cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 9 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Mireş, com. Chiuza Bistriţa Năsăud Mireş, com. Chiuza, jud. Someş neolitic   Map it  
+ Mocod, com. Nimigea Bistriţa Năsăud Mocod, com. Nimigea, jud. Someş neolitic; preistorie   Map it  
+ Monariu, com. Budacu de Jos Bistriţa Năsăud Monariu, com. Budacu de Jos, jud. Năsăud bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu   Map it  
+ Monor, com. Monor Bistriţa Năsăud Monor, jud. Năsăud eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; nedeterminată; neolitic sau bronz; neprecizată   Map it  
+ Năsăud, com. Năsăud Bistriţa Năsăud Năsăud, jud. Năsăud epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; La Tene; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Negrileşti, com. Negrileşti Bistriţa Năsăud Negrileşti, com. Negrileşti, jud. Someş bronz final; epoca romană   Map it  
+ Nepos, com. Feldru Bistriţa Năsăud Nepos, com. Feldru, jud. Năsăud epoca bronzului; epoca medievală; epoca migraţiilor; Hallstatt; neolitic   Map it  
+ neprecizat Bistriţa Năsăud Năsăud (fostul judeţ), jud. Năsăud Hallstatt; neolitic; neprecizată    
+ Nimigea de Sus, com. Nimigea Bistriţa Năsăud Nimigea de Sus, com. Nimigea, jud. Someş epoca bronzului; La Tene sau epoca migraţiilor; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului, bronz   Map it  
+ Nuşeni, com. Nuşeni Bistriţa Năsăud Nuşeni, jud. Someş epoca bronzului; epoca romană; neolitic; neolitic, începutul epocii bronzului; neolitic, tranziţie bronz; neprecizată   Map it  
+ Ocniţa, com. Teaca Bistriţa Năsăud Ocniţa, jud. Mureş neolitic; neprecizată   Map it  
< - > Orheiu Bistriţei, com. Cetate Bistriţa Năsăud Orheiul Bistriţei, jud. Năsăud epoca romană; neolitic   Map it  

 Orheiu Bistriţei, com./oraş Cetate (denumire repertoriu: Orheiul Bistriţei sau Orheiu, Burghallen, Ovárhélz, Vérhelz, jud. Năsăud)

 Punct 1. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 1.0.0.1secure - din piatră; datare repertoriu: neolitic
 Bibliografie:
1. , Programm Bistritz, 1881-1882, p.13

 Punct 2. La marginea de vest a satului, lângă pârâul Budacul Mic (se varsă în râul Budac, afluent al Bistriţei)
Tip sit: castru
 Descoperiri:
 2.1castru - Pe la mijlocul secolului XIX se semnalează unele descoperiri romane şi numai începând din 1872. (D. Csállner) e amintit şi castrul, cu valuri înalte în care se ascunde zidul de piatră. Marţian precizează mai întâi că urmele lui se găsesc la biserică, iar cercetarea topografică mai amănunţită a făcut I. Paulovics în 1942. Astăzi urmele castrului se recunosc cu greu în teren, deoarece deasupra s-au ridicat construcţii moderne (biserica, şcoala, un turn, casa parohială, şi câteva case particulare, în parte şi cimitirul) folosind materialul scos din ruine. Din acest sit a ieşit la iveală un bogat material arheologic.; datare repertoriu: epoca romană
 2.1.0.1inscripţie - funerară, fragmentară (CIL, III, 7624); datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Bistriţa şI Muzeul Năsăud
 2.1.0.2cărămidă; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Bistriţa şI Muzeul Năsăud
 2.1.0.3coif - Vârful calotei unui coif de bronz.; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Bistriţa şI Muzeul Năsăud
 2.1.0.4lance - Două vârfuri de lance; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Bistriţa şI Muzeul Năsăud
 2.1.0.5cheie - Din fier; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Bistriţa şI Muzeul Năsăud
 2.1.0.6neprecizat - Mai multe piese din fier; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Bistriţa şI Muzeul Năsăud
 2.1.0.7relief - Din piatră; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Bistriţa şI Muzeul Năsăud
 2.1.0.8râşniţă - Din piatră; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Bistriţa şI Muzeul Năsăud
 2.1.0.9ceramică - Fragmente; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Bistriţa şI Muzeul Năsăud
 2.1.0.10monedă - Mai multe piese de la Traian, Hadrian, Antoninus Pius, Marc Aureliu şi Iulia Domna.; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Bistriţa şI Muzeul Năsăud
 2.1.0.11cărămidă - Mai multe piese ştampilate care aparţin Cohortei I Vbiorum (CIL, III, 8074, 25, b) şi unei ale (CIL, III, 8074, 6), considerată a fi ala I Illyricorum. K. Torma presupune că şi inscripţia CIL, III, 1183 ar fi originară de la Orheiul Bistriţei, ceea ce nu e sigur.; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Bistriţa şI Muzeul Năsăud
 Bibliografie:
1. Neigebauer J.F., Dacien, p.242
2. Ackner J., JCC, 1856, p.39
3. Csallner, D., AVSL, XI, 1872, p.316-318
4. , Programm Bistritz, 1870-1871; 1873-1874; 1878-1879; 1879-1880;, p.86; 54;42; 12; 1881-1882 (13); 1884-1885 ( 61)
5. Goos, C., Programm Schässburg, 1873-1874, p.48
6. Goos, C., Chronik, p.69
7. Torma, K., Limes, p.129
8. Jung, J., Ergbd., MIAO, IV, 1892, p.9
9. Jung, J., Fastem, p.136-137
10. Marţian I., Rep, p.484
11. Marţian I., Urme, p.29
12. Marţian I., Arheologia Someş, X, 1929, p.39
13. Ionaşcu, I, Arheologia Someş, XXIV, 1938, p.219, 221
14. Christescu, V., Ist. mil., p.119, 180, 191
15. Wagner, W, Dislokation, p.52, 196
16. Paulovics, I., Dacia, p.19-23
17. Szilágy, I., Téglabélyegek, p.15-16

 Punct 3. La vest de castru, în afara satului.
Tip sit: aşezare - Aşezare civilă
 Descoperiri:
 3.1aşezare - Aşezare civilă dezvoltată pe lângă castru. Pe o distanţă de câteva sute de metri se găseau urme de ziduri romane. Mai sus de comună se semnalează un pavaj de cărămizi romane.; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. G.F., Korrbl VSL, IV, 1881, p.55
2. Paulovics, I., Dacia, p.19-23
3. Szilágy, I., Téglabélyegek, p.15-16

 Punct 4. Pe "Dealul Urşilor"
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 4.0.0.1monedă - Denar roman din argint; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. , Programm Bistritz, 1874-1875, p.58

 Punct 5. Neprecizat
Tip sit: drum
 Descoperiri:
 5.1drum - Drum care venea de la Ilişua şi continua, se presupune pe râul Budac în sus, până la castrul de la Brâncovenişti.; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Neigebauer, J., Dacion, p.242
2. Ackner M., JCC, 1856, p.39
3. Goos, C., Chronik, p.69
4. Torma, K., Limes, p.118
5. Fisher, G., Korrbl VSL, XXXIV, 1911, p.85
6. Christescu V., Viaţa ec., p.103
7. Paulovics, I., Dacia, p.22

 Punct 6. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 6.0.0.1pinten - Din bronz cu vârf mare, turnat.; Ar putea indica pătrunderea în cultura imperială romană a unor elemente din afara Imperiului.; datare repertoriu: epoca romană, secolul III
 Bibliografie:
1. Goos, C., AVSL, XIII, 1878, p.480
2. Tocilescu Al., Dacia, p.810
3. Roska M., Rep, 300, nr. 43
4. Roska M., Közl, IV, 67, nr. 100, 1944

+ Orosfaia, com. Milaş Bistriţa Năsăud Orosfaia, jud. Mureş eneolitic   Map it  
+ Petriş, com. Cetate Bistriţa Năsăud Petriş, com. Cetate, jud. Năsăud epoca bronzului timpuriu; epoca medievală   Map it  
+ Piatra, com. Chiuza Bistriţa Năsăud Piatra, com. Chiuza, jud. Someş epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Pinticu, com. Teaca Bistriţa Năsăud Pinticu, jud. Mureş La Tene   Map it  
+ Prundu Bârgăului, com. Prundu Bâragăului Bistriţa Năsăud Prundul Bârgăului, jud. Năsăud La Tene   Map it  
+ Rebrişoara, com. Rebrişoara Bistriţa Năsăud Rebrişoara, jud. Năsăud epoca bronzului; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; nedeterminată; neprecizată   Map it  
+ Reteag, com. Petru Rareş Bistriţa Năsăud Reteag, jud. Someş epoca bronzului; epoca romană   Map it  
+ Rodna, com. Rodna Bistriţa Năsăud Rodna, jud. Năsăud epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Romuli, com. Romuli Bistriţa Năsăud Romuli, com. Romuli, jud. Năsăud eneolitic; neprecizată   Map it  
+ Rusu de Jos, com. Beclean Bistriţa Năsăud Rusu de Jos, com. Beclean, jud. Someş epoca bronzului; epoca romană; La Tene; nedeterminată; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Rusu de Sus, com. Nuşeni Bistriţa Năsăud Rusu de Sus, com. Nuşeni, jud. Someş eneolitic şi bronz timpuriu; epoca bronzului   Map it  
+ Salva, com. Salva Bistriţa Năsăud Sălva, com. Salva, jud. Năsăud nedeterminată; neprecizată   Map it  
+ Sălcuţa, com. Sânmihaiu De Câmpie Bistriţa Năsăud Sălcuţa, jud. Năsăud epoca bronzului târziu   Map it  
+ Sărata, com. Bistriţa Bistriţa Năsăud Sărata, jud. Năsăud epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Sărăţel, com. Şieu-Măgheruş Bistriţa Năsăud Sărăţel, com. Şieu-Măgheruş, jud. Năsăud epoca medievală; Hallstatt; neprecizată   Map it  
+ Săsarm, com. Chiuza Bistriţa Năsăud Săsarm, com. Chiuza, jud. Someş epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Sângeorz-Băi, com. Sângeorz-Băi Bistriţa Năsăud Sângeorz Băi, jud. Năsăud epoca primitivă; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Sângeorzu Nou, com. Lechinţa Bistriţa Năsăud Sângeorzul Nou, jud. Năsăud epoca bronzului; epoca modernă; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Silivaşu de Câmpie, com. Silivaşu de Câmpie Bistriţa Năsăud Nireş, com. Silivaşu de Câmpie, jud. Someş epoca bronzului; epoca fierului; neolitic; perioada de tranziţie la epoca bronzului; perioada de tranziţie la epoca bronzului, bronz   Map it  
+ Silivaşu de Câmpie, com. Silivaşu de Câmpie Bistriţa Năsăud Silvaşu de Câmpie, jud. Cluj bronz final   Map it  
+ Strugureni, com. Chiochiş Bistriţa Năsăud Strugureni, com. Chiochiş, jud. Someş Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Stupini, com. Sânmihaiu de Câmpie Bistriţa Năsăud Stupini, com. Sânmihaiu de Câmpie, jud. Mureş epoca romană   Map it  
+ Şanţ, com. Şanţ Bistriţa Năsăud Şanţ, jud. Năsăud Hallstatt; Hallstatt B; Halstatt; neprecizată   Map it  
+ Şieu, com. Şieu Bistriţa Năsăud Şieu, jud. Năsăud epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Şieu-Măgheruş, com. Şieu-Măgheruş Bistriţa Năsăud Şieu Măgheruş, jud. Năsăud epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Şieu-Odorhei, com. Şieu-Odorhei Bistriţa Năsăud Şieu Odorhei, jud. Năsăud epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Şintereag, com. Şintereag Bistriţa Năsăud Şintereag, jud. Năsăud epoca bronzului timpuriu; epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Şirioara, com. Şieu-Odorhei Bistriţa Năsăud Şirioara, com. Şieu-Odorhei, jud. Năsăud La Tene; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Teaca, com. Teaca Bistriţa Năsăud Teaca, jud. Mureş neprecizată   Map it  
+ Tonciu, com. Galaţii Bistriţei Bistriţa Năsăud Tonciu, com. Galaţii Bistriţei, jud. Năsăud neprecizată   Map it  
+ Ţentea, com. Chiochiş Bistriţa Năsăud Ţentea, com. Chiochiş, jud. Someş neolitic   Map it  
+ Ţigău, com. Lechinţa Bistriţa Năsăud Ţigău, com. Lechinţa, jud. Năsăud neprecizată; preistorie   Map it  
+ Uriu, com. Uriu Bistriţa Năsăud Uriu, jud. Someş bronz final; epoca bronzului; Hallstatt; La Tene; neolitic   Map it  
+ Urmeniş, com. Urmeniş Bistriţa Năsăud Urmeniş, jud. Cluj epoca bronzului   Map it  
+ Vermeş, com. Lechinţa Bistriţa Năsăud Vermiş, com. Lechinţa, jud. Năsăud eneolitic; Hallstatt   Map it  
+ Viile Tecii, com. Teaca Bistriţa Năsăud Iuda, com. Teaca, jud. Mureş epoca medievală; neprecizată   Map it  
+ Viţa, com. Nuşeni Bistriţa Năsăud Viţa, com. Nuşeni, jud. Someş perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Zagra, com. Zagra Bistriţa Năsăud Zagra, jud. Năsăud neprecizată   Map it  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages

'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014