cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 23 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Slivna, com. Bereşti-Meria Galaţi Slivna, com. Bereşti-Meria, jud. Covurlui epoca medievală; epoca migraţiilor; neolitic   Map it  
+ Smârdan, com. Smârdan Galaţi Smârdan, com. Smârdan, jud. Covurlui nedeterminată   Map it  
+ Smulţi, com. Smulţi Galaţi Smulţi, com. Smulţi, jud. Covurlui La Tene; neolitic   Map it  
< - > Stoicani, com. Folteşti Galaţi Stoicani, com. Folteşti, jud. Covurlui Hallstatt; nedeterminată; neolitic; perioada de tranzişie la epoca bronzului   Map it  

 Stoicani, com./oraş Folteşti (denumire repertoriu: Stoicani, com. Folteşti, jud. Covurlui)

 Punct 1. În fundul râpei lui Vasilache
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 1.0.0.1topor - din piatră, cu gaură transversală; datare repertoriu: neolitic, 1930; MNA
 Bibliografie:
1. MNA, dos, V, 1948, nr. 479

 Punct 2. În partea de nord a satului, pe un promontoriu dominat de muchia terasei inferioare a Prutului, în dreptul gării Stoicani, de pe linia ferată Galaţi-Bârlad, pe locul cimitirului actual, la punctul numit "Cetăţuia"
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 2.1aşezare; datare repertoriu: neolitic; autor sptur: M. Petrescu-Dâmboviţa, 1946, 1948, 1949
 2.1.1locuinţă - Locuinţele erau construite sumar, la suprafaţă mai ales din vălătuci şi trestie.; datare repertoriu: neolitic
 2.1.1.1ceramică - vase cu caneluri fine şi crestături pe margine şi decorată cu benzi pictate cu ocru roşu crud, mat, ceramică pictată cu grafit şi cu dungi albe înguste; Ceramică aparţinând unei faze culturale mai vechi; datare repertoriu: neolitic; MNA
 2.1.1.2ceramică - predominant gumelniţeană alături de elemente cucuteniene timpurii; Ceramică aparţinând unei faze culturale mai noi; datare repertoriu: neolitic; MNA
 2.1.1.3figurină - numeroase figurine antropomorfe feminine din lut; datare repertoriu: neolitic; MNA
 2.1.1.4topor - piese din piatră; datare repertoriu: neolitic; MNA
 2.1.1.5râşniţă - exemplare din piatră; datare repertoriu: neolitic; MNA
 2.1.1.6percutor - mai multe piese; datare repertoriu: neolitic; MNA
 2.1.1.7neprecizat - obiecte din corn; datare repertoriu: neolitic; MNA
 2.1.1.8neprecizat - obiecte din os; datare repertoriu: neolitic; MNA
 2.1.1.9neprecizat - obiecte din lut ars; datare repertoriu: neolitic; MNA
 2.1.1.10neprecizat - obiecte din silex, într-un număr relativ mic; datare repertoriu: neolitic; MNA
 2.2aşezare - Numeroase gropi în formă de clopot. Material la MNA.; datare repertoriu: Hallstatt
 2.2.1locuinţă - Locuinţele erau construite sumar, la suprafaţă mai ales din vălătuci şi trestie.; datare repertoriu: neolitic
 2.2.1.1ceramică - vase cu caneluri fine şi crestături pe margine şi decorată cu benzi pictate cu ocru roşu crud, mat, ceramică pictată cu grafit şi cu dungi albe înguste; Ceramică aparţinând unei faze culturale mai vechi; datare repertoriu: neolitic; MNA
 2.2.1.2ceramică - predominant gumelniţeană alături de elemente cucuteniene timpurii; Ceramică aparţinând unei faze culturale mai noi; datare repertoriu: neolitic; MNA
 2.2.1.3figurină - numeroase figurine antropomorfe feminine din lut; datare repertoriu: neolitic; MNA
 2.2.1.4topor - piese din piatră; datare repertoriu: neolitic; MNA
 2.2.1.5râşniţă - exemplare din piatră; datare repertoriu: neolitic; MNA
 2.2.1.6percutor - mai multe piese; datare repertoriu: neolitic; MNA
 2.2.1.7neprecizat - obiecte din corn; datare repertoriu: neolitic; MNA
 2.2.1.8neprecizat - obiecte din os; datare repertoriu: neolitic; MNA
 2.2.1.9neprecizat - obiecte din lut ars; datare repertoriu: neolitic; MNA
 2.2.1.10neprecizat - obiecte din silex, într-un număr relativ mic; datare repertoriu: neolitic; MNA
 Bibliografie:
1. Petrescu-Dâmboviţa, M., Dacia, VII-VIII, 1937-1940, p.432-433
2. Petrescu-Dâmboviţa, M., Studii, 1, 1941, p.101-102
3. Petrescu-Dâmboviţa, M., SCIV, I, 1, 1950, p.58-63
4. Petrescu-Dâmboviţa, M., MA, I, p.13-155
5. Petrescu-Dâmboviţa, M., SCIV, I, 2, 1950, p.121

 Punct 3. În estul staţiunii neolitice
Tip sit: grup de morminte
 Descoperiri:
 3.1grup de morminte - Morminte cu schelete chircite şi acoperite cu ocru galben şi roşu; datare repertoriu: perioada de tranzişie la epoca bronzului; cultura: Usatovo-Folteşti
 3.2grup de morminte - Morminte cu schelete chircite; datare repertoriu: Hallstatt
 Bibliografie:
1. Petrescu-Dâmboviţa, M., Dacia, VII-VIII, 1937-1940, p.432-433
2. Petrescu-Dâmboviţa, M., Studii, 1, 1949, p.101-102
3. Petrescu-Dâmboviţa, M., SCIV, I, 1, 1950, p.58-63
4. Petrescu-Dâmboviţa, M., SCIV, I, 2, 1950, p.121
5. Petrescu-Dâmboviţa, M., MA, I, p.13-155

 Punct 4. În apropiere de "Cetăţuia", la 150 m spre vest, pe "Dealul de pe Râpă"
Tip sit: necropolă
 Descoperiri:
 4.1necropolă - 54 de schelete chircite; datare repertoriu: Hallstatt; autor sptur: M. Petrescu-Dâmboviţa, 1948, 1949
 4.1.0.1brăţară - mai multe piese din bronz; datare repertoriu: Hallstatt, secolele VII-VI; MNA
 4.1.0.2verigă - mai multe piese din bronz; datare repertoriu: Hallstatt, secolele VII-VI; MNA
 4.1.0.3cuţit - fragmente din fier; datare repertoriu: Hallstatt, secolele VII-VI; MNA
 4.1.0.4perlă - mai multe piese din os, sticlă şi din bronz; datare repertoriu: Hallstatt, secolele VII-VI; MNA
 4.1.0.5aplică - tutuliformă din bronz; datare repertoriu: Hallstatt, secolele VII-VI; MNA
 4.1.0.6fibula - din fier, cu arc semicirculae şi cu spirale la ambele capete; datare repertoriu: Hallstatt, secolele VII-VI; MNA
 4.1.0.7ceramică - vase; datare repertoriu: Hallstatt, secolele VII-VI; MNA
 Bibliografie:
1. Petrescu-Dâmboviţa, M., SCIV, I, 1, 1950, p.65

 Punct 5. La sud de Stoicani
Tip sit: val
 Descoperiri:
 5.1val - Extremitatea de est a Valului din Moldova de Jos, dintre Siret şi Prut. Valul este foarte slab păstrat, devenind mai uşor vizibil numai la vest de şoseaua naţională Galaţi-Bârlad, de pe dealul Hălmagiului, spre satul Fântânele. Şanţul se află în partea de sud a valului. Recunoaştere R. Vulpe în 1949; datare repertoriu: nedeterminată
 Bibliografie:
1. Vulpe, R., SCIV, I,2, 1950, p.171-172
2. Schuchhardt C., AEM, II, 1885, p.207

+ Şendreni, com. Şendreni Galaţi Şendreni, com. Şendreni, jud. Covurlui epoca medievală; epoca romană; epoca romană târzie; neolitic   Map it  
+ Şerbeştii Vechi, com. Şendreni Galaţi Şerbeşti, com. Şendreni, jud. Covurlui nedeterminată   Map it  
+ Tămăoani, com. Frumuşiţa Galaţi Tămăoani, com. Frumuşiţa, jud. Covurlui Hallstatt   Map it  
+ Tecucelu Sec, com. Buciumeni Galaţi Tecucelu Sec, com. Buciumeni, jud. Tecuci nedeterminată   Map it  
+ Tecuci, com. Tecuci Galaţi Tecuci, jud. Tecuci epoca medievală timpurie; La Tene; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Tigănesti, com. Munteni Galaţi Tigăneşti, com. Munteni, jud. Tecuci nedeterminată   Map it  
+ Toflea, com. Brăhăşeşti Galaţi Toflea, com. Brăhăşeşti, jud. Tecuci nedeterminată; neprecizată   Map it  
+ Torceşti, com. Umbrăreşti Galaţi Torceşti, com. Umbrăreşti, jud. Tecuci neprecizată   Map it  
+ Traian, com. Braniştea Galaţi Traian, com. Braniştea, jud. Covurlui epoca romană; nedeterminată   Map it  
+ Tudor Vladimirescu, com. Tudor Vladimirescu Galaţi Tudor Vladimirescu, com. Tudor Vladimirescu, jud. Covurlui epoca bronzului; epoca migraţiilor; neolitic   Map it  
+ Tuluceşti, com. Tuluceşti Galaţi Tuluceşti, com. Tuluceşti, jud. Covurlui nedeterminată   Map it  
+ Ţepu, com. Ţepu Galaţi Ţepu de Jos, com. Ţepu, jud. Tecuci nedeterminată   Map it  
+ Ţigăneşti, com. Munteni Galaţi Ţigăneşti, com. Munteni, jud. Tecuci bronz final   Map it  
+ Umbrăreşti, com. Târgu Bujor Galaţi Umbrăreşti, com. Târgu Bujor, jud. Covurlui epoca fierului; neolitic   Map it  
+ Ungureni, com. Munteni Galaţi Ungureni, com. Munteni, jud. Tecuci epoca antică; neprecizată   Map it  
+ Urleşti, com. Corni Galaţi Urleşti, com. Corni, jud. Covurlui nedeterminată   Map it  
+ Valea Mărului, com. Valea Mărului Galaţi Puţeni, com. Valea Mărului, jud. Tecuci nedeterminată   Map it  
+ Vameş, com. Piscu Galaţi Vameş, com. Piscu, jud. Covurlui epoca fierului; epoca romană   Map it  
+ Vădeni, com. Cavadineşti Galaţi Vădeni, com. Cavadineşti, jud. Covurlui bronz final sau Hallstatt; epoca bronzului; epoca migraţiilor; Hallstatt   Map it  
+ Vărlezi, com. Vărlezi Galaţi Vârlezi, com. Vărlezi, jud. Covurlui epoca migraţiilor   Map it  
+ Vânători, com. Vânători Galaţi Vânători, com. Vânători, jud. Covurlui epoca medievală; neolitic   Map it  
+ Viile, com. Fârţăneşti Galaţi Putichioaia, com. Fârţăneşti, jud. Covurlui epoca fierului; neprecizată   Map it  
+ Vişina, com. Poiana Galaţi Diaconi, com. Poiana, jud. Tecuci eneolitic; epoca romană; La Tene; preistorie   Map it  
+ Vizureşti, com. Buciumeni Galaţi Vizureşti, com. Buciumeni, jud. Tecuci epoca antică; nedeterminată   Map it  
+ Vlădeşti, com. Vlădeşti Galaţi Vlădeşti, com. Vlădeşti, jud. Covurlui epoca migraţiilor   Map it  
+ Zărneşti, com. Jorăşti Galaţi Zărneşti, com. Jorăşti, jud. Covurlui epoca medievală; neolitic sau epoca bronzului   Map it  
+ Aluniş, com. Mugeni Harghita Aluniş, com. Mugeni, jud. Odorhei epoca bronzului; epoca bronzului mijlociu; neprecizată   Map it  
+ Armăşeni, com. Ciucsângeorgiu Harghita Armăşeni, jud. Ciuc bronz timpuriu; epoca medievală   Map it  
+ Atid, com. Atid Harghita Atid, jud. Odorhei epoca bronzului; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Avrămeşti, com. Avrămeşti Harghita Avrămeşti, jud. Odorhei epoca bronzului; epoca medievală; neprecizată   Map it  
+ Bădeni, com. Mărtiniş Harghita Bădeni, com. Mărtiniş, jud. Odorhei epoca fierului; epoca medievală; epoca romană; Hallstatt   Map it  
+ Băile Homorod, com. Vlăhiţa Harghita Băile Homorod, com. Vlăhiţa, jud. Odorhei epoca medievală   Map it  
+ Băile Tuşnad, com. Băile Tuşnad Harghita Tuşnad Băi, jud. Ciuc epoca bronzului; epoca medievală; epoca medievală timpurie; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Benţid, com. Şimoneşti Harghita Benţid, com. Şimoneşti, jud. Odorhei neprecizată   Map it  
+ Cădaciu Mic, com. Şimoneşti Harghita Cădaciu Mic, com. Şimoneşti, jud. Odorhei epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Călugăreni, com. Mărtiniş Harghita Călugăreni, com. Mărtiniş, jud. Odorhei neolitic   Map it  
+ Cârţa, com. Cârţa Harghita Cârţa, jud. Ciuc bronz final; neprecizată   Map it  
+ Cecheşti, com. Avrămeşti Harghita Cecheşti, com. Avrămeşti, jud. Odorhei epoca romană sau migraţii   Map it  
+ Ceheţel, com. Şimoneşti Harghita Ceheţel, com. Şimoneşti, jud. Odorhei epoca bronzului   Map it  
+ Chedia Mică, com. Şimoneşti Harghita Chedia Mică, com. Şimoneşti, jud. Odorhei epoca bronzului   Map it  
+ Ciceu, com. Siculeni Harghita Ciceu, jud. Ciuc epoca medievală; La Tene   Map it  
+ Ciucani, com. Sânmartin Harghita Ciucani, com. Sânmartin, jud. Ciuc neprecizată   Map it  
+ Ciucsângeorgiu, com. Ciucsângeorgiu Harghita Ciucsângeorgiu, jud. Ciuc bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; neprecizată   Map it  
+ Ciumani, com. Ciumani Harghita Ciumani, jud. Ciuc neprecizată   Map it  
+ Corund, com. Corund Harghita Corund, jud. Odorhei epoca bizantină; epoca bronzului târziu; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Cozmeni, com. Cozmeni Harghita Cosmeni, com. Cozmeni, jud. Ciuc epoca medievală; La Tene; neprecizată   Map it  

Previous pages 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next pages


'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014