cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 9 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Mireş, com. Chiuza Bistriţa Năsăud Mireş, com. Chiuza, jud. Someş neolitic   Map it  
+ Mocod, com. Nimigea Bistriţa Năsăud Mocod, com. Nimigea, jud. Someş neolitic; preistorie   Map it  
+ Monariu, com. Budacu de Jos Bistriţa Năsăud Monariu, com. Budacu de Jos, jud. Năsăud bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu   Map it  
+ Monor, com. Monor Bistriţa Năsăud Monor, jud. Năsăud eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; nedeterminată; neolitic sau bronz; neprecizată   Map it  
+ Năsăud, com. Năsăud Bistriţa Năsăud Năsăud, jud. Năsăud epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; La Tene; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Negrileşti, com. Negrileşti Bistriţa Năsăud Negrileşti, com. Negrileşti, jud. Someş bronz final; epoca romană   Map it  
+ Nepos, com. Feldru Bistriţa Năsăud Nepos, com. Feldru, jud. Năsăud epoca bronzului; epoca medievală; epoca migraţiilor; Hallstatt; neolitic   Map it  
+ neprecizat Bistriţa Năsăud Năsăud (fostul judeţ), jud. Năsăud Hallstatt; neolitic; neprecizată    
+ Nimigea de Sus, com. Nimigea Bistriţa Năsăud Nimigea de Sus, com. Nimigea, jud. Someş epoca bronzului; La Tene sau epoca migraţiilor; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului, bronz   Map it  
+ Nuşeni, com. Nuşeni Bistriţa Năsăud Nuşeni, jud. Someş epoca bronzului; epoca romană; neolitic; neolitic, începutul epocii bronzului; neolitic, tranziţie bronz; neprecizată   Map it  
+ Ocniţa, com. Teaca Bistriţa Năsăud Ocniţa, jud. Mureş neolitic; neprecizată   Map it  
+ Orheiu Bistriţei, com. Cetate Bistriţa Năsăud Orheiul Bistriţei, jud. Năsăud epoca romană; neolitic   Map it  
+ Orosfaia, com. Milaş Bistriţa Năsăud Orosfaia, jud. Mureş eneolitic   Map it  
+ Petriş, com. Cetate Bistriţa Năsăud Petriş, com. Cetate, jud. Năsăud epoca bronzului timpuriu; epoca medievală   Map it  
+ Piatra, com. Chiuza Bistriţa Năsăud Piatra, com. Chiuza, jud. Someş epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Pinticu, com. Teaca Bistriţa Năsăud Pinticu, jud. Mureş La Tene   Map it  
+ Prundu Bârgăului, com. Prundu Bâragăului Bistriţa Năsăud Prundul Bârgăului, jud. Năsăud La Tene   Map it  
< - > Rebrişoara, com. Rebrişoara Bistriţa Năsăud Rebrişoara, jud. Năsăud epoca bronzului; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; nedeterminată; neprecizată   Map it  

 Rebrişoara, com./oraş Rebrişoara (denumire repertoriu: Rebrişoara sau Rebia Mică, Kisrebra, jud. Năsăud)

 Punct 1. În locurile "Valea Babii", "Poiana" şi "Râpa cu coarne"
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 1.1aşezare - Mai multe aşezări din epoca bronzului. Nu s-au făcut cercetări.; datare repertoriu: epoca bronzului
 Bibliografie:
1. Marţian I., Rep, p.547
2. Roska M., Közl. Debr., 1940, p.1, 8

 Punct 2. La est de sat, în faţa podului care trece peste râul Rebra, la nord de şosea, în coasta de şi de vest a unui deal
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 2.1aşezare - Aşezare cu urme de vetre; datare repertoriu: nedeterminată
 2.1.1vatră - Mai multe complexe; datare repertoriu: nedeterminată
 2.1.1.1ceramică; datare repertoriu: nedeterminată
 2.1.1.2oase; datare repertoriu: nedeterminată
 Bibliografie:
1. Marţian, I., AE, XXIII, 1903, p.286

 Punct 3. În apropiere de sat, pe un platou situat deasupra Someşului
Tip sit: depozit
 Descoperiri:
 3.0.1depozit de bronzuri - După I. Marţian depozitul s-ar fi găsit pe malul drept al pârâului "Gherja", dar s-ar putea să fie o confuzie.; datare repertoriu: epoca bronzului, 1876 (după ştirea cea mai veche (Goos); colecţia liceului Năsăud
 3.0.1.1celt - Trei exemplare; datare repertoriu: epoca bronzului
 3.0.1.2sabie; datare repertoriu: epoca bronzului
 3.0.1.3lance - vârf; datare repertoriu: epoca bronzului
 3.0.1.4topor - plat cu aripioare; datare repertoriu: epoca bronzului
 3.0.1.5topor - 6 exemplare cu disc la ceafă şi cu spin; datare repertoriu: epoca bronzului
 Bibliografie:
1. Goos, C., Chronik, p.47
2. Goos, C., AUSL, 1877, p.55
3. Hampel, J., Trouvailles, p.93
4. Téglas G., OTTÉ, XII, 1887, p.302
5. Téglas G., AÉ, XII, 1892, p.406
6. Marţian I., AÉ, XXIII, 1903, p.286
7. Sotropa, V., Arh. Someş, IX, 1928, p.6

 Punct 4. În sat (după I. Marţian)
Tip sit: depozit
 Descoperiri:
 4.0.1depozit - Depozit de bronzuri; datare repertoriu: epoca bronzului; fosta colecţie I. Marţian/Năsăud)
 4.0.1.1celt; datare repertoriu: epoca bronzului
 4.0.1.2secure - cinci exemplare; datare repertoriu: epoca bronzului
 4.0.1.3brăţară - cinci exemplare; datare repertoriu: epoca bronzului
 Bibliografie:
1. Marţian, I., Rep, p.547

 Punct 5. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 5.0.0.1ceramică - Fragmente; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Năsăud
 5.0.0.2ceramică - Fragmente; datare repertoriu: epoca migraţiilor, sec. IV-V; Muzeul Năsăud
 5.0.0.3ceramică - Fragmente; datare repertoriu: epoca medievală, sec. XII; Muzeul Năsăud
 Bibliografie:
1. , Informaţie D. Popescu

 Punct 6. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 6.0.0.1monedă - mai multe piese; datare repertoriu: neprecizată
 Bibliografie:
1. Marţian I., Rep, p.547
2. Marţian I., Năsăud, p.13

 Punct 7. La vărsarea Rebrei în Someş, pe locul numit "Râpa cu colţul"
Tip sit: fortificaţie
 Descoperiri:
 7.1fortificaţie; datare repertoriu: neprecizată
 7.1.0.1ceramică; datare repertoriu: neprecizată
 Bibliografie:
1. Marţian I., Rep, p.547
2. Marţian I., Năsăud, p.13

 Punct 8. În partea de sud-est a satului
Tip sit: construcţie
 Descoperiri:
 8.1construcţii - Urme de construcţii de origine incertă.; datare repertoriu: nedeterminată
 Bibliografie:
1. Marţian I., Rep, p.547
2. Marţian I., Năsăud, p.13

+ Reteag, com. Petru Rareş Bistriţa Năsăud Reteag, jud. Someş epoca bronzului; epoca romană   Map it  
+ Rodna, com. Rodna Bistriţa Năsăud Rodna, jud. Năsăud epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Romuli, com. Romuli Bistriţa Năsăud Romuli, com. Romuli, jud. Năsăud eneolitic; neprecizată   Map it  
+ Rusu de Jos, com. Beclean Bistriţa Năsăud Rusu de Jos, com. Beclean, jud. Someş epoca bronzului; epoca romană; La Tene; nedeterminată; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Rusu de Sus, com. Nuşeni Bistriţa Năsăud Rusu de Sus, com. Nuşeni, jud. Someş eneolitic şi bronz timpuriu; epoca bronzului   Map it  
+ Salva, com. Salva Bistriţa Năsăud Sălva, com. Salva, jud. Năsăud nedeterminată; neprecizată   Map it  
+ Sălcuţa, com. Sânmihaiu De Câmpie Bistriţa Năsăud Sălcuţa, jud. Năsăud epoca bronzului târziu   Map it  
+ Sărata, com. Bistriţa Bistriţa Năsăud Sărata, jud. Năsăud epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Sărăţel, com. Şieu-Măgheruş Bistriţa Năsăud Sărăţel, com. Şieu-Măgheruş, jud. Năsăud epoca medievală; Hallstatt; neprecizată   Map it  
+ Săsarm, com. Chiuza Bistriţa Năsăud Săsarm, com. Chiuza, jud. Someş epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Sângeorz-Băi, com. Sângeorz-Băi Bistriţa Năsăud Sângeorz Băi, jud. Năsăud epoca primitivă; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Sângeorzu Nou, com. Lechinţa Bistriţa Năsăud Sângeorzul Nou, jud. Năsăud epoca bronzului; epoca modernă; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Silivaşu de Câmpie, com. Silivaşu de Câmpie Bistriţa Năsăud Nireş, com. Silivaşu de Câmpie, jud. Someş epoca bronzului; epoca fierului; neolitic; perioada de tranziţie la epoca bronzului; perioada de tranziţie la epoca bronzului, bronz   Map it  
+ Silivaşu de Câmpie, com. Silivaşu de Câmpie Bistriţa Năsăud Silvaşu de Câmpie, jud. Cluj bronz final   Map it  
+ Strugureni, com. Chiochiş Bistriţa Năsăud Strugureni, com. Chiochiş, jud. Someş Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Stupini, com. Sânmihaiu de Câmpie Bistriţa Năsăud Stupini, com. Sânmihaiu de Câmpie, jud. Mureş epoca romană   Map it  
+ Şanţ, com. Şanţ Bistriţa Năsăud Şanţ, jud. Năsăud Hallstatt; Hallstatt B; Halstatt; neprecizată   Map it  
+ Şieu, com. Şieu Bistriţa Năsăud Şieu, jud. Năsăud epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Şieu-Măgheruş, com. Şieu-Măgheruş Bistriţa Năsăud Şieu Măgheruş, jud. Năsăud epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Şieu-Odorhei, com. Şieu-Odorhei Bistriţa Năsăud Şieu Odorhei, jud. Năsăud epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Şintereag, com. Şintereag Bistriţa Năsăud Şintereag, jud. Năsăud epoca bronzului timpuriu; epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Şirioara, com. Şieu-Odorhei Bistriţa Năsăud Şirioara, com. Şieu-Odorhei, jud. Năsăud La Tene; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Teaca, com. Teaca Bistriţa Năsăud Teaca, jud. Mureş neprecizată   Map it  
+ Tonciu, com. Galaţii Bistriţei Bistriţa Năsăud Tonciu, com. Galaţii Bistriţei, jud. Năsăud neprecizată   Map it  
+ Ţentea, com. Chiochiş Bistriţa Năsăud Ţentea, com. Chiochiş, jud. Someş neolitic   Map it  
+ Ţigău, com. Lechinţa Bistriţa Năsăud Ţigău, com. Lechinţa, jud. Năsăud neprecizată; preistorie   Map it  
+ Uriu, com. Uriu Bistriţa Năsăud Uriu, jud. Someş bronz final; epoca bronzului; Hallstatt; La Tene; neolitic   Map it  
+ Urmeniş, com. Urmeniş Bistriţa Năsăud Urmeniş, jud. Cluj epoca bronzului   Map it  
+ Vermeş, com. Lechinţa Bistriţa Năsăud Vermiş, com. Lechinţa, jud. Năsăud eneolitic; Hallstatt   Map it  
+ Viile Tecii, com. Teaca Bistriţa Năsăud Iuda, com. Teaca, jud. Mureş epoca medievală; neprecizată   Map it  
+ Viţa, com. Nuşeni Bistriţa Năsăud Viţa, com. Nuşeni, jud. Someş perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Zagra, com. Zagra Bistriţa Năsăud Zagra, jud. Năsăud neprecizată   Map it  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages

'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014