HOME

   FILE de CALENDAR – PERSOANE și EVENIMENTE
(Musical and Choreographic Calendar – persons and events)

– 28 SEPTEMBRIE 2021

DATA (Date) EVENIMENT (Event)
28 sept. 2004 Moare ŞTEFAN RUHA (n. 17 aug. 1931, Carei), violonist.
28 sept. 1985 Se naşte la Bistriţa, ANITA HARTIG, soprană româncă.
28 sept. 1966 Moare la Ploieşti, IOAN CRISTU DANIELESCU (n. 28 dec. 1884, Ploieşti), compozitor. Muzică corală, vocală.
28 sept. 1888 Se naşte la Galaţi, EMIL SCARLAT SKELETTI (m. 10 mar. 1969, Bucureşti), compozitor. Muzică de scenă, corală, vocală.
28 sept. 1847 Se naşte la Braşov, GHEORGHE DIMA (m. 4 iun. 1925, Cluj), compozitor, dirijor şi pedagog. Primul director al Conservatorului din Cluj, animator al vieţii muzicale din Transilvania. Unul dintre primii maeştri ai polifoniei corale româneşti. Muzică vocal-simfonică, corală (10 caiete de cântece populare româneşti), vocală, lucrări didactice.
28 sept. 1836 "Curierul român" publică o dare de seamă asupra împărţirii premiilor la pensionul de fete Vaillant, printre studiile pe care le fac elevele fiind trecute muzica şi jocul care "se plătescu deosebit cu preţuri cumpătate.". " Pe tot trimestrul se face o compoziţie de desen şi un concurs de muzică faţă cu artiştii şi cu părinţii."

SURSE: Istoria muzicii universale în date de Iosif SAVA şi Petru RUSU, Bucureşti, Editura Muzicală: 1983
Mică enciclopedie muzicală de Iosif SAVA şi Luminiţa VARTOLOMEI, Craiova, Editura Aius: 1997
Baze de date ale proiectului „DOMINO”, cIMeC: 1997-

Copyright: cIMeC 2002