cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 17 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Tiocu de Sus, com. Corneşti Cluj Tiocu de Sus, com. Corneşti, jud. Someş bronz final   Map it  
+ Tioltiur, com. Corneşti Cluj Tioltiur, com. Corneşti, jud. Someş neprecizată; preistorie   Map it  
+ Transilvania Cluj Transilvania, jud. Cluj bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca medievală; epoca medievală timpurie; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic    
+ Tritenii de Jos, com. Tritenii de Jos Cluj Tritenii de Jos, com. Tritenii de Jos, jud. Turda epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt   Map it  
+ Turda, com. Turda Cluj Poiana, jud. Turda epoca medievală; epoca romană; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Turea, com. Gârbău Cluj Turea, jud. Cluj epoca bronzului; epoca romană; paleolitic; paleolitic sau eneolitic   Map it  
+ Ţaga, com. Ţaga Cluj Ghiolţ, com. Ţaga, jud. Someş bronz / Hallstatt; neprecizată   Map it  
+ Ţaga, com. Ţaga Cluj Ţaga, jud. Someş epoca bronzului; epoca romană; neolitic; neolitic, începutul epocii bronzului; neolitic, tranziţie bronz   Map it  
+ Unguraş, com. Unguraş Cluj Unguraş, jud. Someş bronz final; eneolitic   Map it  
+ Urca, com. Viişoara Cluj Urca, com. Viişoara, jud. Turda bronz final   Map it  
+ Urişor, com. Căşeiu Cluj Urişor, com. Căşeiu, jud. Someş epoca romană   Map it  
+ Vad, com. Vad Cluj Vad, jud. Someş epoca medievală; epoca romană; neolitic; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Valea Florilor, com. Ploscoş Cluj Valea Florilor, com. Ploscoş, jud. Turda neolitic   Map it  
+ Valea Unguraşului, com. Unguraş Cluj Valea Unguraşului, com. Unguraş, jud. Someş perioada de tranziţie la epoca bronzului, bronz   Map it  
+ Văleni, com. Călăţele Cluj Văleni, com. Călăţele, jud. Cluj bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca romană   Map it  
+ Vâlcele, com. Feleacu Cluj Vâlcele, jud. Turda epoca bronzului timpuriu   Map it  
+ Vânători, com. Ciucea Cluj Vânători, com. Ciucea, jud. Cluj epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Viişoara, com. Viişoara Cluj Viişoara, jud. Turda epoca bronzului; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Vişea, com. Jucu Cluj Vişea, com. Jucu, jud. Cluj bronz final; epoca bronzului; epoca romană   Map it  
+ Viştea, com. Gârbău Cluj Viştea, jud. Cluj bronz final; bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic; neprecizată   Map it  
+ 23 August, com. 23 August Constanţa 23 August, com. 23 August, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Abrud, com. Adamclisi Constanţa Abrud, com. Adamclisi, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Adamclisi, com. Adamclisi Constanţa Adamclisi, com. Adamclisi, jud. Constanţa epoca creştină; epoca migraţiilor; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Agigea, com. Agigea Constanţa Agigea, com. Agigea, jud. Constanţa epoca romană; preistorie   Map it  
+ Albeşti, com. Albeşti Constanţa Albeşti, com. Albeşti, jud. Constanţa epoca bizantină; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Amzacea, com. Amzacea Constanţa Amzacea, com. Amzacea, jud. Constanţa epoca elenistică   Map it  
+ Arsa, com. Albeşti Constanţa Arsa, com. Albeşti, jud. Constanţa epoca migraţiilor; epoca romană   Map it  
+ Băltăgeşti, com. Crucea Constanţa Băltăgeşti, com. Crucea, jud. Constanţa epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Băneasa, com. Băneasa Constanţa Băneasa, com. Băneasa, jud. Constanţa neprecizată   Map it  
+ Băneasa, com. Băneasa Constanţa Cărpiniş, com. Băneasa, jud. Constanţa neprecizată   Map it  
+ Bărăganu, com. Bărăganu Constanţa Bărăgan, com. Bărăganu, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Biruinţa, com. Topraisar Constanţa Biruinţa, com. Topraisar, jud. Constanţa epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Canlia, com. Lipniţa Constanţa Canlia, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Capidava, com. Topalu Constanţa Capidava, com. Topalu, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Carvăn, com. Lipniţa Constanţa Carvănul Mare sau Carvănul Mic, com. Lipniţa, jud. Constanţa neprecizată   Map it  
+ Casian, com. Grădina Constanţa Casian, com. Grădina, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Castelu, com. Castelu Constanţa Castelu, com. Castelu, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Căscioarele, com. Cerchezu Constanţa Căscioarele, com. Cerchezu, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Cernavodă, com. Cernavodă Constanţa Cernavodă, jud. Constanţa antichitate; epoca bizantină; epoca elenistică; epoca elenistică/romană; epoca romană; nedeterminată; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Cetatea, com. Dobromir Constanţa Cetatea, com. Dobromir, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Cheia, com. Grădina Constanţa Cheia, com. Grădina, jud. Constanţa neprecizată   Map it  
+ Ciobanu, com. Ciobanu Constanţa Ciobanul, com. Ciobanu, jud. Constanţa epoca greco-romană; epoca migraţiilor; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Ciocârlia de Sus, com. Ciocârlia Constanţa Ciocârlia de Sus, com. Ciocârlia, jud. Constanţa neprecizată   Map it  
+ Cobadin, com. Cobadin Constanţa Cobadin, com. Cobadin, jud. Constanţa epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
< - > Cochirleni, com. Rasova Constanţa Cochirleni, com. Rasova, jud. Constanţa eneolitic; epoca migraţiilor; epoca romană   Map it  

 Cochirleni, com./oraş Rasova (denumire repertoriu: Cochirleni, com. Cochirleni, jud. Constanţa)

 Punct 1. Pe teritoriul comunei
Tip sit: Aşezare

Observatii: Ceramică neolitică
 Descoperiri:
 1.1Aşezare; datare repertoriu: eneolitic; cultura: Neprecizată
 1.1.0.1Ceramică - Fragmente de vase.; datare repertoriu: eneolitic; cultura: Neprecizată
 1.1.0.2statuetă - Statuete din lut; datare repertoriu: eneolitic; cultura: Neprecizată
 Bibliografie:
1. Dosar, MNA, 34, fisa 68, 1883
2. Dosar, MNA, fisa 97, 1903
3. Dosar, MNA, 25, 1916
4. Polonic, P., Natura, 7/XXIV, 1935
5. Vulpe, R., Dobroudja, p.44

 Punct 2.
Tip sit: Aşezare - Urme de clădiri, urne cu cenuşă, descoperiri monetare

Observatii: Nu este sigură apartenenţa acestora la sit.
 Descoperiri:
 2.1Aşezare - S-ar putea lega de alte construcţii militare sau de staţionarea unor trupe militare.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 Punct 3. La cca. 1km. nord-vest de satul actual
Tip sit: Val de pământ - Valul mare de pământ.
 Descoperiri:
 3.1Val de pământ - Începe din malul Dunării, taie Dobrogea până la malul mării. De la Dunăre până la 2 km E de Cochirleni, se suprapune cu valul mic. De aici, valul mare se îndreaptă spre NNE, în direcţia Gurii Ghermelelor. In zona de suprapunere a celor două valuri se află castrele nr. 35, 34, 33, 32 după Schuchardt sau 1, 2, 3, 4 după Tocilescu; de aici, pe traseul Valului mare până la Gura Ghermelelor se află castrele nr. 31, 30, 29 (Schuchardt) şi castelele manipulare x, y, z.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 Bibliografie:
1. Dosar Tocilescu, Gr., Manuscris, 5128, p.ff. 174-177, 179-182
2. Dosar Tocilescu, Gr., Manuscris, 5138, p.ff. 17, 64-67, 136-139
3. Tocilescu, Gr., Fouilles, p.170, 176
4. Ionescu-Dobrogeanu, BSGR, II, 1910, p.84
5. Schuchardt, C., Trajanswalle, passim
6. Polonic, P., Natura, XXIV N. 6 935, p.24-25
7. Tocilescu, Gr., Fouilles, harta
8. Dosar Tocilescu, Gr., Manuscris, 5138, p.f. 66, harta
9. tab. IV (Kiepert), CIL, III, harta

 Punct 4. Cetatea Pătulului. La cca. 2km. nord-vest de sat
Tip sit: Castru
 Descoperiri:
 4.1Castru - Castru de piatră nr. XXX, de formă pentagonală, ridicat pe locul unui castru de pământ mai vechi (nr. 35 după Schuchardt). Lungimea laturii de N a cetăţii este de cca. 260 paşi; spre Dunăre, lungimea părţii zidite este de 250 paşi; latura de SE, rezemată de stânci măsoară 240 paşi; latura de E are 260 paşi. Pe latura de E, Tocilescu a recunoscut două turnuri la mijloc şi în colţul de E. Zidul are o înălţime de 1-2 m. In interiorul cetăţii se văd temelii lungi de ziduri şi dărâmături; în apropiere, spre E alte resturi de ziduri. Polonic este de părere că a fost ridicat cu scopul de a închide intrarea în valea Cochirleni, după ridicarea valului.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 4.1.0.1monedă - Monede imperiale, una din aramă din timpul lui Constantius; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 4.1.0.2Ceramică - Fragmente ceramice romane târzii canelate.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 4.1.0.3Ceramică - Fragmente ceramice.; datare repertoriu: epoca migraţiilor; cultura: Neprecizată
 Bibliografie:
1. Informaţie Tocilescu, Gr.
2. Informaţie Schuchardt, C.
3. Informaţie Comşa, E.
4. Schuchardt, C., Trajanswalle, p.16-17, 40, 44, 60
5. Dosar Tocilescu, Gr., Manuscris, 5138, p.ff. 44, 63, 132

 Punct 5. In Valea Mare, la nord-vest spre Dunăre
Tip sit: Castru
 Descoperiri:
 5.1Castru - Castru mic de piatră de formă pentagonală. Înălţimea aproximativ 0,50-0,75m.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 Bibliografie:
1. Dosar Tocilescu, Gr., Manuscris, 5138, p.ff. 44
2. Dosar Tocilescu, Gr., Manuscris, 5138, p.ff. 44
3. Dosar Tocilescu, Gr., Manuscris, 5138, p.ff. 45
4. Schuchardt, C., AEM, 1885, p.95

 Punct 6. In Valea Mare, la nord-vest spre Dunăre
Tip sit: Castru
 Descoperiri:
 6.1Castru - Castru de piatră de formă pătrată. Înălţimea aproximativ 0,50-0,75m.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 Bibliografie:
1. Dosar Tocilescu, Gr., Manuscris, 5138, p.ff. 44

 Punct 7. Pe partea de sud a văii Cochirleni, prin care balta Cochirleni comunică cu Dunărea.
Tip sit: Castru - Pietre şi fragmente de cărămizi romane.
 Descoperiri:
 7.1Castru - Pe baza lor Tocilescu presupunea existenţa unui castru, care împreună cu Cetatea Pătulului ar fi protejat intrarea dinspre Dunăre; la gura văii, Tocilescu semnala prezenţa unor pietre provenind probabil de la un dig roman.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.0.1cărămidă - Cărămizi romane.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 Bibliografie:
1. Dosar Tocilescu, Gr., Manuscris, 5138, p.ff. 44
2. Polonic P. dosar Tocilescu, Gr., Manuscris, 5131, p.ff. 61

 Punct 8. In direcţia Gurii Ghermelelor şi la 300 m de castrul de piatră nr. XXXIII
Tip sit: Movile - Movile mici şi dese.
 Descoperiri:
 8.1Movile - Semnalate de Tocilescu şi considerate morminte antice. Movile asemănătoare semnalează şi Schuchardt între Cochirleni şi Medgidia.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 8.1.1Mormânt; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 Bibliografie:
1. Dosar Tocilescu, Gr., Manuscris, 5138, p.f. 45
2. Schuchardt, C., AEM, IX, 1885, p.95

+ Cogealac, com. Cogealak Constanţa Cogealak, com. Cogealak, jud. Constanţa epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Comana, com. Comana Constanţa Orzari, com. Comana, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Comana, com. Comana Constanţa Comana, com. Comana, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Conacu, com. Cobadin Constanţa Conacul, com. Cobadin, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Constanța, com. Constanța Constanţa Palas, jud. Constanţa epoca romană   Map it  

Previous pages 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next pages


'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014