cIMeC Home Page Înapoi la SELECŢIE    Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
- pagina 26 -

Lista completă de localităţi (2107 localităţi)

Localitate Judeţ Localizare repertoriu Epoca Fişe de
repertoriu
Afişare hartă
+ Boiu de Sus, com. Gurasada Hunedoara Boiu de Sus, com. Gurasada, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu; epoca daco-romană; neolitic   Afişează  
+ Boşorod, com. Boşorod Hunedoara Boşorod, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Bozeş, com. Geoagiu Hunedoara Bozeş, com. Geoagiu, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic   Afişează  
+ Brad, com. Brad Hunedoara Valea Bradului, com. Brad, jud. Hunedoara preistorie   Afişează  
+ Brad, com. Brad Hunedoara Mesteacăn, com. Brad, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Brad, com. Brad Hunedoara Brad, jud. Hunedoara bronz final; epoca romană; neolitic; neolitic, bronz; neprecizată   Afişează  
+ Brădăţel, com. Burjuc Hunedoara Brădăţel, com. Burjuc, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu   Afişează  
+ Brănişca, com. Brănişca Hunedoara Brănişca, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca medievală; epoca romană; La Tene   Afişează  
+ Bretea Mureşană, com. Ilia Hunedoara Bretea Mureşană, com. Ilia, jud. Hunedoara bronz final; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; La Tene   Afişează  
+ Bretea Română, com. Bretea Română Hunedoara Bretea Romînă, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Bretea Streiului, com. Bretea Română Hunedoara Bretea Streiului, com. Bretea Română, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic; neprecizată   Afişează  
+ Bretelin, com. Veţel Hunedoara Bretelin, com. Veţel, jud. Hunedoara     Afişează  
+ Bucureşci, com. Bucureșci Hunedoara Bucureşci, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Căbeşti, com. Brănişca Hunedoara Căbeşti, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic, bronz   Afişează  
+ Căinelu de Sus, com. Băiţa Hunedoara Căinelu de Sus, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Călan, com. Călan Hunedoara Valea Sângeorgiului, com. Călan, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic; neprecizată   Afişează  
+ Călan, com. Călan Hunedoara Batiz, com. Călan, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Călan, com. Călan Hunedoara Călan, jud. Hunedoara epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; La Tene; neolitic   Afişează  
+ Căraci, com. Baia de Criş Hunedoara Căraci, com. Baia de Criş, jud. Hunedoara epoca bronzului; epoca dacică sau romană; epoca romană; neprecizată   Afişează  
+ Cărpiniş, com. Simeria Hunedoara Cărpiniş, com. Simeria, jud. Hunedoara bronz timpuriu; neprecizată   Afişează  
+ Câmpuri - Surduc, com. Gurasada Hunedoara Câmpuri - Surduc, com. Gurasada, jud. Hunedoara La Tene; neprecizată   Afişează  
+ Câmpuri de Sus, com. Gurasada Hunedoara Câmpuri de Sus, com. Gurasada, jud. Hunedoara neprecizată   Afişează  
< - > Cârjiţi, com. Cârjiţi Hunedoara Cârjiţi, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; neolitic   Afişează  

 Cârjiţi, com./oraş Cârjiţi (denumire repertoriu: Cârjiţi sau Kersec, jud. Hunedoara)

 Punct 1. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 1.0.0.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: neolitic; cultura: Turdaş; Muzeul Deva
 1.0.0.2nucleu - nuclee din opal; datare repertoriu: neolitic; cultura: Turdaş; Muzeul Deva
 1.0.0.3aşchie - aşchii din opal; datare repertoriu: neolitic; cultura: Turdaş
 Bibliografie:
1. Roska, M., AÉ, XLVI, 1936, p.77
2. Roska, M., Rep., p.121, nr. 92

 Punct 2. Spre nord de sat, la "Grohote", pe ambele maluri ale văii Trestia
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 2.1aşezare; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni
 2.1.0.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: epoca bronzului timpuriu; cultura: Coţofeni; Muzeul Deva, nr inventar: 2247-2616 ?
 2.1.0.2unealtă - piese din silex; datare repertoriu: epoca bronzului timpuriu; Muzeul Deva, nr inventar: 2247-2616?
 2.1.0.3aşchie - aşchii din silex; datare repertoriu: epoca bronzului timpuriu; cultura: Coţofeni; Muzeul Deva, nr inventar: 2247-2616?
 Bibliografie:
1. Gooss, C., AVSL, XIV, 1877, p.618
2. Tocilescu, Gr., Dacia, p.879
3. Téglás, G., HTRTÉ, IV, 1885-1886, p.27-28
4. Téglás, G., OTTÉ, XII, 1887, p.59
5. Téglás, G., Földr. Közl., XIX, 1891, p.76
6. Téglás, G., Hunyadvm.Tört, I, p.16
7. Schroller, H., St.u.Kz., p.76
8. Roska, M., Közl., I, 1941, p.60
9. Roska, M., Rep., p.121, nr.92

 Punct 3. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 3.0.0.1monedă - tetradrahme de Thassos şi imitaţii locale ale acestora; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Téglás, G., HTRTÉ, V, 1878-1879, p.55
2. Téglás, G., Hunyadvm.Tört., I, p.151
3. Roska, M., Rep., p.121, nr. 92

 Punct 4. De la "Grohote" şi până la drumul ce trece de pârâul Trestia spre Muncelul Mic şi apoi până la coasta de deal "Dumbrăviţa".
Tip sit: aşezare - Aşezare minieră şi carieră de piatră care suprapun aşezarea preistorică
 Descoperiri:
 4.1aşezare - Pe toată întinderea s-au găsit urme de construcţii, mortar, cărămizi, ţigle, olane.; datare repertoriu: epoca romană
 4.1.0.1monument funerar - fragment de monument funerar cu lei funerari de piatră; datare repertoriu: epoca romană
 4.1.0.2sculptură - fragmente sculpturale; datare repertoriu: epoca romană
 4.1.0.3coloană - fragmente de coloane; datare repertoriu: epoca romană
 4.1.0.4lespede - două lespezi cu inscripţie, azi dispărute şi necitite, una zidită la 1874 în peretele unei case din sat, alta dusă de un ţăran la Deva şi dispărută; datare repertoriu: epoca romană
 4.1.0.5cărămidă - cărămizi ştampilate, printre care şi una cu literele IS, scrise cu mâna liberă; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Deva
 4.2exploatare minieră - Urmele acestei cariere de piatră se vad la Dumbrăviţa; datare repertoriu: epoca romană
 4.2.0.1monument funerar - fragment de monument funerar cu lei funerari de piatră; datare repertoriu: epoca romană
 4.2.0.2sculptură - fragmente sculpturale; datare repertoriu: epoca romană
 4.2.0.3coloană - fragmente de coloane; datare repertoriu: epoca romană
 4.2.0.4lespede - două lespezi cu inscripţie, azi dispărute şi necitite, una zidită la 1874 în peretele unei case din sat, alta dusă de un ţăran la Deva şi dispărută; datare repertoriu: epoca romană
 4.2.0.5cărămidă - cărămizi ştampilate, printre care şi una cu literele IS, scrise cu mâna liberă; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Deva
 Bibliografie:
1. Téglás, G., HTRTÉ, IV, VI, 1885-1886 ; 1889-1890, p.25-28; 110
2. Téglás, G., Földr. Közl., XIX, 1891, p.76-77
3. Téglás, G., Hunyadvm.Tört., I, p.150-151
4. Marţian, I., Rep., p.129

+ Cârneşti, com. Toteşti Hunedoara Cârneşti, com. Toteşti, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Cerbăl, com. Cerbăl Hunedoara Cerbăl, jud. Hunedoara La Tene; La Tene târziu   Afişează  
+ Certeju de Sus, com. Certeju de Sus Hunedoara Certeju de Sus, jud. Hunedoara bronz timpuriu; neolitic; neprecizată   Afişează  
+ Chergeş, com. Cârjiţi Hunedoara Chergeş, com. Cârjiţi, jud. Hunedoara bronz final   Afişează  
+ Chimindia, com. Hărău Hunedoara Chimindia, jud. Hunedoara eneolitic; epoca romană   Afişează  
+ Chitid, com. Boşorod Hunedoara Chitid, com. Boşorod, jud. Hunedoara epoca romană; La Tene   Afişează  
+ Cigmău, com. Geoagiu Hunedoara Cigmău, com. Geoagiu, jud. Hunedoara epoca bronzului; epoca romană; La Tene; neprecizată   Afişează  
+ Cinciş-Cerna, com. Teliucu Inferior Hunedoara Cerna, jud. Hunedoara neolitic   Afişează  
+ Cioclovina, com. Boşorod Hunedoara Cioclovina, com. Boşorod, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu; Hallstatt; neprecizată; paleolitic   Afişează  
+ Ciopeia, com. Sântămăria-Orlea Hunedoara Ciopeia, com. Sântămăria-Orlea, jud. Hunedoara epoca romană; La Tene; neprecizată   Afişează  
+ Ciula mică, com. Răchitova Hunedoara Ciula mică, com. Răchitova, jud. Hunedoara epoca medievală   Afişează  
+ Ciulpăz, com. Pestişu Mic Hunedoara Ciulpăz, com. Pestişu Mic, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu   Afişează  
+ Clopotiva, com. Râu De Mori Hunedoara Clopotiva, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Crăciuneşti, com. Băiţa Hunedoara Crăciuneşti, com. Băiţa, jud. Hunedoara eneolitic; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; neolitic; paleolitic; paleolitic, bronz; paleolitic, neolitic, epoca bronzului   Afişează  
+ Crăguiş, com. General Berthelot Hunedoara Crăguiş, com. General Berthelot, jud. Hunedoara epoca romană; preistorie   Afişează  
+ Cristur, com. Deva Hunedoara Cristur, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca romană   Afişează  
+ Crişcior, com. Crişcior Hunedoara Crişcior, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Crivadia, com. Băniţa Hunedoara Crivadia, com. Băniţa, jud. Hunedoara epoca medievală   Afişează  
+ Densuş, com. Densuş Hunedoara Densuş, jud. Hunedoara bronz final; epoca medievală; epocă romană   Afişează  
+ Deva, com. Deva Hunedoara Bârcea Mică, com. Deva, jud. Hunedoara neolitic   Afişează  
+ Deva, com. Deva Hunedoara Herepea, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Deva, com. Deva Hunedoara Deva, jud. Hunedoara bronz final; bronz mijlociu; bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; Hallstatt timpuriu; La Tene; neolitic; neprecizat, pobabil Hallstatt; neprecizată; preistorie   Afişează  
+ Dobra, com. Dobra Hunedoara Dobra, jud. Hunedoara bronz final; epoca bizantină; epoca romană; preistorie   Afişează  
+ Dumeşti, com. Vorţa Hunedoara Dumeşti, com. Vorţa, jud. Hunedoara bronz final   Afişează  
+ Federi, com. Pui Hunedoara Federi, com. Pui, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca romană; nedeterminată; paleolitic   Afişează  
+ Fizeş, com. Băiţa Hunedoara Fizeş, com. Băiţa, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca romană; Hallstatt   Afişează  
+ Galaţi, com. Pui Hunedoara Galaţi, com. Pui, jud. Hunedoara mezolitic   Afişează  

Precedentele pagini 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Următoarele pagini


Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
Responsabil de proiect: Şandric Bogdan. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu
Data publicării: 2003. Copyright: cIMeC - Institutul de Memorie Culturală, 2021
Ultima actualizare 12 Decembrie 2014