cIMeC Home Page Înapoi la SELECŢIE    Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
- pagina 22 -

Lista completă de localităţi (2107 localităţi)

Localitate Judeţ Localizare repertoriu Epoca Fişe de
repertoriu
Afişare hartă
+ Braniştea, com. Nicoreşti Galaţi Braniştea, com. Nicoreşti, jud. Tecuci epoca medievală timpurie; La Tene   Afişează  
< - > Brăhăşeşti, com. Brăhăşeşti Galaţi Brăhăşeşti, com. Brăhăşeşti, jud. Tecuci La Tene; nedeterminată; neolitic   Afişează  

 Brăhăşeşti, com./oraş Brăhăşeşti (denumire repertoriu: Brăhăşeşti sau Brăhăşeştii de Sus, com. Brăhăşeşti, jud. Tecuci)

 Punct 1. La 800 m nord de sat, pe locul "La Chilii", pe un promontoriu larg, cuprins între râpele Chiliilor
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 1.1aşezare - Recunoaşterea arheologică a fost făcută de colectivul Poiana 1951; datare repertoriu: neolitic
 1.1.0.1topor - piese plate de marnă dură; datare repertoriu: neolitic
 1.1.0.2lamă - piese din silex; datare repertoriu: neolitic
 1.1.0.3chirpici - ars; datare repertoriu: neolitic
 1.1.0.4; datare repertoriu: neolitic
 Bibliografie:
1. Solomon, C., Muzeu Tecuci, p.10
2. , SCIV, III, 1952, p.213

 Punct 2. La 800 m nord de sat, pe locul "La Chilii", pe un promontoriu larg, cuprins între râpele Chiliilor
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 2.1aşezare - Recunoaşterea arheologică a fost făcută de colectivul Poiana 1951; datare repertoriu: La Tene; cultura: getică
 2.1.0.1ceramică - fragmente primitive cu luciu negru, ori brun, fragmente poroase cu brâie şi fragmente cenuşii în tehnică superioară; datare repertoriu: La Tene; cultura: getică; Muzeul Tecuci şi MNA
 2.1.0.2seceră - din fier; datare repertoriu: La Tene; cultura: getică; Muzeul Tecuci şi MNA
 2.1.0.3ceramică - fragmente ceramice de caracter autohton, fragmente de vase greco-romane de import; datare repertoriu: La Tene, secolele I-II; cultura: getică; Muzeul Tecuci şi MNA
 2.1.0.4râşniţă - mai multe exemplare rotative, de tip roman; datare repertoriu: La Tene, secolele I-II; cultura: getică; Muzeul Tecuci şi MNA
 2.1.0.5monedă - denar din argint de la Antoninus Pius; datare repertoriu: La Tene; cultura: getică; Muzeul Tecuci şi MNA
 2.2aşezare; datare repertoriu: La Tene, secolele I-II; cultura: getică
 2.2.0.1ceramică - fragmente primitive cu luciu negru, ori brun, fragmente poroase cu brâie şi fragmente cenuşii în tehnică superioară; datare repertoriu: La Tene; cultura: getică; Muzeul Tecuci şi MNA
 2.2.0.2seceră - din fier; datare repertoriu: La Tene; cultura: getică; Muzeul Tecuci şi MNA
 2.2.0.3ceramică - fragmente ceramice de caracter autohton, fragmente de vase greco-romane de import; datare repertoriu: La Tene, secolele I-II; cultura: getică; Muzeul Tecuci şi MNA
 2.2.0.4râşniţă - mai multe exemplare rotative, de tip roman; datare repertoriu: La Tene, secolele I-II; cultura: getică; Muzeul Tecuci şi MNA
 2.2.0.5monedă - denar din argint de la Antoninus Pius; datare repertoriu: La Tene; cultura: getică; Muzeul Tecuci şi MNA
 Bibliografie:
1. Solomon, C., Muzeul Ttecuci, p.10
2. , SCIV, III, 1952, p.213

 Punct 3. La locul numit "Lacul lui Merescu", la 1 km spre nord, lângă pădure
Tip sit: neprecizat - Ceramică similara cu cea de la punctele precedente
 Descoperiri:
 Bibliografie:
1. , SCIV, III, 1952, p.213

 Punct 4. La patru km sud de Brăhăşeşti, pe malul stâng al văii "Băbăloaica" (numită pe hartă "Puturoasa"), cam la 1 km de confluenţa acestei văi cu Cerna, pe trei boturi de dealuri apropiate, între păduri
Tip sit: aşezare

Observatii: Recunoaşterea arheologică a fost făcută de colectivul Poiana 1951
 Descoperiri:
 4.1aşezare; datare repertoriu: neolitic
 4.1.0.1lamă - din silex; datare repertoriu: neolitic; MNA
 4.1.0.2măciucă - fragment de măciucă sferoidală, din piatră; datare repertoriu: neolitic; MNA
 4.1.0.3ceramică - fragmente poroase şi fine (de aspect cucutenian); unul din cioburi prezintă unghiuri paralele produse cu sfoara, amintind ceramica Usatovo; datare repertoriu: neolitic; MNA
 4.1.0.4ceramică - fragmente poroase, fragmente de vase fine indigene arse la roşu şi fragmente de amfore de import; datare repertoriu: La Tene; cultura: getică; MNA
 4.2aşezare; datare repertoriu: La Tene; cultura: getică
 4.2.0.1lamă - din silex; datare repertoriu: neolitic; MNA
 4.2.0.2măciucă - fragment de măciucă sferoidală, din piatră; datare repertoriu: neolitic; MNA
 4.2.0.3ceramică - fragmente poroase şi fine (de aspect cucutenian); unul din cioburi prezintă unghiuri paralele produse cu sfoara, amintind ceramica Usatovo; datare repertoriu: neolitic; MNA
 4.2.0.4ceramică - fragmente poroase, fragmente de vase fine indigene arse la roşu şi fragmente de amfore de import; datare repertoriu: La Tene; cultura: getică; MNA
 Bibliografie:
1. , SCIV, III, 1952, p.213

 Punct 5. Pe platoul de la nord-vest de sat, la cca. 300 m nord de staţiunea de la "Chilii", la locul numit "La Gherasim", înainte de intrarea în pădurea Mereşcu, la vest de "drumul Delenilor", dintre Brăhăşeşti şi Toflea
Tip sit: val
 Descoperiri:
 5.1val - Segment din valul dintre Ploscuţeni şi Stoicani, lung de 400 m pe direcţia sud-vest-nord-est, între malul stâng al văii superioare a Tecucelului şi "drumul Delenilor" sub forma unui dâmb scund de 0,30-0,50 înălţime şi lat de 20 m.; datare repertoriu: nedeterminată
 Bibliografie:
1. Schuchhardt C., AEM, IX, 1885, p.204
2. Vulpe Ec., SCIV, I, 2, 1950, p.169
3. , SCIV, III, 1952, p.218

+ Brăneşti, com. Vlădeşti Galaţi Brăneşti, com. Vlădeşti, jud. Covurlui epoca geto-romană; epoca medievală timpurie   Afişează  
+ Buceşti, com. Iveşti Galaţi Buceşti, jud. Tecuci La Tene   Afişează  
+ Buciumeni, com. Buciumeni Galaţi Buciumeni, com. Buciumeni, jud. Tecuci La Tene; neprecizată   Afişează  
+ Bursucani, com. Bălăbăneşti Galaţi Bursucani, com. Bălăbăneşti, jud. Covurlui epoca fierului; epoca migraţiilor   Afişează  
+ Cavadineşti, com. Cavadineşti Galaţi Cavadineşti, com. Cavadineşti, jud. Covurlui bronz final - începutul primei epoci a fierului; bronz final şi începutul primei epoci a fierului; epoca bronzului; epoca medievală; epoca medievală timpurie; epoca romană târzie   Afişează  
+ Cişmele, com. Smârdan Galaţi Cişmele, com. Smârdan, jud. Covurlui neprecizată   Afişează  
+ Comăneşti, com. Cavadineşti Galaţi Comăneşti, com. Cavadineşti, jud. Covurlui epoca bronzului; epoca medievală; neolitic   Afişează  
+ Corod, com. Corod Galaţi Corod, com. Corod, jud. Tecuci epoca medievală; neprecizată   Afişează  
+ Cosiţeni, com. Brăhăşeşti Galaţi Cosiţeni, com. Brăhăşeşti, jud. Tecuci epoca medievală; La Tene   Afişează  
+ Cosmeşti, com. Cosmeşti Galaţi Cosmeşti, com. Cosmeşti, jud. Tecuci La Tene   Afişează  
+ Costache Negri, com. Costache Negri Galaţi Mânjina, com. Costache Negri, jud. Covurlui nedeterminată   Afişează  
+ Cuca, com. Cuca Galaţi Cuca, com. Cuca, jud. Covurlui nedeterminată; neprecizată   Afişează  
+ Cudalbi, com. Cudalbi Galaţi Cudalbi, com. Cudalbi, jud. Covurlui epoca bizantină; nedeterminată   Afişează  
+ Drăgăneşti, com. Drăgăneşti Galaţi Drăgăneşti, com. Drăgăneşti, jud. Tecuci epoca migraţiilor; neolitic   Afişează  
+ Fântânele, com. Scânteieşti Galaţi Fântânele, com. Scânteieşti, jud. Covurlui neprecizată   Afişează  
+ Folteşti, com. Folteşti Galaţi Folteşti, com. Folteşti, jud. Covurlui epoca bronzului; epoca migraţiilor; Hallstatt; nedeterminată; perioada de tranziţie de la eneolitic la bronz   Afişează  
+ Frumuşiţa, com. Frumuşiţa Galaţi Frumuşiţa, com. Frumuşiţa, jud. Covurlui epoca fierului; preistorie   Afişează  
+ Frunzeasca, com. Munteni Galaţi Frunzeasca, com. Munteni, jud. Tecuci nedeterminată   Afişează  
+ Galati, com. Galaţi Galaţi Galaţi, jud. Covurlui antichitate; epoca fierului; epoca romană; La Tene   Afişează  
+ Galaţi, com. Galaţi Galaţi Barboşi, com. Galaţi, jud. Covurlui epoca romană; Hallstatt; La Tene   Afişează  
+ Găneşti, com. Cavadineşti Galaţi Găneşti, com. Cavadineşti, jud. Covurlui epoca bronzului; epoca migraţiilor; Hallstatt; preistorie   Afişează  
+ Găneşti, com. Cavadineşti Galaţi Cristeşti, com. Cavadineşti, jud. Covurlui neprecizată   Afişează  
+ Gohor, com. Gohor Galaţi Gohor, com. Gohor, jud. Tecuci neolitic   Afişează  
+ Hanu-Conachi, com. Fundeni Galaţi Hanu-Conachi, com. Fundeni, jud. Tecuci neolitic   Afişează  
+ Hânţeşti, com. Buciumeni Galaţi Hânţeşti, com. Buciumeni, jud. Tecuci neprecizată   Afişează  
+ Ijdileni, com. Frumuşiţa Galaţi Ijdileni, com. Frumuşiţa, jud. Covurlui epoca romană târzie; Hallstatt; romană târzie   Afişează  
+ Iveşti, com. Iveşti Galaţi Iveşti, com. Iveşti, jud. Tecuci nedeterminată   Afişează  
+ Matca, com. Matca Galaţi Matca, com. Matca, jud. Tecuci neprecizată   Afişează  
+ Mălureni, com. Nicoreşti Galaţi Mălureni, com. Nicoreşti, jud. Tecuci epoca bronzului   Afişează  
+ Măstăcani, com. Măstăcani Galaţi Măstăcani, com. Măstăcani, jud. Covurlui neolitic   Afişează  
+ Moscu, com. Târgu Bujor Galaţi Moscu, com. Târgu Bujor, jud. Covurlui epoca medievală; epoca medievală timpurie   Afişează  
+ Movileni, com. Şendreni Galaţi Movileni, com. Şendreni, jud. Covurlui neprecizată   Afişează  
+ Munteni, com. Munteni Galaţi Munteni, com. Munteni, jud. Tecuci nedeterminată; neprecizată   Afişează  
+ Nicoreşti, com. Nicoreşti Galaţi Nicoreşti, com. Nicoreşti, jud. Tecuci Hallstatt; neprecizată   Afişează  
+ Oancea, com. Oancea Galaţi Oancea, com. Oancea, jud. Covurlui epoca medievală   Afişează  
+ Odaia Manolache, com. Vânători Galaţi Slobozia Movilei, com. Vânători, jud. Covurlui neprecizată   Afişează  
+ Odaia Manolache, com. Vânători Galaţi Odaia lui Manolache, com. Vânători, jud. Covurlui nedeterminată   Afişează  
+ Pechea, com. Pechea Galaţi Pechea, com. Pechea, jud. Covurlui neprecizată   Afişează  
+ Piscu, com. Piscu Galaţi Piscu, com. Piscu, jud. Covurlui Hallstatt   Afişează  
+ Plevna, com. Rediu Galaţi Plevna, com. Rediu, jud. Covurlui nedeterminată   Afişează  
+ Poiana, com. Poiana Galaţi Poiana, com. Poiana, jud. Tecuci epoca bronzului; Hallsatt final-Latene timpuriu; Hallstatt; Hallstatt final-La Tene timpuriu; La Tene; La Tene şi epoca romană  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  Afişează  
+ Poiana, com. Poiana Galaţi Huleşti, com. Poiana, jud. Tecuci epoca bronzului   Afişează  
+ Prodăneşti, com. Bereşti-Meria Galaţi Prodăneşti, com. Bereşti-Meria, jud. Covurlui epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană   Afişează  
+ Rediu, com. Rediu Galaţi Oasele, com. Rediu, jud. Covurlui epoca medievală timpurie; epoca migraţiilor; epoca romană; nedeterminată; neprecizată   Afişează  
+ Rogojeni, com. Suceveni Galaţi Rogojeni, com. Suceveni, jud. Covurlui epoca bronzului   Afişează  
+ Săseni, com. Bereşti-Meria Galaţi Săseni, com. Bereşti-Meria, jud. Covurlui epoca bronzului; La Tene   Afişează  
+ Scânteieşti, com. Scânteieşti Galaţi Scânteieşti, com. Scânteieşti, jud. Covurlui neprecizată   Afişează  
+ Schela, com. Schela Galaţi Lascăr Catargiu, com. Schela, jud. Covurlui epoca medievală timpurie; neprecizată   Afişează  

Precedentele pagini 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Următoarele pagini


Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
Responsabil de proiect: Şandric Bogdan. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu
Data publicării: 2003. Copyright: cIMeC - Institutul de Memorie Culturală, 2021
Ultima actualizare 12 Decembrie 2014