cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 22 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Braniştea, com. Nicoreşti Galaţi Braniştea, com. Nicoreşti, jud. Tecuci epoca medievală timpurie; La Tene   Map it  
+ Brăhăşeşti, com. Brăhăşeşti Galaţi Brăhăşeşti, com. Brăhăşeşti, jud. Tecuci La Tene; nedeterminată; neolitic   Map it  
+ Brăneşti, com. Vlădeşti Galaţi Brăneşti, com. Vlădeşti, jud. Covurlui epoca geto-romană; epoca medievală timpurie   Map it  
+ Buceşti, com. Iveşti Galaţi Buceşti, jud. Tecuci La Tene   Map it  
+ Buciumeni, com. Buciumeni Galaţi Buciumeni, com. Buciumeni, jud. Tecuci La Tene; neprecizată   Map it  
+ Bursucani, com. Bălăbăneşti Galaţi Bursucani, com. Bălăbăneşti, jud. Covurlui epoca fierului; epoca migraţiilor   Map it  
+ Cavadineşti, com. Cavadineşti Galaţi Cavadineşti, com. Cavadineşti, jud. Covurlui bronz final - începutul primei epoci a fierului; bronz final şi începutul primei epoci a fierului; epoca bronzului; epoca medievală; epoca medievală timpurie; epoca romană târzie   Map it  
+ Cişmele, com. Smârdan Galaţi Cişmele, com. Smârdan, jud. Covurlui neprecizată   Map it  
+ Comăneşti, com. Cavadineşti Galaţi Comăneşti, com. Cavadineşti, jud. Covurlui epoca bronzului; epoca medievală; neolitic   Map it  
+ Corod, com. Corod Galaţi Corod, com. Corod, jud. Tecuci epoca medievală; neprecizată   Map it  
+ Cosiţeni, com. Brăhăşeşti Galaţi Cosiţeni, com. Brăhăşeşti, jud. Tecuci epoca medievală; La Tene   Map it  
+ Cosmeşti, com. Cosmeşti Galaţi Cosmeşti, com. Cosmeşti, jud. Tecuci La Tene   Map it  
+ Costache Negri, com. Costache Negri Galaţi Mânjina, com. Costache Negri, jud. Covurlui nedeterminată   Map it  
+ Cuca, com. Cuca Galaţi Cuca, com. Cuca, jud. Covurlui nedeterminată; neprecizată   Map it  
+ Cudalbi, com. Cudalbi Galaţi Cudalbi, com. Cudalbi, jud. Covurlui epoca bizantină; nedeterminată   Map it  
+ Drăgăneşti, com. Drăgăneşti Galaţi Drăgăneşti, com. Drăgăneşti, jud. Tecuci epoca migraţiilor; neolitic   Map it  
+ Fântânele, com. Scânteieşti Galaţi Fântânele, com. Scânteieşti, jud. Covurlui neprecizată   Map it  
< - > Folteşti, com. Folteşti Galaţi Folteşti, com. Folteşti, jud. Covurlui epoca bronzului; epoca migraţiilor; Hallstatt; nedeterminată; perioada de tranziţie de la eneolitic la bronz   Map it  

 Folteşti, com./oraş Folteşti (denumire repertoriu: Folteşti, com. Folteşti, jud. Covurlui)

 Punct 1. La punctul "Ruptura"
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 1.1aşezare; datare repertoriu: perioada de tranziţie de la eneolitic la bronz; cultura: Folteşti-Usatovo
 1.1.1locuinţă - Locuinţele de suprafaţă construite din lemn şi trestie; datare repertoriu: perioada de tranziţie de la eneolitic la bronz; cultura: Folteşti-Usatovo; MNA
 1.1.1.1ceramică; datare repertoriu: perioada de tranziţie de la eneolitic la bronz; cultura: Folteşti-Usatovo; MNA
 1.1.1.2oase - de animale; datare repertoriu: perioada de tranziţie de la eneolitic la bronz; cultura: Folteşti-Usatovo; MNA
 1.1.1.3unealtă; datare repertoriu: perioada de tranziţie de la eneolitic la bronz; cultura: Folteşti-Usatovo; MNA
 1.2aşezare - Stratul superior al aşezării; datare repertoriu: epoca bronzului
 1.2.1locuinţă - Locuinţele de suprafaţă construite din lemn şi trestie; datare repertoriu: perioada de tranziţie de la eneolitic la bronz; cultura: Folteşti-Usatovo; MNA
 1.2.1.1ceramică; datare repertoriu: perioada de tranziţie de la eneolitic la bronz; cultura: Folteşti-Usatovo; MNA
 1.2.1.2oase - de animale; datare repertoriu: perioada de tranziţie de la eneolitic la bronz; cultura: Folteşti-Usatovo; MNA
 1.2.1.3unealtă; datare repertoriu: perioada de tranziţie de la eneolitic la bronz; cultura: Folteşti-Usatovo; MNA
 Bibliografie:
1. Petrescu-Dâmboviţa, M., SCIV, I, 1, 1950, p.64-65, 67
2. Petrescu-Dâmboviţa, M., SCIV, I, 2, 1950, p.119
3. Petrescu-Dâmboviţa, M., SCIV, II, 1, 1951, p.249-266

 Punct 2. La punctul "Ruptura"
Tip sit: necropolă
 Descoperiri:
 2.1necropolă de inhumaţie - Şase morminte; datare repertoriu: Hallstatt; autor sptur: M. Petrescu-Dâmboviţa, 1949-1950
 2.1.1mormânt de inhumaţie - Două morminte cu schelete întinse; datare repertoriu: epoca migraţiilor; autor sptur: M. Petrescu-Dâmboviţa, 1949-1950; MNA
 2.1.2mormânt de inhumaţie - Şase morminte cu schelete chircite; datare repertoriu: Hallstatt; MNA
 Bibliografie:
1. Petrescu-Dâmboviţa, M., SCIV, I, 1, 1950, p.64-65, 67
2. Petrescu-Dâmboviţa, M., SCIV, I, 2, 1950, p.119
3. Petrescu-Dâmboviţa, M., SCIV, II, 1, 1951, p.249-266

 Punct 3. la vest de aşezarea de tip Folteşti
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 3.1aşezare; datare repertoriu: epoca migraţiilor
 Punct 4. Pe teritoriul satului
Tip sit: val
 Descoperiri:
 4.1val - C. Schuchhardt, urmat şi de alţi cercetători afirma, fără să facă cercetări pe teren, că valul din Moldova de Jos, venind de la Ploscuţeni pe Siret, prin Ţigăneţi şi Matca, ar atinge malul Prutului la Folteşti spre a se lega cu valul roman de la est de Prut, dintre Vadul lui Isac şi Tatar-Bunar. Cercetările lui R. Vulpe din 1928, 1943 şi 1949 au arătat că această ipoteză este neîntemeiată.; datare repertoriu: nedeterminată
 Bibliografie:
1. Schuchhardt C., AEM, IX, 1885, p.207
2. Pârvan V., MSI, XXXVI, p.119
3. Vulpe, R., SCIV, I, 2, 1950, p.163-172

+ Frumuşiţa, com. Frumuşiţa Galaţi Frumuşiţa, com. Frumuşiţa, jud. Covurlui epoca fierului; preistorie   Map it  
+ Frunzeasca, com. Munteni Galaţi Frunzeasca, com. Munteni, jud. Tecuci nedeterminată   Map it  
+ Galati, com. Galaţi Galaţi Galaţi, jud. Covurlui antichitate; epoca fierului; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Galaţi, com. Galaţi Galaţi Barboşi, com. Galaţi, jud. Covurlui epoca romană; Hallstatt; La Tene   Map it  
+ Găneşti, com. Cavadineşti Galaţi Găneşti, com. Cavadineşti, jud. Covurlui epoca bronzului; epoca migraţiilor; Hallstatt; preistorie   Map it  
+ Găneşti, com. Cavadineşti Galaţi Cristeşti, com. Cavadineşti, jud. Covurlui neprecizată   Map it  
+ Gohor, com. Gohor Galaţi Gohor, com. Gohor, jud. Tecuci neolitic   Map it  
+ Hanu-Conachi, com. Fundeni Galaţi Hanu-Conachi, com. Fundeni, jud. Tecuci neolitic   Map it  
+ Hânţeşti, com. Buciumeni Galaţi Hânţeşti, com. Buciumeni, jud. Tecuci neprecizată   Map it  
+ Ijdileni, com. Frumuşiţa Galaţi Ijdileni, com. Frumuşiţa, jud. Covurlui epoca romană târzie; Hallstatt; romană târzie   Map it  
+ Iveşti, com. Iveşti Galaţi Iveşti, com. Iveşti, jud. Tecuci nedeterminată   Map it  
+ Matca, com. Matca Galaţi Matca, com. Matca, jud. Tecuci neprecizată   Map it  
+ Mălureni, com. Nicoreşti Galaţi Mălureni, com. Nicoreşti, jud. Tecuci epoca bronzului   Map it  
+ Măstăcani, com. Măstăcani Galaţi Măstăcani, com. Măstăcani, jud. Covurlui neolitic   Map it  
+ Moscu, com. Târgu Bujor Galaţi Moscu, com. Târgu Bujor, jud. Covurlui epoca medievală; epoca medievală timpurie   Map it  
+ Movileni, com. Şendreni Galaţi Movileni, com. Şendreni, jud. Covurlui neprecizată   Map it  
+ Munteni, com. Munteni Galaţi Munteni, com. Munteni, jud. Tecuci nedeterminată; neprecizată   Map it  
+ Nicoreşti, com. Nicoreşti Galaţi Nicoreşti, com. Nicoreşti, jud. Tecuci Hallstatt; neprecizată   Map it  
+ Oancea, com. Oancea Galaţi Oancea, com. Oancea, jud. Covurlui epoca medievală   Map it  
+ Odaia Manolache, com. Vânători Galaţi Slobozia Movilei, com. Vânători, jud. Covurlui neprecizată   Map it  
+ Odaia Manolache, com. Vânători Galaţi Odaia lui Manolache, com. Vânători, jud. Covurlui nedeterminată   Map it  
+ Pechea, com. Pechea Galaţi Pechea, com. Pechea, jud. Covurlui neprecizată   Map it  
+ Piscu, com. Piscu Galaţi Piscu, com. Piscu, jud. Covurlui Hallstatt   Map it  
+ Plevna, com. Rediu Galaţi Plevna, com. Rediu, jud. Covurlui nedeterminată   Map it  
+ Poiana, com. Poiana Galaţi Poiana, com. Poiana, jud. Tecuci epoca bronzului; Hallsatt final-Latene timpuriu; Hallstatt; Hallstatt final-La Tene timpuriu; La Tene; La Tene şi epoca romană  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  Map it  
+ Poiana, com. Poiana Galaţi Huleşti, com. Poiana, jud. Tecuci epoca bronzului   Map it  
+ Prodăneşti, com. Bereşti-Meria Galaţi Prodăneşti, com. Bereşti-Meria, jud. Covurlui epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană   Map it  
+ Rediu, com. Rediu Galaţi Oasele, com. Rediu, jud. Covurlui epoca medievală timpurie; epoca migraţiilor; epoca romană; nedeterminată; neprecizată   Map it  
+ Rogojeni, com. Suceveni Galaţi Rogojeni, com. Suceveni, jud. Covurlui epoca bronzului   Map it  
+ Săseni, com. Bereşti-Meria Galaţi Săseni, com. Bereşti-Meria, jud. Covurlui epoca bronzului; La Tene   Map it  
+ Scânteieşti, com. Scânteieşti Galaţi Scânteieşti, com. Scânteieşti, jud. Covurlui neprecizată   Map it  
+ Schela, com. Schela Galaţi Lascăr Catargiu, com. Schela, jud. Covurlui epoca medievală timpurie; neprecizată   Map it  

Previous pages 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next pages


'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014