HOME

   FILE de CALENDAR – PERSOANE și EVENIMENTE
(Musical and Choreographic Calendar – persons and events)

– IUNIE –

DATA (Date) EVENIMENT (Event)
1 iun. 1929 Se naşte la Răduleşti, VASILE TOMESCU, muzicolog şi critic muzical.
1 iun. 1928 Se naşte la Brădiceni, PETRE BRÂNCUŞI, muzicolog, profesor şi compozitor.
1 iun. 1910 Se naşte EUGENIU MICU (m. 6 noi. 1982), compozitor.
1 iun. 1900 D. G. Kiriac pune bazele Societăţii Corale „Carmen”.
2 iun. 2011 Moare la Bucureşti, MARCEL ANGELESCU (n. 31 dec. 1928), tenor.
2 iun. 1968 Se naşte la Beclean, RADU AFRIM, regizor.
2 iun. 1963 Se naşte la Bucureşti, VALENTIN ROŞCA, coregraf.
2 iun. 1934 Se naşte la Beclean, CONSTANŢA CÂMPEANU, soprană şi regizoare.
2 iun. 1930 Se naşte la Vânju Mare, DAN IORDĂCHESCU (m. 30 aug. 2015, Bucureşti), bariton.
3 iun. 1960 Premieră la Teatrul Muzical din Braşov a baletului „Mărul de aur” de Herman Klee (libretul şi coregrafia Mercedes Pavelici).
3 iun. 1951 Se naşte la Bucureşti, MIHAELA MARINESCU, muzicolog, critic muzical, profesoară.
3 iun. 1941 Se naşte la Borleşti, VASILE VASILE, bizantinolog, muzicolog, etnomuzicolog şi profesor în învăţământul preuniversitar şi universitar.
3 iun. 1937 Se naşte la Cluj, LUCIAN MEŢIANU, compozitor şi profesor.
3 iun. 1572 Moare la Heilbron, GEORG OSTERMAYER (n. în 1530, Braşov), compozitor şi organist. A activat la Braşov, Tubingen, Stuttgart. În perioada 1569-1570 a dat concerte la Biserica Neagră din Braşov. A scris muzică corală.
4 iun. 1978 Primă audiţie la Bucureşti într-un concert al Radioteleviziunii al oratoriului „Canti per Europa” de Theodor Grigoriu.
4 iun. 1969 Se naşte la Slatina, OLGUŢA LUPU, compozitoare, pianistă, profesoară şi muzicolog.
4 iun. 1965 Moare la Bucureşti, IOAN VLĂDUŢĂ (n. 19 iun. 1875, Valea Boierească), compozitor. Profesor la Conservatorul din Iaşi. Muzică de fanfară („Marşul ofiţerilor”, „Marş eroic”), de cameră, corală, vocală.
4 iun. 1939 Se naşte la Dolhasca, ALEXANDRU ARŞINEL, actor, cântăreţ.
4 iun. 1929 Se naşte la Valea Lungă, VASILE DONOSE, muzicolog şi compozitor.
4 iun. 1928 Se naşte la Bucureşti, VALENTIN TEODORIAN (m. mai 1995, Bucureşti), tenor. Cântăreţ de operă, de lied şi de concert.
4 iun. 1925 Moare la Cluj, GHEORGHE DIMA (n. 28 sept. 1847, Braşov), compozitor, dirijor şi pedagog. Primul director al Conservatorului din Cluj, animator al vieţii muzicale din Transilvania. Unul dintre primii maeştri ai polifoniei corale româneşti. Muzică vocal-simfonică, corală (10 caiete de cântece populare româneşti), vocală, lucrări didactice.
4 iun. 1905 Se naşte la Şanoviţa, NICOLAE URSU (m. 10 febr. 1969, Timişoara), compozitor şi folclorist. „Rapsodie pentru orchestră”, muzică de cameră, corală. Culegeri de folclor, studii asupra folclorului bănăţean, lucrări didactice.
5 iun. 1944 Se naşte la Piatra, ANA RODICA BUGA, muzicolog şi critic muzical.
5 iun. 1939 Se naşte la Sibiu, LUDOVIC KONYA (m. 21 dec. 2014, Graz (Austria)), bariton.
5 iun. 1903 Se naşte la Răşcani, ANATOL ALBIN (m. 20 sept. 1974, Bucureşti), compozitor, trompetist şi dirijor de estradă.
6 iun. 1956 Se naşte la Bucureşti, DOINA FLORIŞTEAN PARON (m. 16 ian. 2013, Bucureşti), muzicolog şi profesoară.
6 iun. 1931 Moare la Cernăuţi, ALEXANDRU VOEVIDCA (n. 27 mai 1862, Vaslăuţ), folclorist, dirijor de cor şi orchestră. A compus muzică de scenă şi corală. A cules şi publicat folclor din Bucovina şi Moldova. A scris lucrări didactice.
6 iun. 1920 Se naşte la Diţeşti, com. Filipeştii de Pădure, ZAHARIA POPESCU (m. 23 oct. 2007), compozitor, dirijor şi profesor.
6 iun. 1894 Se naşte la Selişte, SABIN DRĂGOI (m. 31 dec. 1968, Bucureşti), compozitor, folclorist şi dirijor. Promotor al şcolii româneşti contemp. bazate pe transfigurarea folclorului ţărănesc. Pionier al culegerii ştiinţifice a folclorului. Opere, muz. de cam., corală, studii folclorice, culeg. de folclor („Monografia muzicală a com. Belinţ”), lucr. didactice.
6 iun. 1883 Se naşte la Bolintin, IOANA GHIKA-COMĂNEŞTI (m. în 1972, Lausanne (Elveţia)), compozitoare. Muzică vocală, corală.
6 iun. 1829 Theodor Burada încheie redactarea tratatului „Gramatica românească de note pentru fundamentul chitarei compusă după cea evropenească”.
6 iun. 1817 Se înfiinţează la Bucureşti o şcoală de muzică la Biserica Sf. Nicolae din Şelari cu profesor numit Petru Manuil Efesiul. Peste zece zile Vodă Caragea numeşte printr-un pitac, pe vornicul Grigore Băleanu ca efor al „noii şcoli de musichie”.
7 iun. 1961 Se naşte la Bucureşti, RUXANDRA ARZOIU, muzicolog şi critic muzical.
7 iun. 1878 În grădina Stavri din Bucureşti, George Stephănescu dirijează în primă audiţie „Cântecul gintei latine” de Filippo Marchetti, pe versuri de Vasile Alecsandri.
8 iun. 1997 Moare la Bucureşti, GEORGE MANOLIU (n. 20 mar. 1911, Bacău), violonist, muzicolog şi profesor.
8 iun. 1986 Se naşte la Bucureşti, RĂZVAN STOICA.
8 iun. 1965 Moare la Cluj, MIHAIL ANDREESCU-SKELETTY (n. 19 iul. 1882, Iaşi), compozitor şi dirijor. Profesor la Conservatorul din Cluj. Opere, muzică simfonică, de cameră, corală, vocală. Lucrări didactice.
8 iun. 1954 Se naşte la Gherla, GABRIELA AŞTILEANU, compozitoare şi pianistă.
8 iun. 1926 Se naşte la Iaşi, ANATOL VIERU (m. 8 oct. 1998, Bucureşti), compozitor. Opere („Ioana”, „Praznicul calicilor”), muzică vocal-simfonică, simfonică, de cameră, corală, vocală, de film. tudii de muzicologie, vol. „Cartea modurilor”.
8 iun. 1919 Se naşte la Bucureşti, FLORIN EFTIMESCU (m. 8 mar. 1974, Bucureşti), compozitor şi pianist.
9 iun. 1971 Se naşte la Timişoara, ALFREDO PASCU, cântăreţ de operetă (tenor).
9 iun. 1939 Se naşte la Galaţi, ILEANA COTRUBAŞ, soprană.
9 iun. 1938 Se naşte SORIN VULCU, compozitor.
9 iun. 1918 Se naşte ALEXANDRU VELEHORSCHI.
9 iun. 1910 Se naşte la Braşov, WILHELM DEMIAN (m. 31 dec. 1994), compozitor.
10 iun. 1977 Primă audiţie la Filarmonica din Târgu Mureş a „Elegiei pentru orchestră de coarde” de Zeno Vancea (transcrisă din „Cvartetul de coarde nr.9” în amintirea pianistului Tudor Dumitrescu).
10 iun. 1970 Se naşte la Baba Novac, IOAN ARDELEAN, bariton.
10 iun. 1959 Se naşte la Târgu-Jiu, PETRE MARCEL VÂRLAN, compozitor, muzicolog, profesor şi dirijor.
10 iun. 1955 Se naşte ELENA CHIRCEV, muzicolog.
10 iun. 1931 Se naşte la Bucureşti, DAN CONSTANTINESCU (m. 6 febr. 1993, Bucureşti), compozitor.
10 iun. 1929 Se naşte la Satu Mare, VASILE HERMAN (m. 20 mar. 2010, Cluj-Napoca), compozitor şi profesor.
10 iun. 1922 Moare la Doljeşti, BAZIL ANASTASESCU (n. 21 noi. 1851, Târgu Neamţ), compozitor. Muzică corală şi vocală.
10 iun. 1919 Se naşte la Soroca (Republica Moldova), ZENAIDA PALLY (m. 26 iun. 1997, (Germania)), mezzo-soprană.
10 iun. 1908 Moare la Berlin, TUDOR FLONDOR (n. 10 iul. 1862, Storojineţ), compozitor. Muzică de teatru (comedia „Rămăşagul”), operete („Nunta ţărănească”, „Noaptea Sf. Gheorghe”), muzică pentru pian, corală, vocală.
10 iun. 1860 Se naşte la Brăila, HARICLEA DARCLÉE (m. 10 ian. 1939, Bucureşti), soprană.
11 iun. 2010 Moare IOAN BRIE (n. 23 oct. 1919, Dol), compozitor şi profesor.
11 iun. 1986 Moare la Bucureşti, NICOLAE JULEA (n. 8 dec. 1908, Craiova), compozitor.
11 iun. 1972 Moare la Sibiu, LUCIA COSMA (n. 13 sept. 1875, Beiuş), soprană.
11 iun. 1967 Primî audiţie la Filarmonica din Cluj a piesei lui Eduard Terényi „Pasărea măiastră”.
11 iun. 1954 Se naşte la Bucureşti, ALEXANDRU BĂLĂNESCU, violonist şi compozitor.
11 iun. 1942 Se naşte la Bucureşti, MARINA KRILOVICI, soprană. Debutează în SUA în 1971. Laureată a Concursului Internaţional „George Enescu”.
11 iun. 1941 Se naşte la Galaţi, GRIGORE GORDUZ (m. 21 aug. 2012, Timişoara), scenograf.
11 iun. 1939 Se naşte la Ciurea (Iaşi), PETRU CIUBOTARU, actor.
11 iun. 1511 Eustaţie Protopsaltul îşi încheie la Mănăstirea Putna culegerea de heruvice, stihirarii, tropare etc. intitulată „Carte de cântece”.
12 iun. 1906 Primă audiţie la Paris a Dixtuorului op. 14 de George Enescu.
13 iun. 1997 Moare la Bucureşti, CLAUDIU NEGULESCU (n. 14 oct. 1929, Bucureşti), compozitor.
13 iun. 1964 Se naşte la Bucureşti, CHRISTIAN BERGER, compozitor.
13 iun. 1962 Moare la Bucureşti, EMANOIL CIOMAC (n. 2 febr. 1890, Botoşani), muzicolog. Cronici muzicale, traduceri de librete („Cneazul Igor” de Borodin, „Faust” de Gounod, „Oedip” de Enescu). Volume: „Enescu”, „Viaţa şi opera lui Richard Wagner”, „Poeţii armoniei”.
14 iun. 2012 Moare la Bucureşti, DUMITRU CAPOIANU (n. 19 oct. 1929, Bucureşti), compozitor.
14 iun. 1974 Se naşte CRINA ZANCU, soprană.
14 iun. 1965 Debutul internaţional, într-un concert susţinut la Leipzig, al Corului Madrigal din Bucureşti.
14 iun. 1961 Se naşte la Bucureşti, ALEXANDRU MOISIUC, bas.
14 iun. 1961 Se naşte la Bucureşti, ALEXANDRU MOISUC.
14 iun. 1920 Se naşte la Braşov, MIHAI BREDICEANU (m. 5 mar. 2005, Bucureşti), compozitor şi dirijor. Prim-dirijor şi director al Operei Române şi al Filarmonicii din Bucureşti..
14 iun. 1878 Se naşte la Bistra, NICODIM GANEA (m. 24 oct. 1949, Bistra), compozitor. Muzică simfonică, vocală, corală.
14 iun. 1818 Se naşte la Bacău, VASILE ALECSANDRI (m. 22 aug. 1890, Mirceşti), scriitor.
15 iun. 1970 Mihai Brediceanu brevetează în SUA „polimetronomul”.
15 iun. 1963 Se naşte la Cluj-Napoca, DORIN ANDONE, actor.
15 iun. 1962 Se naşte la Burgas (Bulgaria), ŞTEFAN POPOV, bariton.
15 iun. 1936 Se naşte la Petrila, ALEXANDRU HRISANIDE, compozitor şi pianist.
15 iun. 1861 În Gazeta Transilvaniei apare prima menţiune din presa ardeleană despre executarea „Horei Unirii„ de Al. Flechtenmacher pe versuri de Vasile Alecsandri.
15 iun. 1715 Din grammata patriarhului Samuil al Alexandriei se constată că la Bucureşti, la Biserica Colţei, existau şcoale pentru felurite învăţături şi de învăţătura cântării.
16 iun. 1979 La Târgu Jiu se deschide Festivalul Tinerilor Dirijori Români iniţiat de Colegiul Criticilor Muzicali din Asociaţia Oamenilor de Artă din Instituţiile Teatrale şi Muzicale.
16 iun. 1964 Primă audiţie la Bucureşti a piesei lui Ştefan Niculescu „Simfonii pentru 15 solişti”.
16 iun. 1806 Într-un bilet al postelniciei descoperit de Nicolae Iorga este atestată prezenţa la Curtea Domnească din Bucureşti a trei muzicanţi europeni: Ioan Manghi, Carabichi şi Franţ Truşeschi.
17 iun. 2011 Moare la Braşov, GABRIEL OANĂ (n. 7 iul. 1957, Braşov), bariton.
17 iun. 1980 Se naşte la Iaşi, MANUEL GIUGULA, dirijor cor.
17 iun. 1975 Se naşte la Piatra Neamţ, GABRIEL GHEORGHIŢĂ, bariton.
17 iun. 1949 Se naşte la Celeabinsk (Rusia), TATIANA PANAIOTIDI, asis coregraf.
17 iun. 1927 Se naşte la Roman, HERO LUPESCU (m. 4 oct. 2007, Bucureşti), regizor de operă.
17 iun. 1902 Se naşte la Constanţa, ROMEO ALEXANDRESCU (m. 21 ian. 1976, Braşov), compozitor, muzicolog, critic muzical.
18 iun. 2006 Moare la Bucureşti, GICĂ PETRESCU (n. 2 apr. 1915).
18 iun. 1960 Primă audiţie la Bucureşti într-un concert al Filarmonicii a „Cantatei anilor lumină” de Anatol Vieru.
18 iun. 1959 Moare la Bucureşti, ANDREI TUDOR (n. 31 aug. 1907, Brăila), muzicolog. Studii despre George Enescu.
18 iun. 1955 Se naşte la Chiperceni (Republica Moldova), VLADIMIR BELEAEV, compozitor.
18 iun. 1950 Se naşte la Bucureşti, VLAD OPRAN, compozitor şi profesor.
18 iun. 1841 La Timişoara este prezentată opera „Fidelio” de Beethoven.
19 iun. 1975 Gheorghe Ciobanu termină studiul „Manuscrisele muzicale de la Putna şi problema raporturilor muzicale româno-bulgare în perioada medievală” apărută în „Studii de muzicologie”, vol.XII, 1976.
19 iun. 1960 Se naşte MIHAELA GRĂJDEANU, cântăreaţă.
19 iun. 1875 Se naşte la Valea Boierească, IOAN VLĂDUŢĂ (m. 4 iun. 1965, Bucureşti), compozitor. Profesor la Conservatorul din Iaşi. Muzică de fanfară („Marşul ofiţerilor”, „Marş eroic”), de cameră, corală, vocală.
20 iun. 1955 Se naşte la Bucureşti, ANDREI TĂNĂSESCU, compozitor, pianist şi profesor.
20 iun. 1937 Se naşte la Bucureşti, RADU GABREA, regizor.
20 iun. 1934 Se naşte la Cluj, CORNEL ŢĂRANU, compozitor, dirijor, profesor şi muzicolog.
20 iun. 1889 Se naşte la Bucureşti, ALEXANDRU LEON (m. 11 oct. 1932, Bucureşti), compozitor şi pianist. Muzică uşoară.
20 iun. 1862 Se naşte la Milano, MARCO PRAGA (m. 31 ian. 1929).
20 iun. 1858 Nicolae Filimon pleacă în călătorie de documentare artistică în Apusul Europei.
21 iun. 1974 Se naşte la Bucureşti, RĂZVAN MAZILU, balerin, actor şi coregraf. Absolvent al Liceului de Coregrafie „Floria Capsali” în 1992 şi al Academiei de Teatru şi Film, secţia coregrafie în 1996. „Nelinişte” (Festivalul Internaţional de Dans Constanţa 1999).
21 iun. 1950 Se naşte MARCEL SPINEI, compozitor.
21 iun. 1943 Se naşte la Bucureşti, ANDREI ŞERBAN.
22 iun. 1982 Se naşte la Constanţa, GEORGE PAPAGHEORGHE, cântăreţ (muzică uşoară, musical).
22 iun. 1944 Se naşte la Focşani, PAULA BĂLAN, muzicolog şi profesoară.
22 iun. 1943 Se naşte la Cozmeşti, COSTICĂ BÂZGĂ, muzicolog şi profesor.
22 iun. 1930 Se naşte la Alba Iulia, HOREA EUGEN ARDELEANU, compozitor şi dirijor de fanfară.
23 iun. 1956 Se naşte la Giurgiu, PETRE ŞTEFĂNESCU, compozitor, profesor şi dirijor.
23 iun. 1905 Se naşte la Chişinău (Rep. Moldova), VICTOR IUSCEANU (m. 3 aug. 1976, Bucureşti), compozitor. Profesor la Conservatorul din Bucureşti. Muzică corală, vocală, de cameră, simfonică („Trei tablouri simfonice”), de scenă, lucrări didactice.
24 iun. 1970 Se naşte la Urlaţi, DOINA SCRIPCARU, soprană.
24 iun. 1941 Se naşte la Abrud, GHEORGHE DAVID (m. 20 ian. 2011, Oradea), profesor, dirijor, compozitor.
24 iun. 1927 Se naşte la Chişinău (republica Moldova), IOAN PAVALACHE, dirijor, compozitor şi profesor.
24 iun. 1885 Se naşte la Teliţa, IVAN MOROZOV (m. 15 sept. 1968, Bucureşti), compozitor. Muzică vocal-simfonică, corală. Cantatele „Dobrogea”, „Povestea doinei”, „Suită ostăşească”.
24 iun. 1860 Al. Berdescu încunoştiinţează Ministerul Instrucţiunii Publice despre preocuparea sa de culegere şi pregătire a unei colecţii de arii naţionale.
25 iun. 1982 Se naşte FLORIN LĂZĂRESCU, actor.
25 iun. 1975 Se naşte la Tăşnad, JÁNOS SZILÁGYI, bas.
26 iun. 1997 Moare la (Germania), ZENAIDA PALLY (n. 10 iun. 1919, Soroca (Republica Moldova)), mezzo-soprană.
26 iun. 1982 Se naşte la Turda, GABRIELLA VARVARI, mezzo-soprană.
26 iun. 1971 Moare la Timişoara, RICHARD CAROL OSCHANITZKY (n. 17 dec. 1901, Sibiu), compozitor, dirijor şi actor. Cantata „Vremuri noi”, muzică de cameră, corală, vocală.
26 iun. 1962 Se naşte la Bucureşti, NICOLAE TEODOREANU, compozitor.
26 iun. 1947 Moare la Bucureşti, PETRE ELINESCU (n. 14 aug. 1869, Izvoru Bârzii), flautist şi compozitor.
26 iun. 1921 Se naşte la Galaţi, TEMISTOCLE POPA (m. 26 noi. 2013, Bucureşti), compozitor şi instrumentist.
27 iun. 1993 Moare la Bucureşti, OCTAV ENIGĂRESCU (n. 13 iul. 1924, Bucureşti), bariton.
27 iun. 1908 Se naşte LIVIU RUSU, compozitor.
28 iun. 1981 Se naşte la Bucureşti, ADRIAN ŞTEFAN, muzician şi actor.
28 iun. 1912 Se naşte la Roman, SERGIU CELIBIDACHE (m. 14 aug. 1996, Neuville-sur-Essonne (Franţa)).
28 iun. 1901 Se naşte la Geneva (Elveţia), GRIGORE GHIDIONESCU (m. 12 febr. 1968, Bucureşti), compozitor şi pianist. Muzică simfonică, de cameră, vocală.
29 iun. 1984 Se naşte la Piatra Neamţ, ANDREI FERMEŞANU, tenor.
29 iun. 1982 Moare la Bucureşti, FLORIA DUMITRESCU-CAPSALI (n. 25 febr. 1900, Bitolia (Macedonia)), dansatoare şi coregrafă. Contribuţie deosebită la dezvoltarea baletului românesc.
29 iun. 1967 Premiera la Opera Română din Bucureşti a baletului „Prinţ şi cerşetor” de Laurenţiu Profeta (libretul Ionel Hristea şi Oleg Danovski, după Mark Twain).
29 iun. 1923 Se naşte la Timişoara, LELLA CINCU (m. 23 mar. 2008, Bucureşti), soprană.
29 iun. 1857 Se naşte la Braşov, IACOB MUREŞIANU (m. 25 mai 1917, Blaj), compozitor. Muzică vocal-simfonică (poemul dramatic „Mânăstirea Argeşului”, „Constantin Brâncoveanu”; baladele „Brumărelul”, „Erculeanul”, „Şoimul şi floarea fagului”, „Muieruşca din Braşeu”), uvertura „Ştefan cel Mare”, muzică de cameră, corală, vocală.
30 iun. 2015 Moare la Bucureşti, LUDOVIC BACS (n. 19 ian. 1930, Petrila), dirijor şi compozitor.
30 iun. 2014 Moare CONSTANTIN DRĂGUŞIN (n. 24 mar. 1931, Bascoavele), compozitor, dirijor, muzicolog, preot.
iun. 2003 Moare CSABA SZABO (n. 19 apr. 1936, Acăţari), compozitor, dirijor şi profesor.
iun. 1977 Se naşte la Braşov, RAMONA ZAHARIA, mezzo-soprană.
30 iun. 1953 Se naşte la Bucureşti, ADRIANA HÖLSZKY, compozitoare şi profesoară.
30 iun. 1949 Se naşte la Alba Iulia, REMUS MANOLEANU, pianist.
30 iun. 1909 Se naşte la Ploieşti, PAUL CONSTANTINESCU (m. 20 dec. 1963, Bucureşti), compozitor, violonist şi dirijor. Profesor la Conservatorul din Bucureşti, membru corespondent al Academiei Române. Muzică simfonică, vocal-simfonică, operă, balet, de cameră, vocală, corală, culegeri şi prelucrări folclorice.

SURSE: Istoria muzicii universale în date de Iosif SAVA şi Petru RUSU, Bucureşti, Editura Muzicală: 1983
Mică enciclopedie muzicală de Iosif SAVA şi Luminiţa VARTOLOMEI, Craiova, Editura Aius: 1997
Baze de date ale proiectului „DOMINO”, cIMeC: 1997-

Copyright: cIMeC 2002-