cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 16 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Pata, com. Apahida Cluj Pata, com. Apahida, jud. Cluj epoca romană   Map it  
+ Pădureni, com. Tritenii de Jos Cluj Ţigăreni, com. Tritenii de Jos, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Pălatca, com. Pălatca Cluj Pălatca, jud. Cluj epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; La Tene; neolitic   Map it  
+ Peştera, com. Dej Cluj Peştera, com. Dej, jud. Someş epoca romană   Map it  
+ Petreştii de Jos, com. Petreştii de Jos Cluj Petreştii de Jos, com. Petreştii de Jos, jud. Turda epoca bronzului; epoca romană   Map it  
+ Petreştii de Mijloc, com. Petreştii de Jos Cluj Petreştii de Mijloc, com. Petreştii de Jos, jud. Turda eneolitic; epoca romană   Map it  
+ Petreştii de Sus, com. Petreştii de Jos Cluj Petreştii de Sus, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Pietroasa, com. Moldoveneşti Cluj Pietroasa, com. Moldoveneşti, jud. Turda bronz final; epoca bronzului   Map it  
+ Pintic, com. Dej Cluj Pintic, com. Dej, jud. Someş epoca romană; neolitic   Map it  
+ Plăieşti, com. Moldoveneşti Cluj Plăieşti, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Podeni, com. Moldoveneşti Cluj Podeni, jud. Turda epoca bronzului   Map it  
+ Poieni, com. Poieni Cluj Poieni, jud. Cluj epoca romană   Map it  
+ Popeşti, com. Baciu Cluj Popeşti, com. Baciu, jud. Cluj bronz final; epoca romană   Map it  
+ Pruneni, com. Aluniş Cluj Pruneni, com. Aluniş, jud. Someş bronz final   Map it  
+ Pruni, com. Bobâlna Cluj Pruni, com. Bobâlna, jud. Someş neolitic   Map it  
+ Puini, com. Geaca Cluj Puini, com. Geaca, jud. Someş neolitic   Map it  
+ Răscruci, com. Bonţida Cluj Răscruci, com. Bonţida, jud. Cluj epoca bronzului; epoca bronzului şi Hallstatt; Hallstatt   Map it  
+ Recea-Cristur, com. Recea-Cristur Cluj Recea-Cristur, jud. Someş epoca romană; neolitic   Map it  
+ Rediu, com. Aiton Cluj Rediu, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Satu-Lung, com. Chinteni Cluj Satu-Lung, com. Chinteni, jud. Cluj epoca romană   Map it  
+ Sava, com. Pălatca Cluj Sava, jud. Cluj neolitic   Map it  
+ Săcălaia, com. Fizeşu Gherlii Cluj Săcălaia, com. Fizeşu Gherlii, jud. Someş epoca bronzului; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Sălicea, com. Ciurila Cluj Sălicea, com. Ciurila, jud. Cluj bronz timpuriu; eneolitic; epoca romană; preistorie   Map it  
+ Sălişte, com. Ciurila Cluj Sălişte, com. Ciurila, jud. Turda neprecizată; preistorie   Map it  
+ Sărata, com. Panticeu Cluj Sărata, com. Panticeu, jud. Cluj neprecizată   Map it  
+ Săvădisla, com. Săvădisla Cluj Săvădisla, jud. Cluj neolitic   Map it  
+ Sâmboieni, com. Sânmărtin Cluj Sâmboeni, com. Sânmărtin, jud. Someş bronz final   Map it  
+ Sâncraiu, com. Sâncraiu Cluj Zam, com. Sâncraiu, jud. Cluj neprecizată   Map it  
+ Sânmărtin, com. Sânmărtin Cluj Sânmărtin, com. Sânmărtin, jud. Someş neolitic   Map it  
+ Sânnicoară, com. Apahida Cluj Sînnicoară, jud. Someş epoca bronzului; epoca romană; neolitic; sfârşit de La Tene, epoca romană   Map it  
+ Sânnicoară, com. Apahida Cluj Sânnicoară, com. Apahida, jud. Cluj epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Sântejude, com. Ţaga Cluj Sântejude, com. Ţaga, jud. Someş bronz final; epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Sântioana, com. Ţaga Cluj Sântioana, jud. Someş epoca bronzului; La Tene; La Tene C   Map it  
+ Sic, com. Sic Cluj Sic, jud. Someş bronz final; eneolitic; epoca de tranziţie spre bronz; epoca fierului; epoca romană; Hallstatt; neolitic; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Someşul Cald, com. Gilău Cluj Someşul Cald, com. Gilău, jud. Cluj bronz final; La Tene   Map it  
+ Someşul Rece, com. Gilău Cluj Someşul Rece, com. Gilău, jud. Cluj eneolitic; epoca bronzului; Hallstatt; neolitic; neprecizată; paleolitic   Map it  
+ Soporu de Câmpie, com. Frata Cluj Soporu de Câmpie, jud. Turda epoca bronzului; epoca romană   Map it  
+ Stejeriş, com. Moldoveneşti Cluj Stejeriş, com. Moldoveneşti, jud. Turda bronz final; epoca medievală   Map it  
+ Stoiana, com. Corneşti Cluj Stoiana, com. Corneşti, jud. Someş epoca fierului; neolitic   Map it  
+ Stolna, com. Săvădisla Cluj Stolna, com. Săvădisla, jud. Cluj epoca bronzului; epoca romană; nedeterminată   Map it  
+ Suatu, com. Suatu Cluj Suatu, jud. Cluj epoca romană; La Tene; neolitic   Map it  
< - > Suceagu, com. Baciu Cluj Suceagu, com. Baciu, jud. Cluj bronz timpuriu; eneolitic; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic; neprecizată   Map it  

 Suceagu, com./oraş Baciu (denumire repertoriu: Suceagu sau Suceag, Suciag, Szucság, Szucsák,, com. Baciu, jud. Cluj)

 Punct 1. La nord de sat, lângă confluenţa pârâului Suceag cu pârâul Nădaş, pe înălţimea "Dâmbul Lutos" (Agyagosdomb)
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 1.1aşezare; datare repertoriu: neolitic
 1.1.0.1unealtă - mai multe unelte din piatră; datare repertoriu: neolitic; descoperitor: E. Orosz; colecţia E. Orosz, Cluj
 1.1.0.2ceşti - fragmente; datare repertoriu: neolitic; descoperitor: E. Orosz; colecţia E. Orosz, Cluj
 Bibliografie:
1. , EMU, VI, 1898-1902, p.Bbl. 38
2. Orosz, E., Erd.Múz., XXII, 1900, p.34-38
3. Roska M., Rep, p.279, nr. 267

 Punct 2. Pe dreapta Nădaşului, la "Cariera de piatră" (Köbánya)
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 2.1aşezare; datare repertoriu: neolitic
 2.1.0.1unealtă - mai multe unelte de piatră lustruite; datare repertoriu: neolitic
 2.1.0.2ceramică; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni
 Bibliografie:
1. Orosz, E., OTTÉ, XXVI, 1901, p.17
2. Roska M., Közl, I, 1941, p.80
3. Roska M., Rep, p.279, nr. 267

 Punct 3. Pe locul "Cu inel" (Gyürüs)
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 3.0.0.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: eneolitic; MAC
 Bibliografie:
1. Roska M., Rep, p.279, nr. 267

 Punct 4. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 4.0.0.1topor - din trahit; datare repertoriu: neolitic; colecţia Institutului de Mineralogie, Cluj
 Bibliografie:
1. Andrieşescu, I., Contribuţie, p.31
2. Roska M., Rep, p.27, nr. 267

 Punct 5. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 5.0.0.1secure - fragmente de securi din piatră; datare repertoriu: neolitic
 5.0.0.2ciocan - de piatră cu perforaţie; datare repertoriu: eneolitic
 Bibliografie:
1. Primics, G., OTTÉ, XIV, 1889, p.170
2. Orosz, E., OTTÉ, XXVI, 1901, p.22
3. Roska M., Rep, p.279, nr. 267

 Punct 6. Între Suceag şi fostul sat Andrásházapuszta
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 6.0.0.1ceramică - fragmente gravitate; datare repertoriu: neolitic
 Bibliografie:
1. Roska M., Rep, p.279, nr. 267

 Punct 7. Pe "Dealul Heleşteului" (Halásztódomb)
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 7.1aşezare; datare repertoriu: neprecizată
 7.1.0.1ceramică - fragment strachină; datare repertoriu: Hallstatt; colecţia E. Orosz
 7.1.0.2ceramică - fragment de vas cu brâu alveolar lucrat cu mâna; datare repertoriu: La Tene; colecţia E. Orosz
 Bibliografie:
1. Informaţie Vl. Zirra

 Punct 8. Pe malul drept al râului Nadeş
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 8.1aşezare - Aşezare cu funcţie militară şi civilă; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Torma, K., Adalék, p.6-9
2. Torma, K., AÉ, III, 1879, p.96
3. Torma, K., Limes, p.22, 119, 126
4. Goos, C., Chronik, p.111
5. Rusu, V., BSG, X, 1889, p.349
6. Király, P., Apulum, p.207
7. Király, P., Dacia, II, p.27
8. Jung, J., Fasten, p.131, 135
9. Marţian I., Rep, p.642
10. Christescu V., Ist.mil., p.171
11. Daicoviciu C., AISC, I, 2, 1928-1937, p.63
12. Szilágy, I., Közl, I, 1941, p.117-121
13. Szilágy, I., Téglabélyegek, p.36

 Punct 9. La vest de sat, pe dealul "La Ciuhe" (Cioara, Csóvahegy, Csóvatetö), cota 653 şi în împrejurimile lui
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 9.1aşezare - Ruine de construcţie din care au ieşit la iveală cărămizi, ţigle, mortar etc. Probabil un turn de observaţie sau un post militar.; datare repertoriu: epoca romană
 9.1.0.1cărămidă - cu ştampilă: Leg. XIII Gem (CIL, III, 1629, 2); datare repertoriu: epoca romană
 9.1.0.2monedă - piese romane din argint şi din bronz; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Torma, K., Adalék, p.6-9
2. Torma, K., AEM, III, 1879, p.96
3. Torma, K., Limes, p.22, 119, 126
4. Goos, C., Chronik, p.111
5. Rusu, V., BSG, X, 1889, p.349
6. Király, P., Apulum, p.207
7. Király, P., Dacia, II, p.27
8. Jung, J., Fasten, p.131, 135
9. Marţian I., Rep, p.642
10. Christescu V., Ist.mil., p.171
11. Daicoviciu C., AISC, I, 2, 1928-1933, p.63
12. Szilagy, I., Közl, I, 1941, p.117-121
13. Szilagy, I., Téglabélyegek, p.36

 Punct 10. Chiar sub deal, în hotarul "Fântâna cu butoi" (Hordoskút), la punctul "Oltoványos)"
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 10.1ruine - Ruinele unei construcţii cu hipocaust; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.0.1cărămidă - mai multe cărămizi romane cu ştampilă: P AEL QVI (ştampilă particulară), Al (a)S(iliana) şi CB; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.0.2tipar - de ştampilă, din fier cu literele N(unerus) P(almyrenorum); datare repertoriu: epoca romană; MAC
 Bibliografie:
1. Torma, K., Adalék, p.6-9
2. Torma, K., AEM, III, 1879, p.96
3. Torma, K., Limes, p.22, 119, 126
4. Goos, C., Chronik, p.111
5. Rusu, V., BSG, X, 1889, p.349
6. Király, P., Apulum, p.207
7. Király, P., Dacia, II, p.27
8. Jung, J., Fasten, p.131, 135
9. Marţian I., Rep, p.642
10. Christescu V., Ist.mil., p.171
11. Daicoviciu C., AISC, I, 2, 1928-1933, p.63
12. Szilágy, I., Közl, I, 1941, p.117-121
13. Szilágy, I., Téglabélyegek, p.36

 Punct 11. În hotarul "Ibrok", în valea "Fânaţe" (Szénafü)
Tip sit: monument funerar
 Descoperiri:
 11.0.1monument funerar - Monument funerar cu inscripţie (CIL, III, 7653); datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Torma, K., Adalék, p.6-9
2. Torma, K., AEM, III, 1879, p.96
3. Torma, K., Limes, p.22, 119, 126
4. Goos, C., Chronik, p.111
5. Rusu, V., BSG, X, 1889, p.349
6. Király, P., Apulum, p.207
7. Király, P., Dacia, II, p.27
8. Jung, J., Fasten, p.131, 135
9. Marţian I., Rep, p.642
10. Christescu V., Ist.mil., p.171
11. Daicoviciu C., AISC, I, 2, 1928-1933, p.63
12. Szilágy, I., Közl, I, 1941, p.117-121
13. Szilágy, I., Téglabélyegek, p.36

 Punct 12. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 12.0.0.1inscripţie - CIL, III, 852; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Torma, K., Adalék, p.6-9
2. Torma, K., AEM, III, 1879, p.96
3. Torma, K., Limes, p.22, 119, 126
4. Goos, C., Chronik, p.111
5. Rusu, V., BSG, X, 1889, p.349
6. Király, P., Apulum, p.207
7. Király, P., Dacia, II, p.27
8. Jung, J., Fasten, p.131, 135
9. Marţian I., Rep, p.642
10. Christescu V., Ist.mil., p.171
11. Daicoviciu C., AISC, I, 2, 1928-1933, p.63
12. Szilágy, I., Közl, I, 1941, p.117-121
13. Szilágy, I., Téglabélyegek, p.36

 Punct 13. Neprecizat
Tip sit: altar
 Descoperiri:
 13.0.1altar - Altar închinat lui Bonus Puer (CIL, III, 7654, b); datare repertoriu: epoca romană
 13.0.1.1opaiţ; datare repertoriu: epoca romană; MAC, nr inventar: 3846
 Bibliografie:
1. Torma, K., Adalék, p.6-9
2. Torma, K., AEM, III, 1879, p.96
3. Torma, K., Limes, p.22, 119, 126
4. Goos, C., Chronik, p.111
5. Rusu, V., BSG, X, 1889, p.349
6. Király, P., Apulum, p.207
7. Király, P., Dacia, II, p.27
8. Jung, J., Fasten, p.131, 135
9. Marţian I., Rep, p.642
10. Christescu V., Ist mil, p.171
11. Daicoviciu C., AISC, I, 2, 1928-1933, p.63
12. Szilágy, I., Közl, I, 1941, p.117-121
13. Szilágy, I., Téglabélyegek, p.36

 Punct 14. Neprecizat
Tip sit: drum
 Descoperiri:
 14.1drum - Drumul roman Napoca - Porolissum; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Torma, K., Adalék, p.6-9
2. Torma, K., AEM, III, 1879, p.96
3. Torma, K., Limes, p.22, 119, 126
4. Goos, C., Chronik, p.111
5. Rusu, V., BSG, X, 1889, p.349
6. Király, P., Apulum, p.207
7. Király, P., Dacia, II, p.27
8. Jung, J., Fasten, p.131, 135
9. Marţian I., Rep, p.642
10. Christescu V., Ist. mil., p.171
11. Daicoviciu C., AISC, I, 2, 1928-1933, p.63
12. Szilágy, I., Közl, I, p.117-121
13. Szilágy, I., Téglabélyegek, p.36

+ Sucutard, com. Geaca Cluj Sucutard, jud. Someş bronz final; epoca bronzului; La Tene; neolitic; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Surduc, com. Iara Cluj Surduc, com. Iara, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Şardu, com. Sânpaul Cluj Şardu, com. Sânpaul, jud. Cluj epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; neolitic; neprecizată; paleolitic   Map it  
+ Şaula, com. Izvoru Crişului Cluj Şaula, com. Izvoru Crişului, jud. Cluj epoca romană   Map it  
+ Şigău, com. Jichişu de Jos Cluj Şigău, com. Jichişu de Jos, jud. Someş bronz final   Map it  
+ Şoimeni, com. Vultureni Cluj Şoimeni, com. Vultureni, jud. Cluj epoca bronzului; epoca migraţiilor; neprecizată   Map it  
+ Tărpiu, com. Jichişu de Jos Cluj Tărpiu, jud. Năsăud eneolitic; neolitic   Map it  
+ Târguşor, com. Sânmărtin Cluj Târguşor, com. Sânmărtin, jud. Someş epoca medievală   Map it  

Previous pages 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next pages


'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014