cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 17 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Tiocu de Sus, com. Corneşti Cluj Tiocu de Sus, com. Corneşti, jud. Someş bronz final   Map it  
+ Tioltiur, com. Corneşti Cluj Tioltiur, com. Corneşti, jud. Someş neprecizată; preistorie   Map it  
+ Transilvania Cluj Transilvania, jud. Cluj bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca medievală; epoca medievală timpurie; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic    
+ Tritenii de Jos, com. Tritenii de Jos Cluj Tritenii de Jos, com. Tritenii de Jos, jud. Turda epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt   Map it  
+ Turda, com. Turda Cluj Poiana, jud. Turda epoca medievală; epoca romană; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Turea, com. Gârbău Cluj Turea, jud. Cluj epoca bronzului; epoca romană; paleolitic; paleolitic sau eneolitic   Map it  
+ Ţaga, com. Ţaga Cluj Ghiolţ, com. Ţaga, jud. Someş bronz / Hallstatt; neprecizată   Map it  
+ Ţaga, com. Ţaga Cluj Ţaga, jud. Someş epoca bronzului; epoca romană; neolitic; neolitic, începutul epocii bronzului; neolitic, tranziţie bronz   Map it  
+ Unguraş, com. Unguraş Cluj Unguraş, jud. Someş bronz final; eneolitic   Map it  
+ Urca, com. Viişoara Cluj Urca, com. Viişoara, jud. Turda bronz final   Map it  
+ Urişor, com. Căşeiu Cluj Urişor, com. Căşeiu, jud. Someş epoca romană   Map it  
+ Vad, com. Vad Cluj Vad, jud. Someş epoca medievală; epoca romană; neolitic; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Valea Florilor, com. Ploscoş Cluj Valea Florilor, com. Ploscoş, jud. Turda neolitic   Map it  
+ Valea Unguraşului, com. Unguraş Cluj Valea Unguraşului, com. Unguraş, jud. Someş perioada de tranziţie la epoca bronzului, bronz   Map it  
+ Văleni, com. Călăţele Cluj Văleni, com. Călăţele, jud. Cluj bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca romană   Map it  
+ Vâlcele, com. Feleacu Cluj Vâlcele, jud. Turda epoca bronzului timpuriu   Map it  
+ Vânători, com. Ciucea Cluj Vânători, com. Ciucea, jud. Cluj epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Viişoara, com. Viişoara Cluj Viişoara, jud. Turda epoca bronzului; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Vişea, com. Jucu Cluj Vişea, com. Jucu, jud. Cluj bronz final; epoca bronzului; epoca romană   Map it  
< - > Viştea, com. Gârbău Cluj Viştea, jud. Cluj bronz final; bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic; neprecizată   Map it  

 Viştea, com./oraş Gârbău (denumire repertoriu: Viştea sau Vişta, Vista, Magyarvista, jud. Cluj)

 Punct 1. De la "Bercul Perilor" (Körtiberek)
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 1.0.0.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: neolitic; cultura: Tisa; MAC şi colecţia J. Székely)
 1.0.0.2ceramică - fragmente; datare repertoriu: neolitic; cultura: Turdaş
 1.0.0.3ceramică - pictată de tip "vest-transilvănean"; datare repertoriu: neolitic; MAC
 Bibliografie:
1. Roska M., AÉ, 1934, p.156
2. Roska M., AÉ, 1936, p.74, 77
3. Roska M., Közl.Debr., 1940, p.9
4. , Közl, I, 1941, p.68
5. , FA, III-IV, 1941, p.56, 61
6. , Közl, III, 1943, p.69, 32

 Punct 2. La "Fântâna Mică" (Kisút-dülö)
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 2.0.0.1ceramică; datare repertoriu: neolitic; cultura: Tisa
 2.0.0.2ceramică; datare repertoriu: neolitic; cultura: Turdaş
 Bibliografie:
1. Roska M., AÉ, 1934, p.156
2. Roska M., AÉ, 1936, p.74, 77
3. Roska M., Közl.Debr., 1940, p.9
4. , Közl, I, 1941, p.68
5. , FA, III-IV, 1941, p.56, 61
6. , Közl, III, 1943, p.69, 32

 Punct 3. La "Cărbunari" (Szénhely-düló)
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 3.1aşezare; datare repertoriu: neolitic; cultura: Tisa
 3.1.0.1lance - din fier; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică
 3.1.0.2ciocan - ciocan-calapod; datare repertoriu: neolitic; cultura: Tisa
 Bibliografie:
1. Roska M., Rep, p.155, nr. 65
2. Roska M., Közl, IV, 1944, p.63, 72

 Punct 4. La "Fântâna cu salcie" (Füzkút)
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 4.1aşezare; datare repertoriu: neolitic
 4.1.0.1neprecizat - diverse materiale; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; MAC; colecţia J. Székely
 4.1.0.2ceramică - pictată vest-transilvăneană; datare repertoriu: neolitic; MAC; colecţia J. Székely
 Bibliografie:
1. Roska M., AÉ, 1934, p.156
2. Roska M., AÉ, 1936, p.74, 77
3. Roska M., Közl.Debr., 1940, p.9
4. , Közl, I, 1941, p.68
5. , FA, III-IV, 1941, p.56, 61
6. , Közl, III, 1943, p.69, 32

 Punct 5. La "Gherece" (Gerecsedülö)
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 5.1aşezare; datare repertoriu: neolitic; cultura: Tisa
 5.1.0.1neprecizat - materiale diverse; datare repertoriu: epoca bronzului
 5.1.0.2ceramică; datare repertoriu: Hallstatt
 5.1.0.3ceramică - pictată vest-transilvană; datare repertoriu: neolitic; cultura: Tisa
 5.1.0.4ceramică - pictată vest-transilvană; datare repertoriu: neolitic; cultura: Turdaş
 5.2aşezare; datare repertoriu: neolitic; cultura: Turdaş
 5.2.0.1neprecizat - materiale diverse; datare repertoriu: epoca bronzului
 5.2.0.2ceramică; datare repertoriu: Hallstatt
 5.2.0.3ceramică - pictată vest-transilvană; datare repertoriu: neolitic; cultura: Tisa
 5.2.0.4ceramică - pictată vest-transilvană; datare repertoriu: neolitic; cultura: Turdaş
 Bibliografie:
1. Roska M., AÉ, 1934, p.156
2. Roska M., AÉ, 1936, p.74, 77
3. Roska M., Közl.Debr., 1940, p.9
4. , Közl, I, 1941, p.68
5. , FA, III-IV, 1941, p.56, 61
6. , Közl, III, 1943, p.69, 32

 Punct 6. Pe dealul "Cotior"
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 6.0.0.1ceramică - ceramică pictată de tip vest-transilvăneană; datare repertoriu: eneolitic; MAC
 Bibliografie:
1. Roska M., AÉ, 1934, p.156
2. Roska M., AÉ, 1936, p.74, 77
3. Roska M., Közl.Debr., 1940, p.9
4. , Közl, I, 1941, p.68
5. , FA, III-IV, 1941, p.56-61
6. , Kozl, III, 1943, p.69, 32

 Punct 7. Lângă drumul "Răchita" (Rakottyás)
Tip sit: depozit
 Descoperiri:
 7.0.1depozit de bronzuri; datare repertoriu: bronz final
 7.0.1.1ceramică - pictată de tip "vest-transilvănean"; datare repertoriu: neolitic
 7.0.1.2seceră - mai multe exemplare cu mâner, din bronz; datare repertoriu: bronz final
 7.0.1.3celt - fragmente de celturi din bronz; datare repertoriu: bronz final
 7.0.1.4mâner - de cuţit, din bronz; datare repertoriu: bronz final
 7.0.1.5verigă - două verigi fragmentare din bronz; datare repertoriu: bronz final
 7.0.1.6bronz brut - mai multe turte; datare repertoriu: bronz final
 Bibliografie:
1. Roska M., AÉ, 1934, p.156
2. Roska M., AÉ, 1936, p.74, 77
3. Roska M., Közl.Debr., 1940, p.9
4. , Közl, I, 1941, p.68
5. , FA, III-IV, 1941, p.56, 61
6. , Közl, III, 1943, p.69, 32

 Punct 8. La "Groapa fântânii dinafară" (Kikütverme)
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 8.1aşezare; datare repertoriu: neolitic
 8.1.0.1neprecizat - obiecte; datare repertoriu: epoca bronzului
 8.1.0.2ceramică - fragmente; datare repertoriu: Hallstatt
 8.1.0.3ceramică - pictată "vest-transilvăneană"; datare repertoriu: neolitic
 Bibliografie:
1. Roska M., AÉ, 1934, p.156
2. Roska M., AÉ, 1936, p.74, 77
3. Roska M., Közl.Debr., 1940, p.9
4. , Közl, I, 1941, p.68
5. , FA, III-IV, 1941, p.56, 61
6. , Közl, III, 1943, p.69, 32

 Punct 9. La "Râtul Mic" (Kisrét)
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 9.1aşezare; datare repertoriu: neolitic
 9.1.0.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni
 9.1.0.2neprecizat - materiale diverse; datare repertoriu: epoca bronzului
 9.1.0.3neprecizat - materiale diverse; datare repertoriu: Hallstatt
 9.1.0.4ceramică - pictată "vest-transilvăneană"; datare repertoriu: neolitic
 Bibliografie:
1. Roska M., AÉ, 1934, p.156
2. Roska M., 1936, p.74, 77
3. Roska M., Közl.Debr., 1940, p.9
4. , Közl, I, 1941, p.68
5. , FA, III-IV, 1941, p.56, 61
6. , Közl, III, 1943, p.69, 32

 Punct 10. La est-sud-est de sat, pe malul drept al Nădaşului, pe o terasă inferioară numită "Păluta" (Palota)
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 10.1aşezare; datare repertoriu: neolitic
 10.1.0.1neprecizat - obiecte; datare repertoriu: epoca bronzului
 10.1.0.2ceramică - vase mari; datare repertoriu: Hallstatt
 10.1.0.3ceramică - pictată "vest transilvăneană"; datare repertoriu: neolitic
 10.1.0.4neprecizat - obiecte; datare repertoriu: neolitic
 Bibliografie:
1. Roska M., AÉ, 1934, p.156
2. Roska M., AÉ, 1936, p.74, 77
3. Roska M., Közl.Debr., 1940, p.9
4. , Közl, I, 1941, p.68
5. , FA, III-IV, 1941, p.56-61
6. , Közl, III, 1943, p.69, 32

 Punct 11. La est-sud-est de sat, pe malul drept al Nădaşului, pe o terasă inferioară întinsă numită "Pălută"(Palota)
Tip sit: substrucţii clădire
 Descoperiri:
 11.1villa rustica - Clădiri cu hipocaust; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Roska M., AE, 1934, p.156
2. Roska M., AE, 1936, p.74, 77
3. Roska M., Közl.Debr., 1940, p.9
4. , Közl, I, 1941, p.68
5. , FA, III-IV, 1941, p.56, 61
6. , Közl, III, 1943, p.69, 32

 Punct 12. De la "Fântâna cu tărâţe" (Korpáskút)
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 12.0.0.1neprecizat - materiale diverse; datare repertoriu: epoca bronzului
 12.0.0.2aşchie - din obsidiană; datare repertoriu: neprecizată
 Bibliografie:
1. Roska M., AÉ, 1934, p.156
2. Roska M., AÉ, 1936, p.74, 77
3. Roska M., Közl.Debr., 1940, p.9
4. , Közl, I, 1941, p.68
5. , FA, III-IV, 1941, p.56, 61
6. , Közl, IV, 1944, p.63, 72

 Punct 13. De la "Coasta bercului lupilor" (Farkasberekoldal)
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 13.0.0.1nucleu - 13 nuclee din obsidian; datare repertoriu: neprecizată
 13.0.0.2neprecizat - obiecte; datare repertoriu: eneolitic
 13.0.0.3neprecizat - obiecte; datare repertoriu: epoca bronzului
 Bibliografie:
1. Roska M., AÉ, 1934, p.156
2. Roska M., AÉ, 1936, p.74, 77
3. Roska M., Közl. Debr., 1940, p.9
4. , Közl, I, 1941, p.68
5. , FA, III-IV, 1941, p.56, 61
6. , Közl, III, 1943, p.69, 32

 Punct 14. La "Fântâna Rece" (Hidegkút)
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 14.0.0.1neprecizat - obiecte; datare repertoriu: eneolitic; MAC
 Bibliografie:
1. Roska M., AÉ, 1934, p.156
2. Roska M., AÉ, 1936, p.74, 77
3. Roska M., Közl.Debr., 1940, p.9
4. , Közl, I, 1941, p.68
5. , FA, III-IV, 1941, p.56, 61
6. , Közl, III, 1943, p.69, 32

 Punct 15. La "Fântâna cu butoi" (Horóskút)
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 15.0.0.1neprecizat - obiecte; datare repertoriu: eneolitic
 15.0.0.2neprecizat - obiecte; datare repertoriu: epoca romană; MAC
 Bibliografie:
1. Roska M., AÉ, 1943, p.156
2. Roska M., AÉ, 1936, p.74, 77
3. Roska M., Közl.Debr., 1940, p.9
4. , Közl, I, 1941, p.68
5. , FA, III-IV, 1941, p.56, 61
6. , Közl, III, 1943, p.69, 32

 Punct 16. Din "Coasta Cotior" (Kotyoroldal)
Tip sit: mormânt
 Descoperiri:
 16.0.1mormânt; datare repertoriu: eneolitic
 16.0.1.1topor - topor-ciocan din aramă; datare repertoriu: eneolitic
 Bibliografie:
1. Roska M., AÉ, 1934, p.156
2. Roska M., AÉ, 1936, p.74, 77
3. Roska M., Közl.Debr., 1940, p.9
4. , Közl, I, 1941, p.68
5. , FA, III-IV, 1941, p.56, 61
6. , Közl, III, 1943, p.32, 69

 Punct 17. De pe "dealul prunilor" (Szilvás tetö)
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 17.0.0.1neprecizat - materiale diverse; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni
 Bibliografie:
1. Roska M., AÉ, 1934, p.156
2. Roska M., AÉ, 1936, p.74, 77
3. Roska M., Közl.Debr., 1940, p.9
4. , Közl, I, 1941, p.68
5. , FA, III-IV, 1941, p.56, 61
6. , Közl, III, 1943, p.32, 69

 Punct 18. La "Podei"
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 18.0.0.1neprecizat - obiecte; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni
 Bibliografie:
1. Roska M., AÉ, 1934, p.156
2. Roska M., AÉ, 1936, p.74, 77
3. Roska M., Közl.Debr., 1940, p.9
4. , Közl., I, 1941, p.68
5. , FA, III-IV, 1941, p.56, 61
6. , Közl, III, 1943, p.32, 69

 Punct 19. La "Arvat" (Árvátdülö)
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 19.1aşezare; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni
 19.1.0.1neprecizat; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; MAC
 Bibliografie:
1. Roska M., AÉ, 934, p.156
2. Roska M., AÉ, 1936, p.74, 77
3. Roska M., Közl.Debr., 1940, p.9
4. Roska M., Közl, I, 1941, p.68
5. , FA, III-IV, 1941, p.56, 61
6. , Közl, III, 1943, p.32, 69

 Punct 20. La "Culmea popii" (Papcseréptetö)
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 20.1aşezare; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni
 20.1.0.1; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; MAC
 Bibliografie:
1. Roska M., AÉ, 1934, p.156
2. Roska M., AÉ, 1936, p.74, 77
3. Roska M., Közl.Debr., 1940, p.9
4. , Közl, I, 1941, p.68
5. , FA, III-IV, 1941, p.56, 61
6. , Közl, III, 1943, p.32, 69

 Punct 21. De la "Dâmbul Biţca" (Bickadomb)
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 21.0.0.1neprecizat - materiale; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; MAC
 Bibliografie:
1. Roska M., AÉ, 1934, p.165
2. Roska M., AÉ, 1936, p.74, 77
3. Roska M., Közl.Debr., 1940, p.9
4. , Közl, I, 1941, p.68
5. , FA, III-IV, 1941, p.56, 61
6. , Közl, III, 1943, p.32, 69

 Punct 22. La "Ciup" (Csúptetö)
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 22.1aşezare; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni
 Bibliografie:
1. Roska M., AÉ, 1934, p.156
2. Roska M., AÉ, 1936, p.74, 77
3. Roska M., Közl. Debr., 1940, p.9
4. , Közl., I, 1941, p.68
5. , FA, III-IV, 1941, p.56, 61
6. , Közl, III, 1943, p.32, 69

 Punct 23. La "Spini" (Tövisek)
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 23.1aşezare; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni
 23.1.0.1neprecizat - materiale; datare repertoriu: epoca bronzului
 23.1.0.2ceramică - vase; datare repertoriu: Hallstatt
 Bibliografie:
1. Roska M., AÉ, 1934, p.156
2. Roska M., AÉ, 1934, p.74, 77
3. Roska M., Közl.Debr., 1940, p.9
4. , Közl, I, 1941, p.68
5. , FA, III-IV, 1941, p.56, 61
6. , Közl, III, 1943, p.32, 69

 Punct 24. La "Poalele marginii" (Szélájoldal)
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 24.0.0.1neprecizat - materiale; datare repertoriu: epoca bronzului
 Bibliografie:
1. Roska M., AÉ, 1934, p.156
2. Roska M., AÉ, 1936, p.74, 77
3. Roska M., Közl.Debr., 1940, p.9
4. , Közl, I, 1941, p.68
5. , FA, III-IV, 1941, p.56, 61
6. , Közl, III, 1943, p.32, 69

 Punct 25. De la "Grădina Gáspar" (Gáspárkert)
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 25.0.0.1neprecizat - materiale; datare repertoriu: epoca bronzului
 Bibliografie:
1. Roska M., AÉ, 1934, p.156
2. Roska M., AÉ, 1936, p.74, 77
3. Roska M., Közl.Debr., 1940, p.9
4. , Közl, I, 1941, p.68
5. , FA, III-IV, 1941, p.65, 61
6. , Közl, III, 1943, p.32, 69

 Punct 26. De la poalele dealului "Ciup" (Csúphegy)
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 26.0.0.1baldachin - fragment din bronz; datare repertoriu: La Tene; cultura: scitică
 Bibliografie:
1. Roska M., ESA, XI, 1937, p.195
2. Roska M., Rep, p.155, nr. 65

 Punct 27. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 27.0.0.1ceramică; datare repertoriu: epoca migraţiilor; colecţia E. Orosz, Cluj
 Bibliografie:
1. Informaţie Vl. Zira

+ 23 August, com. 23 August Constanţa 23 August, com. 23 August, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Abrud, com. Adamclisi Constanţa Abrud, com. Adamclisi, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Adamclisi, com. Adamclisi Constanţa Adamclisi, com. Adamclisi, jud. Constanţa epoca creştină; epoca migraţiilor; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Agigea, com. Agigea Constanţa Agigea, com. Agigea, jud. Constanţa epoca romană; preistorie   Map it  
+ Albeşti, com. Albeşti Constanţa Albeşti, com. Albeşti, jud. Constanţa epoca bizantină; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Amzacea, com. Amzacea Constanţa Amzacea, com. Amzacea, jud. Constanţa epoca elenistică   Map it  
+ Arsa, com. Albeşti Constanţa Arsa, com. Albeşti, jud. Constanţa epoca migraţiilor; epoca romană   Map it  
+ Băltăgeşti, com. Crucea Constanţa Băltăgeşti, com. Crucea, jud. Constanţa epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Băneasa, com. Băneasa Constanţa Băneasa, com. Băneasa, jud. Constanţa neprecizată   Map it  
+ Băneasa, com. Băneasa Constanţa Cărpiniş, com. Băneasa, jud. Constanţa neprecizată   Map it  
+ Bărăganu, com. Bărăganu Constanţa Bărăgan, com. Bărăganu, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Biruinţa, com. Topraisar Constanţa Biruinţa, com. Topraisar, jud. Constanţa epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Canlia, com. Lipniţa Constanţa Canlia, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Capidava, com. Topalu Constanţa Capidava, com. Topalu, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Carvăn, com. Lipniţa Constanţa Carvănul Mare sau Carvănul Mic, com. Lipniţa, jud. Constanţa neprecizată   Map it  
+ Casian, com. Grădina Constanţa Casian, com. Grădina, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Castelu, com. Castelu Constanţa Castelu, com. Castelu, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Căscioarele, com. Cerchezu Constanţa Căscioarele, com. Cerchezu, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Cernavodă, com. Cernavodă Constanţa Cernavodă, jud. Constanţa antichitate; epoca bizantină; epoca elenistică; epoca elenistică/romană; epoca romană; nedeterminată; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Cetatea, com. Dobromir Constanţa Cetatea, com. Dobromir, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Cheia, com. Grădina Constanţa Cheia, com. Grădina, jud. Constanţa neprecizată   Map it  
+ Ciobanu, com. Ciobanu Constanţa Ciobanul, com. Ciobanu, jud. Constanţa epoca greco-romană; epoca migraţiilor; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Ciocârlia de Sus, com. Ciocârlia Constanţa Ciocârlia de Sus, com. Ciocârlia, jud. Constanţa neprecizată   Map it  
+ Cobadin, com. Cobadin Constanţa Cobadin, com. Cobadin, jud. Constanţa epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Cochirleni, com. Rasova Constanţa Cochirleni, com. Rasova, jud. Constanţa eneolitic; epoca migraţiilor; epoca romană   Map it  
+ Cogealac, com. Cogealak Constanţa Cogealak, com. Cogealak, jud. Constanţa epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Comana, com. Comana Constanţa Orzari, com. Comana, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Comana, com. Comana Constanţa Comana, com. Comana, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Conacu, com. Cobadin Constanţa Conacul, com. Cobadin, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Constanța, com. Constanța Constanţa Palas, jud. Constanţa epoca romană   Map it  

Previous pages 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next pages


'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014