Română:      cistă    
Engleză:     cist    
Franceză:     ciste    

CISTĂ O structură, în general, rectangulară, folosită, de regulă, drept *mormânt, și formată din lespezi de piatră așezate pe muchii. Cistele pot fi construite la suprafața solului sau cufundate sub nivelul solului. Ele pot fi acoperite de una sau mai multe lespezi orizontale, cunoscute sub numele de chei de boltă. STENKISTE (daneză); CISTE (franceză); STEENKIST (olandeză)