cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 17 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Tiocu de Sus, com. Corneşti Cluj Tiocu de Sus, com. Corneşti, jud. Someş bronz final   Map it  
+ Tioltiur, com. Corneşti Cluj Tioltiur, com. Corneşti, jud. Someş neprecizată; preistorie   Map it  
+ Transilvania Cluj Transilvania, jud. Cluj bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca medievală; epoca medievală timpurie; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic    
+ Tritenii de Jos, com. Tritenii de Jos Cluj Tritenii de Jos, com. Tritenii de Jos, jud. Turda epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt   Map it  
+ Turda, com. Turda Cluj Poiana, jud. Turda epoca medievală; epoca romană; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Turea, com. Gârbău Cluj Turea, jud. Cluj epoca bronzului; epoca romană; paleolitic; paleolitic sau eneolitic   Map it  
+ Ţaga, com. Ţaga Cluj Ghiolţ, com. Ţaga, jud. Someş bronz / Hallstatt; neprecizată   Map it  
+ Ţaga, com. Ţaga Cluj Ţaga, jud. Someş epoca bronzului; epoca romană; neolitic; neolitic, începutul epocii bronzului; neolitic, tranziţie bronz   Map it  
+ Unguraş, com. Unguraş Cluj Unguraş, jud. Someş bronz final; eneolitic   Map it  
+ Urca, com. Viişoara Cluj Urca, com. Viişoara, jud. Turda bronz final   Map it  
+ Urişor, com. Căşeiu Cluj Urişor, com. Căşeiu, jud. Someş epoca romană   Map it  
+ Vad, com. Vad Cluj Vad, jud. Someş epoca medievală; epoca romană; neolitic; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Valea Florilor, com. Ploscoş Cluj Valea Florilor, com. Ploscoş, jud. Turda neolitic   Map it  
+ Valea Unguraşului, com. Unguraş Cluj Valea Unguraşului, com. Unguraş, jud. Someş perioada de tranziţie la epoca bronzului, bronz   Map it  
+ Văleni, com. Călăţele Cluj Văleni, com. Călăţele, jud. Cluj bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca romană   Map it  
+ Vâlcele, com. Feleacu Cluj Vâlcele, jud. Turda epoca bronzului timpuriu   Map it  
+ Vânători, com. Ciucea Cluj Vânători, com. Ciucea, jud. Cluj epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Viişoara, com. Viişoara Cluj Viişoara, jud. Turda epoca bronzului; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Vişea, com. Jucu Cluj Vişea, com. Jucu, jud. Cluj bronz final; epoca bronzului; epoca romană   Map it  
+ Viştea, com. Gârbău Cluj Viştea, jud. Cluj bronz final; bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic; neprecizată   Map it  
+ 23 August, com. 23 August Constanţa 23 August, com. 23 August, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Abrud, com. Adamclisi Constanţa Abrud, com. Adamclisi, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
< - > Adamclisi, com. Adamclisi Constanţa Adamclisi, com. Adamclisi, jud. Constanţa epoca creştină; epoca migraţiilor; epoca romană; neprecizată   Map it  

 Adamclisi, com./oraş Adamclisi (denumire repertoriu: Adamclisi, com. Adamclisi, jud. Constanţa)

 Punct 1. La 1 km nord de sat.
Tip sit: Monument triumfal.
 Descoperiri:
 1.1monument triumfal - De forma quasi-cilindrică, rotunjită în partea superioară sub formă de cupolă. Din îmbrăcămintea de lespezi a monumentului s-a păstrat prea puţin. Prima încercare de reconstituire îi revine lui Nieman G., colaborator al lui Tocilescu Gr. În diametru, edificiul pare să fi avut la nivelul corpului cilindric 30,2 m; la nivelul platformei 34,34 m; la nivelul treptei de jos 38,62 m. Înălţimea scării era de 2,4 m, a cilindrului de la platformă până la muchia de jos a cornişei, 7,53m; a acoperişului (format din rânduri suprapuse, de "solzi" de piatră) 11,5 m. Înălţimea trofeului depăşea 10 m. Înălţimea totală a edificiului, inclusiv trofeul, atingea aproximativ 32 m.Tocilescu şi Benndorf sunt de părere că monumentul triumfal a fost ridicat în anul 109 p. Chr, dedicat lui Marte "Răzbunătorul" (Mars Ultor), de către împăratul Traian, poate pentru a comemora o victorie împotriva dacilor. C. Cichorius, S. Perri şi N. Iorga (pe baza unei informaţii dintr-un text din Themistios) sunt de părere că monumentul a fost ridicat în sec. IV p. Chr în timpul împăratului Valens. Se pare că monumentul a fost ridicat în timpul lui Traian, la sfârşitul războaielor dacice şi refăcut în întregime (?) în sec IV p. Chr., ipoteză susţinută şi de stilul sculpturilor şi particularităţilor de armament şi îmbrăcăminte ale figurilor reprezentate.; datare repertoriu: epoca romană, sec. II p. Chr.; cultura: Romană; autor sptur: Tocilescu, Gr., Sâmpetru, M., 1882-1896, 1960-1978
 1.1.0.1Crenel - Creneluri; datare repertoriu: epoca romană, 109 p. Chr.; cultura: Romană; autor sptur: Tocilescu, Gr., Sampetru, M., 1882-1896, 1960-1978; Muzeul de Artă Naţională Bucureşti
 1.1.0.2Inscripţie - Inscripţie în limba latină, fragmentară, descoperită în apropierea ruinelor. Indică faptul că monumentul a fost închinat lui Marte "Răzbunătorul" (Mars Ultor), de către împăratul Traian, în anul 109; datare repertoriu: epoca romană, 109 p. Chr.; autor sptur: Tocilescu, Gr., Sampetru, M., 1882-1896, 1960-1978; Muzeul de Artă Naţională Bucureşti
 Bibliografie:
1. von Moltke, H., Briefe uber Zustande u. Begebenheiten in der Turkei aus den Jahren 1835-1839, CRAI, ed. IV, 1893, Berlin
2. Wagner, R., Moltke u. Mulbach, zusammen unter dem Halbmonde, 1893, Berlin
3. Wutzer, C. W., Reise in den OrientEuropas u. einen Theil Westasiens, I, 1860, Elberfeld, p.254-259
4. Michel, J., Mem. Soc. Ant. de France, XXV, 1862, p.215-258
5. Soutzo, M, RA, II, 1881, p.287
6. Petersen, E., Rom. Mitt., XI, 1890, p.302
7. Pick, B., AEM, XV, 1892, p.18-20
8. Tocilescu, Gr., Benndorf-Niemann, Monumentul de la Adamklissi, 1895, Viena, p.12-13
9. Benndorf, O., AA, 1895, p.27-32
10. Benndorf, O., AEM, XIX, 1896, p.181-204
11. Furtwangler, A., Intermezzi, 1896, Leipzig, p.47-77
12. Cichorius, C., Philol. Beitrag. Curt Wachstmuth, 1897
13. Benndorf, O., Jahreshefte, I, 1898, p.122
14. Tocilescu, Gr., CRAI, 1898, p.510-511
15. Tocilescu, Gr., Fouilles, p.5-24, 29-55, 81-87
16. Benndorf, O., Jahreshefte, VI, 1903, p.251
17. Furtwangler, A., Abh. bayer. Akad. d. Wiss, I, cl, XXII, Bd, III Ab, p.455-516
18. Tocilescu, Gr., Jahreshefte, VI, 1903, p.247-251
19. Studniczka, F., JDAI, XVIII, 1903, p.12
20. Studniczka, F., Tropeum Traiani, XVIII, 1904, Leipzig
21. Furtwangler, A., Sitzb. bayer. Akad., philos.-philol. u. hist. Classe, 3, 1904, p.393-413
22. Cichorius, C., Dobrudscha, 1904, Berlin
23. Tocilescu, Gr., CRAI, 1905, p.559-565
24. Antonescu, T., Le Trophee d`Adamklissi, 1905, IaşI
25. Cagnat-Besnier, M., RA, XXIII, 1914, p.346-348
26. Pârvan, V., Getica, p.122-125
27. Paribeni, R., Optimus Princeps, I, 1926, Messina, p.325
28. Ferri, S., Arte roman sul Danubio, 1933, Milano, p.372
29. Ferri, S., An. Sc. Norm. Pisa, II, 1933, Pisa, p.369
30. Iorga, N., CRAI, 1936, p.12-13
31. Iorga, N., MSI, XVIII, s. III-a, 1936, p.201-214
32. Vulpe, R., Dobroudja, p.143-155
33. Nicorescu, P., VI Inter. Kongress Archaeol., Berlin, p.472-473

 Punct 2. La 200 m est de monumentul triumfal
Tip sit: Mausoleu
 Descoperiri:
 2.1mausoleu - Construcţie pătrată, cu latura de 11,67 m, precedată de fiecare parte de câte şase trepte. Dintr-o dedicaţie fragmentară rezultă că edificiul a fost ridicat în amintirea soldaţilor căzuţi în timpul unei campanii din vremea lui Traian sau Domiţian.; datare repertoriu: epoca romană, sec. I-II p. Chr.; cultura: Romană; autor sptur: Tocilescu, Gr., 1882-1896
 Bibliografie:
1. Tocilescu, Gr., CRAI, 1896, p.303-305
2. Tocilescu, Gr., Fouilles, p.63-78
3. Patsch C., Sitzber. Ak. Wien, 217/11, 1937, p.16-25
4. Syme, R., Amer. Journ. Philol., LVIII, 1937, p.7-18
5. , CIL, III, p.14214

 Punct 3. La cca. 100 m nord de trofeu, lângă mausoleu.
Tip sit: Tumul - Tumul uriaş, acoperă resturile a patru rânduri de ziduri concentrice.
 Descoperiri:
 3.1Tumul - După toate probabilităţile mormântul unei căpetenii din epoca migraţiilor (sec. V p. Chr.); datare repertoriu: epoca migraţiilor, sec. V p. Chr.; cultura: Neprecizată; autor sptur: Tocilescu, Gr.
 3.1.1Mormânt - Resturi de oseminte.; datare repertoriu: epoca migraţiilor, sec. V p. Chr.; cultura: Romană; autor sptur: Tocilescu, Gr.
 3.1.1.1Cercei - Cercei de argint în formă de inimioară; datare repertoriu: epoca migraţiilor, sec. V p. Chr.; cultura: Romană; autor sptur: Tocilescu, Gr.
 Bibliografie:
1. Dosar Tocilescu, Gr., Manuscris, 5128, p.102, 155-162
2. Dosar Tocilescu, Gr., Fouilles, p.88-89
3. Tocilescu, Gr., CRAI, 1905, p.560-565
4. Tocilescu, Gr., BSG, XXVIII/II, 1907, p.427
5. Tocilescu, Gr., RIAF, X, 1909, p.252-257

 Punct 4. La 800 m nord-vest de satul Adamclisi, în valea Urluia, pe dreapta şoselei naţionale ce duce spre Ion Corvin.
Tip sit: Cetate
 Descoperiri:
 4.1aşezare rurală - La început aşezare rurală getică şi daco-romană, la încrucişarea a două drumuri romane: cel care prin centrul Dobrogei, lega Marcianopolis (Devnia, Bulgaria) cu Noviodunum şi Aegyssus, şi cel care pornind din Callatis spre V, atingea Dunărea la Sucidava (Beilic?), făcând legătura cu altă arteră principală de comunicaţie, construită de romani, de-a lungul fluviului până la vărsarea acestuia în mare. A fost întemeiată probabil înainte de 106 p. Chr., dar şi-a sporit populaţia după terminarea războaielor cu dacii, când o parte din veteranii diferitelor corpuri de armată staţionate la Dunărea de jos par să fi fost împroprietăriţi în regiune. Din inscripţii rezultă că la această dată purta numele de Tropeum Traiani după monumentul triumfal de la Adamclisi. Prezenţa dacilor în aşezare este dovedită de o serie de documente epigrafice. Pe lângă daci şi romani sunt documentaţi în aşezare grecii, a căror influenţă culturală va creşte pe măsura ce stăpânirea romană asupra Dobrogei devine tot mai precară.; datare repertoriu: epoca romană, sec. I p. Chr.; cultura: Romană; autor sptur: Tocilescu Gr., Murnu Gh., Nicorescu P., Stefan, Gh
 4.1.1poartă - Au fost descoperite trei porţi: la est, vest şi sud. Prima este de tip obişnuit, celelalte două sunt prevăzute cu poduri suspendate.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 4.1.1.1inscripţie - Inscripţii greceşti, latine, păgâne şi creştine.; Doar o parte din inscripţii se află la MNA; datare repertoriu: epoca romană, sec. II-IV p. Chr; cultura: Romană; autor sptur: Tocilescu Gr., Murnu, G., Nicorescu P, Stefan, Gh.; MNA
 4.1.1.2monedă - Monede din aur şi bronz.; Cele mai multe din monede se datează din sec. VI p. Chr.; datare repertoriu: epoca romană, sec. II-VI p. Chr; cultura: Romană; autor sptur: Tocilescu Gr., Murnu, G., Nicorescu P, Stefan, Gh.
 4.1.1.3Podoabă - Podoabe din aur; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Tocilescu Gr., Murnu, G., Nicorescu P, Stefan, Gh.
 4.1.1.4Relief - Relief mitraic; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Tocilescu Gr., Murnu, G., Nicorescu P, Stefan, Gh.
 4.1.2Pod - Două poduri suspendate la porţile de V şi S.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 4.1.2.1inscripţie - Inscripţii greceşti, latine, păgâne şi creştine.; Doar o parte din inscripţii se află la MNA; datare repertoriu: epoca romană, sec. II-IV p. Chr; cultura: Romană; autor sptur: Tocilescu Gr., Murnu, G., Nicorescu P, Stefan, Gh.; MNA
 4.1.2.2monedă - Monede din aur şi bronz.; Cele mai multe din monede se datează din sec. VI p. Chr.; datare repertoriu: epoca romană, sec. II-VI p. Chr; cultura: Romană; autor sptur: Tocilescu Gr., Murnu, G., Nicorescu P, Stefan, Gh.
 4.1.2.3Podoabă - Podoabe din aur; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Tocilescu Gr., Murnu, G., Nicorescu P, Stefan, Gh.
 4.1.2.4Relief - Relief mitraic; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Tocilescu Gr., Murnu, G., Nicorescu P, Stefan, Gh.
 4.1.3Portic - Porticuri care mărgineau de o parte şi de alta, artera principală a oraşului. Au fost construite probabil în sec VI p. Chr., în timpul lui Iustinian; datare repertoriu: epoca romană, sec. VI p. Chr.; cultura: Romană
 4.1.3.1inscripţie - Inscripţii greceşti, latine, păgâne şi creştine.; Doar o parte din inscripţii se află la MNA; datare repertoriu: epoca romană, sec. II-IV p. Chr; cultura: Romană; autor sptur: Tocilescu Gr., Murnu, G., Nicorescu P, Stefan, Gh.; MNA
 4.1.3.2monedă - Monede din aur şi bronz.; Cele mai multe din monede se datează din sec. VI p. Chr.; datare repertoriu: epoca romană, sec. II-VI p. Chr; cultura: Romană; autor sptur: Tocilescu Gr., Murnu, G., Nicorescu P, Stefan, Gh.
 4.1.3.3Podoabă - Podoabe din aur; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Tocilescu Gr., Murnu, G., Nicorescu P, Stefan, Gh.
 4.1.3.4Relief - Relief mitraic; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Tocilescu Gr., Murnu, G., Nicorescu P, Stefan, Gh.
 4.1.4Basilica - Edificiu de mari proporţii (56x23 m), împărţită în trei nave prin două şiruri de câte 18 coloane, cunoscută sub numele de "basilica profană"; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 4.1.4.1inscripţie - Inscripţii greceşti, latine, păgâne şi creştine.; Doar o parte din inscripţii se află la MNA; datare repertoriu: epoca romană, sec. II-IV p. Chr; cultura: Romană; autor sptur: Tocilescu Gr., Murnu, G., Nicorescu P, Stefan, Gh.; MNA
 4.1.4.2monedă - Monede din aur şi bronz.; Cele mai multe din monede se datează din sec. VI p. Chr.; datare repertoriu: epoca romană, sec. II-VI p. Chr; cultura: Romană; autor sptur: Tocilescu Gr., Murnu, G., Nicorescu P, Stefan, Gh.
 4.1.4.3Podoabă - Podoabe din aur; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Tocilescu Gr., Murnu, G., Nicorescu P, Stefan, Gh.
 4.1.4.4Relief - Relief mitraic; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Tocilescu Gr., Murnu, G., Nicorescu P, Stefan, Gh.
 4.1.5Basilica - Avea în imediata apropiere un baptisteriu. A fost construită la jumătatea sec IV p. Chr şi a fost refăcută în mai multe rânduri. Ultima refacere datează de la jumătatea sec VI p. Chr., când servea ca biserică episcopală. Este cunoscut[ sub numele de basilica de "marmură".; datare repertoriu: epoca romană, sec. IV p. Chr.; cultura: Romană
 4.1.5.1inscripţie - Inscripţii greceşti, latine, păgâne şi creştine.; Doar o parte din inscripţii se află la MNA; datare repertoriu: epoca romană, sec. II-IV p. Chr; cultura: Romană; autor sptur: Tocilescu Gr., Murnu, G., Nicorescu P, Stefan, Gh.; MNA
 4.1.5.2monedă - Monede din aur şi bronz.; Cele mai multe din monede se datează din sec. VI p. Chr.; datare repertoriu: epoca romană, sec. II-VI p. Chr; cultura: Romană; autor sptur: Tocilescu Gr., Murnu, G., Nicorescu P, Stefan, Gh.
 4.1.5.3Podoabă - Podoabe din aur; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Tocilescu Gr., Murnu, G., Nicorescu P, Stefan, Gh.
 4.1.5.4Relief - Relief mitraic; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Tocilescu Gr., Murnu, G., Nicorescu P, Stefan, Gh.
 4.1.6Basilica - Basilica de "cisternă". A fost ridicată pe o veche cisternă romană, către jumătatea sec. IV p. Chr. şi a fost transformată şi mărită în a doua jumătate a sec. V p. Chr.; datare repertoriu: epoca romană, sec. IV-V p. Chr.; cultura: Romană
 4.1.6.1inscripţie - Inscripţii greceşti, latine, păgâne şi creştine.; Doar o parte din inscripţii se află la MNA; datare repertoriu: epoca romană, sec. II-IV p. Chr; cultura: Romană; autor sptur: Tocilescu Gr., Murnu, G., Nicorescu P, Stefan, Gh.; MNA
 4.1.6.2monedă - Monede din aur şi bronz.; Cele mai multe din monede se datează din sec. VI p. Chr.; datare repertoriu: epoca romană, sec. II-VI p. Chr; cultura: Romană; autor sptur: Tocilescu Gr., Murnu, G., Nicorescu P, Stefan, Gh.
 4.1.6.3Podoabă - Podoabe din aur; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Tocilescu Gr., Murnu, G., Nicorescu P, Stefan, Gh.
 4.1.6.4Relief - Relief mitraic; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Tocilescu Gr., Murnu, G., Nicorescu P, Stefan, Gh.
 4.1.7Basilica - Basilica "forensis" sau simplă; datare repertoriu: epoca romană, sec. IV-V p. Chr.; cultura: Romană
 4.1.7.1inscripţie - Inscripţii greceşti, latine, păgâne şi creştine.; Doar o parte din inscripţii se află la MNA; datare repertoriu: epoca romană, sec. II-IV p. Chr; cultura: Romană; autor sptur: Tocilescu Gr., Murnu, G., Nicorescu P, Stefan, Gh.; MNA
 4.1.7.2monedă - Monede din aur şi bronz.; Cele mai multe din monede se datează din sec. VI p. Chr.; datare repertoriu: epoca romană, sec. II-VI p. Chr; cultura: Romană; autor sptur: Tocilescu Gr., Murnu, G., Nicorescu P, Stefan, Gh.
 4.1.7.3Podoabă - Podoabe din aur; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Tocilescu Gr., Murnu, G., Nicorescu P, Stefan, Gh.
 4.1.7.4Relief - Relief mitraic; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Tocilescu Gr., Murnu, G., Nicorescu P, Stefan, Gh.
 4.1.8Basilica - Basilica "bizantină" sau cu "transept". Avea sub altar o criptă boltită, la care se cobora pe o scară cu 12 trepte.; datare repertoriu: epoca romană, 450-550.; cultura: Romană
 4.1.8.1inscripţie - Inscripţii greceşti, latine, păgâne şi creştine.; Doar o parte din inscripţii se află la MNA; datare repertoriu: epoca romană, sec. II-IV p. Chr; cultura: Romană; autor sptur: Tocilescu Gr., Murnu, G., Nicorescu P, Stefan, Gh.; MNA
 4.1.8.2monedă - Monede din aur şi bronz.; Cele mai multe din monede se datează din sec. VI p. Chr.; datare repertoriu: epoca romană, sec. II-VI p. Chr; cultura: Romană; autor sptur: Tocilescu Gr., Murnu, G., Nicorescu P, Stefan, Gh.
 4.1.8.3Podoabă - Podoabe din aur; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Tocilescu Gr., Murnu, G., Nicorescu P, Stefan, Gh.
 4.1.8.4Relief - Relief mitraic; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Tocilescu Gr., Murnu, G., Nicorescu P, Stefan, Gh.
 4.2cetate - Incinta este de forma unui trapez, prevăzută cu turnuri de apărare exterioare, unele semi-rotunde, altele dreptunghiulare. În sec II p. Chr. primeşte titlul de municipium, poate sub dinastia Severilor. La sfârşitul sec. III p. Chr. oraşul este distrus de goţi. În primii ani ai sec IV p. Chr. populaţia împrăştiată pare să se fi întors. Sub domnia împăraţilor Constantin şi Licinius, în anul 316, o inscripţie comemorativă fixată deasupra porţii de est, proclama reclădirea din temelii a oraşului, cunoscut de acum înainte sub denumirea de Tropaeesium civitas. Descoperirile făcute în timpul săpăturilor lui Tocilescu (prelungite până în 1908, continuate de G. Murnu, P. Nicorescu şi Gh. Stefan) aparţin toate acestei perioade din istoria oraşului şi se întind pe o suprafaţă de 10 ha. Incinta este dezvelită în întregime.; datare repertoriu: epoca romană, sec. II-VI p. Chr.; cultura: Romană; autor sptur: Tocilescu Gr., Murnu Gh., Nicorescu P., Stefan, Gh
 4.2.1poartă - Au fost descoperite trei porţi: la est, vest şi sud. Prima este de tip obişnuit, celelalte două sunt prevăzute cu poduri suspendate.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 4.2.1.1inscripţie - Inscripţii greceşti, latine, păgâne şi creştine.; Doar o parte din inscripţii se află la MNA; datare repertoriu: epoca romană, sec. II-IV p. Chr; cultura: Romană; autor sptur: Tocilescu Gr., Murnu, G., Nicorescu P, Stefan, Gh.; MNA
 4.2.1.2monedă - Monede din aur şi bronz.; Cele mai multe din monede se datează din sec. VI p. Chr.; datare repertoriu: epoca romană, sec. II-VI p. Chr; cultura: Romană; autor sptur: Tocilescu Gr., Murnu, G., Nicorescu P, Stefan, Gh.
 4.2.1.3Podoabă - Podoabe din aur; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Tocilescu Gr., Murnu, G., Nicorescu P, Stefan, Gh.
 4.2.1.4Relief - Relief mitraic; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Tocilescu Gr., Murnu, G., Nicorescu P, Stefan, Gh.
 4.2.2Pod - Două poduri suspendate la porţile de V şi S.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 4.2.2.1inscripţie - Inscripţii greceşti, latine, păgâne şi creştine.; Doar o parte din inscripţii se află la MNA; datare repertoriu: epoca romană, sec. II-IV p. Chr; cultura: Romană; autor sptur: Tocilescu Gr., Murnu, G., Nicorescu P, Stefan, Gh.; MNA
 4.2.2.2monedă - Monede din aur şi bronz.; Cele mai multe din monede se datează din sec. VI p. Chr.; datare repertoriu: epoca romană, sec. II-VI p. Chr; cultura: Romană; autor sptur: Tocilescu Gr., Murnu, G., Nicorescu P, Stefan, Gh.
 4.2.2.3Podoabă - Podoabe din aur; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Tocilescu Gr., Murnu, G., Nicorescu P, Stefan, Gh.
 4.2.2.4Relief - Relief mitraic; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Tocilescu Gr., Murnu, G., Nicorescu P, Stefan, Gh.
 4.2.3Portic - Porticuri care mărgineau de o parte şi de alta, artera principală a oraşului. Au fost construite probabil în sec VI p. Chr., în timpul lui Iustinian; datare repertoriu: epoca romană, sec. VI p. Chr.; cultura: Romană
 4.2.3.1inscripţie - Inscripţii greceşti, latine, păgâne şi creştine.; Doar o parte din inscripţii se află la MNA; datare repertoriu: epoca romană, sec. II-IV p. Chr; cultura: Romană; autor sptur: Tocilescu Gr., Murnu, G., Nicorescu P, Stefan, Gh.; MNA
 4.2.3.2monedă - Monede din aur şi bronz.; Cele mai multe din monede se datează din sec. VI p. Chr.; datare repertoriu: epoca romană, sec. II-VI p. Chr; cultura: Romană; autor sptur: Tocilescu Gr., Murnu, G., Nicorescu P, Stefan, Gh.
 4.2.3.3Podoabă - Podoabe din aur; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Tocilescu Gr., Murnu, G., Nicorescu P, Stefan, Gh.
 4.2.3.4Relief - Relief mitraic; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Tocilescu Gr., Murnu, G., Nicorescu P, Stefan, Gh.
 4.2.4Basilica - Edificiu de mari proporţii (56x23 m), împărţită în trei nave prin două şiruri de câte 18 coloane, cunoscută sub numele de "basilica profană"; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 4.2.4.1inscripţie - Inscripţii greceşti, latine, păgâne şi creştine.; Doar o parte din inscripţii se află la MNA; datare repertoriu: epoca romană, sec. II-IV p. Chr; cultura: Romană; autor sptur: Tocilescu Gr., Murnu, G., Nicorescu P, Stefan, Gh.; MNA
 4.2.4.2monedă - Monede din aur şi bronz.; Cele mai multe din monede se datează din sec. VI p. Chr.; datare repertoriu: epoca romană, sec. II-VI p. Chr; cultura: Romană; autor sptur: Tocilescu Gr., Murnu, G., Nicorescu P, Stefan, Gh.
 4.2.4.3Podoabă - Podoabe din aur; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Tocilescu Gr., Murnu, G., Nicorescu P, Stefan, Gh.
 4.2.4.4Relief - Relief mitraic; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Tocilescu Gr., Murnu, G., Nicorescu P, Stefan, Gh.
 4.2.5Basilica - Avea în imediata apropiere un baptisteriu. A fost construită la jumătatea sec IV p. Chr şi a fost refăcută în mai multe rânduri. Ultima refacere datează de la jumătatea sec VI p. Chr., când servea ca biserică episcopală. Este cunoscut[ sub numele de basilica de "marmură".; datare repertoriu: epoca romană, sec. IV p. Chr.; cultura: Romană
 4.2.5.1inscripţie - Inscripţii greceşti, latine, păgâne şi creştine.; Doar o parte din inscripţii se află la MNA; datare repertoriu: epoca romană, sec. II-IV p. Chr; cultura: Romană; autor sptur: Tocilescu Gr., Murnu, G., Nicorescu P, Stefan, Gh.; MNA
 4.2.5.2monedă - Monede din aur şi bronz.; Cele mai multe din monede se datează din sec. VI p. Chr.; datare repertoriu: epoca romană, sec. II-VI p. Chr; cultura: Romană; autor sptur: Tocilescu Gr., Murnu, G., Nicorescu P, Stefan, Gh.
 4.2.5.3Podoabă - Podoabe din aur; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Tocilescu Gr., Murnu, G., Nicorescu P, Stefan, Gh.
 4.2.5.4Relief - Relief mitraic; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Tocilescu Gr., Murnu, G., Nicorescu P, Stefan, Gh.
 4.2.6Basilica - Basilica de "cisternă". A fost ridicată pe o veche cisternă romană, către jumătatea sec. IV p. Chr. şi a fost transformată şi mărită în a doua jumătate a sec. V p. Chr.; datare repertoriu: epoca romană, sec. IV-V p. Chr.; cultura: Romană
 4.2.6.1inscripţie - Inscripţii greceşti, latine, păgâne şi creştine.; Doar o parte din inscripţii se află la MNA; datare repertoriu: epoca romană, sec. II-IV p. Chr; cultura: Romană; autor sptur: Tocilescu Gr., Murnu, G., Nicorescu P, Stefan, Gh.; MNA
 4.2.6.2monedă - Monede din aur şi bronz.; Cele mai multe din monede se datează din sec. VI p. Chr.; datare repertoriu: epoca romană, sec. II-VI p. Chr; cultura: Romană; autor sptur: Tocilescu Gr., Murnu, G., Nicorescu P, Stefan, Gh.
 4.2.6.3Podoabă - Podoabe din aur; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Tocilescu Gr., Murnu, G., Nicorescu P, Stefan, Gh.
 4.2.6.4Relief - Relief mitraic; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Tocilescu Gr., Murnu, G., Nicorescu P, Stefan, Gh.
 4.2.7Basilica - Basilica "forensis" sau simplă; datare repertoriu: epoca romană, sec. IV-V p. Chr.; cultura: Romană
 4.2.7.1inscripţie - Inscripţii greceşti, latine, păgâne şi creştine.; Doar o parte din inscripţii se află la MNA; datare repertoriu: epoca romană, sec. II-IV p. Chr; cultura: Romană; autor sptur: Tocilescu Gr., Murnu, G., Nicorescu P, Stefan, Gh.; MNA
 4.2.7.2monedă - Monede din aur şi bronz.; Cele mai multe din monede se datează din sec. VI p. Chr.; datare repertoriu: epoca romană, sec. II-VI p. Chr; cultura: Romană; autor sptur: Tocilescu Gr., Murnu, G., Nicorescu P, Stefan, Gh.
 4.2.7.3Podoabă - Podoabe din aur; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Tocilescu Gr., Murnu, G., Nicorescu P, Stefan, Gh.
 4.2.7.4Relief - Relief mitraic; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Tocilescu Gr., Murnu, G., Nicorescu P, Stefan, Gh.
 4.2.8Basilica - Basilica "bizantină" sau cu "transept". Avea sub altar o criptă boltită, la care se cobora pe o scară cu 12 trepte.; datare repertoriu: epoca romană, 450-550.; cultura: Romană
 4.2.8.1inscripţie - Inscripţii greceşti, latine, păgâne şi creştine.; Doar o parte din inscripţii se află la MNA; datare repertoriu: epoca romană, sec. II-IV p. Chr; cultura: Romană; autor sptur: Tocilescu Gr., Murnu, G., Nicorescu P, Stefan, Gh.; MNA
 4.2.8.2monedă - Monede din aur şi bronz.; Cele mai multe din monede se datează din sec. VI p. Chr.; datare repertoriu: epoca romană, sec. II-VI p. Chr; cultura: Romană; autor sptur: Tocilescu Gr., Murnu, G., Nicorescu P, Stefan, Gh.
 4.2.8.3Podoabă - Podoabe din aur; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Tocilescu Gr., Murnu, G., Nicorescu P, Stefan, Gh.
 4.2.8.4Relief - Relief mitraic; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Tocilescu Gr., Murnu, G., Nicorescu P, Stefan, Gh.
 Bibliografie:
1. Dosar Tocilescu, Gr., Manuscris, 5128
2. Dosar Tocilescu, Gr., Manuscris, 5136
3. Tocilescu, Gr., AEM, VIII, 1884, p.5
4. Tocilescu, Gr., AEM, XIV, 1891, p.18
5. Tocilescu, Gr., AEM, XVII, 1894, p.103, 105-106, 108, 112
6. Tocilescu, Gr., Fouilles, p.passim
7. Tocilescu, Gr., CRAI, 1905, p.565
8. Weiss, J., Wiener Eranos, 1909, p.114
9. Murnu, G., BCMI, III, 1910, p.155-161
10. Moisil, C., BCMI, IV, 1911, p.141
11. Pârvan, V., BCMI, IV, 1911
12. Pârvan, V., Cetatea Tropeum. Consideratiuni istorice, 1912, Bucureşti
13. Cegăneanu, Sp., BCMI, IV, 1911, p.193
14. Murnu, C., BCMI, IV, 1911, p.79-82
15. Weiss, J., Dobrudscha, BCMI, p.81-84
16. Murnu, C., BCMI, VI, 1913, p.101-113
17. Pârvan, V., MSI, XXXV, s. II, 1913, p.509
18. Murnu, C., MSI, XXXV, s. II, 1913/14, p.421-440
19. Zeiller, J., Les origines cret. Dans les prov. danub. de l`empire romain, 1918, Paris, p.198-203
20. Netzhammer, R., Die christl. Altert. Dobr., 1918, Bucureşti, p.175-211
21. Moisil, C., BSN, XV, 1920, p.86
22. Zeiller, J., Strena Buliciana, 1924, Zagreb-Spalato, p.415-416
23. Pârvan, V., Rendis. Acad. Pontif. Rom. Arch., II, 1924, p.117-135
24. Tudor, D., An.D, XIV, 1935, p.28
25. Nicorescu, P., Cr. NA, XIII, 1938, p.99
26. Ciurea, D., Atti IV Congr. Intern. Arch. Crist., I, 1940, Roma, p.381-389
27. Condurachi, E., Atti V Congr. Intern. St. Biz., II, 1940, Roma, p.84
28. Condurachi, E., Studi biz. e neoellenici, VI, 1940, p.84
29. Barnea, I., Dacia, XI-XIII, 1945/47, p.224-227, 233
30. , CIL, III, p.13734

 Punct 5. La 1 km nord-vest de cetate, pe faţa de sud a unui deal, despărţit de ea printr-o vâlcea.
Tip sit: Necropolă şi bazilică
 Descoperiri:
 5.1Necropolă - Necropola.; datare repertoriu: epoca creştină; cultura: Neprecizată; autor sptur: Tocilescu, Gr.
 5.1.1Basilica; datare repertoriu: epoca creştină; cultura: Romană; autor sptur: Tocilescu, Gr.
 5.2Basilică - In mijlocul necropolei. - Basilică de mari proporţii (16,30x12,60 m). Probabil este cel mai vechi lăcaş de cult creştin din Tropeum.; datare repertoriu: epoca creştină; cultura: Neprecizată; autor sptur: Tocilescu, Gr.
 5.2.1Basilica; datare repertoriu: epoca creştină; cultura: Romană; autor sptur: Tocilescu, Gr.
 Bibliografie:
1. Tocilescu, Gr., Fouilles, p.90-91
2. Brotz la dosar Tocilescu, Gr., 5130, p.45-46
3. Netzhammer, R., Cristl. Altert., p.183-184
4. Ciurea, V., Atti IV Congr. Arch. Crist., p.385
5. Barnea, I., Dacia, XI-XII, 1945/47, p.222-223

 Punct 6. In imediata apropiere a cetăţii, în toate direcţiile.
Tip sit: Aşezare
 Descoperiri:
 6.1Aşezare - Temelii de case, urme de drumuri şi alte vestigii.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 Bibliografie:
1. Brotz la dosar Tocilescu, Gr., 5130, p.45-46
2. Barnea, I., Dacia, XI-XII, 1945/47, p.222-223
3. Ciurea, V., Atti IV Congr. Arch. Crist., p.385
4. Netzhammer, R., Cristl. Altert., p.183-184
5. Tocilescu, Gr., Fouilles, p.90-91

 Punct 7. Spre est, pe islazul comunal, chiar în drumul vacilor.
Tip sit: Necropolă
 Descoperiri:
 7.1Necropolă - Oseminte umane şi resturi de cioburi.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 Bibliografie:
1. Brotz la dosar Tocilescu, Gr., 5130, p.45-46
2. Tocilescu, Gr., Fouilles, p.90-91
3. Netzhammer, R., Cristl. Altert., p.183-184
4. Ciurea, V., Atti IV Congr. Arch. Crist., p.385
5. Barnea, I., Dacia, XI-XII, 1945/47, p.222-223

 Punct 8. Spre vest, la câteva sute de m de zidul cetăţii, într-o vie, lângă şoseaua Urluia-Constanţa.
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 8.0.0.1Statuetă - Statuetă din bronz, reprezentându-l pe Asklepios; datare repertoriu: epoca romană, sec. II-III p. Chr; cultura: Romană; Muzeul Iaşi
 Bibliografie:
1. Brotz la dosar Tocilescu, Gr., 5130, p.45-46
2. Barnea, I., Dacia, XI-XII, 1945/47, p.222-223
3. Ciurea, V., Atti IV Congr. Arch. Crist., p.385
4. Netzhammer, R., Cristl. Altert., p.183-184
5. Tocilescu, Gr., Fouilles, p.90-91

 Punct 9. Spre sud, în direcţia satului Zorile, lângă cişmelele din vale ale satului Adamclisi.
Tip sit: Cariere de piatră
 Descoperiri:
 9.1Cariere de piatră; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 Bibliografie:
1. Brotz la dosar Tocilescu, Gr., 5130, p.45-46
2. Tocilescu, Gr., Fouilles, p.90-91
3. Netzhammer, R., Cristl. Altert., p.183-184
4. Ciurea, V., Atti IV Congr. Arch. Crist., p.385
5. Barnea, I., Dacia, XI-XII, 1945/47, p.222-223

 Punct 10. Spre sud, în direcţia satului Zorile, lângă cişmelele din vale ale satului Adamclisi.
Tip sit: Atelier
 Descoperiri:
 10.1Atelier; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 10.1.1Cuptoare - Cuptoare de var; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 Bibliografie:
1. Tocilescu, Gr., Fouilles, p.90-91
2. Brotz la dosar Tocilescu, Gr., 5130, p.45-46
3. Netzhammer, R., Cristl. Altert., p.183-184
4. Ciurea, V., Atti IV Congr. Arch. Crist., p.385
5. Barnea, I., Dacia, XI-XII, 1945/47, p.222-223

 Punct 11. In alte locuri de-a lungul văilor ce converg spre Tropeum
Tip sit: clădire
 Descoperiri:
 11.1Clădiri - Resturi de clădiri singuratice.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 Bibliografie:
1. Brotz la dosar Tocilescu, Gr., 5130, p.45-46
2. Tocilescu, Gr., Fouilles, p.90-91
3. Netzhammer, R., Cristl. Altert., p.183-184
4. Ciurea, V., Atti IV Congr. Arch. Crist., p.385
5. Barnea, I., Dacia, XI-XII, 1945/47, p.222-223

 Punct 12. neprecizat
Tip sit: Drum
 Descoperiri:
 12.1Drum - Urme ale drumurilor pietruite ce duceau spre monumentul triumfal, spre Abrittus şi spre Durostorum.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 Bibliografie:
1. Brotz la dosar Tocilescu, Gr., 5130, p.45-46
2. Tocilescu, Gr., Fouilles, p.90-91
3. Netzhammer, R., Cristl. Altert., p.183-184
4. Ciurea, V., Atti IV Congr. Arch. Crist., p.385
5. Barnea, I., Dacia, XI-XII, 1945/47, p.222-223

 Punct 13. La nord-est de cetate şi pe drumul ce coboară de la Adamclisi spre Zorile, la 50-100 m de Primărie.
Tip sit: Apeduct
 Descoperiri:
 13.1Apeduct - Arc al apeductului ce alimenta cetatea şi alte resturi de apeduct. Conducte de apă cu direcţia mai puţin precizată au fost semnalate de multă vreme, fie în preajma celor două cişmele din sat, fie la 500 m nord-est de Sipotele, pe şoseaua ce duce spre Deleni.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană; autor sptur: Ştefan, Gh., 1946
 Bibliografie:
1. Barnea, I., Dacia, XI-XII, 1945/47, p.222-223
2. Tocilescu, Gr., Fouilles, p.90-91
3. Netzhammer, R., Cristl. Altert., p.183-184
4. Ciurea, V., Atti IV Congr. Arch. Crist., p.385

+ Agigea, com. Agigea Constanţa Agigea, com. Agigea, jud. Constanţa epoca romană; preistorie   Map it  
+ Albeşti, com. Albeşti Constanţa Albeşti, com. Albeşti, jud. Constanţa epoca bizantină; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Amzacea, com. Amzacea Constanţa Amzacea, com. Amzacea, jud. Constanţa epoca elenistică   Map it  
+ Arsa, com. Albeşti Constanţa Arsa, com. Albeşti, jud. Constanţa epoca migraţiilor; epoca romană   Map it  
+ Băltăgeşti, com. Crucea Constanţa Băltăgeşti, com. Crucea, jud. Constanţa epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Băneasa, com. Băneasa Constanţa Băneasa, com. Băneasa, jud. Constanţa neprecizată   Map it  
+ Băneasa, com. Băneasa Constanţa Cărpiniş, com. Băneasa, jud. Constanţa neprecizată   Map it  
+ Bărăganu, com. Bărăganu Constanţa Bărăgan, com. Bărăganu, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Biruinţa, com. Topraisar Constanţa Biruinţa, com. Topraisar, jud. Constanţa epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Canlia, com. Lipniţa Constanţa Canlia, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Capidava, com. Topalu Constanţa Capidava, com. Topalu, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Carvăn, com. Lipniţa Constanţa Carvănul Mare sau Carvănul Mic, com. Lipniţa, jud. Constanţa neprecizată   Map it  
+ Casian, com. Grădina Constanţa Casian, com. Grădina, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Castelu, com. Castelu Constanţa Castelu, com. Castelu, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Căscioarele, com. Cerchezu Constanţa Căscioarele, com. Cerchezu, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Cernavodă, com. Cernavodă Constanţa Cernavodă, jud. Constanţa antichitate; epoca bizantină; epoca elenistică; epoca elenistică/romană; epoca romană; nedeterminată; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Cetatea, com. Dobromir Constanţa Cetatea, com. Dobromir, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Cheia, com. Grădina Constanţa Cheia, com. Grădina, jud. Constanţa neprecizată   Map it  
+ Ciobanu, com. Ciobanu Constanţa Ciobanul, com. Ciobanu, jud. Constanţa epoca greco-romană; epoca migraţiilor; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Ciocârlia de Sus, com. Ciocârlia Constanţa Ciocârlia de Sus, com. Ciocârlia, jud. Constanţa neprecizată   Map it  
+ Cobadin, com. Cobadin Constanţa Cobadin, com. Cobadin, jud. Constanţa epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Cochirleni, com. Rasova Constanţa Cochirleni, com. Rasova, jud. Constanţa eneolitic; epoca migraţiilor; epoca romană   Map it  
+ Cogealac, com. Cogealak Constanţa Cogealak, com. Cogealak, jud. Constanţa epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Comana, com. Comana Constanţa Orzari, com. Comana, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Comana, com. Comana Constanţa Comana, com. Comana, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Conacu, com. Cobadin Constanţa Conacul, com. Cobadin, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Constanța, com. Constanța Constanţa Palas, jud. Constanţa epoca romană   Map it  

Previous pages 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next pages


'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014