cIMeC Home Page Înapoi la SELECŢIE    Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
- pagina 12 -

Lista completă de localităţi (2107 localităţi)

Localitate Judeţ Localizare repertoriu Epoca Fişe de
repertoriu
Afişare hartă
+ Cornereva, com. Cornereva Caraş Severin Cornereva, com. Cornereva, jud. Caraş-Severin epoca bronzului; neprecizată   Afişează  
+ Coronini, com. Coronini Caraş Severin Coronini, com. Coronini, jud. Caraş epoca bizantină; epoca romană; La Tene; neolitic; neprecizată   Afişează  
+ Cuptoare, com. Reşiţa Caraş Severin Cuptoare, com. Reşiţa, jud. Caraş-Severin epoca romană   Afişează  
+ Dalboşeţ, com. Dalboşeţ Caraş Severin Dalboşeţ, com. Dalboşeţ, jud. Caraş epoca romană; La Tene; neolitic; neprecizată   Afişează  
+ Dalci, com. Turnu Rueni Caraş Severin Dalci, com. Turnu Rueni, jud. Caraş-Severin bronz final   Afişează  
+ Delineşti, com. Păltiniş Caraş Severin Delineşti, jud. Caraş epoca romană   Afişează  
+ Dezeşti, com. Fârliug Caraş Severin Dezeşti, com. Fârliug, jud. Caraş epoca romană   Afişează  
+ Doclin, com. Doclin Caraş Severin Doclin, jud. Caraş epoca romană; La Tene   Afişează  
+ Dognecea, com. Dogneacea Caraş Severin Dognecea, jud. Caraş epoca medievală; epoca romană   Afişează  
+ Domasnea, com. Domasnea Caraş Severin Domasnea, com. Domasnea, jud. Caraş-Severin bronz final; bronz timpuriu; epoca romană; La Tene   Afişează  
+ Duleu, com. Fârliug Caraş Severin Dulău, com. Fârliug, jud. Caraş epoca romană   Afişează  
+ Ezeriş, com. Ezeriş Caraş Severin Ezeriş, jud. Caraş epoca romană   Afişează  
+ Fârliug, com. Fârliug Caraş Severin Fârliug, com. Fârliug, jud. Caraş epoca romană; nedeterminată; preistorie   Afişează  
+ Fizeş, com. Berzovia Caraş Severin Fizeş, com. Berzovia, jud. Caraş epoca romană   Afişează  
+ Forotic, com. Forotic Caraş Severin Forotic, com. Forotic, jud. Caraş epoca romană   Afişează  
+ Goleţ, com. Bucoșnița Caraş Severin Goleţi, com. Bucoșnița, jud. Caraş-Severin epoca romană   Afişează  
+ Gornea, com. Sicheviţa Caraş Severin Gornea, com. Sicheviţa, jud. Caraş epoca bronzului; epoca romană   Afişează  
+ Grădinari, com. Grădinari Caraş Severin Cacova, com. Grădinari, jud. Caraş epoca romană   Afişează  
+ Iablaniţa, com. Iablanita Caraş Severin Iablaniţa, com. Iablanita, jud. Caraş-Severin bronz final   Afişează  
+ Iam, com. Berlişte Caraş Severin Iam, com. Berlişte, jud. Caraş epoca migraţiilor; epoca romană; La Tene; preistorie   Afişează  
+ Iaz, com. Obreja Caraş Severin Iaz, com. Obreja, jud. Caraş-Severin epoca romană   Afişează  
+ Ilidia, com. Ciclova Română Caraş Severin Ilidia, jud. Caraş epoca romană; La Tene   Afişează  
+ Izgar, com. Vermeş Caraş Severin Izgar, com. Vermeş, jud. Caraş epoca romană   Afişează  
+ Jupa, com. Caransebeş Caraş Severin Jupa, com. Caransebeş, jud. Caraş-Severin epoca medievală timpurie; epoca romană; La Tene; neolitic   Afişează  
+ Lăpușnicel, com. Lăpușnicel Caraş Severin Lapusnicel, com. Lăpușnicel, jud. Caraş-Severin epoca romană; neprecizată   Afişează  
+ Lăpuşnicu Mare, com. Lăpuşnicu Mare Caraş Severin Lăpuşnicu Mare, com. Lăpuşnicu Mare, jud. Caraş     Afişează  
+ Liubcova, com. Berzasca Caraş Severin Liubcova, jud. Caraş bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca romană sau a doua epocă a fierului; neolitic; neprecizată   Afişează  
+ Marga, com. Marga Caraş Severin Marga, com. Marga, jud. Caraş-Severin epoca romană   Afişează  
< - > Mehadia, com. Mehadia Caraş Severin Mehadia, com. Mehadia, jud. Caraş-Severin bronz final; epoca bronzului; epoca medievală timpurie; epoca romană; La Tene; neolitic; neprecizată   Afişează  

 Mehadia, com./oraş Mehadia (denumire repertoriu: Mehadia sau Mehádia, com. Mehadia, jud. Caraş-Severin)

 Punct 1. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 1.0.0.1secure - din piatră; datare repertoriu: neolitic; Muzeul Băile Herculane
 1.0.0.2topor - din bronz; datare repertoriu: epoca bronzului; Muzeul Băile Herculane
 Bibliografie:
1. Buracu, C.I., Muzeul Gl N Cena

 Punct 2. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 2.0.0.1celt - din bronz; datare repertoriu: bronz final; Muzeul Budapesta
 2.0.0.2ceramică - fragmente de urne; datare repertoriu: neprecizată
 2.0.0.3vârf de lance - două piese; datare repertoriu: neprecizată
 2.0.0.4monedă - monede macedonene de la Filip al II-lea şi Alexandru şi monede romane (adunate pe la 1830 de preotul Nicolae Stoica); datare repertoriu: La Tene; cultura: greacă şi romană
 Bibliografie:
1. Moisil C., BSNR, XXIV, 1930-1931, p.14-15
2. Moisil C., Cr. N.A., VII, 1927, p.52

 Punct 3. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 3.0.0.1monedă - o piesă din argint elenistică de la Lysimach, un denar de la August şi şase monede romane de la Domiţian, din care cinci denari de argint şi o piesă din bronz; datare repertoriu: La Tene; cultura: greacă şi romană; Muzeul Băile Herculane
 Bibliografie:
1. Buracu, C.I., Muzeul Gl N Cena, p.14

 Punct 4. În vatra comunei, pe vârful Ulici, de pe malul râului Belareca
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 4.0.0.1obiect de podoabă - din aur, de formă spirală; datare repertoriu: epoca bronzului, 1844
 Bibliografie:
1. Milleker, B, Délm., I, p.77
2. Roska M., Rep, p.172, nr. 161

 Punct 5. Pe teritoriul localităţii, în direcţia spre satul Plugova, în stânga şoselei naţionale, pe ambele maluri ale văii Bolvaşniţa, la confluenţa acesteia cu râul Bekareca
Tip sit: aşezare (canabae)
 Descoperiri:
 5.1aşezare (canabae) - Aşezare dezvoltată în jurul castrului roman situat pe drumul Dierna-Tibiscum.; datare repertoriu: epoca romană
 5.1.1baie militară - La 108 m depărtare de poarta de sud a castrului. Baia a fost construită din piatră de către coh. III Delmatarum, iar mai târziu a fost refăcută din temelii pe alt plan; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: M. macrea, M. Moga, 1946
 5.1.2substrucţii de clădiri - În faţa porţii de nord a castrului (porta praetoria) şi dincolo de valea Bolvaşniţei; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Marsigli, A., Danubius, II, p.68, 130, tab. 26, fig. 38
2. Böhm, L., TRÉT, VI, 1880, p.167
3. , AEM, IV, 1880, p.181-183
4. Boleszny, A., TRÉT, VIII, 1882, p.3-11
5. Király, P., Dacia, I, p.350-351, 404-405
6. Boleszny, A., TRÉT., X, 1884, p.64-67
7. Király, P., Dacia, II, p.15, 22
8. Vancu, P., BSG, XVII, 1896, p.119
9. Milleker, B, Délm., II, p.45-47
10. Cena, N., Unber den fund einer Inschriftbasis aus dem römischen Stein kastell "Ad Mediam", Anzeiger der phil.-hist Klasse der k. Akad der Wiss. In Wien, Jahrg, nr. XIII, 1911, Wien
11. Buracu, C.I., Muz. Băile Herc., p.7-9, 22-24
12. Simu, T., AO, IV, 1925, p.99-101
13. Daicoviciu C., An. B, III, 1930, p.18-19
14. Borza, A., Banatul, p.50

 Punct 6. La trei km nord de sat, la locul "Zidină" în unghiul format de confluenţa văii Bolvaşniţa cu râul Belareca, pe malul stâng al acestora, în dreptul indicatorului de distanţe, km 29,2, de pe şoseaua naţională Orşova-Lugoj
Tip sit: castru
 Descoperiri:
 6.1castru - Castru care se distinge clar prin valul de pământ înalt de 3-4 m. Pe latura de nord, la vest de poartă, zidul castrului, pe o lungime de mai mulţi m, este acoperit şi atinge înălţimea de aproape 4 m de la nivelul actual. Locul porţilor se recunoaşte pe toate cele patru laturi printr-o întrerupere a valului. Dimensiunile castrului sunt de 116X142,60 m. Zidul de incintă, gros de 1,30 m avea în faţă un singur un singur şanţ, iar în interior se sprijinea pe un val de pământ. Orientarea castrului era spre nord (porta praetoria). Porţile inegale ca deschidere, erau apărate de câte două bastioane patrulatere. Colţurile erau rotunjite şi apărate de bastioane trapezoidale. Atât bastioanele de la porţi cât şi cele de la colţuri au fost refăcute, probabil într-o epocă posterioară lui Alecsandru Sever. În interiorul castrului a fost dezgropat praetoriul, care e afla în jumătatea de sud, precum şi două construcţii de piatră. Garnizoana permanentă a castrului era formată din cohors III Dalmatarum milliaria equitata c. Rapia fidelis, fiind atestată de mai multe inscripţii (unele inedite) şi de numeroase ştampile pe cărămizi (CIL, III, 8074, 15). Cohorta a rămas în castru până în secolul III, pe timpul lui Galienus (CIL, III, 1577=8010). Săpăturile au dovedit că acest castru a fost folosit şi în epoca constantiniană, când au fost aduse unele modificări praetoriului.; datare repertoriu: epoca romană, 1942-1943
 Bibliografie:
1. Böhm, L., AEM, IV, 1880, p.182-183
2. Boleszny, A., TRÉT, VIII, 1882, p.3-11
3. Kematmüller, H., DRfGSt, XVI, 1892, p.218
4. Király, P., Apulum, p.227-228
5. Király, P., Dacia, I, p.331, 405
6. Király, P., Dacia, II, p.17, 22
7. Milleker, B, Délm., II, p.46-47
8. Cena, N., Steinkastel "Ad Mediam"
9. Buracu, C.I., Muz. Băile Herc., p.7-8, 11-13
10. Simu, T., AO, VI, 1925, p.101-102
11. Daicoviciu C., An. B, III, 1930, p.18-19
12. , ACMI, 1942, p.103-104
13. , ACMI, 1943, p.184
14. Christescu V., Ist.mil., p.122, 131, 186
15. Wagner, W, Dislokation, p.133
16. Borza, A., Banatul, p.74-75
17. Berciu, I., RT, X, 1944, p.135
18. Szilágy, I., Téglabélyegek, p.27-28
19. Macrea M., Studii, II-I, 1949, p.139

 Punct 7. La trei km de sat, pe locul numit "Zidina"
Tip sit: castru şi aşezare

Observatii: Material arheologic recoltat prin săpături sistematice în castru şi aşezarea civilă sau în urma descoperirilor întâmplătoare. Artefactele se păstrează în Muzeul Băile Herculane, Timişoara şi MAC, dar şi în Muzeul Sibiu şi MNA sau la colecţionari particulari.
 Descoperiri:
 7.1castru şi aşezare; datare repertoriu: epoca romană
 7.1.0.1inscripţie - 17 piese întregi şi fragmentare (CIL, III, 1576, 1577=8010, 1578=8013, 1579, 1580, 8011-8012. 12597, 12599); Unele inscripţii s-ar putea să provină de la Băile Herculane (CIL, 1579, 1580, 8011); datare repertoriu: epoca romană
 7.1.0.2statuie - statui şi statuete din piatră: busturi, reliefuri funerare, din bronz s; datare repertoriu: epoca romană
 7.1.0.3sarcofag - din piatră; datare repertoriu: epoca romană
 7.1.0.4fibula - mai multe exemplare; datare repertoriu: epoca romană
 7.1.0.5brăţară - mai multe exemplare; datare repertoriu: epoca romană
 7.1.0.6inel - mai multe exemplare; datare repertoriu: epoca romană
 7.1.0.7cheie - mai multe exemplare; datare repertoriu: epoca romană
 7.1.0.8pieptene - mai multe exemplare din os; datare repertoriu: epoca romană
 7.1.0.9ceramică - opaiţe şi alte tipuri atât de factură romană cât şi locală; datare repertoriu: epoca romană
 7.1.0.10monedă - piese diverse; Cele strânse de generalul N. Cena merg de la Augustus până la Constantin; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Rómer, F., AK, VII, 1868, p.76
2. Milleker, B, Délm., II, p.47
3. Buracu, C.I., Muz. Băile Herc., p.14-16
4. , An. B, III, 1930, p.131, 133
5. , An. B, IV, 1931, p.131
6. Borza, A., Banatul, p.75
7. Informaţii D. V. Rosetti, V. Zirra, M. Macrea

 Punct 8. În apropierea castrului şi a aşezării civile
Tip sit: drum
 Descoperiri:
 8.1drum - Drumul Dierna-Tibiscum. Se crede că aici se ramifica şi un alt drum, care pe la Iablaniţa pătrundea în valea Almaşului şi apoi pe râul Mera continua până la Vărădia (Arcidava).; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Kematmüller, H., DRfGSt, XVI, 1892, p.218-219
2. Milleker, B, Délm., III, p.232
3. Simu, T., AO, IV, 1925, p.389
4. Christescu V., Viaţa ec., p.104
5. Christescu V., Ist.mil., p.107
6. Informaţie M. Macrea

 Punct 9. Pe locul aşezării civile de epocă romană
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 9.1aşezare - Aşezare cu slabe urme de locuinţe; datare repertoriu: epoca medievală timpurie, secolul XI; cultura: slavo-română
 9.1.0.1ceramică - de factură slavă cu linii ondulate; datare repertoriu: epoca medievală timpurie
 Bibliografie:
1. Macrea M., Studii, II, 1, 1949, p.139-140
2. Bărcăcilă Al., Băile Herculane, 1935

 Punct 10. În dreptul porţii de nord a castrului roman
Tip sit: necropolă
 Descoperiri:
 10.1necropolă; datare repertoriu: epoca medievală timpurie, secolul XI; cultura: slavo-română
 10.1.1mormânt - Au fost săpate zece morminte, toate orientate spre est. Scheletele au braţele împreunate pe piept sau pe abdomen şi sunt depuse într-un sicriu simplu de lemn, fără nici un inventar.; datare repertoriu: epoca medievală timpurie; cultura: slavo-română, 1948
 10.1.1.1monedă - obol din argint al unuia din regii maghiari din secolul XI; A fost găsit în gura unui mort. Datează aşezare şi cimitirul în secolul XI.; datare repertoriu: epoca medievală timpurie, secolul XI
 Bibliografie:
1. Macrea M., Studii, II, 1, 1949, p.139-140

+ Mercina, com. Vărădia Caraş Severin Mercina, com. Vărădia, jud. Caraş epoca romană; preistorie   Afişează  
+ Milcoveni, com. Berlişte Caraş Severin Milcoveni, com. Berlişte, jud. Caraş epoca elenistică; epoca romană   Afişează  
+ Moldova Nouă, com. Moldova Nouă Caraş Severin Moldova Nouă, jud. Caraş epoca romană; preistorie   Afişează  
+ Moldova Veche, com. Moldova Nouă Caraş Severin Moldova Veche, jud. Caraş epoca bizantină; epoca bronzului; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; La Tene; neolitic; neprecizată   Afişează  
+ Ocna de Fier, com. Ocna de Fier Caraş Severin Ocna de Fier, com. Ocna de Fier, jud. Caraş epoca bronzului   Afişează  
+ Oravița, com. Oravița Caraş Severin Oraviţa, jud. Caraş bronz timpuriu; epoca romană; La Tene; neolitic   Afişează  
+ Păltinis, com. Paltinis Caraş Severin Valea Boului, com. Paltinis, jud. Caraş-Severin epoca romană   Afişează  
+ Pătaş, com. Prigor Caraş Severin Pătaş, com. Prigor, jud. Caraş epoca romană   Afişează  
+ Petnic, com. Iablanița Caraş Severin Petnic, com. Iablanița, jud. Caraş-Severin epoca romană   Afişează  
+ Plugova, com. Mehadia Caraş Severin Plugova, com. Mehadia, jud. Caraş-Severin epoca romană   Afişează  
+ Pojejena, com. Pojejena Caraş Severin Pojejena de Sus, com. Pojejena, jud. Caraş epoca bizantină; epoca romană   Afişează  
+ Pojejena, com. Pojejena Caraş Severin Pojejena de Jos, com. Pojejena, jud. Caraş epoca romană   Afişează  
+ Potoc, com. Sasca Montană Caraş Severin Potoc, com. Sasca Montană, jud. Caraş epoca romană; La Tene   Afişează  
+ Ramna, com. Ramna Caraş Severin Ramna, jud. Caraş epoca romană; La Tene; neolitic   Afişează  
+ Răcăşdia, com. Răcăşdia Caraş Severin Răcăşdia, com. Răcăşdia, jud. Caraş neolitic   Afişează  
+ Remetea-Pogănici, com. Fârliug Caraş Severin Remetea-Pogănici, com. Fârliug, jud. Caraş-Severin epoca romană; neprecizată   Afişează  
+ Reşiţa, com. Reşiţa Caraş Severin Reşiţa, jud. Caraş epoca romană; La Tene; neolitic; preistorie   Afişează  
+ Sadova Veche, com. Slatina-Timiş Caraş Severin Sadova Veche, com. Slatina-Timiş, jud. Caraş-Severin paleolitic   Afişează  
+ Sasca Montană, com. Sasca Montană Caraş Severin Sasca Montană, com. Sasca Montană, jud. Caraş epoca romană; neprecizată   Afişează  
+ Scăius, com. Farliug Caraş Severin Scăius, com. Farliug, jud. Caraş-Severin epoca romană   Afişează  
+ Slatina Nera, com. Sasca Montană Caraş Severin Slatina Nera, com. Sasca Montană, jud. Caraş epoca romană   Afişează  

Precedentele pagini 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Următoarele pagini


Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
Responsabil de proiect: Şandric Bogdan. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu
Data publicării: 2003. Copyright: cIMeC - Institutul de Memorie Culturală, 2021
Ultima actualizare 12 Decembrie 2014