Silvanus (CIL III 6247 = 7637); datare repertoriu: epoca romană; MAC
 Bibliografie:
1. Torma, K., AK, VI, 1866, p.147
2. Torma, K., Limes, 1880, p.19 - 20
3. Gooss, C., Chronik, 1876, p.112

 Punct 12. Neprecizat
Tip sit: saline

Observatii: Exploatate probabil de romani, ale căror urme ar fi fost observate în sec. XIX.
 Descoperiri:
 Bibliografie:
1. Ackner, M. J., JCC, 1856, p.36
2. Christescu, V., Viaţa ec., 1929, p.50

 Punct 13. Neprecizat
Tip sit: neprecizat - ar fi existat aici ziduri de epocă romană

Observatii: Informaţie considerată dubioasă.
 Descoperiri:
 Bibliografie:
1. Marţian, I., Rep., 1920, p.36, nr. 620

 Punct 14. Neprecizat
Tip sit: mormânt

Observatii: Ca loc al descoperirii este indicat de obicei Gherla.
 Descoperiri:
 14.0.0.1cataramă - turnată, compusă din trei părţi, ornamentată în tehnica specifică industriei romane târzii, imitând incrustaţiile; Provine probabil dintr-un mormânt. Ca loc al descoperirii este indicat de obicei Gherla.; datare repertoriu: epoca romană, 100 d. Hr.
 Bibliografie:
1. Hampel, J., Alterthümer, II, 1905, p.54
2. Hampel, J., Alterthümer, III, 1905, p.46
3. , Szoln. dob. Mon., I, 1900, p.221 - 222
4. Werner, J., Ojh, XXVI, 1930, p.58 - 63
5. Behrens, G., Schumacher Festschrift, p.292, nr. 59
6. Tudor, D., Dacia, IX - X, 1941 - 1944, p.516 - 518
7. László, Gy., Szolnokdoboka Magyarsága, 1944, p.37
8. Macrea, M., BIR, XVI, 1946, p.91

+ Someşul Cald, com. Gilău Cluj Someşul Cald, com. Gilău, jud. Cluj bronz final; La Tene   Map it  
+ Someşul Rece, com. Gilău Cluj Someşul Rece, com. Gilău, jud. Cluj eneolitic; epoca bronzului; Hallstatt; neolitic; neprecizată; paleolitic   Map it  
+ Soporu de Câmpie, com. Frata Cluj Soporu de Câmpie, jud. Turda epoca bronzului; epoca romană   Map it  
+ Stejeriş, com. Moldoveneşti Cluj Stejeriş, com. Moldoveneşti, jud. Turda bronz final; epoca medievală   Map it  
+ Stoiana, com. Corneşti Cluj Stoiana, com. Corneşti, jud. Someş epoca fierului; neolitic   Map it  
+ Stolna, com. Săvădisla Cluj Stolna, com. Săvădisla, jud. Cluj epoca bronzului; epoca romană; nedeterminată   Map it  
+ Suatu, com. Suatu Cluj Suatu, jud. Cluj epoca romană; La Tene; neolitic   Map it  
+ Suceagu, com. Baciu Cluj Suceagu, com. Baciu, jud. Cluj bronz timpuriu; eneolitic; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Sucutard, com. Geaca Cluj Sucutard, jud. Someş bronz final; epoca bronzului; La Tene; neolitic; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Surduc, com. Iara Cluj Surduc, com. Iara, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Şardu, com. Sânpaul Cluj Şardu, com. Sânpaul, jud. Cluj epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; neolitic; neprecizată; paleolitic   Map it  
+ Şaula, com. Izvoru Crişului Cluj Şaula, com. Izvoru Crişului, jud. Cluj epoca romană   Map it  
+ Şigău, com. Jichişu de Jos Cluj Şigău, com. Jichişu de Jos, jud. Someş bronz final   Map it  
+ Şoimeni, com. Vultureni Cluj Şoimeni, com. Vultureni, jud. Cluj epoca bronzului; epoca migraţiilor; neprecizată   Map it  
+ Tărpiu, com. Jichişu de Jos Cluj Tărpiu, jud. Năsăud eneolitic; neolitic   Map it  
+ Târguşor, com. Sânmărtin Cluj Târguşor, com. Sânmărtin, jud. Someş epoca medievală   Map it  

Previous pages 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next pages


'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014