cIMeC Home Page Înapoi la SELECŢIE    Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
- pagina 20 -

Lista completă de localităţi (2107 localităţi)

Localitate Judeţ Localizare repertoriu Epoca Fişe de
repertoriu
Afişare hartă
+ Tuzla, com. Tuzla Constanţa Tuzla, com. Tuzla, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Urluia, com. Adamclisi Constanţa Urluia, com. Adamclisi, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Vadu, com. Corbu Constanţa Vadul, com. Corbu, jud. Constanţa epoca elenistică; epoca elenistică/romană; epoca greacă arhaică/elenistică; epoca romană   Afişează  
+ Valea Dacilor, com. Medgidia Constanţa Valea Dacilor, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Valea Mare, com. Cochirleni Constanţa Valea Mare, com. Cochirleni, jud. Constanţa epoca romană    
+ Valu lui Traian, com. Valu lui Traian Constanţa Valea Seacă, jud. Constanţa epoca romană; perioada prefeudală   Afişează  
+ Valu lui Traian, com. Valu lui Traian Constanţa Valul lui Traian, com. Valu lui Traian, jud. Constanţa epoca romană; nedeterminată; neprecizată   Afişează  
+ Vama Veche, com. Limanu Constanţa Vama Veche, com. Limanu, jud. Constanţa epoca romană; nedeterminată   Afişează  
+ Văleni, com. Dobromir Constanţa Valea Rea, com. Dobromir, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Vâlcelele, com. Negru-Vodă Constanţa Vâlcelele, com. Negru-Vodă, jud. Constanţa Diferite epoci   Afişează  
+ Vânători, com. Pecineaga Constanţa Haidarchioi, com. Pecineaga, jud. Constanţa epoca romană; neprecizată   Afişează  
+ Vânători, com. Pecineaga Constanţa Vânători, com. Pecineaga, jud. Constanţa epoca elenistică; epoca elenistică/romană; epoca romană; neprecizată   Afişează  
+ Viile, com. Ion Corvin Constanţa Beilic, com. Ion Corvin, jud. Constanţa epoca bronzului; epoca romană; neprecizată   Afişează  
+ Viişoara, com. Cobadin Constanţa Viişoara, com. Cobadin, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Viroaga, com. Cerchezu Constanţa Viroaga, com. Cerchezu, jud. Constanţa neprecizată   Afişează  
+ Vlahii, com. Aliman Constanţa Vlahii, com. Aliman, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Zorile, com. Adamclisi Constanţa Zorile, com. Adamclisi, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Aita Seacă, com. Băţani Covasna Aita Seacă, jud. Trei Scaune neprecizată   Afişează  
< - > Alungeni, com. Turia Covasna Alungeni, jud. Trei Scaune bronz final; epoca fierului; Hallstatt; La Tene; nedeterminată; neolitic; neolitic final; neprecizată   Afişează  

 Alungeni, com./oraş Turia (denumire repertoriu: Alungeni sau Futaşfalău, Futásfalva, jud. Trei Scaune)

 Punct 1. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 1.0.0.1topor - Trei topoare neolitice de piatră; datare repertoriu: neolitic; Muzeu Déri, Debreţin, Ungaria
 Bibliografie:
1. Zoltai, L., AÉ, XXXV, 1915, p.124
2. Roska, M., Rep., p.95, nr.118

 Punct 2. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 2.0.0.1celt - Mai multe celturi de bronz; datare repertoriu: bronz final; Muzeu Sf. Gheorghe
 Bibliografie:
1. Téglás,G., OTTÉ, XIII, 1888, p.69
2. Nagy, G., SzNME, I, 1890, p.51
3. Marţian, I., Rep., p.95, nr. 118

 Punct 3. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 3.0.0.1fusaiolă - Fusaiolă de lut; datare repertoriu: epoca fierului; Muzeu Sf. Gheorghe
 3.0.0.2disc - Disc de lut găurit; datare repertoriu: epoca fierului; Muzeu Sf. Gheorghe
 Bibliografie:
1. Nagy, G., SzNME, I, 1890, p.52
2. Marţian, I., Rep., p.272

 Punct 4. În punctul "Piatra" (Kötartomány), în stânga drumului ce duce spre Turia, la nord-est de sat, între pâraiele Bélmezö şi Fântîna Rece (Hidegkút)
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 4.1aşezare - Necercetată; datare repertoriu: neolitic
 Bibliografie:
1. Székely, Z., Dacia, XI-XII, 1945-1947, p.108

 Punct 5. Lângă pădurea "Capătul Stejarului" (Cserefark)
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 5.1aşezare - Aşezare de neolitic final; datare repertoriu: neolitic final
 5.1.0.1ceramică - Fragmente ceramice; datare repertoriu: neolitic final; Muzeu Sf. Gheorghe
 5.1.0.2fusaiolă - Fusaiole; număr neprecizat; datare repertoriu: neolitic final; Muzeu Sf. Gheorghe
 5.1.0.3topor - de piatră; datare repertoriu: neolitic final; Muzeu Sf. Gheorghe
 Bibliografie:
1. Roska, M., Közl., I, 1941, p.58
2. Roska, M., Rep., p.95, nr. 118

 Punct 6. În cartierul satului numit "Fântăna Sărată" (Sóskút), în curtea locuitorului Stefan Lukacs
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 6.1aşezare - Resturile unei aşezări dacice din prima şi a doua epocă a fierului cu vetre de pământ şi pietre, vase, chirpic ars, oase de animale şi un tezaur de cca. 120 denari romani republicani. S-a observat şi un zid de piatră fără mortar.; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: dacică, 1946
 6.1.1vatră - Vetre de pământ şi pietre; datare repertoriu: Hallstatt, 1946
 6.1.1.1ceramică - Vase şi fragmente de vase; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: dacică, 1946
 6.1.1.2chirpici - Fragmente chirpic ars; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: dacică, 1946
 6.1.1.3oase animale; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: dacică, 1946
 6.1.1.4ceramică - Vase şi fragmente de vase; datare repertoriu: La Tene; cultura: dacică, 1946
 6.1.1.5chirpici - Fragmente chripic ars; datare repertoriu: La Tene; cultura: dacică, 1946
 6.1.1.6oase animale; datare repertoriu: La Tene; cultura: dacică, 1946
 6.1.2vatră - Vetre de pământ şi pietre; datare repertoriu: La Tene, 1946
 6.1.2.1ceramică - Vase şi fragmente de vase; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: dacică, 1946
 6.1.2.2chirpici - Fragmente chirpic ars; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: dacică, 1946
 6.1.2.3oase animale; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: dacică, 1946
 6.1.2.4ceramică - Vase şi fragmente de vase; datare repertoriu: La Tene; cultura: dacică, 1946
 6.1.2.5chirpici - Fragmente chripic ars; datare repertoriu: La Tene; cultura: dacică, 1946
 6.1.2.6oase animale; datare repertoriu: La Tene; cultura: dacică, 1946
 6.1.3tezaur - Tezaur de cca. 120 denari romani republicani de argint conţinuţi într-o oală. S-au păstrat numai 87 de monede.; datare repertoriu: La Tene, 1946; Muzeu Sf. Gheorghe, MNA, colecţii private
 6.1.3.1ceramică - Vase şi fragmente de vase; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: dacică, 1946
 6.1.3.2chirpici - Fragmente chirpic ars; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: dacică, 1946
 6.1.3.3oase animale; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: dacică, 1946
 6.1.3.4ceramică - Vase şi fragmente de vase; datare repertoriu: La Tene; cultura: dacică, 1946
 6.1.3.5chirpici - Fragmente chripic ars; datare repertoriu: La Tene; cultura: dacică, 1946
 6.1.3.6oase animale; datare repertoriu: La Tene; cultura: dacică, 1946
 6.2aşezare - Resturile unei aşezări dacice din prima şi a doua epocă a fierului cu vetre de pământ şi pietre; datare repertoriu: La Tene; cultura: dacică, 1946
 6.2.1vatră - Vetre de pământ şi pietre; datare repertoriu: Hallstatt, 1946
 6.2.1.1ceramică - Vase şi fragmente de vase; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: dacică, 1946
 6.2.1.2chirpici - Fragmente chirpic ars; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: dacică, 1946
 6.2.1.3oase animale; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: dacică, 1946
 6.2.1.4ceramică - Vase şi fragmente de vase; datare repertoriu: La Tene; cultura: dacică, 1946
 6.2.1.5chirpici - Fragmente chripic ars; datare repertoriu: La Tene; cultura: dacică, 1946
 6.2.1.6oase animale; datare repertoriu: La Tene; cultura: dacică, 1946
 6.2.2vatră - Vetre de pământ şi pietre; datare repertoriu: La Tene, 1946
 6.2.2.1ceramică - Vase şi fragmente de vase; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: dacică, 1946
 6.2.2.2chirpici - Fragmente chirpic ars; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: dacică, 1946
 6.2.2.3oase animale; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: dacică, 1946
 6.2.2.4ceramică - Vase şi fragmente de vase; datare repertoriu: La Tene; cultura: dacică, 1946
 6.2.2.5chirpici - Fragmente chripic ars; datare repertoriu: La Tene; cultura: dacică, 1946
 6.2.2.6oase animale; datare repertoriu: La Tene; cultura: dacică, 1946
 6.2.3tezaur - Tezaur de cca. 120 denari romani republicani de argint conţinuţi într-o oală. S-au păstrat numai 87 de monede.; datare repertoriu: La Tene, 1946; Muzeu Sf. Gheorghe, MNA, colecţii private
 6.2.3.1ceramică - Vase şi fragmente de vase; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: dacică, 1946
 6.2.3.2chirpici - Fragmente chirpic ars; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: dacică, 1946
 6.2.3.3oase animale; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: dacică, 1946
 6.2.3.4ceramică - Vase şi fragmente de vase; datare repertoriu: La Tene; cultura: dacică, 1946
 6.2.3.5chirpici - Fragmente chripic ars; datare repertoriu: La Tene; cultura: dacică, 1946
 6.2.3.6oase animale; datare repertoriu: La Tene; cultura: dacică, 1946
 6.3zid - Zid de piatră brută fără mortar; datare repertoriu: neprecizată, 1946
 6.3.1vatră - Vetre de pământ şi pietre; datare repertoriu: Hallstatt, 1946
 6.3.1.1ceramică - Vase şi fragmente de vase; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: dacică, 1946
 6.3.1.2chirpici - Fragmente chirpic ars; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: dacică, 1946
 6.3.1.3oase animale; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: dacică, 1946
 6.3.1.4ceramică - Vase şi fragmente de vase; datare repertoriu: La Tene; cultura: dacică, 1946
 6.3.1.5chirpici - Fragmente chripic ars; datare repertoriu: La Tene; cultura: dacică, 1946
 6.3.1.6oase animale; datare repertoriu: La Tene; cultura: dacică, 1946
 6.3.2vatră - Vetre de pământ şi pietre; datare repertoriu: La Tene, 1946
 6.3.2.1ceramică - Vase şi fragmente de vase; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: dacică, 1946
 6.3.2.2chirpici - Fragmente chirpic ars; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: dacică, 1946
 6.3.2.3oase animale; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: dacică, 1946
 6.3.2.4ceramică - Vase şi fragmente de vase; datare repertoriu: La Tene; cultura: dacică, 1946
 6.3.2.5chirpici - Fragmente chripic ars; datare repertoriu: La Tene; cultura: dacică, 1946
 6.3.2.6oase animale; datare repertoriu: La Tene; cultura: dacică, 1946
 6.3.3tezaur - Tezaur de cca. 120 denari romani republicani de argint conţinuţi într-o oală. S-au păstrat numai 87 de monede.; datare repertoriu: La Tene, 1946; Muzeu Sf. Gheorghe, MNA, colecţii private
 6.3.3.1ceramică - Vase şi fragmente de vase; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: dacică, 1946
 6.3.3.2chirpici - Fragmente chirpic ars; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: dacică, 1946
 6.3.3.3oase animale; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: dacică, 1946
 6.3.3.4ceramică - Vase şi fragmente de vase; datare repertoriu: La Tene; cultura: dacică, 1946
 6.3.3.5chirpici - Fragmente chripic ars; datare repertoriu: La Tene; cultura: dacică, 1946
 6.3.3.6oase animale; datare repertoriu: La Tene; cultura: dacică, 1946
 Bibliografie:
1. Székely, Z., Jegyzetek, p.17, 27
2. Székely, Z., Dacia, XI-XII, 1945-197, p.105.107, da
3. Székely, Z., Evk.SztgyM., 1955, p.12-20
4. MNA Dosar, V, 1946, p.nr. 103, 326, Inv.nr.191
5. Sauciuc-Săveanu, T., BSN, XXVIII, p.161
6. Sauciuc-Săveanu, T., MSI, seria III, t. XXIX, p.485

 Punct 7. În partea de nord-est a satului, spre Turia
Tip sit: val

Observatii: Necercetat
 Descoperiri:
 7.1val - Val de pământ de epocă nedeterminată; datare repertoriu: nedeterminată
 Bibliografie:
1. Székely, Z., Jegyzetek, p.27

+ Aninoasa, com. Reci Covasna Aninoasa, jud. Trei Scaune bronz final; bronz timpuriu; neolitic; neolitic sau epoca bronzului; neprecizată   Afişează  
+ Araci, com. Vâlcele Covasna Araci, jud. Trei Scaune bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; La Tene; neolitic   Afişează  
+ Arcuş, com. Arcuş Covasna Arcuş, com. Arcuş, jud. Trei Scaune eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; La Tene; nedeterminată; neolitic; neprecizată; preistorie   Afişează  
+ Ariuşd, com. Vâlcele Covasna Ariuşd, com. Vâlcele, jud. Trei Scaune bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; neolitic; preistorie   Afişează  
+ Baraolt, com. Baraolt Covasna Baraolt, jud. Trei Scaune bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic; neprecizată   Afişează  
+ Băţanii Mici, com. Băţani Covasna Băţanii Mici, com. Băţani, jud. Odorhei neolitic; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Afişează  
+ Belin, com. Belin Covasna Belin, jud. Trei Scaune bronz final   Afişează  
+ Biborţeni, com. Baraolt Covasna Biborţeni, jud. Odorhei epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; La Tene; paleolitic   Afişează  
+ Bicfalău, com. Ozun Covasna Bicfalău, com. Ozun, jud. Trei Scaune epoca dacică sau romană; epoca medievală; neprecizată   Afişează  
+ Bita, com. Reci Covasna Bita, com. Reci, jud. Trei Scaune Hallstatt; neprecizată   Afişează  
+ Bixad, com. Bixad Covasna Bicsad, jud. Trei Scaune bronz final; bronz timpuriu; epoca medievală; epoca romană; La Tene; neolitic; neprecizată   Afişează  
+ Bodoc, com. Bodoc Covasna Bodoc, jud. Trei Scaune bronz final; eneolitic; La Tene; neolitic   Afişează  
+ Boroşneu Mare, com. Boroşneu Mare Covasna Boroşneu Mare, jud. Trei Scaune epoca romană; Hallstatt; neolitic   Afişează  
+ Boroşneu Mic, com. Boroșneu Mare Covasna Boroşneu Mic, jud. Trei Scaune bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca fierului; epoca medievală; La Tene; nedeterminată; neolitic   Afişează  
+ Brateş, com. Brateş Covasna Brateş, jud. Trei Scaune epoca romană; La Tene   Afişează  
+ Brăduţ, com. Brăduţ Covasna Brăduţ, jud. Odorhei epoca bronzului; neolitic; neprecizată; paleolitic; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Afişează  
+ Breţcu, com. Breţcu Covasna Breţcu, jud. Trei Scaune bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca romană; nedeterminată; neprecizată   Afişează  
+ Catalina, com. Catalina Covasna Cătălina, jud. Trei Scaune epoca bronzului; epoca romană; La Tene; neolitic; neprecizată   Afişează  
+ Cernat, com. Cernat Covasna Cernatu de Sus, com. Cernat, jud. Trei Scaune bronz final; eneolitic; epoca medievală; neolitic; neolitic final, bronz timpuriu   Afişează  
+ Cernat, com. Cernat Covasna Cernatu de Jos, com. Cernat, jud. Trei Scaune bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca fierului; epoca migraţiilor; epoca romană; La Tene; neolitic   Afişează  
+ Chichiş, com. Chichiş Covasna Chichiş, jud. Trei Scaune epoca bronzului; epoca romană; preistorie   Afişează  
+ Chilieni, com. Sfântu Gheorghe Covasna Chilieni, jud. Trei Scaune epoca romană; La Tene; neprecizată   Afişează  
+ Coşeni, com. Sfântu Gheorghe Covasna Coşeni, com. Sfântu Gheorghe, jud. Trei Scaune Hallstatt   Afişează  
+ Covasna, com. Covasna Covasna Covasna, jud. Trei Scaune bronz final; epoca bronzului; epoca medievală timpurie; epoca romană; La Tene; nedeterminată; neolitic; neprecizată   Afişează  
+ Crasna, com. Sita Buzăului Covasna Crasna, com. Sita Buzăului, jud. Trei Scaune epoca migraţiilor   Afişează  
+ Dalnic, com. Dalnic Covasna Dalnic, jud. Trei Scaune bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic   Afişează  
+ Dobolii de Jos, com. Ilieni Covasna Dobolii de Jos, com. Ilieni, jud. Trei Scaune bronz final; eneolitic; epoca fierului; epoca romană; Hallstatt; La Tene   Afişează  
+ Dobolii de Sus, com. Boroşneu Mare Covasna Dobolii de Sus, com. Boroşneu Mare, jud. Trei Scaune neprecizată   Afişează  
+ Doboşeni, com. Brăduţ Covasna Doboşeni, jud. Odorhei Hallstatt; neolitic; perioada de tranziţie la epoca bronzului, bronz   Afişează  
+ Filia, com. Brăduţ Covasna Filia, com. Brăduţ, jud. Odorhei neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Afişează  
+ Fotoş, com. Ghidfalău Covasna Fotoş, com. Ghidfalău, jud. Trei Scaune epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; La Tene; neolitic; neprecizată   Afişează  

Precedentele pagini 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Următoarele pagini


Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
Responsabil de proiect: Şandric Bogdan. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu
Data publicării: 2003. Copyright: cIMeC - Institutul de Memorie Culturală, 2021
Ultima actualizare 12 Decembrie 2014