cIMeC Home Page Înapoi la SELECŢIE    Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
- pagina 20 -

Lista completă de localităţi (2107 localităţi)

Localitate Judeţ Localizare repertoriu Epoca Fişe de
repertoriu
Afişare hartă
+ Tuzla, com. Tuzla Constanţa Tuzla, com. Tuzla, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Urluia, com. Adamclisi Constanţa Urluia, com. Adamclisi, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Vadu, com. Corbu Constanţa Vadul, com. Corbu, jud. Constanţa epoca elenistică; epoca elenistică/romană; epoca greacă arhaică/elenistică; epoca romană   Afişează  
+ Valea Dacilor, com. Medgidia Constanţa Valea Dacilor, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Valea Mare, com. Cochirleni Constanţa Valea Mare, com. Cochirleni, jud. Constanţa epoca romană    
+ Valu lui Traian, com. Valu lui Traian Constanţa Valea Seacă, jud. Constanţa epoca romană; perioada prefeudală   Afişează  
+ Valu lui Traian, com. Valu lui Traian Constanţa Valul lui Traian, com. Valu lui Traian, jud. Constanţa epoca romană; nedeterminată; neprecizată   Afişează  
+ Vama Veche, com. Limanu Constanţa Vama Veche, com. Limanu, jud. Constanţa epoca romană; nedeterminată   Afişează  
+ Văleni, com. Dobromir Constanţa Valea Rea, com. Dobromir, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Vâlcelele, com. Negru-Vodă Constanţa Vâlcelele, com. Negru-Vodă, jud. Constanţa Diferite epoci   Afişează  
+ Vânători, com. Pecineaga Constanţa Haidarchioi, com. Pecineaga, jud. Constanţa epoca romană; neprecizată   Afişează  
+ Vânători, com. Pecineaga Constanţa Vânători, com. Pecineaga, jud. Constanţa epoca elenistică; epoca elenistică/romană; epoca romană; neprecizată   Afişează  
+ Viile, com. Ion Corvin Constanţa Beilic, com. Ion Corvin, jud. Constanţa epoca bronzului; epoca romană; neprecizată   Afişează  
+ Viişoara, com. Cobadin Constanţa Viişoara, com. Cobadin, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Viroaga, com. Cerchezu Constanţa Viroaga, com. Cerchezu, jud. Constanţa neprecizată   Afişează  
+ Vlahii, com. Aliman Constanţa Vlahii, com. Aliman, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Zorile, com. Adamclisi Constanţa Zorile, com. Adamclisi, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Aita Seacă, com. Băţani Covasna Aita Seacă, jud. Trei Scaune neprecizată   Afişează  
+ Alungeni, com. Turia Covasna Alungeni, jud. Trei Scaune bronz final; epoca fierului; Hallstatt; La Tene; nedeterminată; neolitic; neolitic final; neprecizată   Afişează  
+ Aninoasa, com. Reci Covasna Aninoasa, jud. Trei Scaune bronz final; bronz timpuriu; neolitic; neolitic sau epoca bronzului; neprecizată   Afişează  
+ Araci, com. Vâlcele Covasna Araci, jud. Trei Scaune bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; La Tene; neolitic   Afişează  
+ Arcuş, com. Arcuş Covasna Arcuş, com. Arcuş, jud. Trei Scaune eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; La Tene; nedeterminată; neolitic; neprecizată; preistorie   Afişează  
+ Ariuşd, com. Vâlcele Covasna Ariuşd, com. Vâlcele, jud. Trei Scaune bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; neolitic; preistorie   Afişează  
+ Baraolt, com. Baraolt Covasna Baraolt, jud. Trei Scaune bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic; neprecizată   Afişează  
+ Băţanii Mici, com. Băţani Covasna Băţanii Mici, com. Băţani, jud. Odorhei neolitic; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Afişează  
+ Belin, com. Belin Covasna Belin, jud. Trei Scaune bronz final   Afişează  
+ Biborţeni, com. Baraolt Covasna Biborţeni, jud. Odorhei epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; La Tene; paleolitic   Afişează  
+ Bicfalău, com. Ozun Covasna Bicfalău, com. Ozun, jud. Trei Scaune epoca dacică sau romană; epoca medievală; neprecizată   Afişează  
+ Bita, com. Reci Covasna Bita, com. Reci, jud. Trei Scaune Hallstatt; neprecizată   Afişează  
< - > Bixad, com. Bixad Covasna Bicsad, jud. Trei Scaune bronz final; bronz timpuriu; epoca medievală; epoca romană; La Tene; neolitic; neprecizată   Afişează  

 Bixad, com./oraş Bixad (denumire repertoriu: Bicsad sau Bicsadul Oltului, Bikszád, Sepsibiksád, Sepsibükszád, jud. Trei Scaune)

 Punct 1. Neprecizat
Tip sit: neprecizat

Observatii: Pentru descoperirile paleolitice amintite sub numele de Bicsad vezi Bixad, Baia Mare
 Descoperiri:
 Bibliografie:
1. Roska M., ACMIT, I, 1926-1928, p.190-191
2. Roska M., Rep, p.42, nr. 123

 Punct 2. Lângă gara Bicsad, pe malul drept al Oltului, sub muntele "Murgăul mic" (kismurgó), între Olt şi pârâul Răchitaş (Rakkotyás), pe un promontoriu al unei terase, la cariera de piatră a CFR, înconjurat cu trei şanţuri de apărare adânci, se află cetatea "Şea" (Vápavára, Várvópója)
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 2.1aşezare - Strat de cultură gros de 1,40m; datare repertoriu: neolitic; cultura: Ariuşd; autor sptur: F. László; colectivul Academiei RPR, 1910; 1949
 2.1.0.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni
 2.1.0.2celt - din bronz; datare repertoriu: bronz final; Muzeul sfântul Gheorghe (până în 1944)
 2.1.0.3monedă - piesă imperială romană; datare repertoriu: epoca romană; MNA
 2.1.0.4ceramică - Vase şi fragmente de vase pictate şi monocrome; datare repertoriu: neolitic; cultura: Ariuşd; autor sptur: F. László, colectivul Academiei R.P.R., 1910, 1949; Muezu Sf. Gheorghe
 2.1.0.5figurină - Figurine antropomorfe şi zoomorfe; datare repertoriu: neolitic; cultura: Ariuşd; autor sptur: F. László, colectivul Academiei R.P.R., 1910, 1949; Muezu Sf. Gheorghe
 2.1.0.6aşchii - Aşchii obsidian şi silex; datare repertoriu: neolitic; cultura: Ariuşd; autor sptur: F. László, colectivul Academiei R.P.R., 1910, 1949; Muezu Sf. Gheorghe
 2.1.0.7ceramică; datare repertoriu: La Tene; cultura: dacică
 2.2aşezare; datare repertoriu: La Tene; cultura: dacică
 2.2.0.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni
 2.2.0.2celt - din bronz; datare repertoriu: bronz final; Muzeul sfântul Gheorghe (până în 1944)
 2.2.0.3monedă - piesă imperială romană; datare repertoriu: epoca romană; MNA
 2.2.0.4ceramică - Vase şi fragmente de vase pictate şi monocrome; datare repertoriu: neolitic; cultura: Ariuşd; autor sptur: F. László, colectivul Academiei R.P.R., 1910, 1949; Muezu Sf. Gheorghe
 2.2.0.5figurină - Figurine antropomorfe şi zoomorfe; datare repertoriu: neolitic; cultura: Ariuşd; autor sptur: F. László, colectivul Academiei R.P.R., 1910, 1949; Muezu Sf. Gheorghe
 2.2.0.6aşchii - Aşchii obsidian şi silex; datare repertoriu: neolitic; cultura: Ariuşd; autor sptur: F. László, colectivul Academiei R.P.R., 1910, 1949; Muezu Sf. Gheorghe
 2.2.0.7ceramică; datare repertoriu: La Tene; cultura: dacică
 2.3cetate - Ruine cu ziduri înalte de peste 3 m., construită cu piatră şi mortar.; datare repertoriu: epoca medievală, secolul XVII
 2.3.0.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni
 2.3.0.2celt - din bronz; datare repertoriu: bronz final; Muzeul sfântul Gheorghe (până în 1944)
 2.3.0.3monedă - piesă imperială romană; datare repertoriu: epoca romană; MNA
 2.3.0.4ceramică - Vase şi fragmente de vase pictate şi monocrome; datare repertoriu: neolitic; cultura: Ariuşd; autor sptur: F. László, colectivul Academiei R.P.R., 1910, 1949; Muezu Sf. Gheorghe
 2.3.0.5figurină - Figurine antropomorfe şi zoomorfe; datare repertoriu: neolitic; cultura: Ariuşd; autor sptur: F. László, colectivul Academiei R.P.R., 1910, 1949; Muezu Sf. Gheorghe
 2.3.0.6aşchii - Aşchii obsidian şi silex; datare repertoriu: neolitic; cultura: Ariuşd; autor sptur: F. László, colectivul Academiei R.P.R., 1910, 1949; Muezu Sf. Gheorghe
 2.3.0.7ceramică; datare repertoriu: La Tene; cultura: dacică
 Bibliografie:
1. Scheint, G., Szekler, p.119
2. Kövari, L., Erd. rég., p.54-55
3. Vitos, K., Csikm.Füz., p.160
4. , Háromszékvm.eml, p.255
5. Könyöki, J., Nagy, G., Középkori várak, p.260
6. , JSzNM, 1908-1909, 1910, p.45
7. László, F., Dolg, II, 1911, p.177, 227
8. , EMKÉ Kalauz, p.277
9. Opreanu, S, LiGUC, III, 1926-1927, p.84-85
10. Ferenczi, A., ACMIT, I, 1926-1928, p.244, 246
11. Schroller, H., Emlékkönyv SyNM, p.334
12. Schroller, H., St. u. Kz., p.77
13. Roska M., AÉ, XLVII, 1934, p.155
14. Roska M., Közl, III, 1943, p.74-78, nr. 50
15. Roska M., Erd.Múz., 1944, p.38
16. Daicoviciu C., Dacia, VII-VIII, 1937-1940, p.320
17. , Dos. MNA, 454, 1947
18. , SCIV, I, 1950, p.116
19. Székely, Z., Săpături, p.75-93

 Punct 3. Pe o înălţime numită "Piatra Şoimului" (Sólyiomkrö)
Tip sit: cetate
 Descoperiri:
 3.1cetate - Ruine; datare repertoriu: neprecizată
 Bibliografie:
1. Scheint, G., Szekler, p.119
2. Köváry, L., Erd. ép., p.54-55

 Punct 4. În grădina locuitorului Koloman Vargyasi
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 4.0.0.1monedă - tetradrahmă din argint a Macedoniei Prima; datare repertoriu: La Tene, secolul II î. Chr.; cultura: greacă; Muzeul Sfântul Gheorghe (până în 1944)
 Bibliografie:
1. Szekély, Z., Sepsisztgy, p.46, nr. 123

 Punct 5. Pe locul numit "Livada" (Lüget)
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 5.0.0.1monedă - din aur de la împăratul Nero; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Sfântul Gheorghe, până în 1944)
 Bibliografie:
1. Informaţie Z. Székely

+ Bodoc, com. Bodoc Covasna Bodoc, jud. Trei Scaune bronz final; eneolitic; La Tene; neolitic   Afişează  
+ Boroşneu Mare, com. Boroşneu Mare Covasna Boroşneu Mare, jud. Trei Scaune epoca romană; Hallstatt; neolitic   Afişează  
+ Boroşneu Mic, com. Boroșneu Mare Covasna Boroşneu Mic, jud. Trei Scaune bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca fierului; epoca medievală; La Tene; nedeterminată; neolitic   Afişează  
+ Brateş, com. Brateş Covasna Brateş, jud. Trei Scaune epoca romană; La Tene   Afişează  
+ Brăduţ, com. Brăduţ Covasna Brăduţ, jud. Odorhei epoca bronzului; neolitic; neprecizată; paleolitic; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Afişează  
+ Breţcu, com. Breţcu Covasna Breţcu, jud. Trei Scaune bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca romană; nedeterminată; neprecizată   Afişează  
+ Catalina, com. Catalina Covasna Cătălina, jud. Trei Scaune epoca bronzului; epoca romană; La Tene; neolitic; neprecizată   Afişează  
+ Cernat, com. Cernat Covasna Cernatu de Sus, com. Cernat, jud. Trei Scaune bronz final; eneolitic; epoca medievală; neolitic; neolitic final, bronz timpuriu   Afişează  
+ Cernat, com. Cernat Covasna Cernatu de Jos, com. Cernat, jud. Trei Scaune bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca fierului; epoca migraţiilor; epoca romană; La Tene; neolitic   Afişează  
+ Chichiş, com. Chichiş Covasna Chichiş, jud. Trei Scaune epoca bronzului; epoca romană; preistorie   Afişează  
+ Chilieni, com. Sfântu Gheorghe Covasna Chilieni, jud. Trei Scaune epoca romană; La Tene; neprecizată   Afişează  
+ Coşeni, com. Sfântu Gheorghe Covasna Coşeni, com. Sfântu Gheorghe, jud. Trei Scaune Hallstatt   Afişează  
+ Covasna, com. Covasna Covasna Covasna, jud. Trei Scaune bronz final; epoca bronzului; epoca medievală timpurie; epoca romană; La Tene; nedeterminată; neolitic; neprecizată   Afişează  
+ Crasna, com. Sita Buzăului Covasna Crasna, com. Sita Buzăului, jud. Trei Scaune epoca migraţiilor   Afişează  
+ Dalnic, com. Dalnic Covasna Dalnic, jud. Trei Scaune bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic   Afişează  
+ Dobolii de Jos, com. Ilieni Covasna Dobolii de Jos, com. Ilieni, jud. Trei Scaune bronz final; eneolitic; epoca fierului; epoca romană; Hallstatt; La Tene   Afişează  
+ Dobolii de Sus, com. Boroşneu Mare Covasna Dobolii de Sus, com. Boroşneu Mare, jud. Trei Scaune neprecizată   Afişează  
+ Doboşeni, com. Brăduţ Covasna Doboşeni, jud. Odorhei Hallstatt; neolitic; perioada de tranziţie la epoca bronzului, bronz   Afişează  
+ Filia, com. Brăduţ Covasna Filia, com. Brăduţ, jud. Odorhei neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Afişează  
+ Fotoş, com. Ghidfalău Covasna Fotoş, com. Ghidfalău, jud. Trei Scaune epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; La Tene; neolitic; neprecizată   Afişează  

Precedentele pagini 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Următoarele pagini


Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
Responsabil de proiect: Şandric Bogdan. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu
Data publicării: 2003. Copyright: cIMeC - Institutul de Memorie Culturală, 2021
Ultima actualizare 12 Decembrie 2014