cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 28 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Nojag, com. Certeju de Sus Hunedoara Nojag, com. Certeju de Sus, jud. Hunedoara neolitic   Map it  
+ Nucşoara, com. Sălaşu De Sus Hunedoara Nucşoara, com. Sălaşu De Sus, jud. Hunedoara epoca medievală   Map it  
+ Ociu, com. Vaţa de Jos Hunedoara Ociu, com. Vaţa de Jos, jud. Arad epoca romană   Map it  
+ Ocolişu Mare, com. Bretea Română Hunedoara Ocolişu Mare, com. Bretea Română, jud. Hunedoara epoca medievală   Map it  
+ Ocolişu Mic, com. Orăştioara de Sus Hunedoara Ocolişu Mic, com. Orăştioara de Sus, jud. Hunedoara epoca dacică; epoca fierului; epoca romană   Map it  
+ Ohaba-Ponor, com. Pui Hunedoara Ohaba - Ponor, com. Pui, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca medievală; epoca romană; neolitic; paleolitic   Map it  
+ Orăştie, com. Orăştie Hunedoara Orăştie, jud. Hunedoara epoca bronzului; epoca migraţiilor sau Latene; epoca romană; epocă romană; Hallstatt; La Tene; La Tene şi epoca romană; neolitic   Map it  
+ Orăştioara de Jos, com. Beriu Hunedoara Orăştioara de Jos, com. Beriu, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Orăştioara de Sus, com. Orăştioara de Sus Hunedoara Orăştioara de Sus, jud. Hunedoara La Tene   Map it  
+ Ostrov, com. Râu de Mori Hunedoara Ostrov, com. Râu de Mori, jud. Hunedoara epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Panc, com. Dobra Hunedoara Panc, com. Dobra, jud. Hunedoara Hallstatt   Map it  
+ Păclişa, com. Toteşti Hunedoara Păclişa, com. Toteşti, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Păucineşti, com. Sarmizegetusa Hunedoara Păucineşti, com. Sarmizegetusa, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Peşteana, com. Densuş Hunedoara Peşteana, com. Densuş, jud. Hunedoara epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Peşteniţa, com. Densuş Hunedoara Peşteniţa, com. Densuş, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Peştişu Mic, com. Pestişu Mic Hunedoara Peştişu Mic, jud. Hunedoara epoca romană; preistorie   Map it  
+ Petreni, com. Băcia Hunedoara Petreni, com. Băcia, jud. Hunedoara epoca dacică sau epoca romană; epoca dacică sau romană; epoca romană   Map it  
+ Petrila, com. Petrila Hunedoara Petrila, jud. Hunedoara epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Petros, com. Baru Hunedoara Petros, com. Baru, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu   Map it  
+ Petroşani, com. Petroşani Hunedoara Livezeni, com. Petroşani, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
< - > Petroşani, com. Petroşani Hunedoara Petroşeni, jud. Hunedoara antichitate; bronz final; bronz timpuriu; epoca romană; La Tene; nedeterminată   Map it  

 Petroşani, com./oraş Petroşani (denumire repertoriu: Petroşeni sau Petroseny, Petrszenz, jud. Hunedoara)

 Punct 1. În peştera de la "Cetatea de pază" (Örváralya)
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 1.0.0.1piese litice - silexuri; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni
 1.0.0.2ceramică - fragmente împodobite cu linii incizate şi înţepate şi cu "boabe de linte", dar, şi o ceaşcă cu decor spiral; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; Muzeul Sibiu (ceaşca)
 Bibliografie:
1. Schroller, H, St. u. Kz., p.31, 76
2. Roska M., Közl, I, 1941, p.76
3. Roska M., Rep, nr. 44, p.223

 Punct 2. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 2.0.0.1 celt - două celturi din bronz; datare repertoriu: bronz final; Muzeul Deva
 2.0.0.2vârf - de lance; datare repertoriu: bronz final
 Bibliografie:
1. Téglás G., HTRTÉ, III, 1883-1884, p.60
2. Téglás G., Erd.Múz., IV, 1887, p.142
3. Roska M., ESA, XII, 1938, p.158

 Punct 3. Pe locul construirii clădirii gării Petroşeni
Tip sit: tezaur monetar

Observatii: Din datele variate ale informatorilor care indică doi ani pentru descoperire, 1867, respectiv, 1879, se s-ar părea că este vorba de două tezaure descoperite succesiv. Totuşi sunt indicate acelaşi număr de monede şi aceleaşi împrejurări în care s-a produs descoperirea.
 Descoperiri:
 3.0.0.1monedă - 200 de monede din argint, imitaţii mai mult sau mai puţin fidele după tetradrahmele macedonene ale lui Filip al II-lea. După Bielz tezaurul ar fi conţinut şi piese originale de la Alexandru cel Mare, pe care însă Goos, cercetând tezaurul în 1873, nu le-a mai văzut. Ştirile după care tezaurul este alcătuit şi din "multe tetradrahme thasiene" sunt eronate. Imitaţiile după monedele lui Filip I prezintă tăieturi făcute cu dalta.; datare repertoriu: La Tene; cultura: dacică, 1867 sau 1869; Cabinetul Numismatic Viena
 Bibliografie:
1. Rómer, F., AÉ, III, 1870, p.28-29
2. Goos, C., Chronik, p.45
3. Goos, C., AVSL, XIV, 1877, p.68-78
4. Tociescu Gr., Dacia, p.854, 859
5. Téglás G., HTRTÉ, III; V, 1883-1884; 1887-1888, p.60; 53, 56
6. Téglás G., UR, IX, 1889, p.325
7. Téglás G., Századók, XXVII; XXXI, 1893; 1897, p.597; 823
8. Téglás G., BKL, XXXVI, 1903, p.500
9. Ráckoczy, S., BKL, XXXIX, 1906, p.469
10. Marţian I., Rep, p.513
11. Pink, K., Münzprägung, nr. 238, p.75, 142
12. Mitrea B., ED, X, 1945, p.49, 66
13. Moisil C., ARPRBS, II, 1950, p.57

 Punct 4. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 4.0.0.1monedă - un stater de aur de la Lysimach şi o monedă de aur cu legenda Koson, prinsă într-un inel, încât provenienţa nu e sigură.; datare repertoriu: La Tene; cultura: macedoneană; Muzeul Deva
 Bibliografie:
1. Dos. Muzeul Deva

 Punct 5. În împrejurimile localităţilor, pe malul stâng al Jiului românesc, de la Petrila până la Uricani şi în preajma Jiului transilvan, spre Jieţi
Tip sit: exploatare auriferă
 Descoperiri:
 5.1exploatare auriferă - Grămezi mari de pământ şi de piatră scoase din mine pentru exploatarea aurului; datare repertoriu: nedeterminată
 5.1.1jgheab - Folosea la spălarea minereului; datare repertoriu: nedeterminată
 5.1.1.1hârleţ - din fier; Descoperit lângă mina "Lajoshátara"; datare repertoriu: antichitate
 Bibliografie:
1. Metz, F, Korrbl VSL, VI, 1883, p.105
2. , AÉ, 1887, p.88
3. Téglás G., UR, IX, 1889, p.330
4. Téglás G., BKL, XXXVI, 1903, p.498-501

 Punct 6. În apropierea liniei ferate din localitate
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 6.0.0.1unealtă - numeroase unelte din fier: hârleţe, dălţi, cleşte; datare repertoriu: La Tene
 Bibliografie:
1. Téglás G., Erd.Múz., IV, 1887, p.142
2. Téglás G., UR, IX, 1889, p.326

 Punct 7. Lângă "Cetatea Bolii"
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 7.0.0.1monedă - romană; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Téglás G., HTRTÉ, I, 1880-1881, p.162

+ Podele, com. Luncoiu de Jos Hunedoara Podele, com. Luncoiu de Jos, jud. Hunedoara epoca bronzului, Hallstatt   Map it  
+ Poiana, com. Balşa Hunedoara Poiana, com. Balşa, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Pojoga, com. Zam Hunedoara Pojoga, com. Zam, jud. Caraş-Severin preistorie   Map it  
+ Ponor, com. Pui Hunedoara Ponor, com. Pui, jud. Hunedoara eneolitic; neprecizată; paleolitic   Map it  
+ Porţile de Fier ale Transilvaniei (Pasul) Hunedoara Porţile de Fier ale Transilvaniei (Pasul), jud. Hunedoara epoca romană; neprecizată    
+ Prăvăleni, com. Vaţa de Jos Hunedoara Prăvăleni, com. Vaţa de Jos, jud. Hunedoara paleolitic   Map it  
+ Pui, com. Pui Hunedoara Pui, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu; epoca romană   Map it  
+ Rapoltu Mare, com. Rapoltu Mare Hunedoara Rapoltu Mare, jud. Hunedoara bronz timpuriu   Map it  
+ Rapoltu Mare, com. Rapoltu Mare Hunedoara Rapoltu Mare, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic   Map it  
+ Răduleşti, com. Dobra Hunedoara Răduleşti, com. Dobra, jud. Hunedoara La Tene   Map it  
+ Râu Alb, com. Sălaşu de Sus Hunedoara Râu Alb, jud. Hunedoara neolitic   Map it  
+ Râu Alb, com. Sălaşu de Sus Hunedoara Băeşti, com. Sălaşu de Sus, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Râu Bărbat, com. Pui Hunedoara Râu Bărbat, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Râu de Mori, com. Râu de Mori Hunedoara Râu de Mori, jud. Hunedoara epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Reea, com. Toteşti Hunedoara Reea, com. Toteşti, jud. Hunedoara epoca romană; Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Ribiţa, com. Ribiţa Hunedoara Ribiţa, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Romos, com. Romos Hunedoara Romos, jud. Hunedoara epoca romană; epoca timpurie a fierului; Hallstatt   Map it  
+ Ruda, com. Ghelari Hunedoara Ruda, com. Ghelari, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Ruda-Brad, com. Brad Hunedoara Ruda - Brad, com. Brad, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Ruşi, com. Bretea Română Hunedoara Ruşi, com. Bretea Română, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Sarmizegetusa, com. Sarmizegetusa Hunedoara Sarmizegetusa, jud. Hunedoara bronz final; epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; epoca romană târzie; Hallstatt; La Tene; neolitic; sfârşitul epocii fierului  10 11 12  Map it  
+ Săcărâmb, com. Certeju de Sus Hunedoara Săcărâmbu, com. Certeju de Sus, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Săcel, com. Sântmăria-Orlea Hunedoara Săcel, com. Sântmăria-Orlea, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Sălaşu de Sus, com. Sălaşu De Sus Hunedoara Sălaşu de Sus, jud. Hunedoara bronz timpuriu; La Tene   Map it  
+ Sâncrai, com. Călan Hunedoara Sâncraiu, com. Călan, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Sânpetru, com. Sântămăria-Orlea Hunedoara Sânpetru, com. Sântămăria-Orlea, jud. Hunedoara epoca antică; epoca romană   Map it  
+ Sântămăria - Orlea, com. Sântmăria-Orlea Hunedoara Sântămăria - Orlea, jud. Hunedoara epoca antică; epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Sântămăria de Piatră, com. Călan Hunedoara Sântămăria de Piatră, com. Călan, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Sibişel, com. Beriu Hunedoara Sibişelu vechi, com. Beriu, jud. Hunedoara epoca medievală; epoca romană; La Tene; neprecizată   Map it  

Previous pages 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next pages


'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014