cIMeC Home Page Înapoi la SELECŢIE    Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
- pagina 7 -

Lista completă de localităţi (2107 localităţi)

Localitate Judeţ Localizare repertoriu Epoca Fişe de
repertoriu
Afişare hartă
+ neprecizată Bihor Bihor (judeţ), jud. Bihor bronz final; eneolitic; epoca bronzului; La Tene; neprecizată; perioada prefeudală    
+ neprecizată Bihor Marghita (regiune), jud. Bihor eneolitic    
+ Olosig, com. Săcueni Bihor Olosig, com. Săcueni, jud. Bihor neolitic   Afişează  
+ Oradea Bihor Episcopia Bihorului, jud. Bihor neolitic sau bronz   Afişează  
+ Oradea, com. Oradea Bihor Oradea, jud. Bihor bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca fierului; epoca medievală timpurie; epoca migraţiilor; epoca prefeudală; epoca romană; neolitic; neprecizată; perioada prefeudală   Afişează  
+ Oşorhei, com. Oşorhei Bihor Oşorhei, com. Oşorhei, jud. Bihor epoca bronzului   Afişează  
+ Otomani, com. Sălacea Bihor Otomani, com. Sălacea, jud. Sălaj bronz final; eneolitic; eneolitic, bronz; eneolitic, epoca bronzului; epoca bronzului; epoca fierului   Afişează  
+ Palota, com. Sântandrei Bihor Palota, com. Sântandrei, jud. Bihor epoca romană   Afişează  
+ Peştere, com. Aştileu Bihor Peştere, com. Aştileu, jud. Bihor neprecizată   Afişează  
+ Petreu, com. Abrămuţ Bihor Petreu, com. Abrămuţ, jud. Bihor epoca bronzului; neprecizată; perioada prefeudală   Afişează  
+ Răbăgani, com. Răbăgani Bihor Răbăgani, com. Răbăgani, jud. Bihor bronz final; epoca bronzului târziu   Afişează  
+ Reghea, com. Viişoara Bihor Reghea, com. Viişoara, jud. Sălaj bronz final   Afişează  
+ Roit, com. Sânnicolaul Român Bihor Roit, com. Sânnicolaul Român, jud. Bihor neolitic   Afişează  
+ Roşiori, com. Roşiori Bihor Roşiori, jud. Bihor eneolitic; epoca bronzului   Afişează  
+ Sacalasău, com. Derna Bihor Săcălaşău, com. Derna, jud. Bihor epoca romană; La Tene   Afişează  
+ Salonta, com. Salonta Bihor Salonta, com. Salonta, jud. Bihor epoca bronzului; epoca romană   Afişează  
+ Săcueni, com. Săcueni Bihor Săcueni, jud. Bihor bronz final; eneolitic; epoca bronzului (sf.); Hallstatt; La Tene; neolitic şi eneolitic; paleolitic   Afişează  
+ Sălacea, com. Sălacea Bihor Sălacea, jud. Sălaj eneolitic; epoca bizantină; epoca bronzului; epoca medievală; La Tene; neolitic; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Afişează  
+ Sălard, com. Sălard Bihor Sălard, jud. Bihor bronz final; eneolitic; neprecizată   Afişează  
+ Sâniob, com. Ciuhoi Bihor Sâniob, com. Ciuhoi, jud. Bihor eneolitic; La Tene; neolitic; neprecizată   Afişează  
+ Sânmartin, com. Sânmartin Bihor Sânmartin, com. Sânmartin, jud. Bihor epoca bronzului   Afişează  
+ Sânnicolau Român, com. Sânnicolau Român Bihor Sânnicolaul Român, jud. Bihor eneolitic   Afişează  
+ Sântandrei, com. Sântandrei Bihor Sântandrei, com. Sântandrei, jud. Bihor epoca bronzului; epoca feudală; neolitic   Afişează  
+ Sântimreu, com. Sălard Bihor Sântimreu, com. Sălard, jud. Bihor epoca feudală; neprecizată   Afişează  
+ Sântion, com. Borş Bihor Sântion, com. Borş, jud. Bihor epoca bronzului; epoca bronzului, La Tene, epoca feudală; epoca feudală; epoca fierului; neprecizată   Afişează  
+ Sârbi, com. Sârbi Bihor Sârbi, jud. Bihor eneolitic; neprecizată   Afişează  
+ Sfârnaş, com. Ciuhoi Bihor Sfârnaş, com. Ciuhoi, jud. Bihor eneolitic; neprecizată   Afişează  
+ Stâna de Vale, com. Budureasa Bihor Stâna de Vale, com. Budureasa, jud. Bihor paleolitic    
+ Suplacu de Barcău, com. Suplacu de Barcău Bihor Suplacu de Barcău, com. Suplacu de Barcău, jud. Bihor neprecizată   Afişează  
+ Şilindru, com. Şimian Bihor Şilindrea, jud. Bihor epoca bronzului; La Tene   Afişează  
+ Şimian, com. Şimian Bihor Şimian, jud. Sălaj epoca de tranziţie spre bronz; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Afişează  
+ Şişterea, com. Cetariu Bihor Şiştirea, jud. Bihor neprecizată   Afişează  
+ Şuncuiş, com. Finiş Bihor Şuncuiş, com. Finiş, jud. Bihor neolitic   Afişează  
+ Şuncuiuş, com. Şuncuiuş Bihor Şuncuiuş, com. Şuncuiuş, jud. Bihor epoca bronzului; epoca feudală timpurie; neolitic; neprecizată   Afişează  
+ Tarcea, com. Tarcea Bihor Tarcea, jud. Sălaj eneolitic; La Tene; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Afişează  
+ Tămaşda, com. Avram Iancu Bihor Tămaşda, jud. Arad epoca bronzului   Afişează  
+ Tăutelec, com. Cetariu Bihor Tăutelec, com. Cetariu, jud. Bihor eneolitic; neprecizată   Afişează  
+ Tăuteu, com. Tăuteu Bihor Tăuteu, com. Tăuteu, jud. Bihor eneolitic; epoca fierului; epoca migraţiilor; neolitic   Afişează  
+ Târguşor, com. Cherechiu Bihor Târguşor, com. Cherechiu, jud. Bihor eneolitic; epoca bronzului   Afişează  
+ Tileagd, com. Tileagd Bihor Tileagd, jud. Bihor neprecizată   Afişează  
+ Totoreni, com. Tărcaia Bihor Totoreni, com. Tărcaia, jud. Bihor eneolitic   Afişează  
+ Uileacu de Criş, com. Tileagd Bihor Uileacu de Criş, jud. Bihor neprecizată   Afişează  
< - > Vadu Crişului, com. Vadu Crişului Bihor Vadu Crişului, jud. Bihor bronz final; bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; neolitic; neolitic, bronz; neprecizată   Afişează  

 Vadu Crişului, com./oraş Vadu Crişului (denumire repertoriu: Vadu Crişului sau Vad, Rév, Nagyrév, jud. Bihor)

 Punct 1. "Peştera cu Apă" (Vizesbarlang), situată deasupra peşterii Zichy
Tip sit: aşezare în peşteră

Observatii: Situată deasupra peşterii Zichy.
 Descoperiri:
 1.1aşezare în peşteră - S-au constatat resturi de aşezare cu niveluri din epoca neolitică, aparţinând culturii ceramicii pictate vest-ardelene şi culturii Coţofeni de la începutul epocii bronzului.; datare repertoriu: neolitic, bronz
 1.1.1mormânt; datare repertoriu: bronz timpuriu
 1.1.1.1schelete umane - aparţin unei femei şi unui prunc.; datare repertoriu: bronz timpuriu
 1.1.1.2mărgea - şirag de mărgele din calcar; Descoperit la gâtul scheletului femeii.; datare repertoriu: bronz timpuriu
 1.1.1.3brăţară - brăţară din cupru; Descoperit pe unul din braţele femeii.; datare repertoriu: bronz timpuriu
 Bibliografie:
1. Kormos, T., Barlangk., II, 1914, p.140
2. Schroller, H., St.u.Kz., 1933, p.74
3. Nestor, I., Stand, 1933, p.53
4. Roska, M., AÉ, 1936, p.74
5. Roska, M., Közl.Debr., nr. 1, 1940, p.11
6. Roska, M., Közl., I, 1941, p.77
7. Roska, M., Közl., III, 1943, p.74, nr. 49
8. Roska, M., Rep., 1942, p.237, nr. 31

 Punct 2. Peştera Devence
Tip sit: aşezare în peşteră
 Descoperiri:
 2.1aşezare în peşteră - Sondaj efectuat în 1913 de T.Kormos. S-au găsit resturile unei aşezări cu nivel neolitic de la începutul epocii bronzului .; datare repertoriu: neolitic, bronz; autor sptur: T. Kormos, 1913
 2.1.0.1ceramică - aparţinând ceramicii pictate vest-ardelene; datare repertoriu: neolitic; autor sptur: T. Kormos, 1913
 2.1.0.2ceramică; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Coţofeni; autor sptur: T. Kormos, 1913
 2.1.0.3unealtă - din piatră; datare repertoriu: neprecizată; autor sptur: T. Kormos, 1913; MAC
 2.1.0.4faună - oase de animale; datare repertoriu: neprecizată; autor sptur: T. Kormos, 1913; MAC
 Bibliografie:
1. Kormos, T., Barlangk., I, 1913, p.172
2. Kormos, T., Barlangk., II, 1914, p.140
3. Kormos, T., Barlangk., III, 1915, p.153-163
4. Schroller, H., St.u.Kz., 1933, p.74
5. Childe, G.V., Danube, 1929, p.105
6. Nestor, I., PZ, XXIII, 1932, p.367
7. Roska, M., Közl., I, 1941, p.77
8. Roska, M., Rep., 1942, p.237, nr. 31

 Punct 3. În apropiere de sat, în albia Crişului Repede.
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 3.0.0.1secure - din cupru, cu gaură transversală; datare repertoriu: eneolitic; Muz. Budapesta
 Bibliografie:
1. Téglás, G., AÉ, XXXIII, 1913, p.308

 Punct 4. "Cetatea Zânelor" (Tündérvár)
Tip sit: aşezare în peşteră
 Descoperiri:
 4.1aşezare în peşteră - S-au găsit resturile unei aşezări cu oase de animale şi resturi ceramice.; datare repertoriu: epoca bronzului; autor sptur: T.Kormos
 4.1.0.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: epoca bronzului; autor sptur: T.Kormos; MAC
 Bibliografie:
1. Kormos, T., Barlangk., II, 1914, p.140

 Punct 5. În preajma satului.
Tip sit: aşezare în peşteră

Observatii: Nu este indicat numele peşterii.
 Descoperiri:
 5.1aşezare în peşteră - S-au găsit resturi de aşezare dintr-o epocă neprecizată, o vatră şi un schelet uman. Depozitul de bronzuri a fost descoperit înainte de 1871 (vezi Complex).; datare repertoriu: neprecizată
 5.1.1depozit; datare repertoriu: epoca bronzului, înainte de 1871
 5.1.1.1brăţară - din bronz; datare repertoriu: epoca bronzului, înainte de 1871
 5.1.1.2ac - 12 ace de podoabă, din bronz, cu capul discoidal şi cu urechiuşe; datare repertoriu: neprecizată, înainte de 1871
 Bibliografie:
1. Gooss, C., AVSL, XIII, 1876, p.485
2. Nestor, I., Stand, 1933, p.126
3. Ardoş, Fr., Familia, seria III, anul III, nr. 4, 1936, p.67
4. Roska, M., Rep., 1942, p.237, nr. 31

 Punct 6. În despicătura unei stânci din apropierea satului.
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 6.0.0.1spadă - 3 spade din bronz; una cu limbă de mâner, alta cu mâner cu garnitură terminal-concavă, şi alta de formă nedeterminată; datare repertoriu: bronz final
 Bibliografie:
1. Roska, M., Rep., 1942, p.237, nr. 31

 Punct 7. Lângă tunelul de cale ferată din apropiere de sat.
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 7.0.0.1celt - 2 celturi din bronz; datare repertoriu: bronz final; col. I.Szász, Cluj
 Bibliografie:
1. Roska, M., Rep., 1942, p.237, nr. 31

 Punct 8. În apropierea satului, în gropile săpate în 1954 pentru stâlpii de telegraf.
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 8.0.0.1celt - 2 piese din bronz; datare repertoriu: epoca bronzului, 1954; col. Şcolii elementare Vadu Crişului
 8.0.0.2topor - din piatră; datare repertoriu: epoca bronzului, 1954; col. Şcolii elementare Vadu Crişului
 8.0.0.3ceramică - fragment de toartă de vas; datare repertoriu: epoca bronzului, 1954; col. Şcolii elementare Vadu Crişului
 8.0.0.4străpungător - din os; datare repertoriu: epoca bronzului, 1954; col. Şcolii elementare Vadu Crişului
 Bibliografie:
1. informaţie M.Rusu

 Punct 9. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 9.0.0.1cercel - din aur; datare repertoriu: epoca bronzului; MAC
 9.0.0.2inel - de buclă, din aur; datare repertoriu: epoca bronzului; MAC
 9.0.0.3verigă - din aur, ornată cu incizii; datare repertoriu: epoca bronzului; MAC
 Bibliografie:
1. Roska, M., Rep., 1942, p.237, nr. 31

 Punct 10. "Peştera Pivniţei" (Pincebarlang), "Peştera Caprei" (Kecskebarlang), "Peştera Roşie" (Veresbarlang)
Tip sit: neprecizat

Observatii: Necercetate din punct de vedere arheologic.
 Descoperiri:
 Bibliografie:
1. Roska, M., Rep., 1942, p.237, nr. 31

 Punct 11. În apropiere de sat.
Tip sit: val de pământ

Observatii: Ele sunt doar semnalate, nefăcându-se preciziuni. Epocă nedeterminată.
 Descoperiri:
 Bibliografie:
1. Roska, M., Rep., 1942, p.237, nr. 31

 Punct 12. Neprecizat
Tip sit: neprecizat

Observatii: În afara monedelor romane au fost semnalate şi alte vestigii romane, dar informaţia este nesigură.
 Descoperiri:
 12.0.0.1monedă - nu se fac precizări; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Finály, H., Erd.Múz., III, 1864-1865, p.9
2. Gooss, C., Chronik, 1876, p.73

+ Vaida, com. Roșiori Bihor Vaida, com. Roșiori, jud. Bihor La Tene   Afişează  
+ Valea lui Mihai, com. Valea lui Mihai Bihor Valea lui Mihai, jud. Sălaj bronz final; eneolitic; eneolitic şi bronz timpuriu; eneolitic, bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca migraţiilor; La Tene; neprecizată; preistorie, epoca migraţiilor   Afişează  
+ Varviz, com. Popeşti Bihor Varviz, com. Popeşti, jud. Bihor eneolitic   Afişează  
+ Vărzari, com. Popeşti Bihor Vărzari, com. Popeşti, jud. Bihor epoca romană   Afişează  
+ Zăvoiu, com. Sâmbăta Bihor Cârpeştii Mici, com. Sâmbăta, jud. Bihor eneolitic   Afişează  
+ Albeştii Bistriţei, com. Galaţii Bistriţei Bistriţa Năsăud Albeştii Bistriţei, jud. Năsăud epoca bronzului; neprecizată   Afişează  
+ Anieş, com. Maieru Bistriţa Năsăud Anieş, com. Maieru, jud. Năsăud epoca romană   Afişează  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următoarele pagini

Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
Responsabil de proiect: Şandric Bogdan. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu
Data publicării: 2003. Copyright: cIMeC - Institutul de Memorie Culturală, 2019
Ultima actualizare 12 Decembrie 2014