cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 7 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ neprecizată Bihor Bihor (judeţ), jud. Bihor bronz final; eneolitic; epoca bronzului; La Tene; neprecizată; perioada prefeudală    
+ neprecizată Bihor Marghita (regiune), jud. Bihor eneolitic    
+ Olosig, com. Săcueni Bihor Olosig, com. Săcueni, jud. Bihor neolitic   Map it  
+ Oradea Bihor Episcopia Bihorului, jud. Bihor neolitic sau bronz   Map it  
+ Oradea, com. Oradea Bihor Oradea, jud. Bihor bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca fierului; epoca medievală timpurie; epoca migraţiilor; epoca prefeudală; epoca romană; neolitic; neprecizată; perioada prefeudală   Map it  
+ Oşorhei, com. Oşorhei Bihor Oşorhei, com. Oşorhei, jud. Bihor epoca bronzului   Map it  
+ Otomani, com. Sălacea Bihor Otomani, com. Sălacea, jud. Sălaj bronz final; eneolitic; eneolitic, bronz; eneolitic, epoca bronzului; epoca bronzului; epoca fierului   Map it  
+ Palota, com. Sântandrei Bihor Palota, com. Sântandrei, jud. Bihor epoca romană   Map it  
+ Peştere, com. Aştileu Bihor Peştere, com. Aştileu, jud. Bihor neprecizată   Map it  
+ Petreu, com. Abrămuţ Bihor Petreu, com. Abrămuţ, jud. Bihor epoca bronzului; neprecizată; perioada prefeudală   Map it  
+ Răbăgani, com. Răbăgani Bihor Răbăgani, com. Răbăgani, jud. Bihor bronz final; epoca bronzului târziu   Map it  
+ Reghea, com. Viişoara Bihor Reghea, com. Viişoara, jud. Sălaj bronz final   Map it  
+ Roit, com. Sânnicolaul Român Bihor Roit, com. Sânnicolaul Român, jud. Bihor neolitic   Map it  
+ Roşiori, com. Roşiori Bihor Roşiori, jud. Bihor eneolitic; epoca bronzului   Map it  
+ Sacalasău, com. Derna Bihor Săcălaşău, com. Derna, jud. Bihor epoca romană; La Tene   Map it  
+ Salonta, com. Salonta Bihor Salonta, com. Salonta, jud. Bihor epoca bronzului; epoca romană   Map it  
+ Săcueni, com. Săcueni Bihor Săcueni, jud. Bihor bronz final; eneolitic; epoca bronzului (sf.); Hallstatt; La Tene; neolitic şi eneolitic; paleolitic   Map it  
< - > Sălacea, com. Sălacea Bihor Sălacea, jud. Sălaj eneolitic; epoca bizantină; epoca bronzului; epoca medievală; La Tene; neolitic; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  

 Sălacea, com./oraş Sălacea (denumire repertoriu: Sălacea sau Sălaci, Szalacs, jud. Sălaj)

 Punct 1. Pe un promontoriu de la intrarea în sat, numit "Várbot".
Tip sit: aşezare; necropolă
 Descoperiri:
 1.1aşezare - Aşezare distrusă în sec. XI - XIV de o necropolă aşezată peste ea.; datare repertoriu: neolitic
 1.1.0.1ceramică; datare repertoriu: neolitic; Muz. Oradea
 1.2necropolă - Aşezată peste o aşezare neolitică.; datare repertoriu: epoca medievală, sec. XI - XIV
 1.2.0.1ceramică; datare repertoriu: neolitic; Muz. Oradea
 Bibliografie:
1. Roska, M., Dacia, II, 1925, p.403
2. Roska, M., ACMIT, I, 1926 - 1928, p.193
3. Roska, M., Rep., 1942, p.255, nr. 9

 Punct 2. Pe locul numit "Movila Vinerii" (Pentekes halom), în apropiere de drumul spre Marghita, pe pământul lui Szatonyi Albert.
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 2.1aşezare; datare repertoriu: eneolitic; cultura: Tiszapolgar
 2.1.0.1ceramică; datare repertoriu: eneolitic; col. E. Andrássy
 2.1.0.2topor - din piatră; datare repertoriu: eneolitic; col. E. Andrássy
 Bibliografie:
1. Informaţie M. Rusu

 Punct 3. Pe deal din partea opusă aşezării de epoca bronzului (aflată pe Dealul Vida).
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 3.0.0.1daltă - din aramă; datare repertoriu: eneolitic; col. E.Andrássy (Valea lui Mihai)
 Bibliografie:
1. Informaţie M. Petrescu - Dâmboviţa

 Punct 4. Pe dealul "Vida" (Vidahegy), pe locul numit "Burga".
Tip sit: cetate - Cetate de pământ ovală (60 x 50 m), înconjurată de un şanţ lat de 30 m, care are azi la N o adâncime de 5 m, la V de 1,5 m, iar la E şi S a fost complet nivelată de lucrările agricole.
 Descoperiri:
 4.1cetate - Sondaje făcute de M.Roska.; datare repertoriu: perioada de tranziţie la epoca bronzului; cultura: Coţofeni, Otomani, 1934
 4.1.0.1topor - din piatră; datare repertoriu: perioada de tranziţie la epoca bronzului; cultura: Coţofeni; col. E.Andrássy (Valea lui Mihai)
 4.1.0.2ceramică; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Otomani; col. Andrássy, Muz. Déri (Debreţin)
 4.1.0.3pumnal - lamă din bronz; datare repertoriu: neprecizată, 1934; autor sptur: M.Roska; col. Andrássy (Valea lui Mihai)
 4.1.0.4topor - din piatră; datare repertoriu: neprecizată, 1934; autor sptur: M.Roska; col. E.Andrássy (Valea lui Mihai)
 4.1.0.5săpăligă - din corn de cerb; datare repertoriu: neprecizată, 1934; autor sptur: M.Roska; col. E.Andrássy (Valea lui Mihai)
 4.1.0.6ceramică; datare repertoriu: neprecizată, 1934; autor sptur: M.Roska; col. E.Andrássy (Valea lui Mihai)
 Bibliografie:
1. Roska, M., FA, III - IV, 1941, p.56, nr. 27, 61, nr. 27
2. Roska, M., Közl., I, 1941, p.78
3. Roska, M., Rep., 1942, p.252, nr. 9

 Punct 5. În capul satului, în strada Kossuth, într-o cărămidărie.
Tip sit: mormânt - de inhumaţie
 Descoperiri:
 5.0.1mormânt de inhumaţie; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică
 5.0.1.1brăţară - celtică, cu nodozităţi; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică; col. E.Andrássy (Valea lui Mihai)
 Bibliografie:
1. Roska, M., Közl., IV, 1944, 68, 112

 Punct 6. Neprecizat
Tip sit: mormânt
 Descoperiri:
 6.0.1mormânt; datare repertoriu: neprecizată
 Bibliografie:
1. Gohl, Ö., NK, VII, 1908, p.122

 Punct 7. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 7.0.0.1relief din bronz - de dimensiuni mici, îl reprezintă pe Sf. Gheorghe cu lancea în mână; datare repertoriu: epoca bizantină, sec. XI, 1935; col. E.Andrássy (Valea lui Mihai)
 Bibliografie:
1. , Aarh, IX - X, 1933 - 1934, p.84
2. Biró, B., Közl., II, 1942, 246 - 257

 Punct 8. Pe hotarul comunelor Sălacea şi Pir.
Tip sit: tumul
 Descoperiri:
 8.1tumul - Peste 100 de tumuli.; datare repertoriu: neprecizată
 8.1.0.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: eneolitic
 Bibliografie:
1. Informaţie M.Rusu

+ Sălard, com. Sălard Bihor Sălard, jud. Bihor bronz final; eneolitic; neprecizată   Map it  
+ Sâniob, com. Ciuhoi Bihor Sâniob, com. Ciuhoi, jud. Bihor eneolitic; La Tene; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Sânmartin, com. Sânmartin Bihor Sânmartin, com. Sânmartin, jud. Bihor epoca bronzului   Map it  
+ Sânnicolau Român, com. Sânnicolau Român Bihor Sânnicolaul Român, jud. Bihor eneolitic   Map it  
+ Sântandrei, com. Sântandrei Bihor Sântandrei, com. Sântandrei, jud. Bihor epoca bronzului; epoca feudală; neolitic   Map it  
+ Sântimreu, com. Sălard Bihor Sântimreu, com. Sălard, jud. Bihor epoca feudală; neprecizată   Map it  
+ Sântion, com. Borş Bihor Sântion, com. Borş, jud. Bihor epoca bronzului; epoca bronzului, La Tene, epoca feudală; epoca feudală; epoca fierului; neprecizată   Map it  
+ Sârbi, com. Sârbi Bihor Sârbi, jud. Bihor eneolitic; neprecizată   Map it  
+ Sfârnaş, com. Ciuhoi Bihor Sfârnaş, com. Ciuhoi, jud. Bihor eneolitic; neprecizată   Map it  
+ Stâna de Vale, com. Budureasa Bihor Stâna de Vale, com. Budureasa, jud. Bihor paleolitic    
+ Suplacu de Barcău, com. Suplacu de Barcău Bihor Suplacu de Barcău, com. Suplacu de Barcău, jud. Bihor neprecizată   Map it  
+ Şilindru, com. Şimian Bihor Şilindrea, jud. Bihor epoca bronzului; La Tene   Map it  
+ Şimian, com. Şimian Bihor Şimian, jud. Sălaj epoca de tranziţie spre bronz; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Şişterea, com. Cetariu Bihor Şiştirea, jud. Bihor neprecizată   Map it  
+ Şuncuiş, com. Finiş Bihor Şuncuiş, com. Finiş, jud. Bihor neolitic   Map it  
+ Şuncuiuş, com. Şuncuiuş Bihor Şuncuiuş, com. Şuncuiuş, jud. Bihor epoca bronzului; epoca feudală timpurie; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Tarcea, com. Tarcea Bihor Tarcea, jud. Sălaj eneolitic; La Tene; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Tămaşda, com. Avram Iancu Bihor Tămaşda, jud. Arad epoca bronzului   Map it  
+ Tăutelec, com. Cetariu Bihor Tăutelec, com. Cetariu, jud. Bihor eneolitic; neprecizată   Map it  
+ Tăuteu, com. Tăuteu Bihor Tăuteu, com. Tăuteu, jud. Bihor eneolitic; epoca fierului; epoca migraţiilor; neolitic   Map it  
+ Târguşor, com. Cherechiu Bihor Târguşor, com. Cherechiu, jud. Bihor eneolitic; epoca bronzului   Map it  
+ Tileagd, com. Tileagd Bihor Tileagd, jud. Bihor neprecizată   Map it  
+ Totoreni, com. Tărcaia Bihor Totoreni, com. Tărcaia, jud. Bihor eneolitic   Map it  
+ Uileacu de Criş, com. Tileagd Bihor Uileacu de Criş, jud. Bihor neprecizată   Map it  
+ Vadu Crişului, com. Vadu Crişului Bihor Vadu Crişului, jud. Bihor bronz final; bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; neolitic; neolitic, bronz; neprecizată   Map it  
+ Vaida, com. Roșiori Bihor Vaida, com. Roșiori, jud. Bihor La Tene   Map it  
+ Valea lui Mihai, com. Valea lui Mihai Bihor Valea lui Mihai, jud. Sălaj bronz final; eneolitic; eneolitic şi bronz timpuriu; eneolitic, bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca migraţiilor; La Tene; neprecizată; preistorie, epoca migraţiilor   Map it  
+ Varviz, com. Popeşti Bihor Varviz, com. Popeşti, jud. Bihor eneolitic   Map it  
+ Vărzari, com. Popeşti Bihor Vărzari, com. Popeşti, jud. Bihor epoca romană   Map it  
+ Zăvoiu, com. Sâmbăta Bihor Cârpeştii Mici, com. Sâmbăta, jud. Bihor eneolitic   Map it  
+ Albeştii Bistriţei, com. Galaţii Bistriţei Bistriţa Năsăud Albeştii Bistriţei, jud. Năsăud epoca bronzului; neprecizată   Map it  
+ Anieş, com. Maieru Bistriţa Năsăud Anieş, com. Maieru, jud. Năsăud epoca romană   Map it  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages

'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014