cIMeC Home Page Înapoi la SELECŢIE    Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
- pagina 26 -

Lista completă de localităţi (2107 localităţi)

Localitate Judeţ Localizare repertoriu Epoca Fişe de
repertoriu
Afişare hartă
+ Boiu de Sus, com. Gurasada Hunedoara Boiu de Sus, com. Gurasada, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu; epoca daco-romană; neolitic   Afişează  
+ Boşorod, com. Boşorod Hunedoara Boşorod, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Bozeş, com. Geoagiu Hunedoara Bozeş, com. Geoagiu, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic   Afişează  
+ Brad, com. Brad Hunedoara Valea Bradului, com. Brad, jud. Hunedoara preistorie   Afişează  
+ Brad, com. Brad Hunedoara Mesteacăn, com. Brad, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Brad, com. Brad Hunedoara Brad, jud. Hunedoara bronz final; epoca romană; neolitic; neolitic, bronz; neprecizată   Afişează  
+ Brădăţel, com. Burjuc Hunedoara Brădăţel, com. Burjuc, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu   Afişează  
+ Brănişca, com. Brănişca Hunedoara Brănişca, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca medievală; epoca romană; La Tene   Afişează  
+ Bretea Mureşană, com. Ilia Hunedoara Bretea Mureşană, com. Ilia, jud. Hunedoara bronz final; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; La Tene   Afişează  
+ Bretea Română, com. Bretea Română Hunedoara Bretea Romînă, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Bretea Streiului, com. Bretea Română Hunedoara Bretea Streiului, com. Bretea Română, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic; neprecizată   Afişează  
+ Bretelin, com. Veţel Hunedoara Bretelin, com. Veţel, jud. Hunedoara     Afişează  
+ Bucureşci, com. Bucureșci Hunedoara Bucureşci, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Căbeşti, com. Brănişca Hunedoara Căbeşti, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic, bronz   Afişează  
+ Căinelu de Sus, com. Băiţa Hunedoara Căinelu de Sus, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Călan, com. Călan Hunedoara Valea Sângeorgiului, com. Călan, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic; neprecizată   Afişează  
+ Călan, com. Călan Hunedoara Batiz, com. Călan, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Călan, com. Călan Hunedoara Călan, jud. Hunedoara epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; La Tene; neolitic   Afişează  
+ Căraci, com. Baia de Criş Hunedoara Căraci, com. Baia de Criş, jud. Hunedoara epoca bronzului; epoca dacică sau romană; epoca romană; neprecizată   Afişează  
+ Cărpiniş, com. Simeria Hunedoara Cărpiniş, com. Simeria, jud. Hunedoara bronz timpuriu; neprecizată   Afişează  
+ Câmpuri - Surduc, com. Gurasada Hunedoara Câmpuri - Surduc, com. Gurasada, jud. Hunedoara La Tene; neprecizată   Afişează  
+ Câmpuri de Sus, com. Gurasada Hunedoara Câmpuri de Sus, com. Gurasada, jud. Hunedoara neprecizată   Afişează  
+ Cârjiţi, com. Cârjiţi Hunedoara Cârjiţi, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; neolitic   Afişează  
+ Cârneşti, com. Toteşti Hunedoara Cârneşti, com. Toteşti, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Cerbăl, com. Cerbăl Hunedoara Cerbăl, jud. Hunedoara La Tene; La Tene târziu   Afişează  
+ Certeju de Sus, com. Certeju de Sus Hunedoara Certeju de Sus, jud. Hunedoara bronz timpuriu; neolitic; neprecizată   Afişează  
+ Chergeş, com. Cârjiţi Hunedoara Chergeş, com. Cârjiţi, jud. Hunedoara bronz final   Afişează  
+ Chimindia, com. Hărău Hunedoara Chimindia, jud. Hunedoara eneolitic; epoca romană   Afişează  
+ Chitid, com. Boşorod Hunedoara Chitid, com. Boşorod, jud. Hunedoara epoca romană; La Tene   Afişează  
< - > Cigmău, com. Geoagiu Hunedoara Cigmău, com. Geoagiu, jud. Hunedoara epoca bronzului; epoca romană; La Tene; neprecizată   Afişează  

 Cigmău, com./oraş Geoagiu (denumire repertoriu: Cigmău sau Csigmó, com. Bobâlna, jud. Hunedoara)

 Punct 1. În peştera "Busericuţa" de pe dealul "Măgura"
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 1.0.0.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Coţofeni
 1.0.0.2neprecizat - obiecte de aur; datare repertoriu: neprecizată; Muzeul Viena
 Bibliografie:
1. Bielz, A., Reisenhandbuch, I, p.46
2. Roska M., Közl, I, 1941, p.56
3. Roska M., Rep, p.58, nr. 42
4. Floca, C., Suiaga, V., Chid, p.91
5. Téglás, G, HTRTÉ, III, 1883-1884, p.60
6. Téglás, G, HTRTÉ, IV, 1885-1886, p.97
7. Téglás, G, HTRTÉ, XV, 1904-1905, p.134

 Punct 2. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 2.0.0.1monedă - piese din Thasos, Apollonia şi Dyrrhachium; datare repertoriu: La Tene; cultura: greacă
 Bibliografie:
1. Téglás, G, Erd.Múz., XV, 1898, p.508

 Punct 3. Un platou pe malul Mureşului la locul "Turiac" numit şi "Pogradea" "Cetatea Uriaşului"
Tip sit: castru

Observatii: A fost semnalat înaintea de jumătatea secolului XIX
 Descoperiri:
 3.1castru - Întreg platou, pe care se afla castrul, era lung de 200 de paşi şi lat de câteva sute de paşi. Castrul era înconjurat cu val şi şanţ care închidea un patrulater de 245, 5 m X75,8 m. Pe întreaga suprafaţă se vedeau resturi de dărmături, ziduri, cărămizi şi fragmente ceramice.; datare repertoriu: epoca romană
 3.1.0.1neprecizat - numeroase obiecte din bronz; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Deva, Sibiu, Sighişoara
 3.1.0.2tub - din lut; datare repertoriu: epoca romană
 3.1.0.3monedă - piese din argint şi din bronz de la împăraţii Vespasian, Domiţian şi Hadrian; datare repertoriu: epoca romană
 3.1.0.4inscripţie - dedicată lui Filip Arabul din anul 245 (CIL, III, 12573); Nu este sigur dacă provine de la Cigmău; datare repertoriu: epoca romană
 3.1.0.5cărămidă - mai multe exemplare cu ştampila legiunii XIII Gemina, sau cu iniţialele unor trupe auxiliare: N(umerus) S(ingularium) şi altele a căror lectură e nesigură (CIL, III, 8065, 14h; 8075,32=1633,14; 8074,29, 8077,11, KLIO, X, (1910), 501; XI (1911), 509); Nu este sigur dacă provine de la Cigmău; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Fodor, A., Hon és K., 1844, p.301-302
2. Fodor, A., Hon és K., 1847, p.359
3. Neigebauer, J., Dacien, p.105, nr. 1 şi 108, nr. 18, 21
4. Ackner J., JCC, 1856, p.13
5. Ackner J., JCC, II, 1857, p.84, 93
6. Vass J., Erdély, p.117
7. , KK, 1865, p.83
8. Goos, C., Chronik, p.69-70
9. Téglás, G, ÉTTK, XIV, 1889, p.14
10. Téglás, G, HTRTÉ, XII, 1901, p.50
11. Téglás, G, hunyadvmTört, I, p.119-125
12. Téglás, G, Klio, X, 1910, p.501
13. Téglás, G, Klio, XI, 1911, p.509
14. Király, P., Apulum, p.171
15. Király, P., Dacia, I, p.353, 436
16. Király, P., Dacia, p.15-16
17. , ENkE Kalauz, p.198-199
18. Christescu V., Ist.mil., p.170, 196-196
19. Szilágy, I., Téglabélyegek, p.30-31

+ Cinciş-Cerna, com. Teliucu Inferior Hunedoara Cerna, jud. Hunedoara neolitic   Afişează  
+ Cioclovina, com. Boşorod Hunedoara Cioclovina, com. Boşorod, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu; Hallstatt; neprecizată; paleolitic   Afişează  
+ Ciopeia, com. Sântămăria-Orlea Hunedoara Ciopeia, com. Sântămăria-Orlea, jud. Hunedoara epoca romană; La Tene; neprecizată   Afişează  
+ Ciula mică, com. Răchitova Hunedoara Ciula mică, com. Răchitova, jud. Hunedoara epoca medievală   Afişează  
+ Ciulpăz, com. Pestişu Mic Hunedoara Ciulpăz, com. Pestişu Mic, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu   Afişează  
+ Clopotiva, com. Râu De Mori Hunedoara Clopotiva, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Crăciuneşti, com. Băiţa Hunedoara Crăciuneşti, com. Băiţa, jud. Hunedoara eneolitic; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; neolitic; paleolitic; paleolitic, bronz; paleolitic, neolitic, epoca bronzului   Afişează  
+ Crăguiş, com. General Berthelot Hunedoara Crăguiş, com. General Berthelot, jud. Hunedoara epoca romană; preistorie   Afişează  
+ Cristur, com. Deva Hunedoara Cristur, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca romană   Afişează  
+ Crişcior, com. Crişcior Hunedoara Crişcior, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Crivadia, com. Băniţa Hunedoara Crivadia, com. Băniţa, jud. Hunedoara epoca medievală   Afişează  
+ Densuş, com. Densuş Hunedoara Densuş, jud. Hunedoara bronz final; epoca medievală; epocă romană   Afişează  
+ Deva, com. Deva Hunedoara Bârcea Mică, com. Deva, jud. Hunedoara neolitic   Afişează  
+ Deva, com. Deva Hunedoara Herepea, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Deva, com. Deva Hunedoara Deva, jud. Hunedoara bronz final; bronz mijlociu; bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; Hallstatt timpuriu; La Tene; neolitic; neprecizat, pobabil Hallstatt; neprecizată; preistorie   Afişează  
+ Dobra, com. Dobra Hunedoara Dobra, jud. Hunedoara bronz final; epoca bizantină; epoca romană; preistorie   Afişează  
+ Dumeşti, com. Vorţa Hunedoara Dumeşti, com. Vorţa, jud. Hunedoara bronz final   Afişează  
+ Federi, com. Pui Hunedoara Federi, com. Pui, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca romană; nedeterminată; paleolitic   Afişează  
+ Fizeş, com. Băiţa Hunedoara Fizeş, com. Băiţa, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca romană; Hallstatt   Afişează  
+ Galaţi, com. Pui Hunedoara Galaţi, com. Pui, jud. Hunedoara mezolitic   Afişează  

Precedentele pagini 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Următoarele pagini


Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
Responsabil de proiect: Şandric Bogdan. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu
Data publicării: 2003. Copyright: cIMeC - Institutul de Memorie Culturală, 2021
Ultima actualizare 12 Decembrie 2014