cIMeC Home Page Înapoi la SELECŢIE    Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
- pagina 26 -

Lista completă de localităţi (2107 localităţi)

Localitate Judeţ Localizare repertoriu Epoca Fişe de
repertoriu
Afişare hartă
+ Boiu de Sus, com. Gurasada Hunedoara Boiu de Sus, com. Gurasada, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu; epoca daco-romană; neolitic   Afişează  
+ Boşorod, com. Boşorod Hunedoara Boşorod, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Bozeş, com. Geoagiu Hunedoara Bozeş, com. Geoagiu, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic   Afişează  
+ Brad, com. Brad Hunedoara Valea Bradului, com. Brad, jud. Hunedoara preistorie   Afişează  
+ Brad, com. Brad Hunedoara Mesteacăn, com. Brad, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
< - > Brad, com. Brad Hunedoara Brad, jud. Hunedoara bronz final; epoca romană; neolitic; neolitic, bronz; neprecizată   Afişează  

 Brad, com./oraş Brad (denumire repertoriu: Brad sau Brád, jud. Hunedoara)

 Punct 1. "Musarina"
Tip sit: mină - mină de aur
 Descoperiri:
 1.0.0.1topor - din piatră; datare repertoriu: neolitic, bronz
 Bibliografie:
1. Téglás, G., AÉ, XIX, 1899, p.93

 Punct 2. În locul "Săcătura"
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 2.0.0.1aşchie - piesă din silex; datare repertoriu: neolitic; Muzeul Deva, nr inventar: 9846-9875
 Bibliografie:
1. Informaţie O. Floca

 Punct 3. Neprecizat
Tip sit: depozit - depozit de bronz
 Descoperiri:
 3.0.1depozit; datare repertoriu: bronz final; Muzeul Arad
 3.0.1.1vârf de lance; datare repertoriu: bronz final; Muzeul Arad
 3.0.1.2celt; datare repertoriu: bronz final; Muzeul Arad
 3.0.1.3brăţară - două brăţări ornamentate; datare repertoriu: bronz final; Muzeul Arad
 Bibliografie:
1. Dömötör, L., AÉ, XII, 1892, p.70, da
2. Hampel, J., Bronzkor, II, III, p.19, pl. CCXLIX
3. Roska, M., Rep., p.50, nr. 202

 Punct 4. Între Brad şi Ruda
Tip sit: exploatare minieră - Galerii şi materiale romane

Observatii: Aceste urme de exploatare există deşi sunt în afara Daciei Romane (cf. Ruda).
 Descoperiri:
 4.1exploatare minieră - Galerii; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Ackner. M.J., JCC, 1856, p.13

 Punct 5. Neprecizat
Tip sit: neprecizat - Adina Boroneanţ
 Descoperiri:
 5.0.0.1vas - din bronz ornamentat în partea de sus cu figuri de animale fantastice şi incizii geometrice; datare repertoriu: neprecizată; Muzeul Deva, nr inventar: 1152
 Bibliografie:
1.

 Punct 6. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 6.0.0.1monedă - denar republican, tip Babelon I, 199; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Seghedin
 Bibliografie:
1. Roska, M., Rep., p.50, nr. 202
2. Mitrea, B., ED, X, 1945, p.106

 Punct 7. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 7.0.0.1monedă - monedă din argint, de la Hadrian şi monedă din bronz de la Filip Arabul cu "Provincia Dacia"; datare repertoriu: epoca romană, 1892
 Bibliografie:
1. Téglás, C., BKL, XLV, 1912, p.224-238
2. Harsányi, P., NK, XI, 1912, p.15
3. Moisil, C., BSN, XV, 1920, p.81, nr.85

 Punct 8. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 8.0.0.1opaiţ - două opaiţe lut, unul cu picior, reprezentând pe disc o scenă mitologică, probabil legenda lui Marsyas. Al doilea cu ştampila AOE, are figura unui geniu înaripat.; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Floca, O., Sargetia, I, 1937, p.66-69

 Punct 9. Pe înălţimile de lângă sat (vezi Băiţa şi Brad), pe dealurile Borza şi Mreci
Tip sit: exploatare minieră

Observatii: Vechile galerii corespund în parte cu cele moderne în jurul dealurilor Borza şi Mreci.
 Descoperiri:
 9.1exploatare minieră - Galerie cu trepte tăiate în stâncă de 180 m lungime şi 1.80 lăţime. . Altă galerie legată de aceasta avea înălţimea de 1 m şi lăţimea de 60-70 cm. Locuinţele minerilor nu au fost identificate (sondaje G. Teglas); datare repertoriu: epoca romană
 9.1.0.1roţi - Roţi pentru scoaterea apei din mină; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: Teglas, G.
 9.1.0.2unelte - Unelte de pisat minereul, probabil de factură autohtonă; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: Teglas, G.
 9.1.0.3inscripţie - Inscripţia VEP, pe peretele unei galerii; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: Teglas, G.
 9.1.0.4monede - Două monede din sec. III (Septimius Sever, Plautilla); datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: Teglas, G.
 Bibliografie:
1. Ackner, M.I., JCC, 1856, p.13
2. Gooss, C., Chronik, p.105
3. Téglás, G., AÉ, III, XII, 1883, 1892, p.146, 383
4. Téglás, G., Aranybányászat, I, p.41
5. Téglás, G., Földr. Közl., XX, 1890, p.233
6. Téglás, G., BKL, XXXIX, XLIII, 1906, 1910, p.556-561, 437-439
7. Bauer, G., BKL, XXXVII, 1904, p.289-338
8. Pálfy, M., FIÉ, XVIII, 1910, p.342
9. Christescu, V., Viaţa ec., p.12, 17,18

+ Brădăţel, com. Burjuc Hunedoara Brădăţel, com. Burjuc, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu   Afişează  
+ Brănişca, com. Brănişca Hunedoara Brănişca, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca medievală; epoca romană; La Tene   Afişează  
+ Bretea Mureşană, com. Ilia Hunedoara Bretea Mureşană, com. Ilia, jud. Hunedoara bronz final; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; La Tene   Afişează  
+ Bretea Română, com. Bretea Română Hunedoara Bretea Romînă, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Bretea Streiului, com. Bretea Română Hunedoara Bretea Streiului, com. Bretea Română, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic; neprecizată   Afişează  
+ Bretelin, com. Veţel Hunedoara Bretelin, com. Veţel, jud. Hunedoara     Afişează  
+ Bucureşci, com. Bucureșci Hunedoara Bucureşci, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Căbeşti, com. Brănişca Hunedoara Căbeşti, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic, bronz   Afişează  
+ Căinelu de Sus, com. Băiţa Hunedoara Căinelu de Sus, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Călan, com. Călan Hunedoara Valea Sângeorgiului, com. Călan, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic; neprecizată   Afişează  
+ Călan, com. Călan Hunedoara Batiz, com. Călan, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Călan, com. Călan Hunedoara Călan, jud. Hunedoara epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; La Tene; neolitic   Afişează  
+ Căraci, com. Baia de Criş Hunedoara Căraci, com. Baia de Criş, jud. Hunedoara epoca bronzului; epoca dacică sau romană; epoca romană; neprecizată   Afişează  
+ Cărpiniş, com. Simeria Hunedoara Cărpiniş, com. Simeria, jud. Hunedoara bronz timpuriu; neprecizată   Afişează  
+ Câmpuri - Surduc, com. Gurasada Hunedoara Câmpuri - Surduc, com. Gurasada, jud. Hunedoara La Tene; neprecizată   Afişează  
+ Câmpuri de Sus, com. Gurasada Hunedoara Câmpuri de Sus, com. Gurasada, jud. Hunedoara neprecizată   Afişează  
+ Cârjiţi, com. Cârjiţi Hunedoara Cârjiţi, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; neolitic   Afişează  
+ Cârneşti, com. Toteşti Hunedoara Cârneşti, com. Toteşti, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Cerbăl, com. Cerbăl Hunedoara Cerbăl, jud. Hunedoara La Tene; La Tene târziu   Afişează  
+ Certeju de Sus, com. Certeju de Sus Hunedoara Certeju de Sus, jud. Hunedoara bronz timpuriu; neolitic; neprecizată   Afişează  
+ Chergeş, com. Cârjiţi Hunedoara Chergeş, com. Cârjiţi, jud. Hunedoara bronz final   Afişează  
+ Chimindia, com. Hărău Hunedoara Chimindia, jud. Hunedoara eneolitic; epoca romană   Afişează  
+ Chitid, com. Boşorod Hunedoara Chitid, com. Boşorod, jud. Hunedoara epoca romană; La Tene   Afişează  
+ Cigmău, com. Geoagiu Hunedoara Cigmău, com. Geoagiu, jud. Hunedoara epoca bronzului; epoca romană; La Tene; neprecizată   Afişează  
+ Cinciş-Cerna, com. Teliucu Inferior Hunedoara Cerna, jud. Hunedoara neolitic   Afişează  
+ Cioclovina, com. Boşorod Hunedoara Cioclovina, com. Boşorod, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu; Hallstatt; neprecizată; paleolitic   Afişează  
+ Ciopeia, com. Sântămăria-Orlea Hunedoara Ciopeia, com. Sântămăria-Orlea, jud. Hunedoara epoca romană; La Tene; neprecizată   Afişează  
+ Ciula mică, com. Răchitova Hunedoara Ciula mică, com. Răchitova, jud. Hunedoara epoca medievală   Afişează  
+ Ciulpăz, com. Pestişu Mic Hunedoara Ciulpăz, com. Pestişu Mic, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu   Afişează  
+ Clopotiva, com. Râu De Mori Hunedoara Clopotiva, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Crăciuneşti, com. Băiţa Hunedoara Crăciuneşti, com. Băiţa, jud. Hunedoara eneolitic; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; neolitic; paleolitic; paleolitic, bronz; paleolitic, neolitic, epoca bronzului   Afişează  
+ Crăguiş, com. General Berthelot Hunedoara Crăguiş, com. General Berthelot, jud. Hunedoara epoca romană; preistorie   Afişează  
+ Cristur, com. Deva Hunedoara Cristur, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca romană   Afişează  
+ Crişcior, com. Crişcior Hunedoara Crişcior, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Crivadia, com. Băniţa Hunedoara Crivadia, com. Băniţa, jud. Hunedoara epoca medievală   Afişează  
+ Densuş, com. Densuş Hunedoara Densuş, jud. Hunedoara bronz final; epoca medievală; epocă romană   Afişează  
+ Deva, com. Deva Hunedoara Bârcea Mică, com. Deva, jud. Hunedoara neolitic   Afişează  
+ Deva, com. Deva Hunedoara Herepea, jud. Hunedoara epoca romană   Afişează  
+ Deva, com. Deva Hunedoara Deva, jud. Hunedoara bronz final; bronz mijlociu; bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; Hallstatt timpuriu; La Tene; neolitic; neprecizat, pobabil Hallstatt; neprecizată; preistorie   Afişează  
+ Dobra, com. Dobra Hunedoara Dobra, jud. Hunedoara bronz final; epoca bizantină; epoca romană; preistorie   Afişează  
+ Dumeşti, com. Vorţa Hunedoara Dumeşti, com. Vorţa, jud. Hunedoara bronz final   Afişează  
+ Federi, com. Pui Hunedoara Federi, com. Pui, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca romană; nedeterminată; paleolitic   Afişează  
+ Fizeş, com. Băiţa Hunedoara Fizeş, com. Băiţa, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca romană; Hallstatt   Afişează  
+ Galaţi, com. Pui Hunedoara Galaţi, com. Pui, jud. Hunedoara mezolitic   Afişează  

Precedentele pagini 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Următoarele pagini


Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
Responsabil de proiect: Şandric Bogdan. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu
Data publicării: 2003. Copyright: cIMeC - Institutul de Memorie Culturală, 2021
Ultima actualizare 12 Decembrie 2014