cIMeC Home Page Înapoi la SELECŢIE    Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
- pagina 26 -

Lista completă de localităţi (2107 localităţi)

Localitate Judeţ Localizare repertoriu Epoca Fişe de
repertoriu
Afişare hartă
+ Boiu de Sus, com. Gurasada Hunedoara Boiu de Sus, com. Gurasada, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu; epoca daco-romană; neolitic   Afişează  
+ Boşorod, com. Boşorod Hunedoara Boşorod, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Bozeş, com. Geoagiu Hunedoara Bozeş, com. Geoagiu, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic   Afişează  
+ Brad, com. Brad Hunedoara Valea Bradului, com. Brad, jud. Hunedoara preistorie   Afişează  
+ Brad, com. Brad Hunedoara Mesteacăn, com. Brad, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Brad, com. Brad Hunedoara Brad, jud. Hunedoara bronz final; epoca romană; neolitic; neolitic, bronz; neprecizată   Afişează  
+ Brădăţel, com. Burjuc Hunedoara Brădăţel, com. Burjuc, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu   Afişează  
+ Brănişca, com. Brănişca Hunedoara Brănişca, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca medievală; epoca romană; La Tene   Afişează  
+ Bretea Mureşană, com. Ilia Hunedoara Bretea Mureşană, com. Ilia, jud. Hunedoara bronz final; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; La Tene   Afişează  
+ Bretea Română, com. Bretea Română Hunedoara Bretea Romînă, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Bretea Streiului, com. Bretea Română Hunedoara Bretea Streiului, com. Bretea Română, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic; neprecizată   Afişează  
+ Bretelin, com. Veţel Hunedoara Bretelin, com. Veţel, jud. Hunedoara     Afişează  
+ Bucureşci, com. Bucureșci Hunedoara Bucureşci, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Căbeşti, com. Brănişca Hunedoara Căbeşti, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic, bronz   Afişează  
+ Căinelu de Sus, com. Băiţa Hunedoara Căinelu de Sus, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Călan, com. Călan Hunedoara Valea Sângeorgiului, com. Călan, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic; neprecizată   Afişează  
+ Călan, com. Călan Hunedoara Batiz, com. Călan, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Călan, com. Călan Hunedoara Călan, jud. Hunedoara epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; La Tene; neolitic   Afişează  
+ Căraci, com. Baia de Criş Hunedoara Căraci, com. Baia de Criş, jud. Hunedoara epoca bronzului; epoca dacică sau romană; epoca romană; neprecizată   Afişează  
+ Cărpiniş, com. Simeria Hunedoara Cărpiniş, com. Simeria, jud. Hunedoara bronz timpuriu; neprecizată   Afişează  
+ Câmpuri - Surduc, com. Gurasada Hunedoara Câmpuri - Surduc, com. Gurasada, jud. Hunedoara La Tene; neprecizată   Afişează  
+ Câmpuri de Sus, com. Gurasada Hunedoara Câmpuri de Sus, com. Gurasada, jud. Hunedoara neprecizată   Afişează  
+ Cârjiţi, com. Cârjiţi Hunedoara Cârjiţi, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; neolitic   Afişează  
+ Cârneşti, com. Toteşti Hunedoara Cârneşti, com. Toteşti, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Cerbăl, com. Cerbăl Hunedoara Cerbăl, jud. Hunedoara La Tene; La Tene târziu   Afişează  
+ Certeju de Sus, com. Certeju de Sus Hunedoara Certeju de Sus, jud. Hunedoara bronz timpuriu; neolitic; neprecizată   Afişează  
+ Chergeş, com. Cârjiţi Hunedoara Chergeş, com. Cârjiţi, jud. Hunedoara bronz final   Afişează  
+ Chimindia, com. Hărău Hunedoara Chimindia, jud. Hunedoara eneolitic; epoca romană   Afişează  
+ Chitid, com. Boşorod Hunedoara Chitid, com. Boşorod, jud. Hunedoara epoca romană; La Tene   Afişează  
+ Cigmău, com. Geoagiu Hunedoara Cigmău, com. Geoagiu, jud. Hunedoara epoca bronzului; epoca romană; La Tene; neprecizată   Afişează  
+ Cinciş-Cerna, com. Teliucu Inferior Hunedoara Cerna, jud. Hunedoara neolitic   Afişează  
+ Cioclovina, com. Boşorod Hunedoara Cioclovina, com. Boşorod, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu; Hallstatt; neprecizată; paleolitic   Afişează  
+ Ciopeia, com. Sântămăria-Orlea Hunedoara Ciopeia, com. Sântămăria-Orlea, jud. Hunedoara epoca romană; La Tene; neprecizată   Afişează  
+ Ciula mică, com. Răchitova Hunedoara Ciula mică, com. Răchitova, jud. Hunedoara epoca medievală   Afişează  
+ Ciulpăz, com. Pestişu Mic Hunedoara Ciulpăz, com. Pestişu Mic, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu   Afişează  
+ Clopotiva, com. Râu De Mori Hunedoara Clopotiva, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
< - > Crăciuneşti, com. Băiţa Hunedoara Crăciuneşti, com. Băiţa, jud. Hunedoara eneolitic; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; neolitic; paleolitic; paleolitic, bronz; paleolitic, neolitic, epoca bronzului   Afişează  

 Crăciuneşti, com./oraş Băiţa (denumire repertoriu: Crăciuneşti sau Krecsunesd, Karácsonyfalva, com. Băiţa, jud. Hunedoara)

 Punct 1. În peştera Balogu (Szabó barlang), pe dealul Măgura, la nord de sat
Tip sit: aşezare în peşteră
 Descoperiri:
 1.1aşezare în peşteră - Două straturi de cultură - cel inferior gros de 0,40 m compus din argilă nisipoasă, roşiatic-brună şi cel superior din humus negru-brun. Primul strat cuprindea oase de Ursus spelaeus şi de bovide, fragmente sparte de os de om (incert) şi câteva aşchii calcar. Al doilea cuprindea cărbuni, oase de animale domestice şi vânat şi fragmente de ceramică Wietenberg şi Coţofeni. Săpături M. Roska, 1924, MAC. Caracterizarea stratului inferior ca musterian nu are suficiente argumente; datare repertoriu: paleolitic, bronz
 Bibliografie:
1. Téglás, G., HTRTÉ, III, IV, 1883-1884, 1885-1886, p.60, 97-98
2. Téglás, G., Földr. Közl., XIV, 1886, p.202-203
3. Téglás, G., OTTÉ, XXII, 1897, p.28
4. Téglás, G., TTK, XIX, 1897, p.197
5. Téglás, G,, Hunyadvm.Tört., I, p.11-12, da
6. Téglás, G., BSSC, II, 4,2, 1925, p.187
7. Téglás, G., Kézikönyv, I, p.306, 325-328
8. Téglás, G., AIGR, XI, 1929, p.118
9. Téglás, G., Közl., I, 1941, p.40
10. Roska, M., Rep., p.117, nr. 30
11. Breuil, H,, BSSC, II, 4,2, 1925, p.215
12. Breuil, H., R. d'Hist., XXII, 1944, p.132-133
13. Nestor,I., Stand, p.18
14. Schroller, H., St.u Kz., p.76
15. Nicolaescu-Plopşor, C.S., Dacia, V-VI, 1935-1936, p.69
16. Berciu, D., R. Arhivelor, IV/2, V/1, 1941, 1942, p.286, 37
17. Berciu, D., BIRS, I, 1941, p.585

 Punct 2. Peştera Balogu
Tip sit: aşezare în peşteră

Observatii: Presupunerea lui G. Téglás că ar exista o aşezare de epoca fierului nu se confirmă.
 Descoperiri:
 Punct 3. Peştera "Groapa Lupului", pe dealul Măgura
Tip sit: neprecizat

Observatii: S-au constata resturi de vetre de foc.
 Descoperiri:
 3.0.0.1aşchie - aşchii mici de cuarţ; Caracterul musterian nu e sigur.; datare repertoriu: paleolitic; cultura: musterian, 1924; autor sptur: Roska, M.
 3.0.0.2faună - de Ursus Spelaeus; datare repertoriu: paleolitic, 1924; autor sptur: Roska, M.
 Bibliografie:
1. Téglás, G., HTRTÉ, IV, 1885-1886, p.97-98
2. Roska, M., Dacia, I, 1924, p.297
3. Roska, M., PMJH, I (XXIII), 1924, p.1-2, 11-15
4. Roska, M., Kézikönyv., I, p.306, 325-327
5. Roska, M, AIGR, XIV, 1929, p.118
6. Roska, M., Rep., p.117-118, nr. 30
7. Breuil, H., BSSC, II, 4,2, 1925, p.216
8. Nestor, I., Stand, p.18
9. Nicolaescu-Plopşor, C.S., Dacia, V-VI, 1936-1936, p.69
10. Berciu, D., BIRS, I, 194, p.585
11. Berciu, D., R. Arhivelor, IV, 1941, p.286

 Punct 4. Peştera "Şura de Jos", dealul Măgura
Tip sit: aşezare în peşteră
 Descoperiri:
 4.1aşezare în peşteră - Are următoarea stratigrafie - un strat de argilă închisă la culoare deasupra stâncii, la 0,50-0,80 m, la baza lui se aflau resturi de cărbune, deasupra, între 0,20-0, 50 m un strat de argilă galben-cenuşiu în care s-au găsit fragmente de jasp, cărbune lemn, oase de ursus iar la suprafaţă un strat de guano cu fragmente ceramice de epoca bronzului (Coţofeni şi Wietenberg). Sondaj. M.Roska, Mz. Deva, inv. 4856-4906. La limita dintre nivelul superior şi cel superior s-a găsit un răzuitor ovoidal de piatră din epoca nesigură, putând fi atât paleolitic cât şi neolitic.; datare repertoriu: paleolitic, neolitic, epoca bronzului
 Bibliografie:
1. Téglás, G., Földr. Közl., XIV, 1886, p.200-203
2. Téglás, G., TTK, XIX, 1897, p.195
3. Téglás, G., Hunyadvm.Tört., I, p.11-12, da
4. Roska, M., Dacia, I, 1924, p.297
5. Roska, M., PMJH, I, 1924, p.1-2, 11-12

 Punct 5. Peştera "Şura Mică"
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 5.0.1vatră - Urme de vetre de foc şi fragmente de oase.; datare repertoriu: epoca bronzului timpuriu
 Bibliografie:
1. neprecizat

 Punct 6. La nord de sat, la locul numit "Peştera", spre Băiţa, lângă pârâul Cătinel, într-o grotă la 80 de m deasupra pârâului.
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 6.0.0.1ceramică; datare repertoriu: neolitic
 6.0.0.2secure - de piatră; datare repertoriu: neolitic
 6.0.0.3neprecizat; datare repertoriu: neolitic
 6.0.0.4râşniţă - număr neprecizat; datare repertoriu: neolitic
 Bibliografie:
1. Bielz, E.A., JSKV, XIX, 1899, p.39
2. Gugiuman, I., BSGLV, 1936, p.183

 Punct 7. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 7.0.0.1secure - de piatră, fragment; datare repertoriu: neolitic
 7.0.0.2ceramică - fragmente; datare repertoriu: neolitic; Muzeul Deva, nr inventar: 4409-4466, 4476-4554, 4571-4574
 Bibliografie:
1. Informaţie O. Floca

 Punct 8. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 8.0.0.1secure - de cupru; datare repertoriu: eneolitic
 Bibliografie:
1. , HTRTÉ, XVII, 1908, p.92

 Punct 9. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 9.0.0.1verigă - de aur; Localizarea sa în acest sat nu este sigură.; datare repertoriu: epoca bronzului
 Bibliografie:
1. Téglás, G., AR, XII, 1892, p.408
2. Roska, M., Rep., p.117-118, nr. 30

 Punct 10. Neprecizat
Tip sit: exploatare minieră - de aur şi argint

Observatii: Informaţie neverificată
 Descoperiri:
 Bibliografie:
1. Pálfy, M., FIÉ, XVIII, 1910, p.290-298

+ Crăguiş, com. General Berthelot Hunedoara Crăguiş, com. General Berthelot, jud. Hunedoara epoca romană; preistorie   Afişează  
+ Cristur, com. Deva Hunedoara Cristur, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca romană   Afişează  
+ Crişcior, com. Crişcior Hunedoara Crişcior, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Crivadia, com. Băniţa Hunedoara Crivadia, com. Băniţa, jud. Hunedoara epoca medievală   Afişează  
+ Densuş, com. Densuş Hunedoara Densuş, jud. Hunedoara bronz final; epoca medievală; epocă romană   Afişează  
+ Deva, com. Deva Hunedoara Bârcea Mică, com. Deva, jud. Hunedoara neolitic   Afişează  
+ Deva, com. Deva Hunedoara Herepea, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Deva, com. Deva Hunedoara Deva, jud. Hunedoara bronz final; bronz mijlociu; bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; Hallstatt timpuriu; La Tene; neolitic; neprecizat, pobabil Hallstatt; neprecizată; preistorie   Afişează  
+ Dobra, com. Dobra Hunedoara Dobra, jud. Hunedoara bronz final; epoca bizantină; epoca romană; preistorie   Afişează  
+ Dumeşti, com. Vorţa Hunedoara Dumeşti, com. Vorţa, jud. Hunedoara bronz final   Afişează  
+ Federi, com. Pui Hunedoara Federi, com. Pui, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca romană; nedeterminată; paleolitic   Afişează  
+ Fizeş, com. Băiţa Hunedoara Fizeş, com. Băiţa, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca romană; Hallstatt   Afişează  
+ Galaţi, com. Pui Hunedoara Galaţi, com. Pui, jud. Hunedoara mezolitic   Afişează  

Precedentele pagini 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Următoarele pagini


Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
Responsabil de proiect: Şandric Bogdan. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu
Data publicării: 2003. Copyright: cIMeC - Institutul de Memorie Culturală, 2021
Ultima actualizare 12 Decembrie 2014