cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 16 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Pata, com. Apahida Cluj Pata, com. Apahida, jud. Cluj epoca romană   Map it  
+ Pădureni, com. Tritenii de Jos Cluj Ţigăreni, com. Tritenii de Jos, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Pălatca, com. Pălatca Cluj Pălatca, jud. Cluj epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; La Tene; neolitic   Map it  
+ Peştera, com. Dej Cluj Peştera, com. Dej, jud. Someş epoca romană   Map it  
+ Petreştii de Jos, com. Petreştii de Jos Cluj Petreştii de Jos, com. Petreştii de Jos, jud. Turda epoca bronzului; epoca romană   Map it  
+ Petreştii de Mijloc, com. Petreştii de Jos Cluj Petreştii de Mijloc, com. Petreştii de Jos, jud. Turda eneolitic; epoca romană   Map it  
+ Petreştii de Sus, com. Petreştii de Jos Cluj Petreştii de Sus, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Pietroasa, com. Moldoveneşti Cluj Pietroasa, com. Moldoveneşti, jud. Turda bronz final; epoca bronzului   Map it  
+ Pintic, com. Dej Cluj Pintic, com. Dej, jud. Someş epoca romană; neolitic   Map it  
+ Plăieşti, com. Moldoveneşti Cluj Plăieşti, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Podeni, com. Moldoveneşti Cluj Podeni, jud. Turda epoca bronzului   Map it  
+ Poieni, com. Poieni Cluj Poieni, jud. Cluj epoca romană   Map it  
+ Popeşti, com. Baciu Cluj Popeşti, com. Baciu, jud. Cluj bronz final; epoca romană   Map it  
+ Pruneni, com. Aluniş Cluj Pruneni, com. Aluniş, jud. Someş bronz final   Map it  
+ Pruni, com. Bobâlna Cluj Pruni, com. Bobâlna, jud. Someş neolitic   Map it  
+ Puini, com. Geaca Cluj Puini, com. Geaca, jud. Someş neolitic   Map it  
+ Răscruci, com. Bonţida Cluj Răscruci, com. Bonţida, jud. Cluj epoca bronzului; epoca bronzului şi Hallstatt; Hallstatt   Map it  
+ Recea-Cristur, com. Recea-Cristur Cluj Recea-Cristur, jud. Someş epoca romană; neolitic   Map it  
+ Rediu, com. Aiton Cluj Rediu, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Satu-Lung, com. Chinteni Cluj Satu-Lung, com. Chinteni, jud. Cluj epoca romană   Map it  
+ Sava, com. Pălatca Cluj Sava, jud. Cluj neolitic   Map it  
+ Săcălaia, com. Fizeşu Gherlii Cluj Săcălaia, com. Fizeşu Gherlii, jud. Someş epoca bronzului; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Sălicea, com. Ciurila Cluj Sălicea, com. Ciurila, jud. Cluj bronz timpuriu; eneolitic; epoca romană; preistorie   Map it  
+ Sălişte, com. Ciurila Cluj Sălişte, com. Ciurila, jud. Turda neprecizată; preistorie   Map it  
+ Sărata, com. Panticeu Cluj Sărata, com. Panticeu, jud. Cluj neprecizată   Map it  
+ Săvădisla, com. Săvădisla Cluj Săvădisla, jud. Cluj neolitic   Map it  
+ Sâmboieni, com. Sânmărtin Cluj Sâmboeni, com. Sânmărtin, jud. Someş bronz final   Map it  
+ Sâncraiu, com. Sâncraiu Cluj Zam, com. Sâncraiu, jud. Cluj neprecizată   Map it  
+ Sânmărtin, com. Sânmărtin Cluj Sânmărtin, com. Sânmărtin, jud. Someş neolitic   Map it  
+ Sânnicoară, com. Apahida Cluj Sînnicoară, jud. Someş epoca bronzului; epoca romană; neolitic; sfârşit de La Tene, epoca romană   Map it  
< - > Sânnicoară, com. Apahida Cluj Sânnicoară, com. Apahida, jud. Cluj epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neprecizată; preistorie   Map it  

 Sânnicoară, com./oraş Apahida (denumire repertoriu: Sânnicoară sau Sânmiclăuş, Pustasânmiclăuş, Pusztaszentmiklós, Szamosszentmiklós, com. Dezmir, jud. Cluj)

 Punct 1. La vest, la locul "Labu" (Láb), între şcoala elementară, biserică şi ţărmul drept al Someşului Mic
Tip sit: mormânt
 Descoperiri:
 1.0.1mormânt de incineraţie; datare repertoriu: epoca bronzului
 1.0.1.1oase umane - cremate; datare repertoriu: epoca bronzului
 1.0.1.2ceramică - trei vase mari din ceramică primitivă, dintre care o urnă cu două torţie, o ceaşcă ornamentată cu spirale incizate şi o ceaşcă cu toartă; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Otomani; autor sptur: colecţia E. Orosz, Cluj
 1.0.1.3; datare repertoriu: epoca bronzului
 Bibliografie:
1. , Erdély, 1932, p.106-107
2. Roska M., Rep, p.253, nr. 24

 Punct 2. La marginea de sud-vest a satului, la vest de dealul "Târcea Mică" (Kistarcea)
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 2.1aşezare - Aşezare la fel ca cea de la Pietriş-Gherla; datare repertoriu: Hallstatt
 2.1.0.1neprecizat - diverse obiecte; datare repertoriu: Hallstatt; colecţia E. Orosz
 Bibliografie:
1. Orosz, E., OTTÉ, XXVI, 1901, p.25
2. Orosz, E., Erd.Múz., XX, 1903, p.91
3. Popescu D., Bronzezeit, p.96, nr. 1

 Punct 3. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 3.0.0.1ceramică - strachină fină, de culoare închisă; datare repertoriu: La Tene; MAC
 Bibliografie:
1. Roska M., Közl, IV, 1944, p.58, 116

 Punct 4. În stânga Someşului Mic, în apropiere de sat
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 4.1aşezare; datare repertoriu: preistorie
 Bibliografie:
1. Orosz, E., Erd.Múz., XX, 1903, p.89-91
2. Marţian I., Rep, p.537

 Punct 5. Lângă casa parohială
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 5.0.0.1ceramică - fragmente de vase mari de factură romană; datare repertoriu: epoca romană; MAC, nr inventar: 2807-2808
 Punct 6. La sud de sat
Tip sit: ruine
 Descoperiri:
 6.1ruine; datare repertoriu: epoca romană
 6.1.0.1monument sculptural - pietre sculptate; datare repertoriu: epoca romană
 6.1.0.2 - De aici ar proveni după K. Torma monumente sculpturale zidite în castelul din sat (azi dispărute): relief funerar cu bustul unui bărbat şi inscripţie fragmentară (CIL, III, 6254), un basorelief cu un bust nud, lei funerari, fragment de inscripţie cu litera D; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Torma, K., AK, VI, 1866, p.147
2. Torma, K., Limes, p.18
3. Finály, G., Erd.Múz., XV, 1898, p.468
4. Finály, G., AÉ, XVIII, 1898, p.428

 Punct 7. La nord-vest de sat, la locul "După capul satului"
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 7.1aşezare - Ziduri de piatră în opus incertum groase de 1-1,50 m, cărămizi, ţigle, resturi de instalaţii de hipocaust, ceramică de calitate inferioară; datare repertoriu: neprecizată, 1930; autor sptur: N. D. Covaciu
 Bibliografie:
1. Daicoviciu C., AISC, I, 2, 1928-1932, p.62

 Punct 8. Pe teritoriul satului, pe malul Someşului
Tip sit: drum
 Descoperiri:
 8.1drum - Drum roman; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Torma, K., Limes, p.16
2. Finály, G., AÉ, XVIII, 1898, p.427

+ Sântejude, com. Ţaga Cluj Sântejude, com. Ţaga, jud. Someş bronz final; epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Sântioana, com. Ţaga Cluj Sântioana, jud. Someş epoca bronzului; La Tene; La Tene C   Map it  
+ Sic, com. Sic Cluj Sic, jud. Someş bronz final; eneolitic; epoca de tranziţie spre bronz; epoca fierului; epoca romană; Hallstatt; neolitic; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Someşul Cald, com. Gilău Cluj Someşul Cald, com. Gilău, jud. Cluj bronz final; La Tene   Map it  
+ Someşul Rece, com. Gilău Cluj Someşul Rece, com. Gilău, jud. Cluj eneolitic; epoca bronzului; Hallstatt; neolitic; neprecizată; paleolitic   Map it  
+ Soporu de Câmpie, com. Frata Cluj Soporu de Câmpie, jud. Turda epoca bronzului; epoca romană   Map it  
+ Stejeriş, com. Moldoveneşti Cluj Stejeriş, com. Moldoveneşti, jud. Turda bronz final; epoca medievală   Map it  
+ Stoiana, com. Corneşti Cluj Stoiana, com. Corneşti, jud. Someş epoca fierului; neolitic   Map it  
+ Stolna, com. Săvădisla Cluj Stolna, com. Săvădisla, jud. Cluj epoca bronzului; epoca romană; nedeterminată   Map it  
+ Suatu, com. Suatu Cluj Suatu, jud. Cluj epoca romană; La Tene; neolitic   Map it  
+ Suceagu, com. Baciu Cluj Suceagu, com. Baciu, jud. Cluj bronz timpuriu; eneolitic; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Sucutard, com. Geaca Cluj Sucutard, jud. Someş bronz final; epoca bronzului; La Tene; neolitic; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Surduc, com. Iara Cluj Surduc, com. Iara, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Şardu, com. Sânpaul Cluj Şardu, com. Sânpaul, jud. Cluj epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; neolitic; neprecizată; paleolitic   Map it  
+ Şaula, com. Izvoru Crişului Cluj Şaula, com. Izvoru Crişului, jud. Cluj epoca romană   Map it  
+ Şigău, com. Jichişu de Jos Cluj Şigău, com. Jichişu de Jos, jud. Someş bronz final   Map it  
+ Şoimeni, com. Vultureni Cluj Şoimeni, com. Vultureni, jud. Cluj epoca bronzului; epoca migraţiilor; neprecizată   Map it  
+ Tărpiu, com. Jichişu de Jos Cluj Tărpiu, jud. Năsăud eneolitic; neolitic   Map it  
+ Târguşor, com. Sânmărtin Cluj Târguşor, com. Sânmărtin, jud. Someş epoca medievală   Map it  

Previous pages 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next pages


'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014