cIMeC Home Page Înapoi la SELECŢIE    Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
- pagina 17 -

Lista completă de localităţi (2107 localităţi)

Localitate Judeţ Localizare repertoriu Epoca Fişe de
repertoriu
Afişare hartă
+ Tiocu de Sus, com. Corneşti Cluj Tiocu de Sus, com. Corneşti, jud. Someş bronz final   Afişează  
+ Tioltiur, com. Corneşti Cluj Tioltiur, com. Corneşti, jud. Someş neprecizată; preistorie   Afişează  
+ Transilvania Cluj Transilvania, jud. Cluj bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca medievală; epoca medievală timpurie; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic    
+ Tritenii de Jos, com. Tritenii de Jos Cluj Tritenii de Jos, com. Tritenii de Jos, jud. Turda epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt   Afişează  
< - > Turda, com. Turda Cluj Poiana, jud. Turda epoca medievală; epoca romană; La Tene; neprecizată   Afişează  

 Turda, com./oraş Turda (denumire repertoriu: Poiana sau Poiana de Arieş, Aranyospolyán, jud. Turda)

 Punct 1. La vărsarea pârâului Neagra în Arieş.
Tip sit: instalaţii de spălare a aurului - romane
 Descoperiri:
 Bibliografie:
1. Ackner, M. J., JCC, 1856, p.28
2. Ackner, M. J., JCC, II, 1857, p.86
3. Gooss, C., Chronik, 1876, p.96
4. Cserni, B., AFM, II/1, p.549
5. Christescu, V., Viaţa ec., 1929, p.13

 Punct 2. Pe o înălţime de pe teritoriul satului
Tip sit: cetate - Cetate de formă eliptică cu şanţ dublu
 Descoperiri:
 2.1cetate - Cetate eliptică de pământ cu şanţ dublu de apărare.; datare repertoriu: neprecizată
 Bibliografie:
1. Majlath, B., AK, IX, 1873, p.43
2. Rómer, F., Resultats, p.14
3. Milleker,B., Delm., I, p.77, da
4. Borovszky, S., Temesvm., p.225
5. Ortvay, T., Temesvm.Tort., p.195
6. Marki, S., Ar.Mon., II/1, p.31
7. Konyoki-Nagy,, Kozepkori varak, p.292
8. Roska, M., Rep., p.171, nr.151

 Punct 3. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 3.0.1depozit; datare repertoriu: La Tene, sec. I d. Hr.; cultura: dacică
 3.0.1.1brăţară - piese spiralice şi cu extremităţile în formă de capete de şerpi; datare repertoriu: La Tene, sec. I d.Hr.; cultura: dacică, 1859
 3.0.1.2colier - piese din sârmă învârtită; datare repertoriu: La Tene, sec. I d.Hr.; cultura: dacică, 1859
 Bibliografie:
1. Moisil, C., ZSC, XXVIII, 1924, p.nr. 47, 752

 Punct 4. La 3 km sud-vest de sat, lângă fântâna şi pârâul "Lişca" (Liskakut), pe un loc arabil mai ridicat (unde ar fi existat, după tradiţie, un sat dispărut, Élecsfalva).
Tip sit: aşezare - rurală romană
 Descoperiri:
 4.1aşezare - Vestigiile aşezării se compun din: substrucţii de ziduri, pietre, cărămizi, ţigle, olane, ceramică, unelte etc.; datare repertoriu: epoca romană
 4.1.0.1ceramică - roşie şi gălbuie fragmentară; datare repertoriu: epoca romană
 4.1.0.2unealtă - piese din fier; datare repertoriu: epoca romană
 4.1.0.3monedă - piese uzate din perioada imperială, între care, una din argint de la Vespasian, una din bronz de la Antoninus şi alta de la Filip Arabul "Provincia Dacia"; datare repertoriu: epoca romană
 4.1.0.4relief - fragmentar din piatră nisipoasă, lucrare simplă, înfăţişând un om lângă un altar şi un animal; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Téglás, G., AÉ, XXXIII, 1913, p.57 - 60

 Punct 5. Pe înălţimea "Măierişte" (Majordomb).
Tip sit: morminte - cu arme
 Descoperiri:
 5.1grup de morminte - Morminte cu arme. Lipsesc precizările.; datare repertoriu: epoca medievală
 5.1.0.1armă; datare repertoriu: epoca medievală
 Bibliografie:
1. Orbán, B., Székelyföld, V, 1871, p.151
2. Roska, M., Rep., 1942, p.28, nr. 111

+ Turea, com. Gârbău Cluj Turea, jud. Cluj epoca bronzului; epoca romană; paleolitic; paleolitic sau eneolitic   Afişează  
+ Ţaga, com. Ţaga Cluj Ghiolţ, com. Ţaga, jud. Someş bronz / Hallstatt; neprecizată   Afişează  
+ Ţaga, com. Ţaga Cluj Ţaga, jud. Someş epoca bronzului; epoca romană; neolitic; neolitic, începutul epocii bronzului; neolitic, tranziţie bronz   Afişează  
+ Unguraş, com. Unguraş Cluj Unguraş, jud. Someş bronz final; eneolitic   Afişează  
+ Urca, com. Viişoara Cluj Urca, com. Viişoara, jud. Turda bronz final   Afişează  
+ Urişor, com. Căşeiu Cluj Urişor, com. Căşeiu, jud. Someş epoca romană   Afişează  
+ Vad, com. Vad Cluj Vad, jud. Someş epoca medievală; epoca romană; neolitic; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Afişează  
+ Valea Florilor, com. Ploscoş Cluj Valea Florilor, com. Ploscoş, jud. Turda neolitic   Afişează  
+ Valea Unguraşului, com. Unguraş Cluj Valea Unguraşului, com. Unguraş, jud. Someş perioada de tranziţie la epoca bronzului, bronz   Afişează  
+ Văleni, com. Călăţele Cluj Văleni, com. Călăţele, jud. Cluj bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca romană   Afişează  
+ Vâlcele, com. Feleacu Cluj Vâlcele, jud. Turda epoca bronzului timpuriu   Afişează  
+ Vânători, com. Ciucea Cluj Vânători, com. Ciucea, jud. Cluj epoca romană; neprecizată   Afişează  
+ Viişoara, com. Viişoara Cluj Viişoara, jud. Turda epoca bronzului; epoca romană; neprecizată   Afişează  
+ Vişea, com. Jucu Cluj Vişea, com. Jucu, jud. Cluj bronz final; epoca bronzului; epoca romană   Afişează  
+ Viştea, com. Gârbău Cluj Viştea, jud. Cluj bronz final; bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic; neprecizată   Afişează  
+ 23 August, com. 23 August Constanţa 23 August, com. 23 August, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Abrud, com. Adamclisi Constanţa Abrud, com. Adamclisi, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Adamclisi, com. Adamclisi Constanţa Adamclisi, com. Adamclisi, jud. Constanţa epoca creştină; epoca migraţiilor; epoca romană; neprecizată   Afişează  
+ Agigea, com. Agigea Constanţa Agigea, com. Agigea, jud. Constanţa epoca romană; preistorie   Afişează  
+ Albeşti, com. Albeşti Constanţa Albeşti, com. Albeşti, jud. Constanţa epoca bizantină; epoca romană; La Tene   Afişează  
+ Amzacea, com. Amzacea Constanţa Amzacea, com. Amzacea, jud. Constanţa epoca elenistică   Afişează  
+ Arsa, com. Albeşti Constanţa Arsa, com. Albeşti, jud. Constanţa epoca migraţiilor; epoca romană   Afişează  
+ Băltăgeşti, com. Crucea Constanţa Băltăgeşti, com. Crucea, jud. Constanţa epoca romană; neprecizată   Afişează  
+ Băneasa, com. Băneasa Constanţa Băneasa, com. Băneasa, jud. Constanţa neprecizată   Afişează  
+ Băneasa, com. Băneasa Constanţa Cărpiniş, com. Băneasa, jud. Constanţa neprecizată   Afişează  
+ Bărăganu, com. Bărăganu Constanţa Bărăgan, com. Bărăganu, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Biruinţa, com. Topraisar Constanţa Biruinţa, com. Topraisar, jud. Constanţa epoca romană; neprecizată   Afişează  
+ Canlia, com. Lipniţa Constanţa Canlia, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Capidava, com. Topalu Constanţa Capidava, com. Topalu, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Carvăn, com. Lipniţa Constanţa Carvănul Mare sau Carvănul Mic, com. Lipniţa, jud. Constanţa neprecizată   Afişează  
+ Casian, com. Grădina Constanţa Casian, com. Grădina, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Castelu, com. Castelu Constanţa Castelu, com. Castelu, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Căscioarele, com. Cerchezu Constanţa Căscioarele, com. Cerchezu, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Cernavodă, com. Cernavodă Constanţa Cernavodă, jud. Constanţa antichitate; epoca bizantină; epoca elenistică; epoca elenistică/romană; epoca romană; nedeterminată; neprecizată; preistorie   Afişează  
+ Cetatea, com. Dobromir Constanţa Cetatea, com. Dobromir, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Cheia, com. Grădina Constanţa Cheia, com. Grădina, jud. Constanţa neprecizată   Afişează  
+ Ciobanu, com. Ciobanu Constanţa Ciobanul, com. Ciobanu, jud. Constanţa epoca greco-romană; epoca migraţiilor; epoca romană; neprecizată   Afişează  
+ Ciocârlia de Sus, com. Ciocârlia Constanţa Ciocârlia de Sus, com. Ciocârlia, jud. Constanţa neprecizată   Afişează  
+ Cobadin, com. Cobadin Constanţa Cobadin, com. Cobadin, jud. Constanţa epoca romană; neolitic; neprecizată   Afişează  
+ Cochirleni, com. Rasova Constanţa Cochirleni, com. Rasova, jud. Constanţa eneolitic; epoca migraţiilor; epoca romană   Afişează  
+ Cogealac, com. Cogealak Constanţa Cogealak, com. Cogealak, jud. Constanţa epoca romană; neprecizată   Afişează  
+ Comana, com. Comana Constanţa Orzari, com. Comana, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Comana, com. Comana Constanţa Comana, com. Comana, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Conacu, com. Cobadin Constanţa Conacul, com. Cobadin, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Constanța, com. Constanța Constanţa Palas, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  

Precedentele pagini 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Următoarele pagini


Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
Responsabil de proiect: Şandric Bogdan. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu
Data publicării: 2003. Copyright: cIMeC - Institutul de Memorie Culturală, 2021
Ultima actualizare 12 Decembrie 2014