cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 7 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ neprecizată Bihor Bihor (judeţ), jud. Bihor bronz final; eneolitic; epoca bronzului; La Tene; neprecizată; perioada prefeudală    
+ neprecizată Bihor Marghita (regiune), jud. Bihor eneolitic    
+ Olosig, com. Săcueni Bihor Olosig, com. Săcueni, jud. Bihor neolitic   Map it  
+ Oradea Bihor Episcopia Bihorului, jud. Bihor neolitic sau bronz   Map it  
+ Oradea, com. Oradea Bihor Oradea, jud. Bihor bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca fierului; epoca medievală timpurie; epoca migraţiilor; epoca prefeudală; epoca romană; neolitic; neprecizată; perioada prefeudală   Map it  
+ Oşorhei, com. Oşorhei Bihor Oşorhei, com. Oşorhei, jud. Bihor epoca bronzului   Map it  
+ Otomani, com. Sălacea Bihor Otomani, com. Sălacea, jud. Sălaj bronz final; eneolitic; eneolitic, bronz; eneolitic, epoca bronzului; epoca bronzului; epoca fierului   Map it  
+ Palota, com. Sântandrei Bihor Palota, com. Sântandrei, jud. Bihor epoca romană   Map it  
+ Peştere, com. Aştileu Bihor Peştere, com. Aştileu, jud. Bihor neprecizată   Map it  
+ Petreu, com. Abrămuţ Bihor Petreu, com. Abrămuţ, jud. Bihor epoca bronzului; neprecizată; perioada prefeudală   Map it  
+ Răbăgani, com. Răbăgani Bihor Răbăgani, com. Răbăgani, jud. Bihor bronz final; epoca bronzului târziu   Map it  
+ Reghea, com. Viişoara Bihor Reghea, com. Viişoara, jud. Sălaj bronz final   Map it  
+ Roit, com. Sânnicolaul Român Bihor Roit, com. Sânnicolaul Român, jud. Bihor neolitic   Map it  
+ Roşiori, com. Roşiori Bihor Roşiori, jud. Bihor eneolitic; epoca bronzului   Map it  
+ Sacalasău, com. Derna Bihor Săcălaşău, com. Derna, jud. Bihor epoca romană; La Tene   Map it  
+ Salonta, com. Salonta Bihor Salonta, com. Salonta, jud. Bihor epoca bronzului; epoca romană   Map it  
+ Săcueni, com. Săcueni Bihor Săcueni, jud. Bihor bronz final; eneolitic; epoca bronzului (sf.); Hallstatt; La Tene; neolitic şi eneolitic; paleolitic   Map it  
+ Sălacea, com. Sălacea Bihor Sălacea, jud. Sălaj eneolitic; epoca bizantină; epoca bronzului; epoca medievală; La Tene; neolitic; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Sălard, com. Sălard Bihor Sălard, jud. Bihor bronz final; eneolitic; neprecizată   Map it  
+ Sâniob, com. Ciuhoi Bihor Sâniob, com. Ciuhoi, jud. Bihor eneolitic; La Tene; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Sânmartin, com. Sânmartin Bihor Sânmartin, com. Sânmartin, jud. Bihor epoca bronzului   Map it  
+ Sânnicolau Român, com. Sânnicolau Român Bihor Sânnicolaul Român, jud. Bihor eneolitic   Map it  
+ Sântandrei, com. Sântandrei Bihor Sântandrei, com. Sântandrei, jud. Bihor epoca bronzului; epoca feudală; neolitic   Map it  
+ Sântimreu, com. Sălard Bihor Sântimreu, com. Sălard, jud. Bihor epoca feudală; neprecizată   Map it  
< - > Sântion, com. Borş Bihor Sântion, com. Borş, jud. Bihor epoca bronzului; epoca bronzului, La Tene, epoca feudală; epoca feudală; epoca fierului; neprecizată   Map it  

 Sântion, com./oraş Borş (denumire repertoriu: Sântion sau Szentjános, Biharszentjános, Pusztaszentjános, com. Borş, jud. Bihor)

 Punct 1. La vest de sat, pe prima terasă a Crişului Repede, pe locul numit "Colina Mănăstirii" (Klostromdomb).
Tip sit: aşezare; necropolă
 Descoperiri:
 1.1necropolă incineraţie - Înainte de 1890, F.Rómer a descoperit mai multe morminte cu urnă.; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Otomani, înainte de 1890
 1.1.1mormânt; datare repertoriu: epoca feudală
 1.1.1.1spadă - din fier, de tip celtic, cu două tăişuri; Provine probabil dintr-un mormânt celtic de incineraţie.; datare repertoriu: epoca fierului; cultura: La Tene; fosta col. a Liceului Gojdu (Oradea)
 1.1.1.2ceramică - peste 500 fragmente ceramice; Ceramica a fost descoperită în 1932, cu ocazia revărsării Crişului.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Otomani, 1932
 1.1.1.3inel - de tâmplă, din argint; datare repertoriu: epoca feudală
 1.1.1.4monedă - de la Ladislau I (1077 - 1095); datare repertoriu: epoca feudală
 1.2aşezare deschisă - Primele săpături sistematice au fost făcute în 1954 de către un colectiv al Academiei Române, în colaborare cu Muz. Oradea. Cu acest prilej s-a stabilit că aşezarea de epoca bronzului are 4 niveluri de locuire. Peste ea s-au suprapus una locuită sporadic în La Tene şi una feudală de sec. XI - XV. Aşezarea feudală a fost fortificată cu un şanţ şi un val de apărare.; datare repertoriu: epoca bronzului, La Tene, epoca feudală; cultura: Otomani
 1.2.1mormânt; datare repertoriu: epoca feudală
 1.2.1.1spadă - din fier, de tip celtic, cu două tăişuri; Provine probabil dintr-un mormânt celtic de incineraţie.; datare repertoriu: epoca fierului; cultura: La Tene; fosta col. a Liceului Gojdu (Oradea)
 1.2.1.2ceramică - peste 500 fragmente ceramice; Ceramica a fost descoperită în 1932, cu ocazia revărsării Crişului.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Otomani, 1932
 1.2.1.3inel - de tâmplă, din argint; datare repertoriu: epoca feudală
 1.2.1.4monedă - de la Ladislau I (1077 - 1095); datare repertoriu: epoca feudală
 1.3necropolă inhumaţie - Compusă din 15 morminte, dintre care doar unul avea inventar.; datare repertoriu: epoca feudală
 1.3.1mormânt; datare repertoriu: epoca feudală
 1.3.1.1spadă - din fier, de tip celtic, cu două tăişuri; Provine probabil dintr-un mormânt celtic de incineraţie.; datare repertoriu: epoca fierului; cultura: La Tene; fosta col. a Liceului Gojdu (Oradea)
 1.3.1.2ceramică - peste 500 fragmente ceramice; Ceramica a fost descoperită în 1932, cu ocazia revărsării Crişului.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Otomani, 1932
 1.3.1.3inel - de tâmplă, din argint; datare repertoriu: epoca feudală
 1.3.1.4monedă - de la Ladislau I (1077 - 1095); datare repertoriu: epoca feudală
 Bibliografie:
1. Hampel, J., AÉ, XVII, 1897, p.449
2. Ardoş, F., Familia, ser. III, nr. 4, 1936, p.36 - 37
3. Roska, M., FA, III - IV, 1941, p.56, 61
4. Roska, M., Rep., 1942, p.234, nr. 93
5. Roska, M., Közl., IV, 1944, p.70, nr. 124
6. Popescu, D., Transilvania, 74, 1944, p.653
7. Popescu, D., Bronzezeit, 1944, p.95
8. Alexandrescu, A.D., SCIV, VI/ 3 - 4, 1955, p.487 - 495

+ Sârbi, com. Sârbi Bihor Sârbi, jud. Bihor eneolitic; neprecizată   Map it  
+ Sfârnaş, com. Ciuhoi Bihor Sfârnaş, com. Ciuhoi, jud. Bihor eneolitic; neprecizată   Map it  
+ Stâna de Vale, com. Budureasa Bihor Stâna de Vale, com. Budureasa, jud. Bihor paleolitic    
+ Suplacu de Barcău, com. Suplacu de Barcău Bihor Suplacu de Barcău, com. Suplacu de Barcău, jud. Bihor neprecizată   Map it  
+ Şilindru, com. Şimian Bihor Şilindrea, jud. Bihor epoca bronzului; La Tene   Map it  
+ Şimian, com. Şimian Bihor Şimian, jud. Sălaj epoca de tranziţie spre bronz; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Şişterea, com. Cetariu Bihor Şiştirea, jud. Bihor neprecizată   Map it  
+ Şuncuiş, com. Finiş Bihor Şuncuiş, com. Finiş, jud. Bihor neolitic   Map it  
+ Şuncuiuş, com. Şuncuiuş Bihor Şuncuiuş, com. Şuncuiuş, jud. Bihor epoca bronzului; epoca feudală timpurie; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Tarcea, com. Tarcea Bihor Tarcea, jud. Sălaj eneolitic; La Tene; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Tămaşda, com. Avram Iancu Bihor Tămaşda, jud. Arad epoca bronzului   Map it  
+ Tăutelec, com. Cetariu Bihor Tăutelec, com. Cetariu, jud. Bihor eneolitic; neprecizată   Map it  
+ Tăuteu, com. Tăuteu Bihor Tăuteu, com. Tăuteu, jud. Bihor eneolitic; epoca fierului; epoca migraţiilor; neolitic   Map it  
+ Târguşor, com. Cherechiu Bihor Târguşor, com. Cherechiu, jud. Bihor eneolitic; epoca bronzului   Map it  
+ Tileagd, com. Tileagd Bihor Tileagd, jud. Bihor neprecizată   Map it  
+ Totoreni, com. Tărcaia Bihor Totoreni, com. Tărcaia, jud. Bihor eneolitic   Map it  
+ Uileacu de Criş, com. Tileagd Bihor Uileacu de Criş, jud. Bihor neprecizată   Map it  
+ Vadu Crişului, com. Vadu Crişului Bihor Vadu Crişului, jud. Bihor bronz final; bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; neolitic; neolitic, bronz; neprecizată   Map it  
+ Vaida, com. Roșiori Bihor Vaida, com. Roșiori, jud. Bihor La Tene   Map it  
+ Valea lui Mihai, com. Valea lui Mihai Bihor Valea lui Mihai, jud. Sălaj bronz final; eneolitic; eneolitic şi bronz timpuriu; eneolitic, bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca migraţiilor; La Tene; neprecizată; preistorie, epoca migraţiilor   Map it  
+ Varviz, com. Popeşti Bihor Varviz, com. Popeşti, jud. Bihor eneolitic   Map it  
+ Vărzari, com. Popeşti Bihor Vărzari, com. Popeşti, jud. Bihor epoca romană   Map it  
+ Zăvoiu, com. Sâmbăta Bihor Cârpeştii Mici, com. Sâmbăta, jud. Bihor eneolitic   Map it  
+ Albeştii Bistriţei, com. Galaţii Bistriţei Bistriţa Năsăud Albeştii Bistriţei, jud. Năsăud epoca bronzului; neprecizată   Map it  
+ Anieş, com. Maieru Bistriţa Năsăud Anieş, com. Maieru, jud. Năsăud epoca romană   Map it  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages

'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014