cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 11 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Satu Nou, com. Hălchiu Braşov Satu Nou, com. Hălchiu, jud. Braşov bronz timpuriu; neolitic   Map it  
+ Săcele, com. Săcele Braşov Baciu, jud. Braşov epoca medievală   Map it  
+ Săcele, com. Săcele Braşov Satulung, jud. Braşov epoca romană; neolitic; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Săcele, com. Săcele Braşov Săcele, jud. Braşov epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Săcele, com. Săcele Braşov Turcheş, jud. Braşov epoca romană   Map it  
+ Sânpetru, com. Sânpetru Braşov Sînpetru, com. Sânpetru, jud. Braşov bronz timpuriu; epocă medievală; nedeterminată; neprecizată   Map it  
+ Şercaia, com. Şercaia Braşov Şercaia, com. Şercaia, jud. Făgăraş neolitic   Map it  
+ Şinca Nouă, com. Şinca Nouă Braşov Şinca nouă, jud. Făgăraş bronz timpuriu   Map it  
+ Şoarş, com. Şoarş Braşov Şoarş, com. Şoarş, jud. Făgăraş bronz final; epoca bronzului; epoca fierului; epoca romană; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Şona, com. Mândra Braşov Şona, jud. Făgăraş bronz final; epoca migraţiilor; Hallstatt; La Tene   Map it  
+ Teliu, com. Teliu Braşov Ţeliu, jud. Trei Scaune epoca medievală; neprecizată   Map it  
+ Ticuşu Vechi, com. Ticuşu Braşov Ticuşu Vechi, jud. Târnava Mare neprecizată   Map it  
+ Timişu de Jos, com. Predeal Braşov Timişul de Jos, jud. Braşov epoca medievală; epocă medievală   Map it  
+ Ţara Bârsei Braşov Ţara Bîrsei, jud. Braşov eneolitic; neolitic    
+ Ungra, com. Ungra Braşov Ungra, jud. Târnava Mare bronz final; eneolitic; epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Vama Buzăului, com. Vama Buzăului Braşov Vama Buzăului, jud. Trei Scaune nedeterminată; neolitic   Map it  
+ Veneţia de Jos, com. Părău Braşov Veneţia de Jos, com. Părău, jud. Făgăraş epoca medievală   Map it  
+ Viscri, com. Buneşti Braşov Viscri, com. Buneşti, jud. Târnava Mare bronz final; epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Vulcan, com. Vulcan Braşov Vulcan, jud. Braşov epoca bronzului timpuriu; epoca medievală   Map it  
+ Zărneşti, com. Zărneşti Braşov Zărneşti, jud. Braşov epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Zizin, com. Tărlungeni Braşov Zizin, com. Tărlungeni, jud. Braşov epoca bronzului   Map it  
+ Anina, com. Anina Caraş Severin Anina, jud. Caraş epoca bronzului   Map it  
+ Apadia, com. Brebu Caraş Severin Apadia, com. Brebu, jud. Caraş epoca romană   Map it  
+ Armeniş, com. Armeniş Caraş Severin Armeniş, jud. Caraş-Severin epoca bronzului   Map it  
+ Baziaş, com. Socol Caraş Severin Baziaş, com. Socol, jud. Caraş epoca medievală timpurie; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Băile Herculane, com. Băile Herculane Caraş Severin Băile Herculane, jud. Caraş-Severin bronz timpuriu; epoca medievală timpurie; epoca modernă; epoca romană; Hallstatt; La Tene; mezolitic - epipaleolitic; neo-eneolitic; neolitic; paleolitic mijlociu; paleolitic superior   Map it  
+ Bănia, com. Bănia Caraş Severin Bănia, com. Bănia, jud. Caraş epoca bronzului timpuriu; neolitic   Map it  
+ Bărbosu, com. Ramna Caraş Severin Bărbosu, com. Ramna, jud. Caraş epoca romană   Map it  
+ Băuţar, com. Băuţar Caraş Severin Băuţar, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Belobresca, com. Pojejena Caraş Severin Belobresca, com. Pojejena, jud. Caraş epoca romană   Map it  
+ Berzasca, com. Berzasca Caraş Severin Berzasca, com. Berzasca, jud. Caraş bronz final; epoca romană; Hallstatt; La Tene   Map it  
< - > Berzovia Caraş Severin Berzovia, com. , jud. Caraş epoca romană; La Tene; neprecizată   Map it  

 Berzovia (denumire repertoriu: Berzovia sau Jidovin, Zsidovin, com. Berzovia, jud. Caraş)

 Punct 1. Neprecizat
Tip sit: tezaur
 Descoperiri:
 1.0.1tezaur monetar; datare repertoriu: La Tene
 1.0.1.1monedă - o drahmă de argint de la Alexandru Macedon; datare repertoriu: La Tene
 Bibliografie:
1. Ormos, S., AK, VIII, 1867, p.146-148
2. Goos, C., AVSL, XIV, 1887, p.72
3. Milleker, B, Délm., I, p.193-195
4. Ormos, S., AÉ, III, 1870, p.262
5. , TRÉT., IV, 1878, p.13
6. Berkeszi, I., Délm., p.48
7. Ortvay, T., Temesvm.Tört, I, p.343
8. Tocilescu Al., Dacia, p.857
9. Pârvan V., Getica, p.611
10. Roska M., Rep, p.313, nr. 7
11. Mitrea B., ED, X, 1945, p.105

 Punct 2. Pe teritoriul actualei localităţi
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 2.1aşezare - Aşezare antică presupusă a fi Bersovia sau Berzobis, situată pe drumul Lederata-Tibiscum. Prima menţiune a acestei aşezări este făcută pe la 1792. În tot cursul secolului XIX săpături ocazionale şi lucrări gospodăreşti au scos mereu la iveală temelii de construcţii şi diferite antichităţi romane. Săpăturile făcute în oborul de vite au dat peste zidurile unei mari construcţii cu peristil. Compartimentarea interioară se vedea încă destul de bine pe la mijlocul secolului XIX. Este vorba de probabil de terenul situat la capătul dinspre nord al satului, care pe harta cadastrală din 1803 era însemnat cu denumirea "ziduri vechi şi dărmături" (altes Gemauer und Schutt). După precizările lui S. Ormos, pe urmele unei cercetări la faţa locului, făcută în 1871, în acest loc se putea distinge la o suprafaţă o fortificaţie patrulateră, împrejmuită, cu ziduri de piatră şi cărămidă, care închideau o suprafaţă de aproape 38 de jugăre, adică peste 21 hectare. Colţul sudic era tăiat de drumul Fizeş-Timişoara. Zidurile clădirilor din interior, semnalate anterior, au fost dărmate în 1863, când terenul a fost nivelat pentru a se putea construi case şi gospodării noi. Ulterior şi zidurile incintei au fost dărmate, astfel că la 1895, G. Téglás nu mai putea urmări pe ternul planul dat de S. Ormos. Un al doilea patrulater cu construcţii romane, pe dimensiuni mai mici, aproximativ două jugăre (=cca 1 ha), a fost identificat la sud-est de fortificaţia mare. Alte urme de construcţii romane au fost recunoscute în diferite părţi ale satului. Pe dâmbul din spatele bisericii vechi, pe locul actualei biserici ortodoxe unde au fost semnalate urme de hypocaust, ceea ce indică numai băi, într-o grădină alăturată şi apoi mai spre vest, dincolo de gârle, unde casa şi grajdul unui ţăran sunt clădite pe temelii romane. Săpături ştiinţifice nu au fost niciodată întreprinse. Existenţa unui castellum pentru trupe, în apropierea aşezării civile nu este exclusă. Ruinele au fost distruse sistematic de către localnici şi căutătorii de comori.; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Hoffinger, Neues Ungrisches Magazin, II, 1792, Petersburg-Bratislava, p.97-107
2. Böhn, L., Délmágyarország…külön története, I, 1867, p.368
3. Ormós, S., AK, 1872, p.111
4. Ormós, S., TRÉT, IV, 1878, p.12-13
5. Russu, V., BSG, X, 1899, p.208
6. Broşteanu, P., Rom.Revue, V, 1889, p.152
7. Patzner, I., TRÉT, V, 1889, p.29
8. Téglás, G, AÉ, XI, 1891, p.61
9. Téglás, G, AÉ, XVII, 1897, p.28-32
10. Téglás, G, TRÉT, XIII, 1897, p.81-83
11. Téglás, G, AK, XXII, 1899, p.104-107
12. Téglás, G, Klio, XI, 1911, p.506, 510
13. , An.ép, 1912, p.477
14. Király, P., Dacia, p.21
15. Milleker, B, Délm., II, p.87-93
16. Berkeszi, I., Délm., p.48-49
17. Ortvay, T., Temesvm.Tört., II, p.66, nr. 4, 117-118
18. Simu, T., AO, IV, 1925, p.104
19. Simu, T., AO, VI, 1927, p.196
20. , Ma.Mü, II, p.468
21. Cucu, A., Natura, XVIII, 1929, p.nr. 10, 23
22. Cucu, A., Natura, XX, 1931, p.nr. 1, 31
23. Elefterescu, E., ZSC, XXXIX, 1935, p.314-315
24. Stanciu, V., Aurul Daciei, p.33
25. Borza, A., Banatul, p.63-64
26. Szilágy, I., Téglabélyegek, p.7, 63, 289, pl. XIX

 Punct 3. Aproape de locul numit "Balta Seacă" (Holtmocsár), în fâneţele dinspre drumul care duce la dealul Rittberg
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 3.1neprecizat - Ridicături de pământ şi urme de ziduri de cărămidă; datare repertoriu: neprecizată
 Bibliografie:
1. Ormós, S., AK, VIII, 1871, p.145-153
2. Téglás, G, AÉ, XVII, 1897, p.29
3. Milleker, B, Délm., II, p.87-88

 Punct 4. În faţa locului "Balta Seacă" (Holtmocsár), la marginea dinspre Berzovia a pădurii, la locul "Sub pădure la cruce"
Tip sit: substrucţii
 Descoperiri:
 4.1substrucţii clădiri - Temeli de clădiri; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Ormós, S., AK, VIII, 1871, p.145-153
2. Téglás, G, AÉ, XVII, 1897, p.29
3. Milleker, B, Délm., II, p.87-88

 Punct 5. În "Valea popii"
Tip sit: drum
 Descoperiri:
 5.1drum - Drum roman pietruit, lat de doi stânjeni (3, 7 m) care duce până la cetatea romană. Localnicii îl numesc "Drumul Irinei". Urmele drumului, lat de patru-şase metri, au fost recunoscute şi în Valea Fizeşului, de unde se îndreaptă spre nord şi continuă pe malul stâng al Bârzavei, spre Ramna. O ramură a drumului ar duce către minele de aur de la Bocşa Română.; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Böhm, L., MCC, N.F. VIII, 1882, p.bbl CXIX
2. Pesty, F, Krassóvm.tört, II, 2, p.321
3. Kematmüller, H., DRGS, XIV, 1892, p.217
4. Halaváts, G., AÉ, XVI, 1896, p.4, 7
5. Téglás, G, AÉ, XVII, 1897, p.32
6. Téglás, G, AK, XXIII, 1899, p.102
7. Christescu V., Viaţa ec., p.103
8. Christescu V., Ist.mil., p.106

 Punct 6. La est de sat, pe marginea drumului de câmp care duce la Ramna, înspre hotarul comunei Bocşa Română
Tip sit: exploatare auriferă
 Descoperiri:
 6.1exploatare auriferă; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Téglás, G, AÉ, XVII, 1897, p.32
2. Milleker, B, Délm., II, p.92

+ Biniş, com. Doclin Caraş Severin Biniş, com. Doclin, jud. Caraş epoca romană   Map it  
+ Bocşa Caraş Severin Bocşa Vasiovei, jud. Caraş bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Bocşa, com. Bocşa Caraş Severin Bocşa Română, jud. Caraş epoca romană   Map it  
+ Bolvaşniţa, com. Bolvaşniţa Caraş Severin Bolvaşniţa, com. Bolvaşniţa, jud. Caraş-Severin epoca romană   Map it  
+ Borlova, com. Turnu Rueni Caraş Severin Borlova, com. Turnu Rueni, jud. Caraş-Severin epoca romană   Map it  
+ Bozovici, com. Bozovici Caraş Severin Bozovici, com. Bozovici, jud. Caraş epoca romană   Map it  
+ Brădişoru de Jos, com. Oraviţa Caraş Severin Maidan, jud. Caraş epoca bronzului; epoca romană; epoca romană sau epoca medievală; La Tene; neolitic sau epocă bronzului; neprecizată   Map it  
+ Brebu, com. Brebu Caraş Severin Brebu, com. Brebu, jud. Caraş-Severin epoca romană   Map it  
+ Brezon, com. Forotic Caraş Severin Brezon, com. Forotic, jud. Caraş epoca romană   Map it  
+ Buchin, com. Buchin Caraş Severin Buchin, com. Buchin, jud. Caraş-Severin bronz final   Map it  
+ Bucova, com. Băuţar Caraş Severin Bucova, com. Băuţar, jud. Hunedoara epoca romană; neprecizată; perioada austriacă   Map it  
+ Caransebeş, com. Caransebeş Caraş Severin Caransebeş, jud. Caraş-Severin bronz final; epoca romană; Hallstatt; La Tene   Map it  
+ Caraş-Severin Caraş Severin Caraş-Severin (fostul judeţ), jud. Caraş epoca romană; La Tene    
+ Cazane, Pasul Caraş Severin Cazane, Pasul, jud. Caraş-Severin La Tene; neolitic; neprecizată    
+ Căvăran, com. Constantin Daicoviciu Caraş Severin Căvăran, com. Constantin Daicoviciu, jud. Caraş-Severin epoca medievală   Map it  
+ Câmpia, com. Socol Caraş Severin Câmpia, com. Socol, jud. Caraş epoca bronzului   Map it  
+ Ciclova Română, com. Ciclova Română Caraş Severin Ciclova Română, com. Ciclova Română, jud. Caraş epoca romană   Map it  
+ Comorâşte, com. Forotic Caraş Severin Comorâşte, com. Forotic, jud. Caraş bronz final; epoca romană   Map it  

Previous pages  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next pages


'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014