cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 14 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Cara, com. Cojocna Cluj Cara, com. Cojocna, jud. Cluj epoca bronzului; epoca romană   Map it  
+ Căianu, com. Căianu Cluj Căianu, com. Căianu, jud. Cluj epoca romană   Map it  
+ Călăraşi, com. Călăraşi Cluj Călăraşi, jud. Turda bronz final; epoca romană   Map it  
+ Căpuşu Mare, com. Căpuşu Mare Cluj Căpuşu Mare, com. Căpuşu Mare, jud. Cluj epoca bronzului; epoca migraţiilor   Map it  
+ Căpuşu Mic, com. Căpuşu Mare Cluj Căpuşu Mic, com. Căpuşu Mare, jud. Cluj paleolitic   Map it  
+ Căşeiu, com. Căşeiu Cluj Căşeiu, jud. Someş bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt   Map it  
+ Cătina, com. Cătina Cluj Cătina, jud. Cluj epoca bronzului   Map it  
+ Câmpia Ardeleană Cluj Câmpia Ardeleană, jud. Cluj bronz final; epoca romană; La Tene    
+ Câmpia Turzii, com. Câmpia Turzii Cluj Câmpia Turzii, jud. Turda epoca bronzului; epoca migraţiilor; Hallstatt; neprecizată   Map it  
+ Câţcău, com. Câţcău Cluj Cîţcău, jud. Someş eneolitic sau bronz; neolitic sau bronz   Map it  
+ Ceaba, com. Sânmărtin Cluj Ceaba, com. Sânmărtin, jud. Someş bronz sau Hallstatt   Map it  
+ Ceanu Mare, com. Ceanu Mare Cluj Ceanu Mare, jud. Turda neprecizată   Map it  
+ Ceanu Mic, com. Tureni Cluj Ceanu Mic, com. Tureni, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Cetan, com. Vad Cluj Cetan, com. Vad, jud. Someş epoca romană   Map it  
+ Cheia, com. Mihai Viteazu Cluj Cheia, com. Mihai Viteazu, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Chinteni, com. Chinteni Cluj Chinteni, jud. Cluj Hallstatt; preistorie   Map it  
+ Ciubanca, com. Recea-Cristur Cluj Ciubanca, com. Recea-Cristur, jud. Someş epoca bronzului; neolitic   Map it  
+ Ciubăncuţa, com. Recea-Cristur Cluj Ciubăncuţa, jud. Someş epoca bronzului timpuriu; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Ciuleni, com. Mărgău Cluj Ciuleni, com. Mărgău, jud. Cluj neprecizată   Map it  
+ Ciumăfaia, com. Borşa Cluj Ciumăfaia, com. Borşa, jud. Cluj eneolitic; epoca bizantină; epoca bronzului; epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Cluj (fostul judeţ) Cluj Cluj (fostul judeţ), jud. Cluj bronz final; neolitic    
+ Cluj-Napoca, com. Cluj-Napoca Cluj Someşeni, jud. Cluj eneolitic; epoca bronzului; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; preistorie   Map it  
+ Coasta, com. Bonţida Cluj Coasta, com. Bonţida, jud. Cluj epoca bronzului; La Tene   Map it  
+ Cojocna, com. Cojocna Cluj Cojocna, jud. Cluj bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Copăceni, com. Sănduleşti Cluj Copăceni, com. Sănduleşti, jud. Turda bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Coplean, com. Căşeiu Cluj Coplean, com. Căşeiu, jud. Someş epoca romană   Map it  
+ Copru, com. Cătina Cluj Copru, com. Cătina, jud. Cluj preistorie   Map it  
+ Corneşti, com. Corneşti Cluj Corneşti, jud. Someş epoca bronzului; epoca fierului; Hallstatt; neolitic; preistorie; preistorie, epoca romană   Map it  
+ Corneşti, com. Mihai Viteazu Cluj Corneşti, com. Mihai Viteazu, jud. Turda bronz final; eneolitic; epoca romană; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Corpadea, com. Apahida Cluj Corpadea, com. Apahida, jud. Cluj bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca bronzului sau epoca fierului; epoca romană   Map it  
+ Cubleşu Someşan, com. Panticeu Cluj Cubleşu Someşan, com. Panticeu, jud. Cluj bronz timpuriu; eneolitic; epoca medievală timpurie; epoca migraţiilor; neprecizată   Map it  
+ Dăbâca, com. Dăbâca Cluj Dăbâca, jud. Cluj bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca medievală; preistorie   Map it  
+ Dârja, com. Panticeu Cluj Dârja, jud. Cluj neolitic   Map it  
+ Dej, com. Dej Cluj Dej, jud. Someş epoca bronzului; epoca medievală timpurie; epoca migraţiilor; epoca romană; neolitic; neolitic, eneolitic, bronz; neprecizată; preistorie   Map it  
< - > Dezmir, com. Apahida Cluj Dezmir, jud. Cluj eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; Hallsatt sau Latene; Hallstatt; Hallstatt sau La Tene; neolitic   Map it  

 Dezmir, com./oraş Apahida (denumire repertoriu: Dezmir sau Dezmér, jud. Cluj)

 Punct 1. Pe o înălţime numită "La butiu"
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 1.1aşezare; datare repertoriu: eneolitic
 Bibliografie:
1. Orosz, E., Erd.Múz., XXII, 1905, p.305
2. Orosz, E., Erd.Múz., XXV, 1908, p.257

 Punct 2. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 2.0.0.1ceramică - vas bitronconic cu două tortiţe perforate orizontal; datare repertoriu: epoca bronzului
 Bibliografie:
1. Informaţie Vl. Zirra

 Punct 3. La marginea de vest a atelierelor CFR, într-o carieră de pietriş
Tip sit: grup de morminte
 Descoperiri:
 3.1grup de morminte - Patru morminte de incineraţie (?).; datare repertoriu: Hallstatt sau La Tene
 3.1.1mormânt de incineraţie - Mormânt de incineraţie în urnă; datare repertoriu: Hallstatt
 3.1.1.1ceramică - urnă cu patru proeminenţe, o cană cenuşie cu toarta ruptă, cu ornamente semilunare incizate; datare repertoriu: Hallstatt
 3.1.1.2brăţară - din bronz; datare repertoriu: Hallstatt
 3.1.1.3fibula - din bronz; datare repertoriu: Hallstatt
 3.1.1.4neprecizat - obiect mic de bronz, nedeterminat; datare repertoriu: Hallstatt
 3.1.1.5fibula - fragment de picior cu buton; datare repertoriu: Hallstatt
 3.1.1.6oase - de om; Sunt menţionate de M. Roska; datare repertoriu: Hallsatt sau Latene
 3.1.1.7cute; Sunt menţionate de M. Roska; datare repertoriu: Hallsatt sau Latene
 3.1.1.8sabie - celtică, din fier; Sunt menţionate de M. Roska; datare repertoriu: Hallsatt sau Latene
 3.1.1.9lanţ - fragment de lanţ de zăbală, din fier; Sunt menţionate de M. Roska; datare repertoriu: Hallsatt sau Latene
 3.1.1.10verigă - de zăbală, din fier; Sunt menţionate de M. Roska; datare repertoriu: Hallsatt sau Latene
 3.1.1.11cuţit - mai multe exemplare din fier; Sunt menţionate de M. Roska; datare repertoriu: Hallsatt sau Latene
 3.1.1.12seceră - mai multe exemplare din fier; Sunt menţionate de M. Roska; datare repertoriu: Hallsatt sau Latene
 3.1.1.13foarfece - mai multe exemplare din fier; Sunt menţionate de M. Roska; datare repertoriu: Hallsatt sau Latene
 3.1.1.14buton - mai multe exemplare din fier; Sunt menţionate de M. Roska; datare repertoriu: Hallsatt sau Latene
 3.1.1.15placă - mai multe exemplare din fier; Sunt menţionate de M. Roska; datare repertoriu: Hallsatt sau Latene
 3.1.1.16ceramică - patru vase scitice şi un fragment de vas scitic, o cană cu gura largă, o strachină şi un vas de tip La Tene; datare repertoriu: Hallsatt sau Latene; MAC
 3.1.1.17foarfece; datare repertoriu: Hallsatt sau Latene; MAC
 3.1.1.18spadă - din fier, cu teacă; datare repertoriu: Hallsatt sau Latene; MAC
 3.1.1.19fibula - din bronz; datare repertoriu: Hallsatt sau Latene; MAC
 3.1.1.20teacă - două fragmente; datare repertoriu: Hallsatt sau Latene; MAC
 3.1.1.21verigă; datare repertoriu: Hallsatt sau Latene; MAC
 3.1.1.22seceră - din fier; datare repertoriu: Hallsatt sau Latene; MAC
 3.1.1.23suliţă; datare repertoriu: Hallsatt sau Latene; MAC
 3.1.1.24cuţit; datare repertoriu: Hallsatt sau Latene; MAC
 3.1.1.25căldare - fragmente; datare repertoriu: Hallsatt sau Latene; MAC
 3.1.1.26nit - mai multe exemplare; datare repertoriu: Hallsatt sau Latene; MAC
 Bibliografie:
1. Roska M., Közl, IV, 1944, p.56, 23

 Punct 4. În hotarul "Crişeni" (Crişini, Kriseny), într-o mică vale ce se deschide spre Someş
Tip sit: substrucţii clădire
 Descoperiri:
 4.1substrucţii clădiri; datare repertoriu: epoca romană
 4.1.0.1altar - votiv, din piatră (CIL, III, 863-7661); datare repertoriu: epoca romană; MAC
 4.1.0.2sarcofag - din piatră; datare repertoriu: epoca romană, 1903
 Bibliografie:
1. Torma, K., AK, V, 1865, p.13
2. Torma, K., Limes, p.17
3. Jakab, E., Kolozs.Tört, I, p.136
4. Goos, C., Chronik, p.71
5. Marţian I., Rep, p.288

 Punct 5. În hotarul Crişeni (Crişini, Kriseny), într-o mică vale ce se deschide spre Someş
Tip sit: drum
 Descoperiri:
 5.1drum; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Torma, K., AK, V, 1865, p.13
2. Torma, K., Limes, p.17
3. Jakab, E., Kolozs.tört, I, p.136
4. Goos, C., Chronik, p.71
5. Marţian I., Rep, p.288

 Punct 6. În hotarul "Sub berc" (Berekalatt)
Tip sit: villa rustica
 Descoperiri:
 6.1villa rustica - Ruinele unor clădiri de zid în opus incertum.; datare repertoriu: epoca romană, 1903
 6.1.0.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: neolitic; MAC, nr inventar: I 5748-5796
 6.1.0.2ceramică - fragmente de ceramică fină, roşie şi cenuşie; datare repertoriu: epoca romană; MAC, nr inventar: I 5748-5796
 6.1.0.3cărămidă - fragmente; datare repertoriu: epoca romană; MAC, nr inventar: I 5748-5796
 6.1.0.4cui - mai multe exemplare; datare repertoriu: epoca romană; MAC, nr inventar: I 5748-5796
 6.1.0.5verigă - din fier; datare repertoriu: epoca romană; MAC, nr inventar: I 5748-5796
 Bibliografie:
1. Buday A., Erd.Múz.Évk., 1906, p.64
2. Roska M., Dolg, II, 1911, p.106-110

+ Diviciorii Mici, com. Sânmărtin Cluj Diviciorii Mici, com. Sânmărtin, jud. Someş bronz / fier; neolitic   Map it  
+ Dorolţu, com. Aghireşu Cluj Dorolţu, com. Aghireşu, jud. Cluj bronz timpuriu; Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Dretea, com. Mănăstireni Cluj Dretea, com. Mănăstireni, jud. Cluj epoca romană   Map it  
+ Dumbrava, com. Căpuşu Mare Cluj Dumbrava, jud. Cluj epoca romană   Map it  
+ Elciu, com. Recea-Cristur Cluj Elciu, com. Recea-Cristur, jud. Someş nedeterminată   Map it  
+ Făgetu Ierii, com. Iara Cluj Făgetu Ierii, com. Iara, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Feiurdeni, com. Chinteni Cluj Feiurdeni, jud. Cluj bronz final; eneolitic; Hallstatt   Map it  
+ Feldioara, com. Cătina Cluj Feldioara, com. Cătina, jud. Cluj bronz final; eneolitic; epoca bronzului; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Feleacu, com. Feleacu Cluj Feleacu, jud. Cluj epoca romană; nedeterminată; neolitic   Map it  
+ Fizeşu Gherlii, com. Fizeşu Gherlii Cluj Fizeşul Gherlei, jud. Someş bronz final; epoca bronzului; epoca romană; La Tene sau epoca romană; neolitic; neprecizată; sf. bronz şi începutul epocii fierului; sfârşitul epocii bronzului - începutul Hallstatt   Map it  
+ Floreşti, com. Floreşti Cluj Floreşti, jud. Cluj epoca migraţiilor; epoca romană   Map it  
+ Frata, com. Frata Cluj Frata, jud. Cluj neolitic sau epoca bornzului   Map it  
+ Fundătura, com. Iclod Cluj Fundătura, com. Iclod, jud. Someş bronz final; epoca migraţiilor; neolitic   Map it  
+ Gădălin, com. Jucu Cluj Gădălin, jud. Cluj neolitic; preistorie   Map it  
+ Gârbău, com. Gârbău Cluj Gârbău, com. Gârbău, jud. Cluj bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; neolitic; neprecizată; preistorie   Map it  

Previous pages 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next pages


'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014