HOMEEVENIMENTE MUZICALE ŞI COREGRAFICE
(Musical and Choreographic Events)


Selectaţi (Select):
AN (Year)

LOC (Place)

TIP (Type)


Notă: Căutarea se poate face pe un singur criteriu de selecţie ! (Search by one field !)
Pentru criteriul LOC în paranteze apare zona geografică. (For field PLACE between brackets is specified geographical zone).

SURSA INFORMAŢIILOR: articole din presă, pagini web, comunicate primite de la organizatori.
Copyright:
cIMeC 2001--