cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 7 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ neprecizată Bihor Bihor (judeţ), jud. Bihor bronz final; eneolitic; epoca bronzului; La Tene; neprecizată; perioada prefeudală    
+ neprecizată Bihor Marghita (regiune), jud. Bihor eneolitic    
+ Olosig, com. Săcueni Bihor Olosig, com. Săcueni, jud. Bihor neolitic   Map it  
+ Oradea Bihor Episcopia Bihorului, jud. Bihor neolitic sau bronz   Map it  
+ Oradea, com. Oradea Bihor Oradea, jud. Bihor bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca fierului; epoca medievală timpurie; epoca migraţiilor; epoca prefeudală; epoca romană; neolitic; neprecizată; perioada prefeudală   Map it  
+ Oşorhei, com. Oşorhei Bihor Oşorhei, com. Oşorhei, jud. Bihor epoca bronzului   Map it  
+ Otomani, com. Sălacea Bihor Otomani, com. Sălacea, jud. Sălaj bronz final; eneolitic; eneolitic, bronz; eneolitic, epoca bronzului; epoca bronzului; epoca fierului   Map it  
+ Palota, com. Sântandrei Bihor Palota, com. Sântandrei, jud. Bihor epoca romană   Map it  
+ Peştere, com. Aştileu Bihor Peştere, com. Aştileu, jud. Bihor neprecizată   Map it  
+ Petreu, com. Abrămuţ Bihor Petreu, com. Abrămuţ, jud. Bihor epoca bronzului; neprecizată; perioada prefeudală   Map it  
+ Răbăgani, com. Răbăgani Bihor Răbăgani, com. Răbăgani, jud. Bihor bronz final; epoca bronzului târziu   Map it  
+ Reghea, com. Viişoara Bihor Reghea, com. Viişoara, jud. Sălaj bronz final   Map it  
+ Roit, com. Sânnicolaul Român Bihor Roit, com. Sânnicolaul Român, jud. Bihor neolitic   Map it  
+ Roşiori, com. Roşiori Bihor Roşiori, jud. Bihor eneolitic; epoca bronzului   Map it  
+ Sacalasău, com. Derna Bihor Săcălaşău, com. Derna, jud. Bihor epoca romană; La Tene   Map it  
+ Salonta, com. Salonta Bihor Salonta, com. Salonta, jud. Bihor epoca bronzului; epoca romană   Map it  
+ Săcueni, com. Săcueni Bihor Săcueni, jud. Bihor bronz final; eneolitic; epoca bronzului (sf.); Hallstatt; La Tene; neolitic şi eneolitic; paleolitic   Map it  
+ Sălacea, com. Sălacea Bihor Sălacea, jud. Sălaj eneolitic; epoca bizantină; epoca bronzului; epoca medievală; La Tene; neolitic; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Sălard, com. Sălard Bihor Sălard, jud. Bihor bronz final; eneolitic; neprecizată   Map it  
+ Sâniob, com. Ciuhoi Bihor Sâniob, com. Ciuhoi, jud. Bihor eneolitic; La Tene; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Sânmartin, com. Sânmartin Bihor Sânmartin, com. Sânmartin, jud. Bihor epoca bronzului   Map it  
+ Sânnicolau Român, com. Sânnicolau Român Bihor Sânnicolaul Român, jud. Bihor eneolitic   Map it  
+ Sântandrei, com. Sântandrei Bihor Sântandrei, com. Sântandrei, jud. Bihor epoca bronzului; epoca feudală; neolitic   Map it  
+ Sântimreu, com. Sălard Bihor Sântimreu, com. Sălard, jud. Bihor epoca feudală; neprecizată   Map it  
+ Sântion, com. Borş Bihor Sântion, com. Borş, jud. Bihor epoca bronzului; epoca bronzului, La Tene, epoca feudală; epoca feudală; epoca fierului; neprecizată   Map it  
+ Sârbi, com. Sârbi Bihor Sârbi, jud. Bihor eneolitic; neprecizată   Map it  
+ Sfârnaş, com. Ciuhoi Bihor Sfârnaş, com. Ciuhoi, jud. Bihor eneolitic; neprecizată   Map it  
+ Stâna de Vale, com. Budureasa Bihor Stâna de Vale, com. Budureasa, jud. Bihor paleolitic    
+ Suplacu de Barcău, com. Suplacu de Barcău Bihor Suplacu de Barcău, com. Suplacu de Barcău, jud. Bihor neprecizată   Map it  
+ Şilindru, com. Şimian Bihor Şilindrea, jud. Bihor epoca bronzului; La Tene   Map it  
+ Şimian, com. Şimian Bihor Şimian, jud. Sălaj epoca de tranziţie spre bronz; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Şişterea, com. Cetariu Bihor Şiştirea, jud. Bihor neprecizată   Map it  
+ Şuncuiş, com. Finiş Bihor Şuncuiş, com. Finiş, jud. Bihor neolitic   Map it  
+ Şuncuiuş, com. Şuncuiuş Bihor Şuncuiuş, com. Şuncuiuş, jud. Bihor epoca bronzului; epoca feudală timpurie; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Tarcea, com. Tarcea Bihor Tarcea, jud. Sălaj eneolitic; La Tene; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Tămaşda, com. Avram Iancu Bihor Tămaşda, jud. Arad epoca bronzului   Map it  
+ Tăutelec, com. Cetariu Bihor Tăutelec, com. Cetariu, jud. Bihor eneolitic; neprecizată   Map it  
< - > Tăuteu, com. Tăuteu Bihor Tăuteu, com. Tăuteu, jud. Bihor eneolitic; epoca fierului; epoca migraţiilor; neolitic   Map it  

 Tăuteu, com./oraş Tăuteu (denumire repertoriu: Tăuteu sau Tăutău, Tăuteni, Totii, Tóti, Pusztatóti, com. Tăuteu, jud. Bihor)

 Punct 1. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 1.0.0.1topor - din cupru, cu braţele dispuse în cruce, lung de 18 cm; datare repertoriu: eneolitic
 Bibliografie:
1. Pulszky, F., Rézkor, 1883, p.53
2. Pulszky, F., MagyArch, 1897, p.105

 Punct 2. În hotarul comunei, pe versantul de sud-sud-est al dealului "Telek-Mezö".
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 2.0.0.1topor - piese fragmentare; datare repertoriu: neolitic, 1947; autor sptur: M.Petrescu-Dâmboviţa
 2.0.0.2unealtă - fragmente de unelte din fier; datare repertoriu: epoca migraţiilor, 1947; autor sptur: M.Petrescu-Dâmboviţa
 2.0.0.3ceramică - fragmente; datare repertoriu: epoca migraţiilor, 1947; autor sptur: M.Petrescu-Dâmboviţa
 2.0.0.4cărămidă - fragmente; datare repertoriu: epoca migraţiilor, 1947; autor sptur: M.Petrescu-Dâmboviţa
 Bibliografie:
1. , MNA, Dos., nr. 25, 1947

 Punct 3. Pe "Dealul de Sus" (Felsöhegy).
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 3.0.0.1topor - 3 topoare din aramă, cu un singur tăiş, cu lungimea cuprinsă între 0,195-0,215 m; datare repertoriu: eneolitic; Muz. Oradea
 Bibliografie:
1. Középesy, Gy., AÉ, XXI, 1901, p.364-365
2. Téglás, G., AÉ, XXXIII, 1913, p.307
3. Nestor, I., Stand, 1933, p.77, nr. 301
4. Roska, M., Közl., II, 1942, p.17, 56, 69, 193
5. Roska, M., Rep., 1942, p.292, nr. 80
6. Popescu, D., Bronzezeit, 1944, p.29

 Punct 4. Pe o vale secundară a Bistriţei, la 600 m vest de sat şi la 100-200 m nord de bucla pârâului Szállós, pe partea sudică a dealului cu acelaşi nume.
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 4.0.1depozit - Se pare că în vasul ceramic găsit, au fost depuse obiectele din metal preţios. O parte din depozit a fost înstrăinată, imediat după descoperire. În 1945 M.Petrescu-Dâmboviţa a făcut un sondaj pentru stabilirea exactă a descoperirii. S-a constatat că depozitul fusese îngropat într-un pământ de pădure brun-podzolit şi că acesta nu făcea parte dintr-o aşezare, în jur negăsindu-se nici o urmă de cultură materială, cu excepţia unor fragmente ceramice care aparţin vaselor din depozit.; datare repertoriu: epoca fierului, 1934; MNA
 4.0.1.1celt - din bronz, cu plisc; datare repertoriu: epoca fierului, 1934; MNA
 4.0.1.2seceră - din bronz, cu buton; datare repertoriu: epoca fierului, 1934; MNA
 4.0.1.3cuţit - piese din bronz; unul este cu peduncul; 21 de fragmente provin de la 6 cuţite diferite; datare repertoriu: epoca fierului, 1934; MNA
 4.0.1.4brăţară - 5 brăţări din bronz masiv, unele decorate (una este aproape întreagă, iar celelalte sunt fragmentare); datare repertoriu: epoca fierului, 1934; MNA
 4.0.1.5bară - din bronz, fragment; datare repertoriu: epoca fierului, 1934; MNA
 4.0.1.6butonaş - piese din bronz, uşor bombaţi şi cu inel pe dos; în număr de 2; datare repertoriu: epoca fierului, 1934; MNA
 4.0.1.7neprecizat - 5 bucăţi de bronz topit, impur; datare repertoriu: epoca fierului, 1934; MNA
 4.0.1.8neprecizat - fragmente din bronz; datare repertoriu: epoca fierului, 1934; MNA
 4.0.1.9verigă - 5 verigi subţiri din aur, cu capetele deschise, apropiate sau suprapuse;; datare repertoriu: epoca fierului, 1934; MNA
 4.0.1.10inel - 2 inele din aur prinse cu un lanţ mic şi suspendate de una din verigile de mai sus; datare repertoriu: epoca fierului, 1934; MNA
 Bibliografie:
1. , MNA, Dos., 63, 1935
2. Dumitrescu, Vl., Dacia, V-VI, 1935-1936, 225-234
3. Ardoş, F., Familia, III, nr. 4, 1936, 72-74
4. Roska, M., Rep., 1942, p.292, nr. 80
5. Petrescu-Dâmboviţa, M., MNA, Dos., 25, 1947
6. Petrescu-Dâmboviţa, M., AISC, V, 1944-1948, p.273

+ Târguşor, com. Cherechiu Bihor Târguşor, com. Cherechiu, jud. Bihor eneolitic; epoca bronzului   Map it  
+ Tileagd, com. Tileagd Bihor Tileagd, jud. Bihor neprecizată   Map it  
+ Totoreni, com. Tărcaia Bihor Totoreni, com. Tărcaia, jud. Bihor eneolitic   Map it  
+ Uileacu de Criş, com. Tileagd Bihor Uileacu de Criş, jud. Bihor neprecizată   Map it  
+ Vadu Crişului, com. Vadu Crişului Bihor Vadu Crişului, jud. Bihor bronz final; bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; neolitic; neolitic, bronz; neprecizată   Map it  
+ Vaida, com. Roșiori Bihor Vaida, com. Roșiori, jud. Bihor La Tene   Map it  
+ Valea lui Mihai, com. Valea lui Mihai Bihor Valea lui Mihai, jud. Sălaj bronz final; eneolitic; eneolitic şi bronz timpuriu; eneolitic, bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca migraţiilor; La Tene; neprecizată; preistorie, epoca migraţiilor   Map it  
+ Varviz, com. Popeşti Bihor Varviz, com. Popeşti, jud. Bihor eneolitic   Map it  
+ Vărzari, com. Popeşti Bihor Vărzari, com. Popeşti, jud. Bihor epoca romană   Map it  
+ Zăvoiu, com. Sâmbăta Bihor Cârpeştii Mici, com. Sâmbăta, jud. Bihor eneolitic   Map it  
+ Albeştii Bistriţei, com. Galaţii Bistriţei Bistriţa Năsăud Albeştii Bistriţei, jud. Năsăud epoca bronzului; neprecizată   Map it  
+ Anieş, com. Maieru Bistriţa Năsăud Anieş, com. Maieru, jud. Năsăud epoca romană   Map it  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages

'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014