cIMeC Home Page Înapoi la SELECŢIE    Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
- pagina 7 -

Lista completă de localităţi (2107 localităţi)

Localitate Judeţ Localizare repertoriu Epoca Fişe de
repertoriu
Afişare hartă
+ neprecizată Bihor Bihor (judeţ), jud. Bihor bronz final; eneolitic; epoca bronzului; La Tene; neprecizată; perioada prefeudală    
+ neprecizată Bihor Marghita (regiune), jud. Bihor eneolitic    
+ Olosig, com. Săcueni Bihor Olosig, com. Săcueni, jud. Bihor neolitic   Afişează  
+ Oradea Bihor Episcopia Bihorului, jud. Bihor neolitic sau bronz   Afişează  
+ Oradea, com. Oradea Bihor Oradea, jud. Bihor bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca fierului; epoca medievală timpurie; epoca migraţiilor; epoca prefeudală; epoca romană; neolitic; neprecizată; perioada prefeudală   Afişează  
+ Oşorhei, com. Oşorhei Bihor Oşorhei, com. Oşorhei, jud. Bihor epoca bronzului   Afişează  
+ Otomani, com. Sălacea Bihor Otomani, com. Sălacea, jud. Sălaj bronz final; eneolitic; eneolitic, bronz; eneolitic, epoca bronzului; epoca bronzului; epoca fierului   Afişează  
+ Palota, com. Sântandrei Bihor Palota, com. Sântandrei, jud. Bihor epoca romană   Afişează  
+ Peştere, com. Aştileu Bihor Peştere, com. Aştileu, jud. Bihor neprecizată   Afişează  
+ Petreu, com. Abrămuţ Bihor Petreu, com. Abrămuţ, jud. Bihor epoca bronzului; neprecizată; perioada prefeudală   Afişează  
+ Răbăgani, com. Răbăgani Bihor Răbăgani, com. Răbăgani, jud. Bihor bronz final; epoca bronzului târziu   Afişează  
+ Reghea, com. Viişoara Bihor Reghea, com. Viişoara, jud. Sălaj bronz final   Afişează  
+ Roit, com. Sânnicolaul Român Bihor Roit, com. Sânnicolaul Român, jud. Bihor neolitic   Afişează  
+ Roşiori, com. Roşiori Bihor Roşiori, jud. Bihor eneolitic; epoca bronzului   Afişează  
+ Sacalasău, com. Derna Bihor Săcălaşău, com. Derna, jud. Bihor epoca romană; La Tene   Afişează  
+ Salonta, com. Salonta Bihor Salonta, com. Salonta, jud. Bihor epoca bronzului; epoca romană   Afişează  
< - > Săcueni, com. Săcueni Bihor Săcueni, jud. Bihor bronz final; eneolitic; epoca bronzului (sf.); Hallstatt; La Tene; neolitic şi eneolitic; paleolitic   Afişează  

 Săcueni, com./oraş Săcueni (denumire repertoriu: Săcueni sau Secueni, Săcheihid, Székelyhid, jud. Bihor)

 Punct 1. Pe o terasă lângă sat, în apropiere de cărămidărie.
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 1.0.0.1piese litice - din silex; datare repertoriu: paleolitic
 Bibliografie:
1. Roska, M., Dacia, II, 1925, p.403
2. Roska, M., ACMIT, I, 1926-1928, p.193
3. Roska, M., Rep., 1942, p.268, nr. 175

 Punct 2. În via Penkert.
Tip sit: aşezare

Observatii: Întrucât nu se face o delimitare între obiectele neolitice şi cele eneolitice descoperite, ele au fost trecute la Inventar.
 Descoperiri:
 2.0.0.1piese litice - lame din silex şi iaspis; datare repertoriu: neolitic şi eneolitic; col. M.Penkert, Oradea
 2.0.0.2răzuitor - mai multe piese; datare repertoriu: neolitic şi eneolitic; col. M.Penkert
 2.0.0.3topor - câteva topoare triunghiulare plate, un topor din piatră migdaloid cu muchia arcuită, un topor din cupru cu două tăişuri dispuse în cruce, o "daltă" de cupru; datare repertoriu: neolitic şi eneolitic; col. M.Penkert, Oradea
 Bibliografie:
1. Roska, M., Közl., I, 1941, p.80
2. Roska, M., Közl., II, 1942, p.52, nr. 167
3. Roska, M., Rep., 1942, p.268, nr. 165
4. Popescu, D., Bronzezeit, 1944, p.29, nr. 4

 Punct 3. Pe locul numit "Uliţa dintre ferme" (Majorközi sikátor).
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 3.0.0.1vârf de pumnal - din cupru; Poate tot din acest loc provine un fragment de topor din cupru.; datare repertoriu: eneolitic, 1899; Muz. Oradea
 3.0.0.2topor - fragment, din cupru; Provenienţa sa din acest punct nu este sigură.; datare repertoriu: eneolitic; Muz. Oradea
 Bibliografie:
1. Középesy, G., AÉ, XXI, 1901, p.365
2. Roska, M., Rep., 1942, p.268, nr. 175

 Punct 4. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 4.0.1depozit - depozit de bronzuri; datare repertoriu: bronz final; col. MIA, Oradea
 4.0.1.1celt - piese de tipuri diverse; datare repertoriu: epoca bronzului (sf.); col. MIA, Oradea
 4.0.1.2topor-ciocan; datare repertoriu: epoca bronzului (sf.); col. MIA, Oradea
 4.0.1.3daltă; datare repertoriu: epoca bronzului (sf.); col. MIA, Oradea
 4.0.1.4cuţit - mai multe piese; datare repertoriu: epoca bronzului (sf.); col. MIA, Oradea
 4.0.1.5fierăstrău - lame; datare repertoriu: epoca bronzului (sf.); col. MIA, Oradea
 4.0.1.6brăţară - unele decorate cu motive unghiulare; datare repertoriu: epoca bronzului (sf.); col. MIA, Oradea
 4.0.1.7vârf de lance - mai multe piese; datare repertoriu: epoca bronzului (sf.); col. MIA, Oradea
 Bibliografie:
1. Ardoş, F., Familia, III, 1936, p.4, 68
2. informaţie M.Petrescu-Dâmboviţa

 Punct 5. În viile din localitate
Tip sit: neprecizat

Observatii: Obiectele din aur, descoperite în ani diferiţi şi aparţinând unor epoci diferite au fost trecute la Inventar.
 Descoperiri:
 5.0.0.1brăţară - din aur, cu greutatea de 76 gr., cu capetele terminate în spirale; Datarea a fost făcută de V. Pârvan.; datare repertoriu: bronz final, înainte de 1900; Muz. Budapesta
 5.0.0.2disc - piese din aur, decorate cu motive spirale incizate; Dintre aceste obiecte, 6 piese au dispărut la un bijutier din Oradea, iar trei (cântărind respectiv 23,715 gr., 26,590 gr. şi 27,950 gr.) au intrat în colecţia M. Penkert.; datare repertoriu: bronz final, 1927; col. M.Penkert (3 piese)
 5.0.0.3pandantiv - din aur în formă de inimă.; datare repertoriu: Hallstatt; col. M.Penkert
 5.0.0.4fibula - fragment de fibulă italică în formă de luntre (a navicella); datare repertoriu: Hallstatt; col. M.Penkert
 Bibliografie:
1. Roska, M., Rep., 1942, p.268, nr. 175
2. Roska, M., AÉ, 1929, p.41-45, 324
3. Roska, M., AÉ, 1931, 251-252
4. Roska, M., Rep., p.268, nr. 175
5. Nestor, I., Stand, 1933, p.120
6. Ferenczi, S., Erd.Múz., 1931, p.114
7. Roska, M., Rep., 1942, p.268, nr. 175
8. Hampel, J., AÉ, XX, 1900, 172, 181
9. Pârvan, V., Getica, 1926, 329
10. Nestor, I., Stand, 1933, p.124

 Punct 6. La "Cărămidărie", aproape de presupusa aşezare paleolitică.
Tip sit: morminte
 Descoperiri:
 6.1grup de morminte - de tip celtic; datare repertoriu: La Tene
 6.1.0.1spadă - La Tene, de tip timpuriu; datare repertoriu: La Tene; Muz. Déri, Debreţin
 6.1.0.2ceramică - 2 căni cu o toartă, una neagră şi alta cenuşiu-închis; datare repertoriu: La Tene; Muz. Déri, Debreţin
 Bibliografie:
1. Roska, M., Közl., II, 1942
2. Roska, M., Közl., IV, 1944, p.70, nr. 128
3. Roska, M., Rep., 1942, p.268, nr. 175
4. Popescu, D., Transilvania, 74, 1944, p.953

+ Sălacea, com. Sălacea Bihor Sălacea, jud. Sălaj eneolitic; epoca bizantină; epoca bronzului; epoca medievală; La Tene; neolitic; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Afişează  
+ Sălard, com. Sălard Bihor Sălard, jud. Bihor bronz final; eneolitic; neprecizată   Afişează  
+ Sâniob, com. Ciuhoi Bihor Sâniob, com. Ciuhoi, jud. Bihor eneolitic; La Tene; neolitic; neprecizată   Afişează  
+ Sânmartin, com. Sânmartin Bihor Sânmartin, com. Sânmartin, jud. Bihor epoca bronzului   Afişează  
+ Sânnicolau Român, com. Sânnicolau Român Bihor Sânnicolaul Român, jud. Bihor eneolitic   Afişează  
+ Sântandrei, com. Sântandrei Bihor Sântandrei, com. Sântandrei, jud. Bihor epoca bronzului; epoca feudală; neolitic   Afişează  
+ Sântimreu, com. Sălard Bihor Sântimreu, com. Sălard, jud. Bihor epoca feudală; neprecizată   Afişează  
+ Sântion, com. Borş Bihor Sântion, com. Borş, jud. Bihor epoca bronzului; epoca bronzului, La Tene, epoca feudală; epoca feudală; epoca fierului; neprecizată   Afişează  
+ Sârbi, com. Sârbi Bihor Sârbi, jud. Bihor eneolitic; neprecizată   Afişează  
+ Sfârnaş, com. Ciuhoi Bihor Sfârnaş, com. Ciuhoi, jud. Bihor eneolitic; neprecizată   Afişează  
+ Stâna de Vale, com. Budureasa Bihor Stâna de Vale, com. Budureasa, jud. Bihor paleolitic    
+ Suplacu de Barcău, com. Suplacu de Barcău Bihor Suplacu de Barcău, com. Suplacu de Barcău, jud. Bihor neprecizată   Afişează  
+ Şilindru, com. Şimian Bihor Şilindrea, jud. Bihor epoca bronzului; La Tene   Afişează  
+ Şimian, com. Şimian Bihor Şimian, jud. Sălaj epoca de tranziţie spre bronz; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Afişează  
+ Şişterea, com. Cetariu Bihor Şiştirea, jud. Bihor neprecizată   Afişează  
+ Şuncuiş, com. Finiş Bihor Şuncuiş, com. Finiş, jud. Bihor neolitic   Afişează  
+ Şuncuiuş, com. Şuncuiuş Bihor Şuncuiuş, com. Şuncuiuş, jud. Bihor epoca bronzului; epoca feudală timpurie; neolitic; neprecizată   Afişează  
+ Tarcea, com. Tarcea Bihor Tarcea, jud. Sălaj eneolitic; La Tene; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Afişează  
+ Tămaşda, com. Avram Iancu Bihor Tămaşda, jud. Arad epoca bronzului   Afişează  
+ Tăutelec, com. Cetariu Bihor Tăutelec, com. Cetariu, jud. Bihor eneolitic; neprecizată   Afişează  
+ Tăuteu, com. Tăuteu Bihor Tăuteu, com. Tăuteu, jud. Bihor eneolitic; epoca fierului; epoca migraţiilor; neolitic   Afişează  
+ Târguşor, com. Cherechiu Bihor Târguşor, com. Cherechiu, jud. Bihor eneolitic; epoca bronzului   Afişează  
+ Tileagd, com. Tileagd Bihor Tileagd, jud. Bihor neprecizată   Afişează  
+ Totoreni, com. Tărcaia Bihor Totoreni, com. Tărcaia, jud. Bihor eneolitic   Afişează  
+ Uileacu de Criş, com. Tileagd Bihor Uileacu de Criş, jud. Bihor neprecizată   Afişează  
+ Vadu Crişului, com. Vadu Crişului Bihor Vadu Crişului, jud. Bihor bronz final; bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; neolitic; neolitic, bronz; neprecizată   Afişează  
+ Vaida, com. Roșiori Bihor Vaida, com. Roșiori, jud. Bihor La Tene   Afişează  
+ Valea lui Mihai, com. Valea lui Mihai Bihor Valea lui Mihai, jud. Sălaj bronz final; eneolitic; eneolitic şi bronz timpuriu; eneolitic, bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca migraţiilor; La Tene; neprecizată; preistorie, epoca migraţiilor   Afişează  
+ Varviz, com. Popeşti Bihor Varviz, com. Popeşti, jud. Bihor eneolitic   Afişează  
+ Vărzari, com. Popeşti Bihor Vărzari, com. Popeşti, jud. Bihor epoca romană   Afişează  
+ Zăvoiu, com. Sâmbăta Bihor Cârpeştii Mici, com. Sâmbăta, jud. Bihor eneolitic   Afişează  
+ Albeştii Bistriţei, com. Galaţii Bistriţei Bistriţa Năsăud Albeştii Bistriţei, jud. Năsăud epoca bronzului; neprecizată   Afişează  
+ Anieş, com. Maieru Bistriţa Năsăud Anieş, com. Maieru, jud. Năsăud epoca romană   Afişează  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următoarele pagini

Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
Responsabil de proiect: Şandric Bogdan. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu
Data publicării: 2003. Copyright: cIMeC - Institutul de Memorie Culturală, 2019
Ultima actualizare 12 Decembrie 2014