cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 7 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ neprecizată Bihor Bihor (judeţ), jud. Bihor bronz final; eneolitic; epoca bronzului; La Tene; neprecizată; perioada prefeudală    
+ neprecizată Bihor Marghita (regiune), jud. Bihor eneolitic    
+ Olosig, com. Săcueni Bihor Olosig, com. Săcueni, jud. Bihor neolitic   Map it  
+ Oradea Bihor Episcopia Bihorului, jud. Bihor neolitic sau bronz   Map it  
+ Oradea, com. Oradea Bihor Oradea, jud. Bihor bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca fierului; epoca medievală timpurie; epoca migraţiilor; epoca prefeudală; epoca romană; neolitic; neprecizată; perioada prefeudală   Map it  
+ Oşorhei, com. Oşorhei Bihor Oşorhei, com. Oşorhei, jud. Bihor epoca bronzului   Map it  
< - > Otomani, com. Sălacea Bihor Otomani, com. Sălacea, jud. Sălaj bronz final; eneolitic; eneolitic, bronz; eneolitic, epoca bronzului; epoca bronzului; epoca fierului   Map it  

 Otomani, com./oraş Sălacea (denumire repertoriu: Otomani sau Ottomány, com. Sălacea, jud. Sălaj)

 Punct 1. Pe botul de deal "Cetăţuia" (Várhegy) de pe terasa înaltă a râului Er, având o formă triunghiulară, cu laturile de 70,67 şi 65 m.
Tip sit: aşezare - aşezare întărită cu şanţ artificial
 Descoperiri:
 1.1aşezare fortificată - Au fost făcute sondaje de către M.Roska pe latura sudică, el constatând existenţa a trei straturi succesive (grosime de cca 2 m), atribuindu-le eneoliticului şi epocii bronzului.; datare repertoriu: eneolitic, bronz, 1925, 1926, 1928
 1.1.1locuinţă - Resturi de locuinţe patrulatere şi rotunde.; datare repertoriu: eneolitic, epoca bronzului
 1.1.1.1piese litice - aşchii din obsidian, lame, răzuitoare, fierăstraie; datare repertoriu: eneolitic, bronz, 1925, 1926, 1928; autor sptur: M.Roska; MAC, Muz. Oradea, col. E.Andrássy (Valea lui Mihai
 1.1.1.2străpungător - din os; datare repertoriu: eneolitic, bronz, 1925, 1926, 1928; autor sptur: M.Roska; MAC, Muz. Oradea, col. E.Andrassy
 1.1.1.3greutate - din lut; datare repertoriu: eneolitic, bronz, 1925, 1926, 1928; autor sptur: M.Roska; MAC, Muz. Oradea, col. E.Andrassy
 1.1.1.4râşniţă - din piatră; datare repertoriu: eneolitic, bronz, 1925, 1926, 1928; autor sptur: M.Roska; MAC, Muz. Oradea, col. E.Andrassy
 1.1.1.5ceramică - numeroase fragmente din pastă îngrijită, în special ceşti cu toartă supraînălţată, ornamentate în şănţuleţe, cu motive geometrice, spiralice; fragmente ceramice tipice culturii Wietenberg; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Otomani, Wietenberg, 1925, 1926, 1928; autor sptur: M.Roska; MAC, Muz. Oradea, col. E.Andrassy
 1.1.1.6faună - coarne de cerb şi căprioară, colţi de mistreţ, oase de cornute domestice mari şi mici; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Otomani, 1925, 1926, 1928; autor sptur: M.Roska; MAC, Muz. Oradea, col. E.Andrassy
 1.1.2groapă - Diametrul de 2 m, săpată până la 1,25 m adâncime şi înconjurată de 12 stâlpi. Considerată locuinţă, ea este fără îndoială o groapă de provizii.; datare repertoriu: eneolitic, epoca bronzului
 1.1.2.1piese litice - aşchii din obsidian, lame, răzuitoare, fierăstraie; datare repertoriu: eneolitic, bronz, 1925, 1926, 1928; autor sptur: M.Roska; MAC, Muz. Oradea, col. E.Andrássy (Valea lui Mihai
 1.1.2.2străpungător - din os; datare repertoriu: eneolitic, bronz, 1925, 1926, 1928; autor sptur: M.Roska; MAC, Muz. Oradea, col. E.Andrassy
 1.1.2.3greutate - din lut; datare repertoriu: eneolitic, bronz, 1925, 1926, 1928; autor sptur: M.Roska; MAC, Muz. Oradea, col. E.Andrassy
 1.1.2.4râşniţă - din piatră; datare repertoriu: eneolitic, bronz, 1925, 1926, 1928; autor sptur: M.Roska; MAC, Muz. Oradea, col. E.Andrassy
 1.1.2.5ceramică - numeroase fragmente din pastă îngrijită, în special ceşti cu toartă supraînălţată, ornamentate în şănţuleţe, cu motive geometrice, spiralice; fragmente ceramice tipice culturii Wietenberg; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Otomani, Wietenberg, 1925, 1926, 1928; autor sptur: M.Roska; MAC, Muz. Oradea, col. E.Andrassy
 1.1.2.6faună - coarne de cerb şi căprioară, colţi de mistreţ, oase de cornute domestice mari şi mici; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Otomani, 1925, 1926, 1928; autor sptur: M.Roska; MAC, Muz. Oradea, col. E.Andrassy
 1.1.3gropi - Gropi mici, înguste la gură (0,80 m) şi late la bază (1,40 m), cu adâncimea de 1,20 m.; datare repertoriu: eneolitic, epoca bronzului
 1.1.3.1piese litice - aşchii din obsidian, lame, răzuitoare, fierăstraie; datare repertoriu: eneolitic, bronz, 1925, 1926, 1928; autor sptur: M.Roska; MAC, Muz. Oradea, col. E.Andrássy (Valea lui Mihai
 1.1.3.2străpungător - din os; datare repertoriu: eneolitic, bronz, 1925, 1926, 1928; autor sptur: M.Roska; MAC, Muz. Oradea, col. E.Andrassy
 1.1.3.3greutate - din lut; datare repertoriu: eneolitic, bronz, 1925, 1926, 1928; autor sptur: M.Roska; MAC, Muz. Oradea, col. E.Andrassy
 1.1.3.4râşniţă - din piatră; datare repertoriu: eneolitic, bronz, 1925, 1926, 1928; autor sptur: M.Roska; MAC, Muz. Oradea, col. E.Andrassy
 1.1.3.5ceramică - numeroase fragmente din pastă îngrijită, în special ceşti cu toartă supraînălţată, ornamentate în şănţuleţe, cu motive geometrice, spiralice; fragmente ceramice tipice culturii Wietenberg; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Otomani, Wietenberg, 1925, 1926, 1928; autor sptur: M.Roska; MAC, Muz. Oradea, col. E.Andrassy
 1.1.3.6faună - coarne de cerb şi căprioară, colţi de mistreţ, oase de cornute domestice mari şi mici; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Otomani, 1925, 1926, 1928; autor sptur: M.Roska; MAC, Muz. Oradea, col. E.Andrassy
 Bibliografie:
1. Roska, M., Dacia, I, 1924, p.314
2. Roska, M., Dacia, II, 1925, 400 - 403
3. Roska, M., ACMIT, I, 1926 - 1928, 192 - 205
4. Roska, M., Dolg. Sz., VI, 1930, p.163 - 177
5. Roska, M., Rep., 1942, p.215, nr. 72
6. Nestor, I., PZ, XXIII, 1932, p.365
7. Nestor, I., Stand, BeRGK, 22, 1933, 1932, p.89 - 92, 109 - 110
8. Childe, G., V., Danube, 1929, p.378
9. Popescu, D., Bronzezeit, 1944, 89

 Punct 2. "Cetatea de Pământ" (Földvár), aflată pe o insulă din mijlocul râului Er, în faţa "Cetăţuii".
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 2.1aşezare - Sondată în 1925 de M.Roska.; datare repertoriu: eneolitic, bronz
 Bibliografie:
1. Roska, M., Dacia, I, 1924, p.314
2. M.Roska, Dacia, II, 1925, 400 - 403
3. Roska, M., ACMIT, I, 1926 - 1928, 192 - 205
4. Roska, M., Dolg. Sz., VI, 1930, p.163 - 177
5. Roska, M., Rep., 1942, p.215, nr. 72
6. Nestor, I., PZ, XXIII, 1932, p.365
7. Nestor, I., Stand, BerRGK, 22, 1933, 1932, 89 - 92, 109 - 110
8. Childe, G. V., Danube, 1929, p.378
9. Popescu, D., Bronzezeit, 1944, 89

 Punct 3. Prin grădinile de pe teritoriul satului.
Tip sit: aşezare

Observatii: S-au descoperit aşezări similare, cu aceeaşi stratigrafie.
 Descoperiri:
 Bibliografie:
1. Roska, M., Dacia, I, 1924, p.314
2. Roska, M., Dacia, II, 1925, 400 - 403
3. Roska, M., ACMIT, I, 1926 - 1928, 192 - 205
4. Roska, M., Dolg. Sz., VI, 1930, p.163 - 177
5. Roska, M., Rep., 1942, p.215, nr. 72
6. Nestor, I., PZ, XXIII, 1932, p.365
7. Nestor, I., Stand, BerRGK, 22, 1933, 1932, 89 - 92, 109 - 110
8. Childe, G. V., Danube, 1929
9. Popescu, D., Bronzezeit, 1944, 89

 Punct 4. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 4.0.0.1topor - din cupru, cu tăişuri în cruce, de 21 cm lungime, cu greutatea de 1402 g; în jurul găurii prezintă trei cercuri adâncite; datare repertoriu: eneolitic; Liceul reformat din Debreţin
 Bibliografie:
1. Roska, M., Közl., II, 1942, p.48, 137
2. Popescu, D., Bronzezeit, 1944, p.39

 Punct 5. În tranşeele săpate în 1940 de soldaţii români.
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 5.0.0.1vârf de lance - din bronz; datare repertoriu: bronz final, 1940; col. E.Andrássy
 5.0.0.2tipar - de seceră cu butoni; datare repertoriu: bronz final, 1940
 Bibliografie:
1. Roska, M., Rep., 1942, p.215, nr. 72
2. Informaţie M.Petrescu - Dâmboviţa

 Punct 6. La poalele "Cetăţii".
Tip sit: morminte - celtice de inhumaţie
 Descoperiri:
 6.1grup de morminte - Morminte celtice de inhumaţie.; datare repertoriu: epoca fierului; cultura: celtică
 6.1.0.1vârf de lance - mai multe exemplare, din fier; datare repertoriu: epoca fierului; cultura: celtică; Muz. Debreţin
 Bibliografie:
1. Zoltai, L., AÉ, XXXV, 1915, p.130
2. Márton, L., ArchAÉologia Hungarica, XI, 1933, p.16
3. Popescu, D., Transilvania, 74, 1943, p.653
4. Roska, M., Közl., IV, 1944, p.67, 99

+ Palota, com. Sântandrei Bihor Palota, com. Sântandrei, jud. Bihor epoca romană   Map it  
+ Peştere, com. Aştileu Bihor Peştere, com. Aştileu, jud. Bihor neprecizată   Map it  
+ Petreu, com. Abrămuţ Bihor Petreu, com. Abrămuţ, jud. Bihor epoca bronzului; neprecizată; perioada prefeudală   Map it  
+ Răbăgani, com. Răbăgani Bihor Răbăgani, com. Răbăgani, jud. Bihor bronz final; epoca bronzului târziu   Map it  
+ Reghea, com. Viişoara Bihor Reghea, com. Viişoara, jud. Sălaj bronz final   Map it  
+ Roit, com. Sânnicolaul Român Bihor Roit, com. Sânnicolaul Român, jud. Bihor neolitic   Map it  
+ Roşiori, com. Roşiori Bihor Roşiori, jud. Bihor eneolitic; epoca bronzului   Map it  
+ Sacalasău, com. Derna Bihor Săcălaşău, com. Derna, jud. Bihor epoca romană; La Tene   Map it  
+ Salonta, com. Salonta Bihor Salonta, com. Salonta, jud. Bihor epoca bronzului; epoca romană   Map it  
+ Săcueni, com. Săcueni Bihor Săcueni, jud. Bihor bronz final; eneolitic; epoca bronzului (sf.); Hallstatt; La Tene; neolitic şi eneolitic; paleolitic   Map it  
+ Sălacea, com. Sălacea Bihor Sălacea, jud. Sălaj eneolitic; epoca bizantină; epoca bronzului; epoca medievală; La Tene; neolitic; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Sălard, com. Sălard Bihor Sălard, jud. Bihor bronz final; eneolitic; neprecizată   Map it  
+ Sâniob, com. Ciuhoi Bihor Sâniob, com. Ciuhoi, jud. Bihor eneolitic; La Tene; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Sânmartin, com. Sânmartin Bihor Sânmartin, com. Sânmartin, jud. Bihor epoca bronzului   Map it  
+ Sânnicolau Român, com. Sânnicolau Român Bihor Sânnicolaul Român, jud. Bihor eneolitic   Map it  
+ Sântandrei, com. Sântandrei Bihor Sântandrei, com. Sântandrei, jud. Bihor epoca bronzului; epoca feudală; neolitic   Map it  
+ Sântimreu, com. Sălard Bihor Sântimreu, com. Sălard, jud. Bihor epoca feudală; neprecizată   Map it  
+ Sântion, com. Borş Bihor Sântion, com. Borş, jud. Bihor epoca bronzului; epoca bronzului, La Tene, epoca feudală; epoca feudală; epoca fierului; neprecizată   Map it  
+ Sârbi, com. Sârbi Bihor Sârbi, jud. Bihor eneolitic; neprecizată   Map it  
+ Sfârnaş, com. Ciuhoi Bihor Sfârnaş, com. Ciuhoi, jud. Bihor eneolitic; neprecizată   Map it  
+ Stâna de Vale, com. Budureasa Bihor Stâna de Vale, com. Budureasa, jud. Bihor paleolitic    
+ Suplacu de Barcău, com. Suplacu de Barcău Bihor Suplacu de Barcău, com. Suplacu de Barcău, jud. Bihor neprecizată   Map it  
+ Şilindru, com. Şimian Bihor Şilindrea, jud. Bihor epoca bronzului; La Tene   Map it  
+ Şimian, com. Şimian Bihor Şimian, jud. Sălaj epoca de tranziţie spre bronz; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Şişterea, com. Cetariu Bihor Şiştirea, jud. Bihor neprecizată   Map it  
+ Şuncuiş, com. Finiş Bihor Şuncuiş, com. Finiş, jud. Bihor neolitic   Map it  
+ Şuncuiuş, com. Şuncuiuş Bihor Şuncuiuş, com. Şuncuiuş, jud. Bihor epoca bronzului; epoca feudală timpurie; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Tarcea, com. Tarcea Bihor Tarcea, jud. Sălaj eneolitic; La Tene; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Tămaşda, com. Avram Iancu Bihor Tămaşda, jud. Arad epoca bronzului   Map it  
+ Tăutelec, com. Cetariu Bihor Tăutelec, com. Cetariu, jud. Bihor eneolitic; neprecizată   Map it  
+ Tăuteu, com. Tăuteu Bihor Tăuteu, com. Tăuteu, jud. Bihor eneolitic; epoca fierului; epoca migraţiilor; neolitic   Map it  
+ Târguşor, com. Cherechiu Bihor Târguşor, com. Cherechiu, jud. Bihor eneolitic; epoca bronzului   Map it  
+ Tileagd, com. Tileagd Bihor Tileagd, jud. Bihor neprecizată   Map it  
+ Totoreni, com. Tărcaia Bihor Totoreni, com. Tărcaia, jud. Bihor eneolitic   Map it  
+ Uileacu de Criş, com. Tileagd Bihor Uileacu de Criş, jud. Bihor neprecizată   Map it  
+ Vadu Crişului, com. Vadu Crişului Bihor Vadu Crişului, jud. Bihor bronz final; bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; neolitic; neolitic, bronz; neprecizată   Map it  
+ Vaida, com. Roșiori Bihor Vaida, com. Roșiori, jud. Bihor La Tene   Map it  
+ Valea lui Mihai, com. Valea lui Mihai Bihor Valea lui Mihai, jud. Sălaj bronz final; eneolitic; eneolitic şi bronz timpuriu; eneolitic, bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca migraţiilor; La Tene; neprecizată; preistorie, epoca migraţiilor   Map it  
+ Varviz, com. Popeşti Bihor Varviz, com. Popeşti, jud. Bihor eneolitic   Map it  
+ Vărzari, com. Popeşti Bihor Vărzari, com. Popeşti, jud. Bihor epoca romană   Map it  
+ Zăvoiu, com. Sâmbăta Bihor Cârpeştii Mici, com. Sâmbăta, jud. Bihor eneolitic   Map it  
+ Albeştii Bistriţei, com. Galaţii Bistriţei Bistriţa Năsăud Albeştii Bistriţei, jud. Năsăud epoca bronzului; neprecizată   Map it  
+ Anieş, com. Maieru Bistriţa Năsăud Anieş, com. Maieru, jud. Năsăud epoca romană   Map it  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages

'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014