Inapoi la selecție


Actualizarile Registrului specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici
se găsesc la: https://patrimoniu.ro
Arhiva bazei de date 2000-2007:

REGISTRUL SPECIALIŞTILOR (ÎN DOMENIUL RESTAURĂRII ŞI CONSERVĂRII MONUMENTELOR ISTORICE) ŞI AL EXPERŢILOR (ÎN DOMENIUL PROTEJĂRII MONUMENTELOR ISTORICE)
ATESTAŢI DE MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR

            În acest moment registrul cuprinde 460 de nume. Intraţi pe lista completă
           Selectaţi:
Iniţiala numelui de familie 

Județul de domiciliu 

   Calitatea   


Notă 1:Toate persoanele fizice atestate de către M.C.C. începând cu anul 2000 până în prezent - martie 2007, EXPERŢI sau SPECIALIŞTI, care sunt de acord să li se publice coordonatele pe site-ul M.C.C. şi cIMeC., vor trimite această SOLICITARE sau ACORDUL lor în scris, pe adresa poştală a M.C.C.: Şoseaua Kiseleff nr. 30, sector 1, cod 011347, O.P.33, BUCUREŞTI -- D.G.P.C.N. / Serviciul Monumente Istorice.
Prin aceasta, M.C.C.:
1) se conformează prevederilor cuprinse în Legea 677/2001, Legea 682/2001, Legea 55/2005, Legea 102/2005 şi Legea 27/2006;
2) reactualizează datele înscrise pe site.


Notă 2: Căutarea se poate face pe un singur criteriu de selecție ! Registrul experților și specialiștilor este actualizat periodic pe baza atestatelor eliberate de MCC.

Data publicarii: 29 iulie 2004