cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 13 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Slatina-Timis, com. Slatina-Timis Caraş Severin Slatina-Timis, com. Slatina-Timis, jud. Caraş-Severin bronz final; epoca romană   Map it  
+ Socol, com. Socol Caraş Severin Socol, com. Socol, jud. Caraş epoca bronzului; epoca romană; neolitic, epoca bronzului, La Tene; neolitic, epoca bronzului, Latene   Map it  
+ Surducu Mare, com. Forotic Caraş Severin Surducul Mare, com. Forotic, jud. Caraş epoca romană; nedeterminată; preistorie   Map it  
+ Şopotu Vechi, com. Dalboşeţ Caraş Severin Şopotul Vechiu, com. Dalboşeţ, jud. Caraş La Tene   Map it  
+ Şoşdea, com. Măureni Caraş Severin Şoşdea, com. Măureni, jud. Timiş epoca bronzului timpuriu; neprecizată   Map it  
+ Teregova, com. Teregova Caraş Severin Teregova, com. Teregova, jud. Caraş-Severin epoca romană; La Tene   Map it  
+ Ticvaniu Mare, com. Ticvaniu Mare Caraş Severin Ticvaniul Mare, jud. Caraş Hallstatt   Map it  
+ Tincova, com. Sacu Caraş Severin Tincova, com. Sacu, jud. Caraş-Severin epoca romană   Map it  
+ Tirol, com. Doclin Caraş Severin Tirol, com. Doclin, jud. Caraş bronz final; epoca migraţiilor; epoca romană   Map it  
+ Turnu Ruieni, com. Turnu Ruieni Caraş Severin Turnu Rueni, com. Turnu Ruieni, jud. Caraş-Severin epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Valea Mare, com. Fârliug Caraş Severin Valea Mare, com. Fârliug, jud. Caraş La Tene   Map it  
+ Valeadeni, com. Brebu Caraş Severin Valeadeni, com. Brebu, jud. Caraş epoca romană; epoca romană sau epoca medievală   Map it  
+ Valeapai, com. Ramna Caraş Severin Valea Pai, jud. Caraş epoca romană; La Tene   Map it  
+ Var, com. Obreja Caraş Severin Var, com. Obreja, jud. Caraş-Severin epoca romană   Map it  
+ Văliug, com. Văliug Caraş Severin Văliug, jud. Caraş epoca romană; La Tene   Map it  
< - > Vărădia, com. Vărădia Caraş Severin Vărădia, com. Vărădia, jud. Caraş bronz final; epoca bronzului; epoca romană; La Tene   Map it  

 Vărădia, com./oraş Vărădia (denumire repertoriu: Vărădia sau Varadia, Văradja, Varadja, com. Vărădia, jud. Caraş)

 Punct 1. În partea de nord a dealului "Chilia" (Kilia), de lângă sat
Tip sit: aşezare şi necropolă
 Descoperiri:
 1.1aşezare - Aşezare înconjurată din trei părţi cu şanţuri de apărare.; datare repertoriu: epoca bronzului
 1.1.1vatră - Vetre mari de foc; datare repertoriu: epoca bronzului
 1.1.1.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: epoca bronzului
 1.1.1.2ceramică - urne ornamentate cu incizii, altele reliefate în jurul gâtului; B. Milleker susţine că o parte din ceramică a fost realizată cu roata.; datare repertoriu: bronz final; Muzeul Budapesta, muzeul Vârşeţ
 1.1.1.3daltă - din bronz; datare repertoriu: bronz final; Muzeul Budapesta, muzeul Vârşeţ
 1.1.1.4topor - cu dăltiţă (celt?); datare repertoriu: bronz final; Muzeul Budapesta, muzeul Vârşeţ
 1.1.1.5ac - din bronz; datare repertoriu: bronz final; Muzeul Budapesta, muzeul Vârşeţ
 1.1.1.6torques - din bronz, decorat cu linii incizate; datare repertoriu: bronz final; Muzeul Budapesta, muzeul Vârşeţ
 1.2necropolă de incineraţie - Necropolă de incineraţie în urne; datare repertoriu: bronz final
 1.2.1vatră - Vetre mari de foc; datare repertoriu: epoca bronzului
 1.2.1.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: epoca bronzului
 1.2.1.2ceramică - urne ornamentate cu incizii, altele reliefate în jurul gâtului; B. Milleker susţine că o parte din ceramică a fost realizată cu roata.; datare repertoriu: bronz final; Muzeul Budapesta, muzeul Vârşeţ
 1.2.1.3daltă - din bronz; datare repertoriu: bronz final; Muzeul Budapesta, muzeul Vârşeţ
 1.2.1.4topor - cu dăltiţă (celt?); datare repertoriu: bronz final; Muzeul Budapesta, muzeul Vârşeţ
 1.2.1.5ac - din bronz; datare repertoriu: bronz final; Muzeul Budapesta, muzeul Vârşeţ
 1.2.1.6torques - din bronz, decorat cu linii incizate; datare repertoriu: bronz final; Muzeul Budapesta, muzeul Vârşeţ
 Bibliografie:
1. Milleker, B, TRÉT, V, 1889, p.72-81
2. Milleker, B, TRÉT, X, 1894, p.54, 57-58
3. Milleker, B, Délm., I, p.119-121
4. Milleker, B, III, 2, Délm., p.153-154, 290
5. Ortvay, T., Temesvm.Tört., p.193

 Punct 2. Pe locul numit "Flemondia"
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 2.0.0.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: epoca bronzului
 Bibliografie:
1. Milleker, B, TRÉT., 1889, p.72-81

 Punct 3. Într-un loc mai sus de biserică
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 3.0.0.1pumnal - două pumnale din bronz; Pumnalele s-au pierdut; datare repertoriu: epoca bronzului
 Bibliografie:
1. Roska, M., Rep, p.297, nr. 17

 Punct 4. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 4.0.0.1monedă - piese dace din argint, imitaţie după tetradrahmele lui Filip al II-lea; datare repertoriu: La Tene; cultura: dacică; Muzeul Budapesta
 Bibliografie:
1. Roska M., Rep, p.297, nr. 17

 Punct 5. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 5.0.0.1monedă - piese republicane romane din argint de la familiile Antonia şi Capulrnia; datare repertoriu: La Tene; cultura: romană; Muzeul Budapesta
 Bibliografie:
1. Roska M., Rep, p.297, nr. 17

 Punct 6. În valea Caraşului, la sud-est de sat , pe malul stâng al Caraşului, la locul numit "Rovina", la cca. 200 m est de râu şi la 60 m est de drumul spre satul Gulrini şi Oraviţa, pe drumul Lederata-Tibiscum,
Tip sit: castru şi drum
 Descoperiri:
 6.1castru - Castru al cărui nume antic se crede că era Arcidava, amintit în Tabula Peutingeriana. Descoperiri de temelii de construcţii, fragmente de coloane şi monede au fost semnalate încă din prima jumătate a secolului XIX, dar existenţa castrului este cunoscută abia din 188, de când ruinele încep să fie cercetate şi descrise de mai mulţi cercetători. Localnicii au exploatat rămăşiţelor castrului ca material de construcţie, iar terenul pe care se află fortificaţia este adeseori inundat de apele Caraşului, ceea ce au dus la distrugerea ruinelor într-o proporţie destul de mare. Forma castrului este patrulateră cu laturile de 172X154 . Zidul de incintă, gros 1,10-1,60 m, a dispărut în unele locuri. El are în faţă o bernă lată de doi m., după care urmează şanţul lat de şapte m. Înspre interior zidul se sprijină pe un val de pământ înalt de 2,20 m, având o platformă de luptă pietruită, lată de 2.50 m.şi coborând în pantă 6,50 m, care dă în via singularis, lată de 3,50 m. porţile aflate pe cele patru laturi ale castrului erau flancate de câte două bastioane patrulatere . Porta praetoria, largă de 7, 80 m, era orientată spre nord. Ea era pietruită şi avea o intrare dublă , despărţită de un zid. De la turnurile porţi porneau în interior, două ziduri, paralele cu zidul de incintă. În interior a fost dezgropat pretoriul, o clădire de piatră cu dimensiunile de 37, 50X32, 50 m. Zidurile castrului şi praetoriului au fost construite în cea mai mare parte din piatră adusă de pe dealul Chilii din apropiere. Înainte castrul de piatră se pare că a existat unul de pământ. În castru a staţionat cohors I Vindelicorum.; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: B. Milleker; Gr. Florescu, 1901-1902; 1932
 6.1.0.1placă - ovală, din bronz (fessera militaris), care păstrează cu litere punctate numele unui soldat din Coh[(ors] I Vindelico[rum]; datare repertoriu: epoca romană, 1932; Muzeele Vârşeţ, Timişoara, Budapesta, MNA
 6.1.0.2opaiţ - cu ştampila LITOGENES; datare repertoriu: epoca romană, 1901
 6.1.0.3ţiglă - fragmente de ţigle romane; datare repertoriu: epoca romană
 6.1.0.4olan - fragmente de olane romane; datare repertoriu: epoca romană
 6.1.0.5cui - de mari şi mici dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană
 6.1.0.6placă - din plumb; datare repertoriu: epoca romană
 6.1.0.7armă - mai multe arme al căror tip nu este precizat; datare repertoriu: epoca romană
 6.1.0.8neprecizat - obiecte mărunte din bronz şi din fier; datare repertoriu: epoca romană
 6.1.0.9ceramică - vase, unele de factură romană, altele de factură locală; datare repertoriu: epoca romană
 6.1.0.10monedă - piese care aparţin mai ales împăraţilor din secolul şi începutului celui de al II-lea, de la Nero până la Hadrian; datare repertoriu: epoca romană
 6.1.0.11monedă - o piesă mare din bronz; A fost descoperită în colţul de nord-vest al castrului; datare repertoriu: epoca romană, secolul III, 1901
 6.2drum - pe teren au fost observate urmele unor drumuri romane care veneau dinspre sud şi de la castru continuau spre nord. Alte drumuri convergeau aici din alte direcţii (Mehadia).; datare repertoriu: epoca romană
 6.2.0.1placă - ovală, din bronz (fessera militaris), care păstrează cu litere punctate numele unui soldat din Coh[(ors] I Vindelico[rum]; datare repertoriu: epoca romană, 1932; Muzeele Vârşeţ, Timişoara, Budapesta, MNA
 6.2.0.2opaiţ - cu ştampila LITOGENES; datare repertoriu: epoca romană, 1901
 6.2.0.3ţiglă - fragmente de ţigle romane; datare repertoriu: epoca romană
 6.2.0.4olan - fragmente de olane romane; datare repertoriu: epoca romană
 6.2.0.5cui - de mari şi mici dimensiuni; datare repertoriu: epoca romană
 6.2.0.6placă - din plumb; datare repertoriu: epoca romană
 6.2.0.7armă - mai multe arme al căror tip nu este precizat; datare repertoriu: epoca romană
 6.2.0.8neprecizat - obiecte mărunte din bronz şi din fier; datare repertoriu: epoca romană
 6.2.0.9ceramică - vase, unele de factură romană, altele de factură locală; datare repertoriu: epoca romană
 6.2.0.10monedă - piese care aparţin mai ales împăraţilor din secolul şi începutului celui de al II-lea, de la Nero până la Hadrian; datare repertoriu: epoca romană
 6.2.0.11monedă - o piesă mare din bronz; A fost descoperită în colţul de nord-vest al castrului; datare repertoriu: epoca romană, secolul III, 1901
 Bibliografie:
1. Fényes, Magyarország leirása, II, Pest, 1847, p.342
2. Bárány, Temesvárm, I, p.140
3. Seidl, J, G., OBLK, IV, nr. 244, 1847, p.970
4. Seidl, J, G., AÖG, IV, 1851, p.235
5. Böhm, L., MCC, VIII, 1882, p.Bbl. CXVIII-CXX
6. Böhm, L., TRÉT, IX, 1883, p.54-58
7. Böhm, L., Banat, II, p.312
8. Broşteanu, P., Rom.Rev., V, 1889, p.153
9. Milleker, B, TRÉT, V, 1889, p.72-81
10. Milleker, B, Délm., II, p.69-71
11. Milleker, B, Délm., III, p.257-262
12. Milleker, B, AÉ, XVI, 1896, p.91
13. Milleker, B, AÉ, XXII, 1902, p.192-193
14. Milleker, B, AÉ, XXIII, 1903, p.95-96
15. Téglás, G, TRÉT, XIII, 1897, p.79-80
16. , AK, XXII, 1899, p.96-99
17. Ortvay, T., Temesvm.Tört., II, p.47-48, 65-66
18. Berkeszi, I., Délm., p.44
19. , An. B, I, 1928, p.153
20. Miloia, I., An. B, 3, 11929, p.62-63
21. Mateescu, C., AIIN, IV, 1926-1927, p.330
22. Florescu, Gr., Istros, I, 1934, p.60-72
23. Christescu V., Viaţa ec., p.103
24. Christescu V., Ist mil, p.18, 106-107, 122, 136-140, 191
25. Wagner, W, Dislokation, p.198
26. Borza, A., Banatul, p.24, 59, 60
27. Szilagy, I., Téglabélyegek, p.7

 Punct 7. În jurul castrului, spre nord, până la dealul Chilii
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 7.1aşezare - Aşezare civilă ce a luat naştere în jurul castrului; datare repertoriu: epoca romană
 7.1.0.1ţiglă - fragmente de ţigle romane; datare repertoriu: epoca romană
 7.1.0.2cărămidă - fragmente de cărămizi romane; datare repertoriu: epoca romană
 7.1.0.3ceramică - fragmente, printre care şi de la terra sigillata şi un fragment de opaiţ; datare repertoriu: epoca romană
 7.1.0.4monedă - piese consulare şi piese de la Augustus, Titus şi Vespasian; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Fényes, E., Magyarország leirása, II, Pest, 1847, p.342
2. Bárán, A., Temesvárm, I, p.140
3. Seidl, C., OBLK, IV, nr. 244, 1847, p.970
4. Seidl, C., AÖG, IV, 1851, p.235
5. Böhm, L., MCC, VIII, 1882, p.Bbl. CXVIII-CXX
6. Böhm, L., TRÉT, IX, 1883, p.54-58
7. Böhm, L., Banat, II, p.312
8. Broşteanu, P., Rom.revue, V, 1889, p.153
9. Milleker, B, TRÉT, V, 1889, p.72-81
10. Milleker, B, Délm., II, p.69-71
11. Milleker, B, Délm., III, p.257-262
12. Milleker, B, AÉ, XVI, 1896, p.91
13. Milleker, B, AÉ, XXII, 1899, p.96-99
14. Ortvay, T., Temesvm.Tört., II, p.47-48, 65-66
15. Berkeszi, I., Délm., p.44
16. , AnB, 1, 1928, p.153
17. Miloia, I., An. B, 3, 1929, p.62-63
18. Mateescu, C., AIIN, IV, 1926-1927, p.330
19. Florescu, G., Istros, I, 1934, p.60-72
20. Christescu V., Viaţa ec., p.103
21. Christescu V., Ist.mil., p.18, 106-107, 122, 136-140, 191
22. Wagner, W, Dislokation, p.198
23. Borza, A., Banatul, p.24, 59, 60
24. Szilágy, I., Téglabélyegek, p.7

+ Vârciorova, com. Bolvașnița Caraş Severin Vârciorova, com. Bolvașnița, jud. Caraş-Severin epoca romană   Map it  
+ Vermeş, com. Vermeş Caraş Severin Vermeş, com. Vermeş, jud. Caraş bronz final   Map it  
+ Voislova, com. Zavoi Caraş Severin Voislova, com. Zavoi, jud. Caraş-Severin epoca romană   Map it  
+ Vrani, com. Vrani Caraş Severin Vrani, com. Vrani, jud. Caraş epoca romană   Map it  
+ Zăvoi, com. Zăvoi Caraş Severin Zavoi, com. Zăvoi, jud. Caraş-Severin epoca romană   Map it  
+ Zlatiţa, com. Socol Caraş Severin Zlatiţa, jud. Caraş epoca romană   Map it  
+ Zorlenţu Mare, com. Zorlențu Mare Caraş Severin Zorlentul Mare, com. Zorlențu Mare, jud. Caraş-Severin epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Aghireşu, com. Aghireşu Cluj Aghireşu, jud. Cluj epoca romană   Map it  
+ Aiton, com. Aiton Cluj Aiton, jud. Turda eneolitic; epoca romană   Map it  
+ Aluniş, com. Aluniş Cluj Aluniş, jud. Someş bronz sau fier; neprecizată   Map it  
+ Antăş, com. Bobâlna Cluj Antăş, com. Bobâlna, jud. Someş neolitic sau bronz timpuriu   Map it  
+ Apahida, com. Apahida Cluj Apahida, jud. Cluj bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca medievală timpurie; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Aruncuţa, com. Suatu Cluj Aruncuţa, com. Suatu, jud. Cluj bronz final; epoca romană   Map it  
+ Aşchileu Mare, com. Aşchileu Cluj Aşchileu Mare, com. Aşchileu, jud. Cluj epoca bronzului; epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Baciu, com. Baciu Cluj Baciu, jud. Cluj bronz final; epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; la Tene final; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Batin, com. Unguraş Cluj Batin, com. Unguraş, jud. Someş preistorie   Map it  
+ Băbdiu, com. Bobâlna Cluj Băbdiu, com. Bobâlna, jud. Someş neolitic   Map it  
+ Băbuţiu, com. Vultureni Cluj Băbuţiu, com. Vultureni, jud. Cluj epoca migraţiilor   Map it  
+ Bădeşti, com. Vultureni Cluj Bădeşti, com. Vultureni, jud. Cluj eneolitic; neolitic, eneolitic   Map it  
+ Băişoara, com. Băişoara Cluj Băişoara, jud. Turda eneolitic; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Băiţa, com. Gherla Cluj Băiţa, com. Gherla, jud. Someş epoca romană; neolitic   Map it  
+ Berindu, com. Sânpaul Cluj Berindu, com. Sânpaul, jud. Cluj epoca bronzului   Map it  
+ Bicălatu, com. Huedin Cluj Bicălatu, com. Huedin, jud. Cluj neolitic   Map it  
+ Bobâlna, com. Bobâlna Cluj Olpret, jud. Someş bronz final; epoca bronzului; epoca fierului; intervalul cuprins între ep. Bronz. şi La Tene; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Bogata de Jos, com. Vad Cluj Bogata de Jos, com. Vad, jud. Someş epoca fierului   Map it  
+ Boian, com. Ceanu Mare Cluj Boian, jud. Turda epoca romană; neolitic   Map it  
+ Boju, com. Cojocna Cluj Boju, jud. Cluj epoca romană   Map it  
+ Bolduţ, com. Ceanu Mare Cluj Bolduţ, com. Ceanu Mare, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Bologa, com. Puieni Cluj Bologa, com. Puieni, jud. Cluj epoca romană   Map it  
+ Bonţ, com. Fizeşu Gherlii Cluj Bonţ, com. Fizeşu Gherlii, jud. Someş epoca bronzului; epoca romană; La Tene; neolitic; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului; perioada de tranziţie la epoca bronzului, bronz   Map it  
+ Bonţida, com. Bonţida Cluj Bonţida, jud. Cluj bronz timpuriu; eneolitic; epoca medievală; Hallstatt   Map it  
+ Buneşti, com. Mintiu Gherlii Cluj Buneşti, com. Mintiu Gherlii, jud. Someş epoca fierului; epoca romană; neolitic   Map it  
+ Buru, com. Iara Cluj Buru, jud. Turda bronz final   Map it  
+ Buza, com. Buza Cluj Buza, jud. Someş epoca greacă sau romană; neprecizată; preistorie   Map it  

Previous pages 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next pages


'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update 12 2014