cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 12 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Cornereva, com. Cornereva Caraş Severin Cornereva, com. Cornereva, jud. Caraş-Severin epoca bronzului; neprecizată   Map it  
+ Coronini, com. Coronini Caraş Severin Coronini, com. Coronini, jud. Caraş epoca bizantină; epoca romană; La Tene; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Cuptoare, com. Reşiţa Caraş Severin Cuptoare, com. Reşiţa, jud. Caraş-Severin epoca romană   Map it  
+ Dalboşeţ, com. Dalboşeţ Caraş Severin Dalboşeţ, com. Dalboşeţ, jud. Caraş epoca romană; La Tene; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Dalci, com. Turnu Rueni Caraş Severin Dalci, com. Turnu Rueni, jud. Caraş-Severin bronz final   Map it  
+ Delineşti, com. Păltiniş Caraş Severin Delineşti, jud. Caraş epoca romană   Map it  
+ Dezeşti, com. Fârliug Caraş Severin Dezeşti, com. Fârliug, jud. Caraş epoca romană   Map it  
+ Doclin, com. Doclin Caraş Severin Doclin, jud. Caraş epoca romană; La Tene   Map it  
+ Dognecea, com. Dogneacea Caraş Severin Dognecea, jud. Caraş epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Domasnea, com. Domasnea Caraş Severin Domasnea, com. Domasnea, jud. Caraş-Severin bronz final; bronz timpuriu; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Duleu, com. Fârliug Caraş Severin Dulău, com. Fârliug, jud. Caraş epoca romană   Map it  
+ Ezeriş, com. Ezeriş Caraş Severin Ezeriş, jud. Caraş epoca romană   Map it  
+ Fârliug, com. Fârliug Caraş Severin Fârliug, com. Fârliug, jud. Caraş epoca romană; nedeterminată; preistorie   Map it  
+ Fizeş, com. Berzovia Caraş Severin Fizeş, com. Berzovia, jud. Caraş epoca romană   Map it  
+ Forotic, com. Forotic Caraş Severin Forotic, com. Forotic, jud. Caraş epoca romană   Map it  
+ Goleţ, com. Bucoșnița Caraş Severin Goleţi, com. Bucoșnița, jud. Caraş-Severin epoca romană   Map it  
+ Gornea, com. Sicheviţa Caraş Severin Gornea, com. Sicheviţa, jud. Caraş epoca bronzului; epoca romană   Map it  
+ Grădinari, com. Grădinari Caraş Severin Cacova, com. Grădinari, jud. Caraş epoca romană   Map it  
+ Iablaniţa, com. Iablanita Caraş Severin Iablaniţa, com. Iablanita, jud. Caraş-Severin bronz final   Map it  
+ Iam, com. Berlişte Caraş Severin Iam, com. Berlişte, jud. Caraş epoca migraţiilor; epoca romană; La Tene; preistorie   Map it  
+ Iaz, com. Obreja Caraş Severin Iaz, com. Obreja, jud. Caraş-Severin epoca romană   Map it  
+ Ilidia, com. Ciclova Română Caraş Severin Ilidia, jud. Caraş epoca romană; La Tene   Map it  
+ Izgar, com. Vermeş Caraş Severin Izgar, com. Vermeş, jud. Caraş epoca romană   Map it  
< - > Jupa, com. Caransebeş Caraş Severin Jupa, com. Caransebeş, jud. Caraş-Severin epoca medievală timpurie; epoca romană; La Tene; neolitic   Map it  

 Jupa, com./oraş Caransebeş (denumire repertoriu: Jupa sau Zsuppa, com. Zagujeni, jud. Caraş-Severin)

 Punct 1. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 1.0.0.1ceramică - fragment; datare repertoriu: neolitic; cultura: Turdaş
 Bibliografie:
1. Informaţie D. Berciu

 Punct 2. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 2.0.0.1ceramică; datare repertoriu: La Tene
 Bibliografie:
1. Király, P., Apulum, p.101

 Punct 3. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 3.0.0.1fibulă - din bronz, de tip La Tene III; datare repertoriu: La Tene, La Tene III
 Bibliografie:
1. Informaţie D. Berciu

 Punct 4. Pe valea Bistrei şi a Timişului
Tip sit: cetate
 Descoperiri:
 4.1cetate - Mai multe cetăţi dace sunt semnalate de către P. Király.; datare repertoriu: La Tene; cultura: dacică
 Bibliografie:
1. Király, P., Apulum, p.101

 Punct 5. Pe malurile râului Timiş, aproape de confluenţa Bistriţei, la locul "Peste ziduri"
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 5.1aşezare - Oraşul antic Ttibiscum acoperă o suprafaţă de câteva hectare, la nord de sat, pe ambele maluri ale Timişului, dar mai ales pe cel drept, spre nord-est până la canalul Bistrei, iar spre est până înspre satul Iaz. Oraşul este atestat ca "municipium" pe timpul lui Gallienus (CIL, III, 1550), dar desigur că avea această calitate şi mai înainte (CIL, III, 7997 Jupa, 7962 Sarmizegetusa, 12595 Foeni). Oraşul avea în frunte un mic senat local numit "ordo" (CIL, III, 1550), compus din "decuriones" (CIL, III, 12595 Foeni). Mai este amintit şi un "flamen" al municipiului (CIL, III, 7997), poate şi un "pontifex" (CIL, III, 7999), precum şi un colegiu al fabrilor (CIL, III, 1553). Ruinele au fost semnalate mai întâi de A.Marsigli, la începutul secolul XVIII, iar cercetare pe teren a făcut la 1876 T. Ortvay.; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: G. G. Mateescu, 1923-1924
 Bibliografie:
1. Marsigli, A., Danubius, II, p.67, 133
2. Neigebauer, J., Dacien, p.14-15
3. , TRÉT, IV, 1878, p.11
4. Ortvay, T., AK, X, 3, 1876, p.1-47
5. Ortvay, T., Temesvm.Tört., II, p.74
6. Torma, K., AEM, VI, 1882, p.116-142
7. Kematmüller, H., DRfG, XIV, 1892, p.217
8. Király, P., Dacia, I, p.406
9. Hampel I., AÉ, XV, 1895, p.277
10. Hampel I., AÉ, XVI, 1896, p.281
11. Hampel I., AÉ, XIX, 1899, p.96
12. Téglás, G, TRÉT, XIII, 1897, p.86
13. Milleker, B, Délm., II, p.93-97
14. Boroş, I., An. B, II, 3, 1929, p.103-104
15. Christescu V., Viaţa ec., p.78, 100-101, 104
16. Christescu V., Ist.mil., p.106-107, 131, 133, 191, 199
17. Daicoviciu C., ACMIT, II, 1929, p.315
18. Daicoviciu C., AISC, I, 1, 1928-1932, p.62-63
19. Daicoviciu, C. - Miloia, I., An. B, III, 7, 1930, p.15
20. Cucu, A., Natura, XVIII, 1, 1929, p.11-12
21. Patsch C., Beiträge, V, 2, p.30, 43, 108, 164, 169, 172
22. Wagner, W, Dislokation, p.198, 211-213
23. Tudor D, BCMI, XXXII, 1939, p.70-73
24. Botiş, E., RISBC, 1941, p.316
25. Borza, A., RISBC, 1943, p.230
26. Borza, A., Banatul, p.67-70
27. Simu, T., Indicatorul, p.14-22
28. Szilágy, I., Téglabélyegek, p.28

 Punct 6. La vest de oraşul antic Tibiscum, pe malul stâng al Timişului, între moara veche de pe un canal al râului şi şoseaua naţională.
Tip sit: castru
 Descoperiri:
 6.1castru - A fost identificat pe teren în 1875 de către T. Ortvay. Dimensiunile, după V. Christescu, sunt de 160 X 140 metri. Astăzi din conturul castrului se vede bine latura de est şi o parte din latura de nord. Incinta este de piatră, cu blocuri de mărimi mijlocii pe faţa externă. Pe latura de st se recunoaşte o poartă cu pragul de jos alcătuit din blocuri de calcar şi flancată de bastioane patrulatere interioare. O parte din ziduri sunt descoperite. Garnizoana castrului era alcătuită de cohors I, Vindelicorum miliaria civium Romanorum, atestată pe cărămizi cu ştampilă (CIL, III, 8075, 25 d, ACMIT, II, 315) şi de o diplomă militară din anul 157 (CIL, XVI, 107), descoperită în 1851 în ruine. Inscripţiile atestă staţionarea aici şi a unui Numerus Mauretanorum Tibiscensium (CIL, III, 1343 Veţel, poate 1149 Apulum, 1294 Ampelum - Zlatna şi VIII, 9368=20944 Caesarea) şi a unui Numerus Palmyrenorum Tibisconsium (CIL, III, 7999, 14216 Jupa, AÉ, XXXII, 1912, 273-276=An. Ép, 1914, 102, Apulum). S-au găsit de asemenea cărămizi cu ştampila LEG XIII GEM (CIL, III, 8064 1 m). Ştampila MID (CIL, III, 14443) frecventă la Tibiscum este mai degrabă de caracter privat.; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: G. G. Mateescu, 1923-1924
 Bibliografie:
1. Marsigli, A., Danubius, II, p.67, 133
2. Neigebauer, J., Dacien, p.14-15
3. , TRÉT, IV, 1878, p.11
4. Ortvay, T., AK, X, 3, 1876, p.1-47
5. Ortvay, T., Temesvm.Tört., II, p.74
6. Torma, K., AEM, VI, 1882, p.116-142
7. Kematmüller, H., DRfG, XIV, 1892, p.217
8. Király, P., Dacia, I, p.406
9. Hampel I., AÉ, XV, 1895, p.277
10. Hampel I., AÉ, XVI, 1896, p.281
11. Hampel I., AÉ, XIX, 1899, p.96
12. Téglás, G, TRÉT, XIII, 1897, p.86
13. Milleker, B, Délm., II, p.93-97
14. Boroş, I., An. B, II, 3, 1929, p.103-104
15. Christescu V., Viaţa ec., p.78, 100-101, 104
16. Christescu V., Ist.mil., p.106-107, 133, 131, 191, 199
17. Daicoviciu C., ACMIT, II, 1929, p.315
18. Daicoviciu C., AISC, I, 1, 1928-1932, p.62-63
19. Daicoviciu, C. - Miloia, I, An. B, III, 7, 1930, p.15
20. Cucu, A., Natura, XVIII, 1, 1929, p.11-12
21. Patsch C., Beiträge, V, 2, p.30, 43, 108, 164, 169, 172
22. Wagner, W, Dislokation, p.198, 211-213
23. Tudor D, BCMI, XXXII, 1939, p.70-73
24. Botiş, E, RISBC, 1941, p.316
25. Borza, A., RISBC, 1943, p.230
26. Borza, A., Banatul, p.67-70
27. Simu, T., Indicatorul, p.14-22
28. Szilágy, I., Téglabélyegek, p.28

 Punct 7. Pe malul drept al Timişului
Tip sit: drum
 Descoperiri:
 7.1drum - Drumul roman care venea dinspre sud, de la Caransebeş şi cel care pleca de la Caransebeş spre est, paralel cu râul Bistra, până la satul Iaz, de unde continua spre Sarmizegetusa; datare repertoriu: epoca romană
 Punct 8. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 8.0.0.1ceramică; datare repertoriu: epoca medievală timpurie, secolele VII-IX; cultura: slavă; Muzeul Lugoj
 Bibliografie:
1. Informaţie D. Berciu

+ Lăpușnicel, com. Lăpușnicel Caraş Severin Lapusnicel, com. Lăpușnicel, jud. Caraş-Severin epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Lăpuşnicu Mare, com. Lăpuşnicu Mare Caraş Severin Lăpuşnicu Mare, com. Lăpuşnicu Mare, jud. Caraş     Map it  
+ Liubcova, com. Berzasca Caraş Severin Liubcova, jud. Caraş bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca romană sau a doua epocă a fierului; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Marga, com. Marga Caraş Severin Marga, com. Marga, jud. Caraş-Severin epoca romană   Map it  
+ Mehadia, com. Mehadia Caraş Severin Mehadia, com. Mehadia, jud. Caraş-Severin bronz final; epoca bronzului; epoca medievală timpurie; epoca romană; La Tene; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Mercina, com. Vărădia Caraş Severin Mercina, com. Vărădia, jud. Caraş epoca romană; preistorie   Map it  
+ Milcoveni, com. Berlişte Caraş Severin Milcoveni, com. Berlişte, jud. Caraş epoca elenistică; epoca romană   Map it  
+ Moldova Nouă, com. Moldova Nouă Caraş Severin Moldova Nouă, jud. Caraş epoca romană; preistorie   Map it  
+ Moldova Veche, com. Moldova Nouă Caraş Severin Moldova Veche, jud. Caraş epoca bizantină; epoca bronzului; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; La Tene; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Ocna de Fier, com. Ocna de Fier Caraş Severin Ocna de Fier, com. Ocna de Fier, jud. Caraş epoca bronzului   Map it  
+ Oravița, com. Oravița Caraş Severin Oraviţa, jud. Caraş bronz timpuriu; epoca romană; La Tene; neolitic   Map it  
+ Păltinis, com. Paltinis Caraş Severin Valea Boului, com. Paltinis, jud. Caraş-Severin epoca romană   Map it  
+ Pătaş, com. Prigor Caraş Severin Pătaş, com. Prigor, jud. Caraş epoca romană   Map it  
+ Petnic, com. Iablanița Caraş Severin Petnic, com. Iablanița, jud. Caraş-Severin epoca romană   Map it  
+ Plugova, com. Mehadia Caraş Severin Plugova, com. Mehadia, jud. Caraş-Severin epoca romană   Map it  
+ Pojejena, com. Pojejena Caraş Severin Pojejena de Sus, com. Pojejena, jud. Caraş epoca bizantină; epoca romană   Map it  
+ Pojejena, com. Pojejena Caraş Severin Pojejena de Jos, com. Pojejena, jud. Caraş epoca romană   Map it  
+ Potoc, com. Sasca Montană Caraş Severin Potoc, com. Sasca Montană, jud. Caraş epoca romană; La Tene   Map it  
+ Ramna, com. Ramna Caraş Severin Ramna, jud. Caraş epoca romană; La Tene; neolitic   Map it  
+ Răcăşdia, com. Răcăşdia Caraş Severin Răcăşdia, com. Răcăşdia, jud. Caraş neolitic   Map it  
+ Remetea-Pogănici, com. Fârliug Caraş Severin Remetea-Pogănici, com. Fârliug, jud. Caraş-Severin epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Reşiţa, com. Reşiţa Caraş Severin Reşiţa, jud. Caraş epoca romană; La Tene; neolitic; preistorie   Map it  
+ Sadova Veche, com. Slatina-Timiş Caraş Severin Sadova Veche, com. Slatina-Timiş, jud. Caraş-Severin paleolitic   Map it  
+ Sasca Montană, com. Sasca Montană Caraş Severin Sasca Montană, com. Sasca Montană, jud. Caraş epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Scăius, com. Farliug Caraş Severin Scăius, com. Farliug, jud. Caraş-Severin epoca romană   Map it  
+ Slatina Nera, com. Sasca Montană Caraş Severin Slatina Nera, com. Sasca Montană, jud. Caraş epoca romană   Map it  

Previous pages 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next pages


'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2020
Last update December 12nd, 2014