cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 17 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Tiocu de Sus, com. Corneşti Cluj Tiocu de Sus, com. Corneşti, jud. Someş bronz final   Map it  
+ Tioltiur, com. Corneşti Cluj Tioltiur, com. Corneşti, jud. Someş neprecizată; preistorie   Map it  
+ Transilvania Cluj Transilvania, jud. Cluj bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca medievală; epoca medievală timpurie; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic    
+ Tritenii de Jos, com. Tritenii de Jos Cluj Tritenii de Jos, com. Tritenii de Jos, jud. Turda epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt   Map it  
+ Turda, com. Turda Cluj Poiana, jud. Turda epoca medievală; epoca romană; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Turea, com. Gârbău Cluj Turea, jud. Cluj epoca bronzului; epoca romană; paleolitic; paleolitic sau eneolitic   Map it  
+ Ţaga, com. Ţaga Cluj Ghiolţ, com. Ţaga, jud. Someş bronz / Hallstatt; neprecizată   Map it  
+ Ţaga, com. Ţaga Cluj Ţaga, jud. Someş epoca bronzului; epoca romană; neolitic; neolitic, începutul epocii bronzului; neolitic, tranziţie bronz   Map it  
+ Unguraş, com. Unguraş Cluj Unguraş, jud. Someş bronz final; eneolitic   Map it  
+ Urca, com. Viişoara Cluj Urca, com. Viişoara, jud. Turda bronz final   Map it  
+ Urişor, com. Căşeiu Cluj Urişor, com. Căşeiu, jud. Someş epoca romană   Map it  
+ Vad, com. Vad Cluj Vad, jud. Someş epoca medievală; epoca romană; neolitic; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Valea Florilor, com. Ploscoş Cluj Valea Florilor, com. Ploscoş, jud. Turda neolitic   Map it  
+ Valea Unguraşului, com. Unguraş Cluj Valea Unguraşului, com. Unguraş, jud. Someş perioada de tranziţie la epoca bronzului, bronz   Map it  
+ Văleni, com. Călăţele Cluj Văleni, com. Călăţele, jud. Cluj bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca romană   Map it  
+ Vâlcele, com. Feleacu Cluj Vâlcele, jud. Turda epoca bronzului timpuriu   Map it  
+ Vânători, com. Ciucea Cluj Vânători, com. Ciucea, jud. Cluj epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Viişoara, com. Viişoara Cluj Viişoara, jud. Turda epoca bronzului; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Vişea, com. Jucu Cluj Vişea, com. Jucu, jud. Cluj bronz final; epoca bronzului; epoca romană   Map it  
+ Viştea, com. Gârbău Cluj Viştea, jud. Cluj bronz final; bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic; neprecizată   Map it  
+ 23 August, com. 23 August Constanţa 23 August, com. 23 August, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Abrud, com. Adamclisi Constanţa Abrud, com. Adamclisi, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Adamclisi, com. Adamclisi Constanţa Adamclisi, com. Adamclisi, jud. Constanţa epoca creştină; epoca migraţiilor; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Agigea, com. Agigea Constanţa Agigea, com. Agigea, jud. Constanţa epoca romană; preistorie   Map it  
+ Albeşti, com. Albeşti Constanţa Albeşti, com. Albeşti, jud. Constanţa epoca bizantină; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Amzacea, com. Amzacea Constanţa Amzacea, com. Amzacea, jud. Constanţa epoca elenistică   Map it  
+ Arsa, com. Albeşti Constanţa Arsa, com. Albeşti, jud. Constanţa epoca migraţiilor; epoca romană   Map it  
+ Băltăgeşti, com. Crucea Constanţa Băltăgeşti, com. Crucea, jud. Constanţa epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Băneasa, com. Băneasa Constanţa Băneasa, com. Băneasa, jud. Constanţa neprecizată   Map it  
+ Băneasa, com. Băneasa Constanţa Cărpiniş, com. Băneasa, jud. Constanţa neprecizată   Map it  
+ Bărăganu, com. Bărăganu Constanţa Bărăgan, com. Bărăganu, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Biruinţa, com. Topraisar Constanţa Biruinţa, com. Topraisar, jud. Constanţa epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Canlia, com. Lipniţa Constanţa Canlia, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Capidava, com. Topalu Constanţa Capidava, com. Topalu, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Carvăn, com. Lipniţa Constanţa Carvănul Mare sau Carvănul Mic, com. Lipniţa, jud. Constanţa neprecizată   Map it  
+ Casian, com. Grădina Constanţa Casian, com. Grădina, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Castelu, com. Castelu Constanţa Castelu, com. Castelu, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Căscioarele, com. Cerchezu Constanţa Căscioarele, com. Cerchezu, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
< - > Cernavodă, com. Cernavodă Constanţa Cernavodă, jud. Constanţa antichitate; epoca bizantină; epoca elenistică; epoca elenistică/romană; epoca romană; nedeterminată; neprecizată; preistorie   Map it  

 Cernavodă, com./oraş Cernavodă (denumire repertoriu: Cernavodă, jud. Constanţa)

 Punct 1. La 3 km sud de Cernavodă, pe malul Dunării, în dreptul insulei Hinog şi la gura unei vâlcele, pe un platou de formă triunghiulară cu înălţimea de 70 m, la nord de colină.
Tip sit: Cetate
 Descoperiri:
 1.1Cetate - Cetate de formă pentagonală, cu ziduri groase de 3,50 m, construită peste o altă cetate mai veche. Avea turnuri şi două porţi una la N şi alta la S. In interior, aproape de poarta de N, apărată de un singur turn (?) s-au găsit ruinele unei basilici creştine şi ale unui presupus templu. In faţa porţii de N, în afară, se afla o altă basilică creştină mai mică şi pavată cu cărămizi romane, având ca anexă spre S o capelă funerară, în care au fost găsite două inscripţii funerare creştine. In jurul basilicii au fost descoperite marmite. Foloseşte material de construcţie din cetatea mai veche.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Neprecizată
 1.1.1Porţi - două porţi, una la S şi alta la N.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Neprecizată
 1.1.1.1inscripţie - Două inscripţii funerare creştine: una a Anthusei, fiica comitelui Ghibastes sau Gherastes, iar o alta a Ratuslavei, soţia sau fiica unei căpetenii slavo-bulgare.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Neprecizată; MNA
 1.1.2Turnuri; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Neprecizată
 1.1.2.1inscripţie - Două inscripţii funerare creştine: una a Anthusei, fiica comitelui Ghibastes sau Gherastes, iar o alta a Ratuslavei, soţia sau fiica unei căpetenii slavo-bulgare.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Neprecizată; MNA
 1.1.3Basilica - În interiorul cetăţii aproape de poarta de N.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Neprecizată
 1.1.3.1inscripţie - Două inscripţii funerare creştine: una a Anthusei, fiica comitelui Ghibastes sau Gherastes, iar o alta a Ratuslavei, soţia sau fiica unei căpetenii slavo-bulgare.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Neprecizată; MNA
 1.1.4Templu - În interiorul cetăţii, aproape de poarta de N, lângă basilică.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Neprecizată
 1.1.4.1inscripţie - Două inscripţii funerare creştine: una a Anthusei, fiica comitelui Ghibastes sau Gherastes, iar o alta a Ratuslavei, soţia sau fiica unei căpetenii slavo-bulgare.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Neprecizată; MNA
 1.1.5Canal - În interiorul cetăţii aproape de poarta de N, anexa la basilică.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Neprecizată
 1.1.5.1inscripţie - Două inscripţii funerare creştine: una a Anthusei, fiica comitelui Ghibastes sau Gherastes, iar o alta a Ratuslavei, soţia sau fiica unei căpetenii slavo-bulgare.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Neprecizată; MNA
 1.1.6Basilica - În exteriorul cetăţii, aproape de poarta de N.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Neprecizată
 1.1.6.1inscripţie - Două inscripţii funerare creştine: una a Anthusei, fiica comitelui Ghibastes sau Gherastes, iar o alta a Ratuslavei, soţia sau fiica unei căpetenii slavo-bulgare.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Neprecizată; MNA
 1.2Necropolă - Cimitir creştin, în jurul basilicii din exteriorul cetăţii, de lângă poarta de N.; datare repertoriu: epoca bizantină; cultura: Creştină
 1.2.1Porţi - două porţi, una la S şi alta la N.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Neprecizată
 1.2.1.1inscripţie - Două inscripţii funerare creştine: una a Anthusei, fiica comitelui Ghibastes sau Gherastes, iar o alta a Ratuslavei, soţia sau fiica unei căpetenii slavo-bulgare.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Neprecizată; MNA
 1.2.2Turnuri; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Neprecizată
 1.2.2.1inscripţie - Două inscripţii funerare creştine: una a Anthusei, fiica comitelui Ghibastes sau Gherastes, iar o alta a Ratuslavei, soţia sau fiica unei căpetenii slavo-bulgare.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Neprecizată; MNA
 1.2.3Basilica - În interiorul cetăţii aproape de poarta de N.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Neprecizată
 1.2.3.1inscripţie - Două inscripţii funerare creştine: una a Anthusei, fiica comitelui Ghibastes sau Gherastes, iar o alta a Ratuslavei, soţia sau fiica unei căpetenii slavo-bulgare.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Neprecizată; MNA
 1.2.4Templu - În interiorul cetăţii, aproape de poarta de N, lângă basilică.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Neprecizată
 1.2.4.1inscripţie - Două inscripţii funerare creştine: una a Anthusei, fiica comitelui Ghibastes sau Gherastes, iar o alta a Ratuslavei, soţia sau fiica unei căpetenii slavo-bulgare.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Neprecizată; MNA
 1.2.5Canal - În interiorul cetăţii aproape de poarta de N, anexa la basilică.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Neprecizată
 1.2.5.1inscripţie - Două inscripţii funerare creştine: una a Anthusei, fiica comitelui Ghibastes sau Gherastes, iar o alta a Ratuslavei, soţia sau fiica unei căpetenii slavo-bulgare.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Neprecizată; MNA
 1.2.6Basilica - În exteriorul cetăţii, aproape de poarta de N.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Neprecizată
 1.2.6.1inscripţie - Două inscripţii funerare creştine: una a Anthusei, fiica comitelui Ghibastes sau Gherastes, iar o alta a Ratuslavei, soţia sau fiica unei căpetenii slavo-bulgare.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Neprecizată; MNA
 Bibliografie:
1. Desjardins, E, CRAI, 1868, p.48
2. Dosar Tocilescu, Gr., 5133, p.114
3. Dosar Tocilescu, Gr., 5140, p.135, 139, 141-147
4. Tocilescu, Gr., AEM, XI, 1887, p.29
5. Tocilescu, Gr., RIAF, V, vol. IX, 1903, p.267-275
6. Tocilescu, Gr., Festschrift o. Hirschfeld, p.354 sq.
7. Tocilescu, Gr., BSGR, XXVIII, 2, 1907, p.426
8. Tocilescu, Gr., AR, seria II, t. XXIX, p.38-39, 53, 58
9. Raport Polonic dosar Tocilescu, Gr., 5131, p.f. 60, 108, 110-113, 116.
10. Polonic, P., Natura, XXIV/6, 1935, p.22-23
11. Polonic, P., Natura, XXIV/7, 1935, p.20-21
12. Netzhammer, R., Românul, 9, 1908, p.285, 297-299, 316, 330
13. Netzhammer, R., Aus Rumanien, I, 1909, p.275, 284-294 (il)
14. Netzhammer, R., Die christl. Altertumer d. Dobrudscha, Românul, 1918, Bucureşti, p.113-128 (il)
15. nr. 25 Netzhammer, R., Strena Buliciana, 1908, p.411
16. Schuchardt. C., Trajanswalle, p.56-59 (il)
17. Pârvan, V., ARBSH, XI, p.217-218
18. Florescu, Gr., An.D, XV, 1934, p.118-137
19. Florescu, Gr., Dacia, V-VI, p.423-424
20. Tudor, D, An.D, XVI, 1935, p.28
21. Vulpe, R., Dobroudja, p.166-168, 210, 214, 289, 302, 334, 336, 340, 343, 3
22. Lăzărescu, E., RHSEE, XXI, 1944, p.231-234
23. Barnea, I., Dacia, XI-XII, 1945-1947, p.223, 232, 239, 240
24. Dosar Barnea, I., Raport, MNA, 1947, p.414, 455
25. Informaţii Mitrea, B.
26. Pârvan, V., ARBSH, X, p.87

 Punct 2. La 3 km sud de Cernavodă, pe malul Dunării, în dreptul insulei Hinog şi la gura unei vâlcele, pe un platou de formă triunghiulară cu înălţimea de 70 m, la sud de colină.
Tip sit: Cetate
 Descoperiri:
 2.1Cetate - Cetatea de la S este cea mai nouă, fiind zidită pe punctul cel mai înalt al colinei, într-o tehnică inferioară. La S avea o poartă apărată de două turnuri pătrate.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Neprecizată
 2.1.0.1Idol - Idol din comuna primitivă; datare repertoriu: preistorie; cultura: Neprecizată
 2.1.0.2Ceramică - Ceramică din epoca elenistică şi romană; datare repertoriu: epoca elenistică/romană; cultura: Neprecizată; autor sptur: Polonic, P., Schuchardt, C., 1898-1899, 1917
 2.1.0.3Amfore - Mănuşi de amfore rhodiene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Rhodos; autor sptur: Polonic, P., Schuchardt, C., 1898-1899, 1917
 2.1.0.4Inscripţie - Inscripţie care aminteşte de un beneficiarius legati legionis XI Claudie; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Polonic, P., Schuchardt, C., 1898-1899, 1917; Muzeul D.
 2.1.0.5Cărămidă - Cărămidă cu ştampila Coh. I Commagenorum; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Polonic, P., Schuchardt, C., 1898-1899, 1917
 2.1.0.6Statuie - Fragment din baza unei statui imperiale romane cu inscripţia Caes. N; alte fragmente de statui, coloane şi capitele.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Polonic, P., Schuchardt, C., 1898-1899, 1917
 2.1.0.7Relief - Relief cu reprezentarea Cavalerului trac, relief mithraic, pus de un vir perfectissimus dux; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Polonic, P., Schuchardt, C., 1898-1899, 1917; MNA
 2.1.0.8Sarcofag - Fragment de sarcofag roman din calcar.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Polonic, P., Schuchardt, C., 1898-1899, 1917
 2.1.0.9Inscripţie - Inscripţie în limba greacă amintind trei martiri creştini locali: Chiril, Chindeas şi Tasius; datare repertoriu: epoca romană, sec. IV p. Chr.; cultura: Romană; autor sptur: Polonic, P., Schuchardt, C., 1898-1899, 1917
 2.1.0.10Bloc de piatră - Blocuri de piatră cu semnul crucii; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Polonic, P., Schuchardt, C., 1898-1899, 1917; MNA
 2.1.0.11ceramică - Amfore cu inscripţii cu vopsea roşie; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. Chr; cultura: Romană; autor sptur: Polonic, P., Schuchardt, C., 1898-1899, 1917; MNA
 2.1.0.12Piuă cu pisălog - Piuă cu pisălog din marmură; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Polonic, P., Schuchardt, C., 1898-1899, 1917; MNA
 2.1.0.13ceramică - Câteva zeci de opaiţe de lut ars; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Polonic, P., Schuchardt, C., 1898-1899, 1917; MNA, MICTS
 2.1.0.14Cuţit - Cuţite; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Polonic, P., Schuchardt, C., 1898-1899, 1917
 2.1.0.15Fier de plug - Fiare de plug; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Polonic, P., Schuchardt, C., 1898-1899, 1917
 2.1.0.16monedă - Monede din aur romane târzii sec. VI p. Chr şi bizantine din bronz (X-XI); datare repertoriu: epoca romană, sec. VI, X-XI p. Chr; cultura: Romană; autor sptur: Polonic, P., Schuchardt, C., 1898-1899, 1917; MNA
 2.1.0.17Inscripţie - O inscripţie probabil protobulgară; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Protobulgară; autor sptur: Polonic, P., Schuchardt, C., 1898-1899, 1917
 2.1.0.18Ceramică - Ceramică prefeudală de tip slav.; datare repertoriu: neprecizată, sec. X-XII; cultura: Slavă; autor sptur: Polonic, P., Schuchardt, C., 1898-1899, 1917
 2.2Aşezare civilă - În jurul cetăţii; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Neprecizată
 2.2.0.1Idol - Idol din comuna primitivă; datare repertoriu: preistorie; cultura: Neprecizată
 2.2.0.2Ceramică - Ceramică din epoca elenistică şi romană; datare repertoriu: epoca elenistică/romană; cultura: Neprecizată; autor sptur: Polonic, P., Schuchardt, C., 1898-1899, 1917
 2.2.0.3Amfore - Mănuşi de amfore rhodiene; datare repertoriu: epoca elenistică; cultura: Rhodos; autor sptur: Polonic, P., Schuchardt, C., 1898-1899, 1917
 2.2.0.4Inscripţie - Inscripţie care aminteşte de un beneficiarius legati legionis XI Claudie; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Polonic, P., Schuchardt, C., 1898-1899, 1917; Muzeul D.
 2.2.0.5Cărămidă - Cărămidă cu ştampila Coh. I Commagenorum; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Polonic, P., Schuchardt, C., 1898-1899, 1917
 2.2.0.6Statuie - Fragment din baza unei statui imperiale romane cu inscripţia Caes. N; alte fragmente de statui, coloane şi capitele.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Polonic, P., Schuchardt, C., 1898-1899, 1917
 2.2.0.7Relief - Relief cu reprezentarea Cavalerului trac, relief mithraic, pus de un vir perfectissimus dux; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Polonic, P., Schuchardt, C., 1898-1899, 1917; MNA
 2.2.0.8Sarcofag - Fragment de sarcofag roman din calcar.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Polonic, P., Schuchardt, C., 1898-1899, 1917
 2.2.0.9Inscripţie - Inscripţie în limba greacă amintind trei martiri creştini locali: Chiril, Chindeas şi Tasius; datare repertoriu: epoca romană, sec. IV p. Chr.; cultura: Romană; autor sptur: Polonic, P., Schuchardt, C., 1898-1899, 1917
 2.2.0.10Bloc de piatră - Blocuri de piatră cu semnul crucii; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Polonic, P., Schuchardt, C., 1898-1899, 1917; MNA
 2.2.0.11ceramică - Amfore cu inscripţii cu vopsea roşie; datare repertoriu: epoca romană, sec. V-VI p. Chr; cultura: Romană; autor sptur: Polonic, P., Schuchardt, C., 1898-1899, 1917; MNA
 2.2.0.12Piuă cu pisălog - Piuă cu pisălog din marmură; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Polonic, P., Schuchardt, C., 1898-1899, 1917; MNA
 2.2.0.13ceramică - Câteva zeci de opaiţe de lut ars; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Polonic, P., Schuchardt, C., 1898-1899, 1917; MNA, MICTS
 2.2.0.14Cuţit - Cuţite; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Polonic, P., Schuchardt, C., 1898-1899, 1917
 2.2.0.15Fier de plug - Fiare de plug; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Polonic, P., Schuchardt, C., 1898-1899, 1917
 2.2.0.16monedă - Monede din aur romane târzii sec. VI p. Chr şi bizantine din bronz (X-XI); datare repertoriu: epoca romană, sec. VI, X-XI p. Chr; cultura: Romană; autor sptur: Polonic, P., Schuchardt, C., 1898-1899, 1917; MNA
 2.2.0.17Inscripţie - O inscripţie probabil protobulgară; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Protobulgară; autor sptur: Polonic, P., Schuchardt, C., 1898-1899, 1917
 2.2.0.18Ceramică - Ceramică prefeudală de tip slav.; datare repertoriu: neprecizată, sec. X-XII; cultura: Slavă; autor sptur: Polonic, P., Schuchardt, C., 1898-1899, 1917
 Bibliografie:
1. Pârvan, V., ARBSH, XI, p.217-218
2. Raport Polonic dosar Tocilescu, Gr., 5131, p.f. 60, 108, 110-113, 116.
3. nr. 25 Netzhammer, R., Strena Buliciana, 1908, p.411
4. Informaţii Mitrea, B.
5. Dosar Barnea, I., Raport, MNA, 1947, p.414, 455
6. Dosar Tocilescu, Gr., 5133, p.114
7. Dosar Tocilescu, Gr., 5140, p.135, 139, 141-147
8. Netzhammer, R., Die christl. Altertumer d. Dobrudscha, Românul, 1918, Bucureşti, p.113-128 (il)
9. Tocilescu, Gr., AEM, XI, 1887, p.29
10. Tocilescu, Gr., RIAF, V, vol. IX, 1903, p.267-275
11. Tocilescu, Gr., Festschrift o. Hirschfeld, p.354 sq.
12. Tocilescu, Gr., BSGR, XXVIII, 2, 1907, p.426
13. Tocilescu, Gr., AR, seria II, t. XXIX, p.38-39, 53, 58
14. Polonic, P., Natura, XXIV/6, 1935, p.22-23
15. Polonic, P., Natura, XXIV/7, 1935, p.20-21
16. Desjardins, E, CRAI, 1868, p.48
17. Netzhammer, R., Aus Rumanien, I, 1909, p.275, 284-294 (il)
18. Schuchardt. C., Trajanswalle, p.56-59 (il)
19. Pârvan, V., ARBSH, X, p.87
20. Florescu, Gr., An.D, XV, 1934, p.118-137
21. Florescu, Gr., Dacia, V-VI, p.423-424
22. Tudor, D, An.D, XVI, 1935, p.28
23. Vulpe, R., Dobroudja, p.166-168, 210, 214, 289, 302, 334, 336, 340, 343, 3
24. Lăzărescu, E., RHSEE, XXI, 1944, p.231-234
25. Barnea, I., Dacia, XI-XII, 1945-1947, p.223, 232, 239, 240
26. Netzhammer, R., Românul, 9, 1908, p.285, 297-299, 316, 330

 Punct 3. In vale de cetatea de la N, spre Dunăre.
Tip sit: Cetate
 Descoperiri:
 3.1Cetate - De dimensiuni mai mici, de formă triunghiulară, cu vârful spre N. Avea ca scop împiedicarea atacurilor împotriva cetăţilor de pe deal. Poarta din partea de N este apărată de turnuri pătrate. O a doua poartă a fost semnalată la E.; datare repertoriu: nedeterminată; cultura: Neprecizată; descoperitor: Tocilescu, Gr., Polonic, P.
 3.1.1Turnuri - Turnuri pătrate.; datare repertoriu: nedeterminată; cultura: Neprecizată
 3.1.2Porţi - Două porţi, la N şi E.; datare repertoriu: nedeterminată; cultura: Neprecizată
 Bibliografie:
1. Procopius, De aedif., IV, 11
2. Raport Polonic dosar Tocilescu, Gr., 5131, p.f. 60, 108, 110-113, 116.
3. nr. 25 Netzhammer, R., Strena Buliciana, 1908, p.411
4. Informaţii Mitrea, B.
5. Dosar Barnea, I., Raport, MNA, 1947, p.414, 455
6. Dosar Tocilescu, Gr., 5133, p.114
7. Dosar Tocilescu, Gr., 5140, p.135, 139, 141-147
8. Netzhammer, R., Die christl. Altertumer d. Dobrudscha, Românul, 1918, Bucureşti, p.113-128 (il)
9. Tocilescu, Gr., AEM, XI, 1887, p.29
10. Tocilescu, Gr., RIAF, V, vol. IX, 1903, p.267-275
11. Tocilescu, Gr., Festschrift o. Hirschfeld, p.354 sq.
12. Tocilescu, Gr., BSGR, XXVIII, 2, 1907, p.426
13. Tocilescu, Gr., AR, seria II, t. XXIX, p.38-39, 53, 58
14. Polonic, P., Natura, XXIV/6, 1935, p.22-23
15. Polonic, P., Natura, XXIV/7, 1935, p.20-21
16. Desjardins, E, CRAI, 1868, p.48
17. Netzhammer, R., Aus Rumanien, I, 1909, p.275, 284-294 (il)
18. Schuchardt. C., Trajanswalle, p.56-59 (il)
19. Pârvan, V., ARBSH, X, p.87
20. Florescu, Gr., An.D, XV, 1934, p.118-137
21. Florescu, Gr., Dacia, V-VI, p.423-424
22. Tudor, D, An.D, XVI, 1935, p.28
23. Vulpe, R., Dobroudja, p.166-168, 210, 214, 289, 302, 334, 336, 340, 343, 3
24. Lăzărescu, E., RHSEE, XXI, 1944, p.231-234
25. Barnea, I., Dacia, XI-XII, 1945-1947, p.223, 232, 239, 240
26. Netzhammer, R., Românul, 9, 1908, p.285, 297-299, 316, 330

 Punct 4. Sub malul cetăţii, înspre Dunăre.
Tip sit: Port
 Descoperiri:
 4.1Port - Ruinele portului antic.; datare repertoriu: antichitate; cultura: Neprecizată
 4.1.0.1Inscripţie - Inscripţie dedicată Iuliei Domna, "de nautae universi Danubii", în timpul lui L. Iulius Faustinianus, leg. Aug.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; MNA
 Bibliografie:
1. Dosar Tocilescu, Gr., Manuscris, 5140, p.136
2. Tocilescu, Gr., AEM, VIII, 1884, p.2
3. Tocilescu, Gr., RIAF, V, vol. IX, 1903, p.267-275
4. , CIL, III, p.7485-86
5. Netzhammer, R., Românul, 1908, p.329
6. Netzhammer, R., Die Christl. Altertumer.,, p.126-127
7. Dosar, MNA, 1909, p.320-321

 Punct 5. In apropiere de ruinele cetăţii.
Tip sit: necropolă - Au fost descoperite aproximativ patru morminte de incineraţie.

Observatii: Mormintele au fost descoperite cu ocazia lucrărilor de canalizare.
 Descoperiri:
 5.1necropolă; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană, 1913
 5.1.1Morminte de incineraţie; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană, 1913
 5.1.1.1monedă - Câte o monedă de la Commodus, Diocleţian, Constanţiu Chlorus şi Tiberiu Constantin.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană, 1913
 Bibliografie:
1. Moisil, C., BSNR, XI, 1914, p.23-24
2. nr. 52 Moisil, C., ZCSP, XIV, 1914, p.823

 Punct 6. La cca. 400 m sud-vest de capul podului de la Cernavodă, pe malul drept al Dunării
Tip sit: Carieră de piatră
 Descoperiri:
 6.1Carieră de piatră - Urmele unei cariere de piatră.; datare repertoriu: epoca romană, sec. II-III p. Chr; cultura: Romană
 6.1.0.1Relief - Relief rudimentar al lui Hercules Saxanus.; Executat pe o stâncă.; datare repertoriu: epoca romană, sec. II-III p. Chr.; cultura: Romană
 Bibliografie:
1. Dosar Florescu, Gr., MNA, 1936, p.nr. 29
2. Florescu, Gr., An.D, XVII, 1936, p.33-46 (il)
3. Florescu, Gr., BSGR, LVI, 1937, p.415
4. Florescu, Gr., Germania, XXI, 1937, p.108-112 (il)

 Punct 7. Începe la sud de Axiopolis, chiar din malul Dunării.
Tip sit: Val de piatră
 Descoperiri:
 7.1Val de piatră - Începe la S de Axiopolis din malul Dunării şi străbate Dobrogea până la Constanţa. La punctul de pornire, pe o lungime de cca 100 m, valul a fost rupt de apă, iar mai departe, este mai bine păstrat, având înălţime de până la 2 m.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 Bibliografie:
1. Schuchardt, C., Trajanswalle, p.56-59
2. Vulpe, R., BSGR, XLI, 1922, p.134
3. Polonic, P., Natura, XXIV/nr. 6, 1935, p.21-22
4. Laurian, A. T., MID, 2, nr. 2, 1846, p.66
5. Dosar Tocilescu, Gr., Manuscris, 5138, p.130-135
6. Dosar Tocilescu, Gr., Manuscris, 5140, p.137
7. Tocilescu, Gr., Fouilles, p.117
8. Tocilescu, Gr., BSGR, XXVIII/II, 1907, p.413
9. Ionescu-Dobrogeanu, BSGR, XXXVII, 1916-1918, p.129

 Punct 8. In locul unde începe valul, pe un colţ de deal din imediata apropiere a Dunării. Este aşezat înaintea valului.
Tip sit: Castel
 Descoperiri:
 8.1Castel - Castel roman din piatră. Este legat de val prin ziduri. Laturile de V şi E au o lungime de 440 m, latura de N este de 50 m, latura de S de 80 m. Spre S se leagă de un alt castru XXVII după Schuchardt (I după Tocilescu), din piatră dar de dimensiuni mai mari.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 Bibliografie:
1. Schuchardt, C., Trajanswalle, p.56-59
2. Vulpe, R., BSGR, XLI, 1922, p.134
3. Polonic, P., Natura, XXIV/nr. 6, 1935, p.21-22
4. Laurian, A. T., MID, 2, nr. 2, 1846, p.66
5. Dosar Tocilescu, Gr., Manuscris, 5138, p.130-135
6. Dosar Tocilescu, Gr., Manuscris, 5140, p.137
7. Tocilescu, Gr., Fouilles, p.117
8. Tocilescu, Gr., BSGR, XXVIII/II, 1907, p.413
9. Ionescu-Dobrogeanu, BSGR, XXXVII, 1916-1918, p.129

 Punct 9. In apropiere de Cernavodă
Tip sit: Descoperire izolată
 Descoperiri:
 9.0.0.1Miliarum - Stâlp miliar de la începutul sec. III p. Chr.; datare repertoriu: epoca romană, sec. III p. Chr; cultura: Romană; MNA
 Bibliografie:
1. Tocilescu, Gr., AEM, XI, 1887, p.70
2. , CIL, III, p.7602

 Punct 10. La cca. 2 km est de oraş, pe locul poligonului de tragere
Tip sit: Neprecizat
 Descoperiri:
 10.1Neprecizat - Ceramică; datare repertoriu: nedeterminată, sec. X-XII; cultura: Neprecizată, 1935-1936
 10.1.0.1Ceramică - Mai multe oale de tip slav; Doar un vas se află în Col. sculptor Lateş, Constanţa.; datare repertoriu: neprecizată, sec. X-XII p. Chr.; cultura: Neprecizată, 1935-1936; Col. sculptor Lates, Constanta
 Bibliografie:
1. Informaţie Barnea, I.

+ Cetatea, com. Dobromir Constanţa Cetatea, com. Dobromir, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Cheia, com. Grădina Constanţa Cheia, com. Grădina, jud. Constanţa neprecizată   Map it  
+ Ciobanu, com. Ciobanu Constanţa Ciobanul, com. Ciobanu, jud. Constanţa epoca greco-romană; epoca migraţiilor; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Ciocârlia de Sus, com. Ciocârlia Constanţa Ciocârlia de Sus, com. Ciocârlia, jud. Constanţa neprecizată   Map it  
+ Cobadin, com. Cobadin Constanţa Cobadin, com. Cobadin, jud. Constanţa epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Cochirleni, com. Rasova Constanţa Cochirleni, com. Rasova, jud. Constanţa eneolitic; epoca migraţiilor; epoca romană   Map it  
+ Cogealac, com. Cogealak Constanţa Cogealak, com. Cogealak, jud. Constanţa epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Comana, com. Comana Constanţa Orzari, com. Comana, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Comana, com. Comana Constanţa Comana, com. Comana, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Conacu, com. Cobadin Constanţa Conacul, com. Cobadin, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Constanța, com. Constanța Constanţa Palas, jud. Constanţa epoca romană   Map it  

Previous pages 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next pages


'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014