cIMeC Home Page Înapoi la SELECŢIE    Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
- pagina 14 -

Lista completă de localităţi (2107 localităţi)

Localitate Judeţ Localizare repertoriu Epoca Fişe de
repertoriu
Afişare hartă
+ Cara, com. Cojocna Cluj Cara, com. Cojocna, jud. Cluj epoca bronzului; epoca romană   Afişează  
+ Căianu, com. Căianu Cluj Căianu, com. Căianu, jud. Cluj epoca romană   Afişează  
+ Călăraşi, com. Călăraşi Cluj Călăraşi, jud. Turda bronz final; epoca romană   Afişează  
+ Căpuşu Mare, com. Căpuşu Mare Cluj Căpuşu Mare, com. Căpuşu Mare, jud. Cluj epoca bronzului; epoca migraţiilor   Afişează  
+ Căpuşu Mic, com. Căpuşu Mare Cluj Căpuşu Mic, com. Căpuşu Mare, jud. Cluj paleolitic   Afişează  
+ Căşeiu, com. Căşeiu Cluj Căşeiu, jud. Someş bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt   Afişează  
+ Cătina, com. Cătina Cluj Cătina, jud. Cluj epoca bronzului   Afişează  
+ Câmpia Ardeleană Cluj Câmpia Ardeleană, jud. Cluj bronz final; epoca romană; La Tene    
+ Câmpia Turzii, com. Câmpia Turzii Cluj Câmpia Turzii, jud. Turda epoca bronzului; epoca migraţiilor; Hallstatt; neprecizată   Afişează  
+ Câţcău, com. Câţcău Cluj Cîţcău, jud. Someş eneolitic sau bronz; neolitic sau bronz   Afişează  
+ Ceaba, com. Sânmărtin Cluj Ceaba, com. Sânmărtin, jud. Someş bronz sau Hallstatt   Afişează  
+ Ceanu Mare, com. Ceanu Mare Cluj Ceanu Mare, jud. Turda neprecizată   Afişează  
+ Ceanu Mic, com. Tureni Cluj Ceanu Mic, com. Tureni, jud. Turda epoca romană   Afişează  
+ Cetan, com. Vad Cluj Cetan, com. Vad, jud. Someş epoca romană   Afişează  
+ Cheia, com. Mihai Viteazu Cluj Cheia, com. Mihai Viteazu, jud. Turda epoca romană   Afişează  
+ Chinteni, com. Chinteni Cluj Chinteni, jud. Cluj Hallstatt; preistorie   Afişează  
+ Ciubanca, com. Recea-Cristur Cluj Ciubanca, com. Recea-Cristur, jud. Someş epoca bronzului; neolitic   Afişează  
+ Ciubăncuţa, com. Recea-Cristur Cluj Ciubăncuţa, jud. Someş epoca bronzului timpuriu; neolitic; neprecizată   Afişează  
+ Ciuleni, com. Mărgău Cluj Ciuleni, com. Mărgău, jud. Cluj neprecizată   Afişează  
+ Ciumăfaia, com. Borşa Cluj Ciumăfaia, com. Borşa, jud. Cluj eneolitic; epoca bizantină; epoca bronzului; epoca romană; neolitic; neprecizată   Afişează  
+ Cluj (fostul judeţ) Cluj Cluj (fostul judeţ), jud. Cluj bronz final; neolitic    
+ Cluj-Napoca, com. Cluj-Napoca Cluj Someşeni, jud. Cluj eneolitic; epoca bronzului; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; preistorie   Afişează  
+ Coasta, com. Bonţida Cluj Coasta, com. Bonţida, jud. Cluj epoca bronzului; La Tene   Afişează  
+ Cojocna, com. Cojocna Cluj Cojocna, jud. Cluj bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; La Tene   Afişează  
+ Copăceni, com. Sănduleşti Cluj Copăceni, com. Sănduleşti, jud. Turda bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; neolitic; neprecizată   Afişează  
+ Coplean, com. Căşeiu Cluj Coplean, com. Căşeiu, jud. Someş epoca romană   Afişează  
+ Copru, com. Cătina Cluj Copru, com. Cătina, jud. Cluj preistorie   Afişează  
+ Corneşti, com. Corneşti Cluj Corneşti, jud. Someş epoca bronzului; epoca fierului; Hallstatt; neolitic; preistorie; preistorie, epoca romană   Afişează  
+ Corneşti, com. Mihai Viteazu Cluj Corneşti, com. Mihai Viteazu, jud. Turda bronz final; eneolitic; epoca romană; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Afişează  
+ Corpadea, com. Apahida Cluj Corpadea, com. Apahida, jud. Cluj bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca bronzului sau epoca fierului; epoca romană   Afişează  
+ Cubleşu Someşan, com. Panticeu Cluj Cubleşu Someşan, com. Panticeu, jud. Cluj bronz timpuriu; eneolitic; epoca medievală timpurie; epoca migraţiilor; neprecizată   Afişează  
+ Dăbâca, com. Dăbâca Cluj Dăbâca, jud. Cluj bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca medievală; preistorie   Afişează  
+ Dârja, com. Panticeu Cluj Dârja, jud. Cluj neolitic   Afişează  
+ Dej, com. Dej Cluj Dej, jud. Someş epoca bronzului; epoca medievală timpurie; epoca migraţiilor; epoca romană; neolitic; neolitic, eneolitic, bronz; neprecizată; preistorie   Afişează  
+ Dezmir, com. Apahida Cluj Dezmir, jud. Cluj eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; Hallsatt sau Latene; Hallstatt; Hallstatt sau La Tene; neolitic   Afişează  
+ Diviciorii Mici, com. Sânmărtin Cluj Diviciorii Mici, com. Sânmărtin, jud. Someş bronz / fier; neolitic   Afişează  
+ Dorolţu, com. Aghireşu Cluj Dorolţu, com. Aghireşu, jud. Cluj bronz timpuriu; Hallstatt; neolitic   Afişează  
+ Dretea, com. Mănăstireni Cluj Dretea, com. Mănăstireni, jud. Cluj epoca romană   Afişează  
+ Dumbrava, com. Căpuşu Mare Cluj Dumbrava, jud. Cluj epoca romană   Afişează  
+ Elciu, com. Recea-Cristur Cluj Elciu, com. Recea-Cristur, jud. Someş nedeterminată   Afişează  
+ Făgetu Ierii, com. Iara Cluj Făgetu Ierii, com. Iara, jud. Turda epoca romană   Afişează  
+ Feiurdeni, com. Chinteni Cluj Feiurdeni, jud. Cluj bronz final; eneolitic; Hallstatt   Afişează  
< - > Feldioara, com. Cătina Cluj Feldioara, com. Cătina, jud. Cluj bronz final; eneolitic; epoca bronzului; neolitic; neprecizată   Afişează  

 Feldioara, com./oraş Cătina (denumire repertoriu: Feldioara sau Melegföldvar, com. Cătina, jud. Cluj)

 Punct 1. pe locul numit "Dealul cu şea" (Nyerges)
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 1.0.0.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: eneolitic; colecţia V. Pataky şi MAC
 1.0.0.2ceramică - fragmente; datare repertoriu: epoca bronzului; colecţia V. Pataky şi MAC
 1.0.0.3chirpici - ars; datare repertoriu: neprecizată; colecţia V. Pataky şi MAC
 1.0.0.4faună - un os de vită; datare repertoriu: neprecizată; colecţia V. Pataky şi MAC
 1.0.0.5fusaiolă - două piese; datare repertoriu: neprecizată; colecţia V. Pataky şi MAC
 1.0.0.6aşchie - din iaspis; datare repertoriu: neprecizată; colecţia V. Pataky şi MAC
 Bibliografie:
1. Roska M., AÉ, 1936, p.77
2. Roska M., Rep, p.172, nr. 162

 Punct 2. La locul "Piscul lung" (Hosszúbérg)
Tip sit: mormânt
 Descoperiri:
 2.0.1mormânt de înhumaţie - Mormânt de înhumaţie cu schelet chircit; datare repertoriu: eneolitic
 2.0.1.1măciucă - din granit, lustruită, plată, cu patru proeminenţe; datare repertoriu: eneolitic; Colecţia Patay
 2.0.1.2lamă - trei piese din cuarţ; datare repertoriu: eneolitic; Colecţia Patay
 Bibliografie:
1. Téglás, G, AÉ, VIII, 1888, p.421
2. Orosz, E., SzDÉ, I, 1900, p.30
3. Orosz, E., OTTÉ, XXVI, 1901, p.39
4. Horedt K., MAGW, LXX, 1940, p.85
5. Roska M., Rep, p.172, nr. 162

 Punct 3. La hotarele dintre Feldioara şi Cătina
Tip sit: mormânt

Observatii: Probabil descoperire identică cu cea amintită anterior.
 Descoperiri:
 3.0.1mormânt; datare repertoriu: neprecizată
 3.0.1.1măciucă - din piatră; datare repertoriu: neprecizată
 3.0.1.2secure - din cupru; datare repertoriu: neprecizată; Gimnaziul evanghelic din Bistrişa
 Bibliografie:
1. , Programm Bistritz, 1853-1854, p.33
2. Ackner J., JCC, I, 1856, p.158
3. Roska M., Rep, p.172, nr. 162

 Punct 4. Pe "Dealul Cetăţii" (Várhegy)
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 4.0.0.1celt - din bronz; datare repertoriu: bronz final; MAC
 Bibliografie:
1. Buday A., Erd.Múz., 1906, p.64
2. Roska M., Rep, p.172, nr. 162

 Punct 5. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 5.0.0.1aşchie - mai multe exemplare din obsidiană; datare repertoriu: neolitic; Muzeul Déri, Debreţin
 5.0.0.2lamă - mai multe exemplare din silex; datare repertoriu: neolitic
 5.0.0.3brăţară - spirală; datare repertoriu: epoca bronzului
 Bibliografie:
1. Zoltai, L., AÉ, 1915, p.24
2. Roska M., AÉ, 1934, p.153
3. Roska M., Rep, p.172, nr. 162

 Punct 6. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 6.0.0.1măciucă - fragment din piatră; datare repertoriu: neprecizată; MAC, colecţia mineralogică
 6.0.0.2mărgea - din lut; datare repertoriu: neprecizată
 6.0.0.3ceramică - o strachină cu două toarte şi cu caneluri; datare repertoriu: epoca bronzului
 Bibliografie:
1. Roska M., Rep, p.172, nr. 162

+ Feleacu, com. Feleacu Cluj Feleacu, jud. Cluj epoca romană; nedeterminată; neolitic   Afişează  
+ Fizeşu Gherlii, com. Fizeşu Gherlii Cluj Fizeşul Gherlei, jud. Someş bronz final; epoca bronzului; epoca romană; La Tene sau epoca romană; neolitic; neprecizată; sf. bronz şi începutul epocii fierului; sfârşitul epocii bronzului - începutul Hallstatt   Afişează  
+ Floreşti, com. Floreşti Cluj Floreşti, jud. Cluj epoca migraţiilor; epoca romană   Afişează  
+ Frata, com. Frata Cluj Frata, jud. Cluj neolitic sau epoca bornzului   Afişează  
+ Fundătura, com. Iclod Cluj Fundătura, com. Iclod, jud. Someş bronz final; epoca migraţiilor; neolitic   Afişează  
+ Gădălin, com. Jucu Cluj Gădălin, jud. Cluj neolitic; preistorie   Afişează  
+ Gârbău, com. Gârbău Cluj Gârbău, com. Gârbău, jud. Cluj bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; neolitic; neprecizată; preistorie   Afişează  

Precedentele pagini 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Următoarele pagini


Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
Responsabil de proiect: Şandric Bogdan. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu
Data publicării: 2003. Copyright: cIMeC - Institutul de Memorie Culturală, 2021
Ultima actualizare 12 Decembrie 2014