cIMeC Home Page Înapoi la SELECŢIE    Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
- pagina 26 -

Lista completă de localităţi (2107 localităţi)

Localitate Judeţ Localizare repertoriu Epoca Fişe de
repertoriu
Afişare hartă
+ Boiu de Sus, com. Gurasada Hunedoara Boiu de Sus, com. Gurasada, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu; epoca daco-romană; neolitic   Afişează  
+ Boşorod, com. Boşorod Hunedoara Boşorod, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Bozeş, com. Geoagiu Hunedoara Bozeş, com. Geoagiu, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic   Afişează  
+ Brad, com. Brad Hunedoara Valea Bradului, com. Brad, jud. Hunedoara preistorie   Afişează  
+ Brad, com. Brad Hunedoara Mesteacăn, com. Brad, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Brad, com. Brad Hunedoara Brad, jud. Hunedoara bronz final; epoca romană; neolitic; neolitic, bronz; neprecizată   Afişează  
+ Brădăţel, com. Burjuc Hunedoara Brădăţel, com. Burjuc, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu   Afişează  
+ Brănişca, com. Brănişca Hunedoara Brănişca, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca medievală; epoca romană; La Tene   Afişează  
+ Bretea Mureşană, com. Ilia Hunedoara Bretea Mureşană, com. Ilia, jud. Hunedoara bronz final; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; La Tene   Afişează  
+ Bretea Română, com. Bretea Română Hunedoara Bretea Romînă, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Bretea Streiului, com. Bretea Română Hunedoara Bretea Streiului, com. Bretea Română, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic; neprecizată   Afişează  
+ Bretelin, com. Veţel Hunedoara Bretelin, com. Veţel, jud. Hunedoara     Afişează  
+ Bucureşci, com. Bucureșci Hunedoara Bucureşci, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Căbeşti, com. Brănişca Hunedoara Căbeşti, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic, bronz   Afişează  
+ Căinelu de Sus, com. Băiţa Hunedoara Căinelu de Sus, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Călan, com. Călan Hunedoara Valea Sângeorgiului, com. Călan, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic; neprecizată   Afişează  
+ Călan, com. Călan Hunedoara Batiz, com. Călan, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Călan, com. Călan Hunedoara Călan, jud. Hunedoara epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; La Tene; neolitic   Afişează  
+ Căraci, com. Baia de Criş Hunedoara Căraci, com. Baia de Criş, jud. Hunedoara epoca bronzului; epoca dacică sau romană; epoca romană; neprecizată   Afişează  
+ Cărpiniş, com. Simeria Hunedoara Cărpiniş, com. Simeria, jud. Hunedoara bronz timpuriu; neprecizată   Afişează  
+ Câmpuri - Surduc, com. Gurasada Hunedoara Câmpuri - Surduc, com. Gurasada, jud. Hunedoara La Tene; neprecizată   Afişează  
+ Câmpuri de Sus, com. Gurasada Hunedoara Câmpuri de Sus, com. Gurasada, jud. Hunedoara neprecizată   Afişează  
+ Cârjiţi, com. Cârjiţi Hunedoara Cârjiţi, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; neolitic   Afişează  
+ Cârneşti, com. Toteşti Hunedoara Cârneşti, com. Toteşti, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
< - > Cerbăl, com. Cerbăl Hunedoara Cerbăl, jud. Hunedoara La Tene; La Tene târziu   Afişează  

 Cerbăl, com./oraş Cerbăl (denumire repertoriu: Cerbăl sau Cerbel, Cserbel, jud. Hunedoara)

 Punct 1. Pe coasta dealului "Dosul Pârlit", pe unde trece şoseaua Găvojdia-Dobra
Tip sit: tezaur
 Descoperiri:
 1.0.1tezaur - Inventarul a fost depus într-un vas dur de lut ars, în care se afla un vas din bronz conţinând bijuterii de argint.; datare repertoriu: La Tene; cultura: dacică, 1874; Muzeul Budapesta, Muzeul Deva
 1.0.1.1ceramică - vas dur de lut ars; datare repertoriu: La Tene; cultura: dacică, 1874; Muzeul Budapesta
 1.0.1.2vas - din bronz, cu torţiile rupte aflat în interiorul celui ceramic cu înălţimea de 0,23 m; datare repertoriu: La Tene; cultura: dacică, 1874; Muzeul Deva
 1.0.1.3lanţ - fragment de lanţ aflat în interiorul vasului din bronz; datare repertoriu: La Tene; Muzeul Budapesta?
 1.0.1.4brăţară - în formă de spirală, cu extremităţile în formă de capete de şerpi, alte trei brăţări ornate cu proeminenţe şi cu puncte incizate sau din sârme împletite; datare repertoriu: La Tene, 1874; Muzeul Budapesta?
 1.0.1.5cercel - şase piese; datare repertoriu: La Tene, 1874
 1.0.1.6fibulă - două fibule tip La Tene III, varianta cu scut, dacică; datare repertoriu: La Tene; cultura: dacică, 1874
 1.0.1.7inel - şapte inele spirale mici; datare repertoriu: La Tene, 1874; Muzeul Budapesta?
 1.0.1.8monedă - 491 denari republicani, dintre care câţiva imitaţii locale. Cel mai recent e de la Iulius Cezar (45 e.n.); datare repertoriu: La Tene, 1874; Muzeul Budapesta?
 Bibliografie:
1. Gooss, C., AVSL, XIV, 1877, p.74
2. Tocilescu, G., Dacia, p.818, 819, 826, 856, 859, da
3. Romer, F., AÉ, VI, 1886, p.385-387, da
4. Téglás, G., OTTÉ, XII, 1887, p.67
5. Téglás, G., Erd. Múz., IV, 1887, p.136-137, 145
6. Téglás, G., AÉ, XII, 1892, p.409-410, da
7. Téglás, G., Hunyadvm.Tört, I, p.16
8. Russu, V., BSG, X, 1889, p.316
9. Reinecke, P., Festschr.Mainz, p.66, 100
10. Marţian, I., Rep., p.143
11. Moisil, C., BSN, XVIII, 1923, p.91
12. Moisil, C., Cr.NA., IV, 1924, p.66-68
13. Moisil, C., ZSC, XXVIII, nr. 47, 1924, p.751
14. Pârvan, V., Getica, p.535, 542-543, 553, 610, 611, da
15. Mitrea, B., RIR, V-VI, 1935-1936, p.290-291
16. Mitrea, B., ED, X, 1945, p.106
17. Roska, M., Erdély, p.123, da
18. Roska, M., Rep., p.57, nr.23, da
19. Popescu, D., Dacia, VII-VIII, 1937-1940, p.190, 198
20. Párducz, M., Arch.Hun., XXV, 1941, p.60, da
21. Finály, H., Erd. Múz., I, 1874, p.144-146
22. Ortvay, T., AÉ, XII, 1875, p.215-220, 275
23. Gooss, C., Chronik, p.17

 Punct 2. La cca. 5 km de sat, spre est, în direcţia Hunedoarei.
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 2.0.0.1oenochoe - doar torţile vasului, din bronz, de provenienţă din zona italo-campaniană, cu figuri în relief şi cu aplicaţii de argint; datare repertoriu: La Tene târziu
 Bibliografie:
1. Gooss, C., AVSL, XIII, 1876, p.499, da
2. Tocilescu, G., Dacia, p.826, da
3. Pârvan, V., Getica, p.618

+ Certeju de Sus, com. Certeju de Sus Hunedoara Certeju de Sus, jud. Hunedoara bronz timpuriu; neolitic; neprecizată   Afişează  
+ Chergeş, com. Cârjiţi Hunedoara Chergeş, com. Cârjiţi, jud. Hunedoara bronz final   Afişează  
+ Chimindia, com. Hărău Hunedoara Chimindia, jud. Hunedoara eneolitic; epoca romană   Afişează  
+ Chitid, com. Boşorod Hunedoara Chitid, com. Boşorod, jud. Hunedoara epoca romană; La Tene   Afişează  
+ Cigmău, com. Geoagiu Hunedoara Cigmău, com. Geoagiu, jud. Hunedoara epoca bronzului; epoca romană; La Tene; neprecizată   Afişează  
+ Cinciş-Cerna, com. Teliucu Inferior Hunedoara Cerna, jud. Hunedoara neolitic   Afişează  
+ Cioclovina, com. Boşorod Hunedoara Cioclovina, com. Boşorod, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu; Hallstatt; neprecizată; paleolitic   Afişează  
+ Ciopeia, com. Sântămăria-Orlea Hunedoara Ciopeia, com. Sântămăria-Orlea, jud. Hunedoara epoca romană; La Tene; neprecizată   Afişează  
+ Ciula mică, com. Răchitova Hunedoara Ciula mică, com. Răchitova, jud. Hunedoara epoca medievală   Afişează  
+ Ciulpăz, com. Pestişu Mic Hunedoara Ciulpăz, com. Pestişu Mic, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu   Afişează  
+ Clopotiva, com. Râu De Mori Hunedoara Clopotiva, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Crăciuneşti, com. Băiţa Hunedoara Crăciuneşti, com. Băiţa, jud. Hunedoara eneolitic; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; neolitic; paleolitic; paleolitic, bronz; paleolitic, neolitic, epoca bronzului   Afişează  
+ Crăguiş, com. General Berthelot Hunedoara Crăguiş, com. General Berthelot, jud. Hunedoara epoca romană; preistorie   Afişează  
+ Cristur, com. Deva Hunedoara Cristur, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca romană   Afişează  
+ Crişcior, com. Crişcior Hunedoara Crişcior, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Crivadia, com. Băniţa Hunedoara Crivadia, com. Băniţa, jud. Hunedoara epoca medievală   Afişează  
+ Densuş, com. Densuş Hunedoara Densuş, jud. Hunedoara bronz final; epoca medievală; epocă romană   Afişează  
+ Deva, com. Deva Hunedoara Bârcea Mică, com. Deva, jud. Hunedoara neolitic   Afişează  
+ Deva, com. Deva Hunedoara Herepea, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Deva, com. Deva Hunedoara Deva, jud. Hunedoara bronz final; bronz mijlociu; bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; Hallstatt timpuriu; La Tene; neolitic; neprecizat, pobabil Hallstatt; neprecizată; preistorie   Afişează  
+ Dobra, com. Dobra Hunedoara Dobra, jud. Hunedoara bronz final; epoca bizantină; epoca romană; preistorie   Afişează  
+ Dumeşti, com. Vorţa Hunedoara Dumeşti, com. Vorţa, jud. Hunedoara bronz final   Afişează  
+ Federi, com. Pui Hunedoara Federi, com. Pui, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca romană; nedeterminată; paleolitic   Afişează  
+ Fizeş, com. Băiţa Hunedoara Fizeş, com. Băiţa, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca romană; Hallstatt   Afişează  
+ Galaţi, com. Pui Hunedoara Galaţi, com. Pui, jud. Hunedoara mezolitic   Afişează  

Precedentele pagini 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Următoarele pagini


Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
Responsabil de proiect: Şandric Bogdan. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu
Data publicării: 2003. Copyright: cIMeC - Institutul de Memorie Culturală, 2021
Ultima actualizare 12 Decembrie 2014