cIMeC Home Page Înapoi la SELECŢIE    Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
- pagina 26 -

Lista completă de localităţi (2107 localităţi)

Localitate Judeţ Localizare repertoriu Epoca Fişe de
repertoriu
Afişare hartă
+ Boiu de Sus, com. Gurasada Hunedoara Boiu de Sus, com. Gurasada, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu; epoca daco-romană; neolitic   Afişează  
+ Boşorod, com. Boşorod Hunedoara Boşorod, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Bozeş, com. Geoagiu Hunedoara Bozeş, com. Geoagiu, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic   Afişează  
+ Brad, com. Brad Hunedoara Valea Bradului, com. Brad, jud. Hunedoara preistorie   Afişează  
+ Brad, com. Brad Hunedoara Mesteacăn, com. Brad, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Brad, com. Brad Hunedoara Brad, jud. Hunedoara bronz final; epoca romană; neolitic; neolitic, bronz; neprecizată   Afişează  
+ Brădăţel, com. Burjuc Hunedoara Brădăţel, com. Burjuc, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu   Afişează  
+ Brănişca, com. Brănişca Hunedoara Brănişca, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca medievală; epoca romană; La Tene   Afişează  
+ Bretea Mureşană, com. Ilia Hunedoara Bretea Mureşană, com. Ilia, jud. Hunedoara bronz final; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; La Tene   Afişează  
+ Bretea Română, com. Bretea Română Hunedoara Bretea Romînă, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Bretea Streiului, com. Bretea Română Hunedoara Bretea Streiului, com. Bretea Română, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic; neprecizată   Afişează  
+ Bretelin, com. Veţel Hunedoara Bretelin, com. Veţel, jud. Hunedoara     Afişează  
+ Bucureşci, com. Bucureșci Hunedoara Bucureşci, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Căbeşti, com. Brănişca Hunedoara Căbeşti, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic, bronz   Afişează  
+ Căinelu de Sus, com. Băiţa Hunedoara Căinelu de Sus, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Călan, com. Călan Hunedoara Valea Sângeorgiului, com. Călan, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic; neprecizată   Afişează  
+ Călan, com. Călan Hunedoara Batiz, com. Călan, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Călan, com. Călan Hunedoara Călan, jud. Hunedoara epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; La Tene; neolitic   Afişează  
+ Căraci, com. Baia de Criş Hunedoara Căraci, com. Baia de Criş, jud. Hunedoara epoca bronzului; epoca dacică sau romană; epoca romană; neprecizată   Afişează  
+ Cărpiniş, com. Simeria Hunedoara Cărpiniş, com. Simeria, jud. Hunedoara bronz timpuriu; neprecizată   Afişează  
+ Câmpuri - Surduc, com. Gurasada Hunedoara Câmpuri - Surduc, com. Gurasada, jud. Hunedoara La Tene; neprecizată   Afişează  
+ Câmpuri de Sus, com. Gurasada Hunedoara Câmpuri de Sus, com. Gurasada, jud. Hunedoara neprecizată   Afişează  
+ Cârjiţi, com. Cârjiţi Hunedoara Cârjiţi, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; neolitic   Afişează  
+ Cârneşti, com. Toteşti Hunedoara Cârneşti, com. Toteşti, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Cerbăl, com. Cerbăl Hunedoara Cerbăl, jud. Hunedoara La Tene; La Tene târziu   Afişează  
+ Certeju de Sus, com. Certeju de Sus Hunedoara Certeju de Sus, jud. Hunedoara bronz timpuriu; neolitic; neprecizată   Afişează  
+ Chergeş, com. Cârjiţi Hunedoara Chergeş, com. Cârjiţi, jud. Hunedoara bronz final   Afişează  
+ Chimindia, com. Hărău Hunedoara Chimindia, jud. Hunedoara eneolitic; epoca romană   Afişează  
+ Chitid, com. Boşorod Hunedoara Chitid, com. Boşorod, jud. Hunedoara epoca romană; La Tene   Afişează  
+ Cigmău, com. Geoagiu Hunedoara Cigmău, com. Geoagiu, jud. Hunedoara epoca bronzului; epoca romană; La Tene; neprecizată   Afişează  
+ Cinciş-Cerna, com. Teliucu Inferior Hunedoara Cerna, jud. Hunedoara neolitic   Afişează  
< - > Cioclovina, com. Boşorod Hunedoara Cioclovina, com. Boşorod, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu; Hallstatt; neprecizată; paleolitic   Afişează  

 Cioclovina, com./oraş Boşorod (denumire repertoriu: Cioclovina sau Csoklovina, com. Puiu, jud. Hunedoara)

 Punct 1. Peştera Mare
Tip sit: aşezare în peşteră

Observatii: Grotă lungă de 435 m, bogată în zăcăminte de fosfaţi. Cercetată arheologic în 1911, 1919, 1924, 1925, 1928 de către M. Roska. Alte cercetări au fost făcute de Schreter, Z. Anchetă arheologică în 1952 de către colectivul arheologic de la Grădiştea Muncelului.
 Descoperiri:
 1.1aşezare în peşteră - S-a observat un singur strat de cultură; datare repertoriu: paleolitic; cultura: musterian
 1.1.0.1aşchie - aşchii din japs, hidrocuarţit, silex, calcar cristalin; datare repertoriu: paleolitic; cultura: musterian, aurignacian
 1.1.0.2unealtă - de cuarţit, silex, jasp, calcar cristalin. Printre tipuri răzuitoare, străpungătoare, encoche, lame mari; datare repertoriu: paleolitic; cultura: musterian, aurignacian
 1.1.0.3faună - fosilizate de Ursus Spelaeus, prelucrate prin retuşare; datare repertoriu: paleolitic; cultura: aurignacian
 Bibliografie:
1. Pósta, B, Erd. Múz.Évk., 1911, p.44
2. Roska, M., Dolg., III, 1912, p.209-249, da
3. Roska, M., PMJH, I, (XXIII)1-2, 1924, p.11-15, 41-43
4. Teodorescu, D.M., M. Roska, Cercetări, p.27-55, da
5. Roska, M., Dacia, I, II, III-IV, 1924, 1925, 1927-1932, p.299; 405; 8-12, da
6. Roska, M., Kezikönyv., I, p.304, 316, 319, 322, da
7. Roska, M., ACMIT, I, 1926+1928, p.190
8. Roska, M., P., XIV, 1928, p.322-324
9. Roska, M., AIGR, XIV, 1929, p.89-92, 100, 116-117, 119, da
10. Roska, M., AO, VIII, 1929, p.349
11. Roska, M, Erdély, p.76, da
12. Roska.M, FA, I-II, 1939, p.3, 5
13. Roska, M, Rep., p.62-64, nr-8, da
14. Schréter, Z., Barlangk, V, 1917, p.189-190
15. Marţian, I., Rep., p.402
16. Buday, A., P., IX, 1923, p.1, 23-24
17. Breuil, H, BSSC, II, 4,2, 1925, p.212-215, da
18. Breuil, H., L'Anthropologie, XXXI, XXXVII, 1925, 1927, p.132, 166
19. Gordon-Childe, V., Danube, p.11-12
20. Nicolaescu-Plopşor, C.S., AO, VIII, 1929, p.355
21. Nicolaescu-Plopşor, C.S., Dacia, V-VI, 1935-1936, p.68-69
22. Patte, E., Souvenirs, p.373
23. Moroşan, N., RSVA, XXI, 1935, p.198-199
24. Moroşan, N., AIGR, XIX, 1938, p.131
25. Moroşan, I., Natura, XXIX, 1940, p.270-271
26. Berciu, D., BIRS, I, 1941, p.2, 584

 Punct 2. Peştera Mare
Tip sit: neprecizat

Observatii: Craniu descoperit cu ocazia exploatării fosfaţilor din peşteră, la 2m adâncime, în 1942. Inventarul aurignacian s-a găsit aproape peste tot in situ. Resturile musteriene par a fi fost cărate de ape, din interiorul peşterii spre exterior. Numai la gura peşterii, pe o terasă există resturi musteriene in situ, la nivelul 0,70 m. Zgârieturile din interior interpretate de Roska drept manifestări artistice au fost considerate de Breuil ca fenomene naturale. Materialul scos a fost parţial distrus. Restul se află la MAC şi Muzeul din Deva.
 Descoperiri:
 2.0.1mormânt - Craniu uman înconjurat de trei cranii de Ursus Spelaeus şi silexuri; datare repertoriu: paleolitic; cultura: auirgnacian
 2.0.1.1craniu - craniu uman dolicocefal, indice 17,2 , aparţine unui homo sapiens diluvialis (Neandertal); datare repertoriu: paleolitic; cultura: aurignacian
 2.0.2vatră - Vatră de foc acoperită de unelte; datare repertoriu: paleolitic; cultura: musterian
 2.0.2.1craniu - craniu uman dolicocefal, indice 17,2 , aparţine unui homo sapiens diluvialis (Neandertal); datare repertoriu: paleolitic; cultura: aurignacian
 Bibliografie:
1. Simionescu, I., AR.MSST, seria. III, t.XVII, p.382-402
2. Reiner, F., I. Simionescu, AR. MSST, seria. III, T.XVII, p.489-503
3. Berciu, D., Oltenia, 1943, p.248

 Punct 3. Intrarea în Peştera Mare
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 3.0.0.1ceramică - fragmente ceramice şi vase; datare repertoriu: epoca bronzului timpuriu; cultura: Coţofeni; MAC
 Bibliografie:
1. Roska, M., Dacia, III-IV, 1927-1932, p.9
2. Roska, M., Közl., I, 1941, p.56

 Punct 4. La 100 m mai sus de Peştera Mare, în steiul de piatră deasupra tunelului de exploatare, în Peştera de la Trecătoare
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 4.0.1vatră - Urme de vatră de foc cu cărbune, sub crusta stalagmitică; datare repertoriu: paleolitic
 4.0.1.1faună - dinţi de Ursus spelaeus; datare repertoriu: paleolitic
 4.0.2locuinţă - Urme de locuinţă ce apar până la 2,5 m; datare repertoriu: paleolitic
 4.0.2.1faună - dinţi de Ursus spelaeus; datare repertoriu: paleolitic
 Bibliografie:
1. , SCIV, IV, 1-2, 1953, p.189-190

 Punct 5. Peştera cu Apă (Cioclovina cu Apă), spre Ponorici
Tip sit: depozit - Depozit foarte bogat de podoabe de bronz descoperit in situ.
 Descoperiri:
 5.0.1depozit - Depozit foarte bogat de podoabe de bronz şi de mărgele de chihlimbar şi de pastă de sticlă. Semnalat de inginerul Orghidan, speolog. Cercetări Gh. Ştefan şi E, Comşa, MNA, 1953.; datare repertoriu: Hallstatt
 Bibliografie:
1. Informaţie E. Comşa

 Punct 6. La est de Peştera Mare, deasupra văii Ponoriciului, la cca. 2,5 km de cetatea dacică de la Piatra Roşie
Tip sit: val - Val de pământ şi piatră numit "Troianul", lung de câţiva km, prezentând bastioane.
 Descoperiri:
 6.1val - Val de pământ şi piatră numit Troianul, lung de câţiva km, cu bastioane din loc în loc. Înălţimea actuală a valului este de 55-58 cm faţa de nivelul din spatele lui şi de 1,5m - 3 m faţă de nivelul din faţa sa. Grosimea la bază este de cca. 10 m. De o parte şi de alta se vede o adâncitură largă pe latura nordică de 10-14 m, iar pe cea opusă de 5-6 m. Este de fapt un zid fără mortar construit prin umplerea cu pietre a spaţiului dintre două palisade sau garduri de nuiele paralele. Nu există obiecte de inventar. Este legat probabil de fortificaţiile din Munţii Sebeşului; datare repertoriu: neprecizată; autor sptur: C. Daicoviciu
 Bibliografie:
1. Daicoviciu, C., Dacia, VII-VIII, 1937-1940, p.312
2. , SCIV, I, 1950, p.1, 138
3. Daicoviciu, C., Al. Ferenczi, Aş. Dacice, p.61-63, da

 Punct 7. Bordul Mare
Tip sit: neprecizat

Observatii: vezi Ohaba Ponor
 Descoperiri:
 Punct 8. Piatra Poienii
Tip sit: neprecizat

Observatii: vezi Ohaba Ponor
 Descoperiri:
 Punct 9. Vârful Secuiului
Tip sit: neprecizat

Observatii: vezi Ohaba Ponor
 Descoperiri:
 Punct 10. Scăruşa
Tip sit: neprecizat

Observatii: vezi Ohaba Ponor
 Descoperiri:
+ Ciopeia, com. Sântămăria-Orlea Hunedoara Ciopeia, com. Sântămăria-Orlea, jud. Hunedoara epoca romană; La Tene; neprecizată   Afişează  
+ Ciula mică, com. Răchitova Hunedoara Ciula mică, com. Răchitova, jud. Hunedoara epoca medievală   Afişează  
+ Ciulpăz, com. Pestişu Mic Hunedoara Ciulpăz, com. Pestişu Mic, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu   Afişează  
+ Clopotiva, com. Râu De Mori Hunedoara Clopotiva, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Crăciuneşti, com. Băiţa Hunedoara Crăciuneşti, com. Băiţa, jud. Hunedoara eneolitic; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; neolitic; paleolitic; paleolitic, bronz; paleolitic, neolitic, epoca bronzului   Afişează  
+ Crăguiş, com. General Berthelot Hunedoara Crăguiş, com. General Berthelot, jud. Hunedoara epoca romană; preistorie   Afişează  
+ Cristur, com. Deva Hunedoara Cristur, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca romană   Afişează  
+ Crişcior, com. Crişcior Hunedoara Crişcior, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Crivadia, com. Băniţa Hunedoara Crivadia, com. Băniţa, jud. Hunedoara epoca medievală   Afişează  
+ Densuş, com. Densuş Hunedoara Densuş, jud. Hunedoara bronz final; epoca medievală; epocă romană   Afişează  
+ Deva, com. Deva Hunedoara Bârcea Mică, com. Deva, jud. Hunedoara neolitic   Afişează  
+ Deva, com. Deva Hunedoara Herepea, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Deva, com. Deva Hunedoara Deva, jud. Hunedoara bronz final; bronz mijlociu; bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; Hallstatt timpuriu; La Tene; neolitic; neprecizat, pobabil Hallstatt; neprecizată; preistorie   Afişează  
+ Dobra, com. Dobra Hunedoara Dobra, jud. Hunedoara bronz final; epoca bizantină; epoca romană; preistorie   Afişează  
+ Dumeşti, com. Vorţa Hunedoara Dumeşti, com. Vorţa, jud. Hunedoara bronz final   Afişează  
+ Federi, com. Pui Hunedoara Federi, com. Pui, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca romană; nedeterminată; paleolitic   Afişează  
+ Fizeş, com. Băiţa Hunedoara Fizeş, com. Băiţa, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca romană; Hallstatt   Afişează  
+ Galaţi, com. Pui Hunedoara Galaţi, com. Pui, jud. Hunedoara mezolitic   Afişează  

Precedentele pagini 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Următoarele pagini


Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
Responsabil de proiect: Şandric Bogdan. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu
Data publicării: 2003. Copyright: cIMeC - Institutul de Memorie Culturală, 2021
Ultima actualizare 12 Decembrie 2014