cIMeC Home Page Înapoi la SELECŢIE    Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
- pagina 28 -

Lista completă de localităţi (2107 localităţi)

Localitate Judeţ Localizare repertoriu Epoca Fişe de
repertoriu
Afişare hartă
+ Nojag, com. Certeju de Sus Hunedoara Nojag, com. Certeju de Sus, jud. Hunedoara neolitic   Afişează  
+ Nucşoara, com. Sălaşu De Sus Hunedoara Nucşoara, com. Sălaşu De Sus, jud. Hunedoara epoca medievală   Afişează  
+ Ociu, com. Vaţa de Jos Hunedoara Ociu, com. Vaţa de Jos, jud. Arad epoca romană   Afişează  
+ Ocolişu Mare, com. Bretea Română Hunedoara Ocolişu Mare, com. Bretea Română, jud. Hunedoara epoca medievală   Afişează  
+ Ocolişu Mic, com. Orăştioara de Sus Hunedoara Ocolişu Mic, com. Orăştioara de Sus, jud. Hunedoara epoca dacică; epoca fierului; epoca romană   Afişează  
< - > Ohaba-Ponor, com. Pui Hunedoara Ohaba - Ponor, com. Pui, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca medievală; epoca romană; neolitic; paleolitic   Afişează  

 Ohaba-Ponor, com./oraş Pui (denumire repertoriu: Ohaba - Ponor, com. Pui, jud. Hunedoara)

 Punct 1. La sud-est de sat se ridică dealul "Bordu Mare", în care se află o peşteră cu două intrări
Tip sit: aşezare în peşteră

Observatii: A fost cercetată în 1918 de J. Mallász, în 1923 şi 1924 de J. Mallász, M. Roska şi H. Breuil î, 1925, 1928 şi de M. Roska în 1929
 Descoperiri:
 1.1aşezare - Aşezare musteriană cu patru straturi; datare repertoriu: paleolitic, paleolitic; cultura: musterian
 1.1.0.1neprecizat - resturi; Descoperite în resturile aluviale de la suprafaţă.; datare repertoriu: neolitic
 1.1.0.2ceramică - fragmente; Descoperite în resturile aluviale de la suprafaţă.; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni
 1.1.0.3neprecizat - resturi; Descoperite în resturile aluviale de la suprafaţă.; datare repertoriu: epoca romană
 1.1.0.4neprecizat - resturi; Descoperite în resturile aluviale de la suprafaţă.; datare repertoriu: epoca medievală
 1.1.0.5neprecizat - obiecte din piatră (cuarţit alb şi cenuşiu); Descoperite în stratul III; datare repertoriu: paleolitic; cultura: musterian
 1.1.0.6faună - diverse specii; Descoperite în stratul III; datare repertoriu: paleolitic; cultura: musterian
 1.1.0.7falangă - de la piciorul drept şi două falange de la degetele arătător şi inelar, atribuite omului de Neanderthal.; Descoperite în stratul III; datare repertoriu: paleolitic; cultura: musterian
 1.2aşezare - Un strat care suprapune pe cele patru anterioare din musterian.; datare repertoriu: paleolitic; cultura: aurignacian
 1.2.0.1neprecizat - resturi; Descoperite în resturile aluviale de la suprafaţă.; datare repertoriu: neolitic
 1.2.0.2ceramică - fragmente; Descoperite în resturile aluviale de la suprafaţă.; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni
 1.2.0.3neprecizat - resturi; Descoperite în resturile aluviale de la suprafaţă.; datare repertoriu: epoca romană
 1.2.0.4neprecizat - resturi; Descoperite în resturile aluviale de la suprafaţă.; datare repertoriu: epoca medievală
 1.2.0.5neprecizat - obiecte din piatră (cuarţit alb şi cenuşiu); Descoperite în stratul III; datare repertoriu: paleolitic; cultura: musterian
 1.2.0.6faună - diverse specii; Descoperite în stratul III; datare repertoriu: paleolitic; cultura: musterian
 1.2.0.7falangă - de la piciorul drept şi două falange de la degetele arătător şi inelar, atribuite omului de Neanderthal.; Descoperite în stratul III; datare repertoriu: paleolitic; cultura: musterian
 Bibliografie:
1. Roska M., PMJH, I, 1924, p.11-15
2. Roska M., ACMIT, I, 1926-1928, p.190
3. Roska M., Dacia, I; II; III-IV, 1924; 1925; 1927-1932, p.299; 40-11; 13-15
4. Roska M., Kézikönyv, I; II, p.306, 319-328; 402, 419
5. Roska M., AIGR, XIV, 1929, p.91-94, 117, 120
6. Roska M., Közl., I, 1941, p.76
7. Roska M., Rep, nr. 67, p.229
8. Roska M., Közl, III, 1943, p.47-61
9. Breuil, H, BSSC, II, 1925
10. Breuil, H, Rev.Hist.comp, XXII, 1944, p.132
11. Gaál, I., PMJH, III-IV, 1927-1928, p.61-112
12. Gaál, I., Közl, III, 1943, p.1-46
13. Nestor I., Stand, p.16, 17, 19
14. Nicolăescu - Plopşor, C.S., Dacia, V-VI, 1933-1937, p.74-75
15. Reiner, F. - Simionescu, I., AAR, III, p.MSS, 490

 Punct 2. La "Peştera Poienii", unde se află o peşteră
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 2.0.0.1faună - oase de animale intenţionat crăpate, indicând prezenţa omului paleolitic; Descoperirile au fost făcute în gura peşterii.; datare repertoriu: paleolitic
 Bibliografie:
1. Roska M., PMJH, I, 1924, p.11-15
2. Roska M., Rep, nr. 67, p.229-231

 Punct 3. Pe înălţimea stâncoasă, izolată, numită "Vârful Secuiului"
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 3.1aşezare; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni
 3.1.0.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni
 Bibliografie:
1. Téglas G., OTTÉ, XII, 1887, p.72+73
2. Téglas G., HunyadvmTört., I, p.17
3. Roska M., Rep, nr. 67, p.229-231

 Punct 4. Pe dealul Scăruşa"
Tip sit: aşezare

Observatii: Din epoca bronzului timpuriu, aparţinând culturii Coţofeni.
 Descoperiri:
 Bibliografie:
1. Téglas G., OTTÉ, XII, 1887, p.72-73
2. Téglas G., HunyadvmTört., I, p.17
3. Roska M., Rep, nr. 67, p.229-231

 Punct 5. La gura peşterii "Piatra lui Cocolbe"
Tip sit: aşezare

Observatii: Din bronzul timpuriu aparţinând culturii Coţofeni.
 Descoperiri:
 Bibliografie:
1. Téglas G., OTTÉ, XII, 1887, p.72-73
2. Téglas G., HunyadvmTört., I, p.17
3. Roska M., Rep, nr. 67, p.229-231

+ Orăştie, com. Orăştie Hunedoara Orăştie, jud. Hunedoara epoca bronzului; epoca migraţiilor sau Latene; epoca romană; epocă romană; Hallstatt; La Tene; La Tene şi epoca romană; neolitic   Afişează  
+ Orăştioara de Jos, com. Beriu Hunedoara Orăştioara de Jos, com. Beriu, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Orăştioara de Sus, com. Orăştioara de Sus Hunedoara Orăştioara de Sus, jud. Hunedoara La Tene   Afişează  
+ Ostrov, com. Râu de Mori Hunedoara Ostrov, com. Râu de Mori, jud. Hunedoara epoca medievală; epoca romană   Afişează  
+ Panc, com. Dobra Hunedoara Panc, com. Dobra, jud. Hunedoara Hallstatt   Afişează  
+ Păclişa, com. Toteşti Hunedoara Păclişa, com. Toteşti, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Păucineşti, com. Sarmizegetusa Hunedoara Păucineşti, com. Sarmizegetusa, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Peşteana, com. Densuş Hunedoara Peşteana, com. Densuş, jud. Hunedoara epoca romană; neprecizată   Afişează  
+ Peşteniţa, com. Densuş Hunedoara Peşteniţa, com. Densuş, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Peştişu Mic, com. Pestişu Mic Hunedoara Peştişu Mic, jud. Hunedoara epoca romană; preistorie   Afişează  
+ Petreni, com. Băcia Hunedoara Petreni, com. Băcia, jud. Hunedoara epoca dacică sau epoca romană; epoca dacică sau romană; epoca romană   Afişează  
+ Petrila, com. Petrila Hunedoara Petrila, jud. Hunedoara epoca romană; neprecizată   Afişează  
+ Petros, com. Baru Hunedoara Petros, com. Baru, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu   Afişează  
+ Petroşani, com. Petroşani Hunedoara Livezeni, com. Petroşani, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Petroşani, com. Petroşani Hunedoara Petroşeni, jud. Hunedoara antichitate; bronz final; bronz timpuriu; epoca romană; La Tene; nedeterminată   Afişează  
+ Podele, com. Luncoiu de Jos Hunedoara Podele, com. Luncoiu de Jos, jud. Hunedoara epoca bronzului, Hallstatt   Afişează  
+ Poiana, com. Balşa Hunedoara Poiana, com. Balşa, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Pojoga, com. Zam Hunedoara Pojoga, com. Zam, jud. Caraş-Severin preistorie   Afişează  
+ Ponor, com. Pui Hunedoara Ponor, com. Pui, jud. Hunedoara eneolitic; neprecizată; paleolitic   Afişează  
+ Porţile de Fier ale Transilvaniei (Pasul) Hunedoara Porţile de Fier ale Transilvaniei (Pasul), jud. Hunedoara epoca romană; neprecizată    
+ Prăvăleni, com. Vaţa de Jos Hunedoara Prăvăleni, com. Vaţa de Jos, jud. Hunedoara paleolitic   Afişează  
+ Pui, com. Pui Hunedoara Pui, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu; epoca romană   Afişează  
+ Rapoltu Mare, com. Rapoltu Mare Hunedoara Rapoltu Mare, jud. Hunedoara bronz timpuriu   Afişează  
+ Rapoltu Mare, com. Rapoltu Mare Hunedoara Rapoltu Mare, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic   Afişează  
+ Răduleşti, com. Dobra Hunedoara Răduleşti, com. Dobra, jud. Hunedoara La Tene   Afişează  
+ Râu Alb, com. Sălaşu de Sus Hunedoara Râu Alb, jud. Hunedoara neolitic   Afişează  
+ Râu Alb, com. Sălaşu de Sus Hunedoara Băeşti, com. Sălaşu de Sus, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Râu Bărbat, com. Pui Hunedoara Râu Bărbat, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Râu de Mori, com. Râu de Mori Hunedoara Râu de Mori, jud. Hunedoara epoca medievală; epoca romană   Afişează  
+ Reea, com. Toteşti Hunedoara Reea, com. Toteşti, jud. Hunedoara epoca romană; Hallstatt; neolitic   Afişează  
+ Ribiţa, com. Ribiţa Hunedoara Ribiţa, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Romos, com. Romos Hunedoara Romos, jud. Hunedoara epoca romană; epoca timpurie a fierului; Hallstatt   Afişează  
+ Ruda, com. Ghelari Hunedoara Ruda, com. Ghelari, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Ruda-Brad, com. Brad Hunedoara Ruda - Brad, com. Brad, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Ruşi, com. Bretea Română Hunedoara Ruşi, com. Bretea Română, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Sarmizegetusa, com. Sarmizegetusa Hunedoara Sarmizegetusa, jud. Hunedoara bronz final; epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; epoca romană târzie; Hallstatt; La Tene; neolitic; sfârşitul epocii fierului  10 11 12  Afişează  
+ Săcărâmb, com. Certeju de Sus Hunedoara Săcărâmbu, com. Certeju de Sus, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Săcel, com. Sântmăria-Orlea Hunedoara Săcel, com. Sântmăria-Orlea, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Sălaşu de Sus, com. Sălaşu De Sus Hunedoara Sălaşu de Sus, jud. Hunedoara bronz timpuriu; La Tene   Afişează  
+ Sâncrai, com. Călan Hunedoara Sâncraiu, com. Călan, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Sânpetru, com. Sântămăria-Orlea Hunedoara Sânpetru, com. Sântămăria-Orlea, jud. Hunedoara epoca antică; epoca romană   Afişează  
+ Sântămăria - Orlea, com. Sântmăria-Orlea Hunedoara Sântămăria - Orlea, jud. Hunedoara epoca antică; epoca medievală; epoca romană   Afişează  
+ Sântămăria de Piatră, com. Călan Hunedoara Sântămăria de Piatră, com. Călan, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca romană; neprecizată   Afişează  
+ Sibişel, com. Beriu Hunedoara Sibişelu vechi, com. Beriu, jud. Hunedoara epoca medievală; epoca romană; La Tene; neprecizată   Afişează  

Precedentele pagini 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Următoarele pagini


Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
Responsabil de proiect: Şandric Bogdan. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu
Data publicării: 2003. Copyright: cIMeC - Institutul de Memorie Culturală, 2021
Ultima actualizare 12 Decembrie 2014